Az Európai Közösség akcióprogramja

a szakképzés támogatására

 

 

Második szakasz: 2000-2006

 

 

Pályázati űrlap

Mobilitási projektek

 

 

 

2005-2006 évi pályázati fordulók

 

 

Az alábbi táblázatot a Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki!

Ország

Év

A projekt száma

HU

06

PL-

EX-

 

 

Európai Bizottság


 

Tartalomjegyzék

(az 1-7. részt minden esetben ki kell tölteni)

 

1      A projekt bemutatása.. 3

1.1        pályázó intézmény adatai &.... 3

1.2        A koordináló intézmény adatai &.... 3

1.3        Általános információk &.... 4

1.4        A projekt összefoglalása &.... 5

1.5        Nyilatkozat.. 5

2      A pályázat indoklása.. 7

2.1        Igényfelmérés &.... 7

2.2        A projekt céljai &.... 7

3      Partnerek &..... 9

3.1        A küldő intézmény(ek)re vonatkozó adatok.. 9

3.2        A fogadó intézmény(ek)re vonatkozó adatok.. 10

3.3        Az együttműködésben résztvevő egyéb partnerekre vonatkozó adatok.. 11

3.4        A partnerintézmények részletes bemutatása&.... 12

3.4.1      Partnerintézmények a küldő országban.. 12

3.4.2      Partnerintézmények a fogadó ország(ok)ban.. 14

4      A külföldi gyakorlat/ csereprogram megvalósítása.. 16

4.1        A kedvezményezettek kiválasztása &.... 16

4.2        A kedvezményezettek felkészítése &.... 16

4.3        A küldöldi gyakorlat/ csereprogram tartalma &.... 16

4.4        A kedvezményezettek tutorálása és mentorálása &.... 16

4.5        A megszerzett ismeretek elfogadtatása és érvényesítése &.... 17

4.6        A projekt folyamatos értékelése &.... 17

4.7        A kiutazások becsült adatai 18

5       Projektmenedzsment&..... 20

6       Az eredmények terjesztése &..... 20

7      A projekt költségvetése &..... 21

Kiegészítő táblázatok &..... 23

8      A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROJEKTEK.. 23

8.1        Kölcsönösség.. 23

8.2        Egymásra épülő pályázatok (amelyek a jelen pályázati forduló alatt kerültek benyújtásra) 23

8.3        A pályázathoz kapcsolódó egyéb projektek.. 24

Mellékletek.. 25

 

 

Az űrlap egyes kérdéseinél feltüntetett & jelzés a Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez – Mobilitási projektek c. kiadvány használatára utal.


 

 

1           A projekt bemutatása

 

1.1           pályázó intézmény adatai &

A mobilitási programokra kizárólag intézmények nyújthatnak be pályázatot

 

Az intézmény neve magyarul[1]

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  (BME)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

BUDAPESTI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS   ( BME )

Az intézmény típusa [2]

 

 

 

Az intézmény székhelye

 

Utca

MŰEGYETEM RAKPART

Házszám

1-3.

Irányítószám

H-1111

Város

BUDAPEST

Közösségi adószám[3]

HU15308799

Telefon

+3614631111

Fax

+3614631291

E-mail

moson@bme-tk.bme.hu

 

A kapcsolattartó személy adatai

 

Név

Varga Ildikó

Beosztás

Leonardo koordinátor

Utca

Bogdánfy Ö. utca

Házszám

5/b

Irányítószám

H-1117

Város

BUDAPEST

Telefon

+36 1 4631555 / +36-20-9613114

Fax

+36-1-4631555

E-mail

varga@bme-intl.sulinet.hu

Honlap

http://www.tudig.bme.hu

 

 

1.2           A koordináló intézmény adatai &

Ezt a táblázatot csak abban az esetben töltsék ki, ha a pályázó intézmény nem azonos a koordináló intézménnyel!

