EU Leonardo da Vinci 1-2 programok (szakmai gyakorlatok, mobilitás, 1999-2008).

A BME részvételének ARCHIVUMA

 

A program a projektek záró beszámolóinak beadásával BEFEJEZŐDÖTT.

ÖSSZEFOGLALÓ CIKK ANGOL NYELVEN (Copyright iNEER: www.ineer.org  )

 

A Honlap (kicsinyítve) 2008. január eleje és 2008. június vége közötti alakja:

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS a „régi” Leonardo program keretében.

Utolsó ilyen szakmai gyakorlat lehetőség 2008. telén, tavaszán.

Még 5 ösztöndíj áll rendelkezésre:

2 darab friss diplomás, fiatal munkavállalónak,

2 darab egyetemi hallgatónak Franciaországban,

1 darab egyetemi hallgatónak bármely EU országban.

Az érdeklődők keressék fel (személyesen H. 41., vagy telefonon 463-2690)

Dr. Moson Péter BME Leonardo intézményi koordinátort hétfőn, vagy csütörtökön reggel 7:30-kor, vagy érdeklődjenek a moson@bme-tk.bme.hu címen.

Részletek: egyetemi hallgatóknak, friss diplomásoknak

 

A Honlap (kicsinyítve) az „új” LdV3 program bevezetését bemutató változata:

A BME 40 hallgatói ösztöndíjat nyert el a 2007/08 tanévre. Az ösztöndíjak elosztása az ERASMUS program keretében történik. Részletek e honlapon érhetőek el: www.nemzig.bme.hu/erasmus

A Leonardo 2 program pályázati szakasza 2006-ban lezárult, a program a futó projektek befejezésével (várhatóan) a 2008. év végén befejeződik. Ezen honlap többi része a korábbi projektekben érintetteknek szól, illetve tartalmazza a program 7 éve alatt történtek összefoglalóját. Még egyszer aláhúzzuk, hogy a lenti munkatársak CSAK a már futó projektek ügyeivel foglalkoznak.

2007-től az Egész életen át tartó tanulás program keretei között összevontan, megújult formában folytatódik az Európai Unió oktatást támogató Socrates és a szakképzést támogató Leonardo da Vinci programja. Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól idõskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést (a felsőoktatási szint kivételével), a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja.

A BME 2007. március 30-i határidővel benyújtotta pályázatait a 2007/08 tanév időszakára.

Az Erasmus program keretében 70 fő összesen 300 hónap hosszúságú külföldi szakmai gyakorlata ösztöndíj támogatását kértük a 2007. szeptember 1. és 2008. szeptember 30. közötti időszakra. Kedvezményezettek lehetnek hallgatók, doktoranduszok.

A Leonardo III program keretében 30 friss diplomás összesen 600 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlata ösztöndíj támogatását kértük 2007. július 1-től kezdődő maximum kétéves időszakra.

Ezen kérések teljesítése a lap fenti részén ismertetettek szerint történt.

 

A honlap az LdV 2 program idején levő változata:

Amennyiben nem találja a szükséges adatokat, ELŐSZÖR vagy Dr. Moson Péterhez, BME Leonardo intézményi koordinátor, H. épület 41. (csütörtök reggel 7:30), 4632690, moson@bme-tk.bme.hu, vagy a BME Leonardo munkatársaihoz FORDULJON KÉRDÉSÉVEL. Azaz tájékozódó jellegű kérdéseiket, kérjük ne más (országos, egyetemi) egységeknek tegyék fel.

INFORMÁCIÓK ÉRDEKLŐDŐ, KIUTAZÓ HALLGATÓKNAK, FRISS DIPLOMÁSOKNAK (2000-2006).

·        A szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók előnyt élveznek (magyar prioritás). Kérjük az érintett érdeklődőket, hogy keressék fel a BME Leonardo koordinátorát (Moson Péter)

·        Részletesebb pályázási feltételek. Ezek a 2006. évi projektekre készültek. Itt már elfogytak a helyek. A remélhetőleg elnyerendő új szakmai gyakorlatokat is hasonló módon kívánjuk szervezni.

·        Hasznos honlapok

·        Állásajánlatok

PROJEKTEK EREDMÉNYEK (disszemináció)

PROJEKTEK ADATOK (részben angolul, franciául, részben magyarul). A pályázatok (applications), és a ténylegesen támogatásra elfogadott projektek között eltérések lehetnek.

·         MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Industrial Placements Abroad) Leonardo F99/1/065768/PI/I.1,1.2/FPI. ÚTMUTATÓ (Practical Guide in English - angolul) szakmai gyakorlatok szervezéséhez. Evaluation of the Hungarian participation (magyarul).

·         INFGERM Leonardo mobility project (HU/00/PL/205). September1, 2000 - September 30, 2002. Objective. TIMETABLE of activities. (Other documents: Application, Intermediate report, Final report).

·         ENGPRAC Leonardo mobility project (HU/03/PL/203). June 1, 2003. - May 31, 2005. Application. Intermediary report. Final report.

·         BMEMOB04 Leonardo mobility project (HU/04/PL/210). June 1, 2004. – May 31, 2006. Application. Intermediary report. Final report.

·         DIPLMOB04 Leonardo mobility project (HU/04/PL/308). June 1, 2004. – May 31, 2006. Application. Intermediary report. Final report.

·         MOB05 Leonardo mobility project (HU/05/PL/205). June 1, 2005. – May 31, 2006. 33 scholarships. Application. Final report.

·         DIPL05 Leonardo mobility project (HU/05/PL/302). June 1, 2005. – May 31, 2007. 30 scholarships. Application. Intermediary report. Final report.

·         MOB06 (HU/06/PL/202). June 1, 2006 – May 31, 2008. 28 scholarships. Application. Intermediary report. Final report.

·         DIPL06 (HU/06/PL/302). June 1, 2006 – May 31, 2008. 18 scholarships. Application. Intermediary report. Final report.

·         DIPL07 (LdV-HU-07-PLM-2012. Formailag elfogadott pályázat. A projekt nem kapott Leonardo támogatást.

·         Mobi 2000 Leonardo (HU/99/2/07109/PL/II.1.2.a/FPI). The final report of the project was submitted on September 15, 2001.