Az alábbi honlapokon hasznos információk találhatók a Leonardo programról, a külföldi képzési rendszerekről, és elsősorban a vállalati fogadókészségről.

 

Kérjük, hogy kérdéseivel először a BME LEONARDO munkatársait keresse meg!

Magyar Leonardo Nemzeti Iroda. A program hazai szervezője, irányítója.

 

LEO-NET hálózat. Több mint 100 intézmény, köztük a BME, szövetkezése a külföldi szakmai gyakorlatok kölcsönös támogatására.

 

EUROPLACEMENT honlap. Hasznos információk hallgatóknak, oktatóknak, mentoroknak.

 

FACE Leonardo hálózati projekt. Vegyész és rokon szakmákban tartalmaz hasznos európai információkat.

 

A nyelvi felkészítést segítő, a nyelvi kompetenciák pályázattípusban kidolgozott korábbi Leonardo projektek.