Az intézmény neve magyarul

(Tüntesse fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen)

     

Az intézmény neve angolul, németül vagy franciául

     

Az intézmény típusa2

 

Az intézmény székhelye

 

Utca

     

Házszám

     

Irányítószám

     

Város

     

 

A kapcsolattartó személy adatai

 

Név

     

Beosztás

     

Utca

     

Házszám

     

Irányítószám

     

Város

     

Telefon

     

Fax

     

E-mail

     

Honlap

http://     

 

 

1.3           Általános információk &

A kedvezményezettek célcsoportja

(csak egyet jelöljenek meg)

 

 

1. Külföldi gyakorlatok

 

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok                                                               

Felsőoktatásban tanuló diákok                                                                                                                                          

Fiatal dolgozók (középfokú végzettséggel rendelkezők)             Friss diplomások 

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok esetén, kérjük, adja meg a leendő projektben érintett szakmák OKJ-ban szereplő nevét és számát!

     

 

 

2. Csereprogram

Humánerőforrás vezetők, szakképzési vezetők és munkatársak, oktatók, foglalkoztatási tanácsadók                                                                                                                 

Szaknyelvet oktatók, szaknyelvi tanácsadók                                                             

 

A projekt címe

(max. 100 karakter, szóközökkel együtt)

Fiatal diplomás mérnökök szakmai gyakorlata

A projekt címe angolul, franciául vagy németül

Practical Placements of Young Engineering Graduates

 

A projekt rövid címe

(max. 25 karakter)

DIPL06

 

A pályázat mely cél(oka)t kívánja megvalósítani?

a        “szakmai készségek és szakmai tudás fejlesztése, …”                                     

b        “szakmai továbbképzés minőségének fejlesztése és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása….”       

c        “szakmai képzéssel kapcsolatos újítások támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése….”                                                                    

 

A projekt időtartama (hónap): 24

A projekt kezdete: 2006.06.01. (éééé.hh.nn)

A projekt vége: 2008.05.31. (éééé.hh.nn)

 


 

1.4           A projekt összefoglalása &

 

Írjon rövid (max. 1 oldal, 30 sor terjedelmű) projekt-összefoglalót, melyben jellemezze a projektben szereplő partnereket, ismertesse a projekt céljait a partnerek/pályázó intézmény/kedvezményezettek szemszögéből, írjon a pályázat hátteréről, arról, hogy milyen szükségleteket elégít ki a projekt, illetve a projekt megvalósításának lépéseiről (mikor, hol, mi történik).

 

-

A hagyományosan jó színvonalú magyar mérnökképzés legtöbb oldalról (hallgatóság, gazdaság, kormányzat, stb.) kritizált része a szakmai gyakorlatok, nemzetközi tapasztalatok nem elégséges volta. A projekt e probléma megoldásához kíván hozzájárulni, elősegítve friss diplomásaink jobb elhelyezkedési lehetőségét, országunk versenyképessége növekedését.

A közvetlen cél a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 30 végzett hallgatója átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása. Jelezzük, hogy a két vezető fővárosi műszaki felsőoktatási intézmény már évek óta együttműködik a külföldi szakmai gyakorlatok terén. A HU/02/PL/210 Leonardo da Vinci (LdV) mobilitási projekt jelölt volt a 2004. évi hazai „Mobilitási Nívódíjra”. E közös munka során merült fel a hallgatói érdeklődés diploma utáni szakmai gyakorlatok iránt. Ez társult sok szakma (pl. építész, informatikus) elvárásával, ahol gyakorlati tapasztalatok hiányában nem lehet elhelyezkedni, érdemi tevékenységet végezni. A BME és a BMF közösen 2004-ben pályázott először a friss diplomások kategóriában (HU/04/PL/308), és az akkor elnyert 15 gyakorlati hely kevesebb mint fél év alatt betöltésre került. A tavalyi HU/05/PL/302 projekt is e tanév végére érdemben megvalósul, beleértve több hátrányos helyzetű friss diplomás gyakorlatának megszervezését.

A megvalósításnál (pl. kiválasztás, felkészítés, minőségbiztosítás) építünk a korábbi LdV projektek (kísérleti és mobilitási) tapasztalatára, illetve az új lehetőségekre (pl. EURO-PASS), elvárásokra.. A hely rövidsége miatt itt csak néhány alapvető elemre térünk ki:

A vállalti fogadókészséget több csatornán keresztül biztosítjuk. Ezek a Leo-Net 26 ország több mint száz intézményét tömörítő hálózat (www.leo-net.org), a partneregyetemek (TU Berlin, INSA de Rennes stb.) hasonló szervezeti egységei, közvetlen vállalati kapcsolatok, illetve az EU országok gyakorlatát követve törekedünk oktatóink, friss diplomásainknk aktivitása növelésére, tapasztalataink szerint ez a legjobb garancia a későbbi sikeres végrehajtáshoz..

A szerződéskötés alapvető feltétele egy egyetemi mentor léte, a mindkét fél (vállalat – egyetem) által elfogadott munkaterv. Ezt kiegészíti a kulturális, nyelvi felkészítés. A hallgatók külföldi tartózkodása alatt folyamatos a gyakorlatok nyomon követését (kettős irányítás). A munka elismerésnél a "szokásos" módszerek (pl. vállalati ajánlólevél) mellett alkalmazzuk az EUROPASS bizonyítványt.

A menedzsment, tájékoztatás, kommunikáció terén párhuzamosan futnak a hagyományos ("Ösztöndíj Kalauz" kiadvány, plakát, faliújság, újságcikk, telefon), és a modern technikákat (email, honlap - www.tudig.bme.hu - Leonardo / Szakmai gyakorlatok).

E pályázat elkészítői, tervezett végrehajtói 1999 óta több mobilitási projektet szerveztek az LdV program keretében Részt vettek a HU/01/PL/202 projekt megvalósításában, mely a projektmenedzsment és fenntarthatóság kategóriában magyar "Mobilitási Nívódíj"-ban részesült, illetve 2005. januárjában Oslóban elismerő oklevelet kapott, mint Európa 5 legjobb felsőoktatási mobilitási projektjének egyike.

A Leonardo program népszerűsítését, a disszeminációt mindig fontosnak tartottuk (pl. 2004 - 2005-ben cikkek, előadások hazai és nemzetközi (ICEE, EAIE) konferenciákon, műsor az MTV-ben), hiszen ez a Leonardo program ismertségének növelése mellett lehetősét ad újabb partnerkapcsolatok kiépítésére is.

 

 

 

Összefoglalás angolul, franciául vagy németül

-

The Hungarian engineering education traditionally has a good reputation in all over the world. However the lack of professional and international experience is often criticised (by students, economy, government, etc.). This project proposal intends to contribute to the resolution of this situation in part, improving the job-market value of the young graduates and consequently the competitiveness of the Hungarian economy.

 

The direct goal is to organise and co-finance foreign practical internship for 30 young graduates of the Budapest University of Technology and Economics (BME) and the Budapest Tech (BMF) for an average of 20 weeks in length each. The 2 leading educational institutes of technology from the capital have been cooperating for several years in foreign practical placements. The Leonardo da Vinci (LdV) mobility project HU/02/PL/210 was among the nominees for the Hungarian “Mobility Award” of year 2004. The 2 similar projects of the last years (HU/04/PL/308, HU/05/PL/302) have been realized practically in half a year, including the participation of some disadventegeous (in social sense) students.

 

The experiences of the previous LdV projects (mobility and pilot) and new demands, possibilities (e.g. EUROPASS) will be used. Due to the lack of space only some basic principles are mentioned here:

Several channels will be applied to identify host enterprises. These channels are: the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 26 countries (www.leo-net.org), the similar organisations of our partner universities (TU Berlin, INSA de Rennes etc.), directly the existing university-company partnerships, and based on the practice of the EU countries we encourage the activity of our teachers and the young graduates, which according to our experience is the main guarantee of the successful implementation).

The main condition of signing the contract is the existence of a university tutor / mentor, and a learning plan accepted by both partners (enterprise – university). There is a continuous monitoring of the practical training (double guidance) during the stay abroad. In the acceptance besides the „classical” methods (e.g. letter of recommendation from the company) the EUROPASS certificate will be applied.

 

The traditional (a recently published booklet, posters, bulletin boards, newspaper articles, telephone) and modern methods (email, web-page: www.tudig.bme.hu , mailing lists) are used simultaneously in the management and the information, communication.

The makers of this application have carried out several Leonardo mobility projects since 1999 and among others they took part in the implementation of project HU/01/PL/202 which was awarded by the Hungarian Mobility Award (in the category of project-management and sustainability), and  was rewarded in Oslo (Norway) as one of the best 5 European higher educational Leonardo mobility projects in January 2005.

We’ve always been aware of the significance of the popularisation and dissemination of the Leonardo programme (e.g. in years 2004-2005 articles and presentations at national and international (e.g. ICEE, EAIE) conferences on education, programme on the Hungarian television, MTV), which helps us to create new cooperation as well.

 

 

 

1.5           Nyilatkozat

A mai napon az intézményre vonatkozóan felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy:

 

-          nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, nem kötött egyezséget hitelezőivel, tevékenységeit nem függesztette fel, nem folyik ellene ilyen jellegű eljárás, és nincsen a nemzeti jogszabályok és rendelkezések által előírt eljárásból eredő, hasonló helyzetben;

-          nem ítélték el jogerősen olyan okokból, amelyek alapján megkérdőjelezhető szakmai megbízhatósága;

-          nem ítélték el jogerősen szakmai vétséggel összefüggő szabálysértés miatt;

-          országa törvényeinek megfelelően eleget tett és tesz társadalombiztosítási járulék- és adófizetési kötelezettségének;

-          nem ítélték el jogerősen csalásért, vesztegetésért, bűnszövetkezetben való részvételért vagy bármilyen törvényellenes tevékenységért, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeire nézve hátrányos;

-          nem állapították meg róla, hogy súlyos szerződésszegést követett el a közösségi[4] költségvetésből finanszírozott közbeszerzési eljárással vagy egyéb támogatási eljárással összefüggésben;

-          tudomásom szerint nem áll fenn összeférhetetlenség (családi, személyes, politikai, nemzeti, gazdasági vagy bármilyen érdekérintettség) egy olyan intézménnyel vagy személlyel kapcsolatosan, ami/aki közvetlen illetve közvetett módon érintett a pályázat bírálatában vagy a szerződéskötésben;

-         nem tájékoztatja hamisan az Európai Bizottságot a bírálati szakasz ideje alatt, és nem mulasztotta el az igényelt információk átadását.

Továbbá, a mai napon kijelentem, hogy az intézmény rendelkezik a pályázat sikeres megvalósításához:

 

-          jogképességgel

-          szilárd és elegendő anyagi forrásokkal

-          a megkövetelt kompetenciákkal és szakmai képesítésekkel

 

Tudomásul veszem, hogy hamis nyilatkozat esetén adminisztratív és anyagi szankció hajtható végre ellenem vagy az intézményem ellen.

Igazolom, hogy a pályázati űrlapon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.

 

Hivatalos aláíró adatai (a pályázó intézmény részéről) &

 

 

Név

Dr. ZRINYI MIKLÓS

Beosztás

rektorhelyettes

 

 

 

A pályázat hitelesítése

 

 

 

Dátum: 2006. május 16.                                                      Hivatalos aláírás                                                 Az intézmény pecsétje


 

2           A pályázat indoklása

 

2.1           Igényfelmérés &

·         Milyen európai, nemzeti, regionális, és/vagy szektoriális szintű igények, illetve intézményi stratégiai prioritások kielégítésére irányul a projekt?

-

A pályázat elsősorban a hazai mérnökképzés szakmai gyakorlat és nemzetközi elemeinek növelése igény kielégítéséhez járul hozzá. Ez megfelel a kedvezményezettek - friss diplomás egyetemi, főiskolai hallgatók- elvárásainak. Igazolásul álljon itt a BME Diákközpont gondozásában (felelős kiadó: Veres Gábor) készült "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Friss Diplomásainak Elhelyezkedési Esélyei” 2005. szeptemberében megjelent 40 oldal terjedelmű kérdőíves felmérést összegező, értékelő kiadvány Vezetői Összefoglaló része (2. oldal): „Ahogy az elmúlt hat évben, úgy most is az egyetemi képzés fő gyengesége a szakmai gyakorlatok hiánya, vagy nem kielégítő aránya az oktatás egészén belül. A pályakezdők gyakorlatának hiányát egyre több gazdálkodó emeli ki.”.Hasonlóan nyilatkoznak (szakmai, nyelvi ismeretek nem elégséges volta) a vállalatok képviselői a BME Társadalmi Szenátusában.

A projekt partnerintézményei érdekeltek a szakmai gyakorlatok sikeres lebonyolításában. Ezek ugyanis részben e célra létrehozott szervezetek (pl. a LEO-NET hálózatot vezető DANUBE), részben olyan felsőoktatási intézmények (TU Berlin, INSA de Rennes) melyek a kölcsönösség alapján maguk vállalkoztak a közös tevékenységre.

A fent idézett felmérés azt is bizonyítja, hogy a munkaerő felvételnél a vállalatok egyértelműen előnyben részesítik a szakmai (különösen külföldi) tapasztalatokkal rendelkezőket. Megjegyzendő azonban, hogy a szakmai gyakorlatra történő vállalati fogadókészség több tényező, elsősorban a piaci helyzet, függvénye.

Végezetül megemlítendő, hogy az egységesedő Európa alapvető érdeke a világméretű versenyben a több kultúrában járatos, magasan képzett szakemberek számának növelése. E tényt az általános európai nyilatkozatok mellett bizonyítja az utóbbi időben megélénkült tevékenység az EU műszaki felsőoktatása fejlesztésére (pl. gondolatok, viták az Európai Műszaki Egyetem témában).

 

·         Mutassa be a kedvezményezettek csoportját (típus, foglalkozási/képzési terület, a képzés vagy foglalkoztatás szintje, esetleges fogyatékosságok, szociálisan hátrányos helyzet, stb.) és speciális igényeiket!

-

A kedvezményezettek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola friss diplomásai, különös tekintettel azokra a szakokra, ahol a hallgatók kiugróan magas helyre tették a képzés hiányosságai között a szakmai gyakorlatok, nyelvtanulási lehetőségeket (építész, infomatikus, műszaki menedzser, villamosmérnök).

A pályázati kiírással összhangban, az előző évi projekthez hasonlóan, a kedvezményezettek kiválasztásánál előnyt  élveznek a hátrányos helyzetű friss diplomások. Erre (beleértve a hátrányos helyzet pontos definícióját) külön felhívjuk a figyelmet az ösztöndíjak meghirdetésénél (faliújság, honlap, elektronikus újság stb.). 

 

 

 

 


2.2           A projekt céljai &

·         Mutassa be a projekt céljait a fentebb vázolt igényeknek, illetve a saját intézménye és a partnerintézmény(ek) stratégiai céljainak tükrében!

-

A projekt közvetlen célja 30 BME / BMF friss diplomás szakmai készsége, szaktudása, munkakultúrája, nyelvtudása stb. fejlesztése külföldi szakmai gyakorlat által, segítve ezzel a munkaerőpiaci esélyeiket. Ezen túl a BME stratégiai tervében szerepel a szakmai gyakorlatok (ezen belül a külföldiek) számának növelése, rendszerének kialakítása. A kérdésnek külön jelentőséget ad a kétciklusú mérnökképzésre való áttérés, mely vélhetőleg a két nagy budapesti mérnökképző intézmény kapcsolataira is jelentős hatással lesz. A Leonardo program segíthet a szervezeti keretek, partnerkapcsolatok, lebonyolítás, értékelés módszereinek kialakításában, továbbfejlesztésében. E célból hozta létre a BME 2002-ben a Leonardo Irodát, mely keretében e projekt szervezői tevékenykednek. Reményeink szerint a projekt multiplikáló hatására az érintett friss diplomás rétegből mind többen (természetesen nem csak a Leonardo program keretében) vehetnek részt külföldi szakmai gyakorlatokon.

Az oktatási intézmény partnereket hasonló statégiai célok vezérlik, mint a BME, BMF-t.

A konzurcimui tag vállalatok többségével már évek óta, kölcsönös megelégedésre, működünk együtt.

Megemlítendő, hogy Magyarország EU tagsága miatt az utóbbi időben láthatóan növekedett az EU tagországok oktatási intézményei, vállalatai érdeklődése az együttműködés iránt e téren. Az egyik vállalati konzorciumi tag (DOW) is egy ilyen kapcsolatépítő találkozót követően csatlakozott a projekthez.

 

·         Mutassa be, hogy a nemzetközi mobilitás hogyan illeszkedik a kedvezményezettek igényeihez, és milyen hozzáadott értékkel bír oktatásuk és képzésük szempontjából!

-

A friss diplomás szakmai gyakorlatokat az elméleti tanulmányokat kiegészítő szakmai tapasztalatok megszerzése, a munka világának megismerése (pl. csoportmunka) indokolja.

A nemzetközi mobilitás amellett, hogy mindezeket elősegíti, kiegészül az európai kultúra (ezen belül munkahelyi) megismerésével, az idegen nyelvi ismeretek (benne általános, szaknyelv) megszerzésével, a kommunikációs készségek növelésével

 

·         Hogyan illeszkedik a projekt céljaihoz a külföldi gyakorlat/csereprogram időtartama és a választott fogadó ország?

-

A "mérnöki" gyakorlatok esetén a vállalatok egyértelműen a hosszabb időtartamút igénylik (hiszen elvárják, hogy a kedvezményezett ténylegesen hasznos munkát végezzen, általában megoldjon egy konkrét feladatot).

A célországok kiválasztásánál 2 szempont volt irányadó:

--A francia és német nyelvterületű országokkal hagyományosan szoros a kapcsolat, már korábbi projektekben is sikeresen együttműködtünk. Ezen országok hazánk legjelentősebb gazdasági partnerei.

--Emelett a programnak szeretnénk európai dimenziót adni, lehetőséget adni hallgatóinknak más EU tagállam választására is. Erre utal a Leo-Net szervezet, illetve két multinacionális vállalat bevonása, melyek több EU tagországban rendelkeznek telephellyel.

 

·         Ha intézményüknek már korábban is volt hasonló Leonardo projektje, milyen új/innovatív elemeket tartalmaz a jelenlegi pályázat a korábbi projekthez képest?

-

Intézményeink (BME, BMF) 2004-es illetve a 2005-ös pályázati fordulóban részesültek támogatásban a friss diplomások kategóriában. E két projekt tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy nagyon nagy igény van ilyen jellegű szakmai gyakorlatokra.

A jelentkezők közül azokat a pályázókat részesítjük előnyben, akiknek a legkedvezőtlenebbek a munakerőpiaci esélyeik. Így a korlátozott számú gyakorlat összhatása megnövelhető, egyénekre nézve annak pozitív hatása nagyobb lesz. Új elem, hogy az eddiginél tudatosabban készítjük fel a végzős hallgatókat a munkavállalásra, illetve az ezt megelőző, elősegítő szakmai gyakorlatokra (pl. tájékoztatók, Ösztöndíjkalauz kiadvány, részvétel állásbörzéken).

 

PRIORITÁSOK. Az alább következő kérdéshez szóbeli kiegészítésként jelezzük, hogy

a). a mellékelt esélyegyenlőségi lapon szereplő adatokat a most futó projektünk tapasztalata alapján adtuk meg,

PARTNEREK. A következő oldalak táblázataihoz is szeretnénk néhány szóbeli kiegészítést tenni: A fogadó intézmények teljes listája NEM KERÜL KÖZVETLENÜL MEGNEVEZÉSRE. Az eddigi tapasztalataink azt mutatták (melyek részletes kifejtésére itt most nem térünk ki), hogy több mint egy évvel egy szakmai gyakorlat tényleges megkezdése előtt nem lehet megbízhatóan előre jelezni se az érintett kedvezményezetteket (különösen, amennyiben friss diplomásokról van szó), se a fogadó vállalatokat. Amikor erre kísérletet tettünk (pl. a MOBI2000 - HU/99/2/07/109/PL/II.1:2.a/FPI projektben), akkor az esetek kb. felében konzorciumi tag módosítási kérelmet kellett benyújtanunk. Ezért döntött a konzorcium úgy, hogy csak néhány reprezentatív vállalatot, illetve a fő közvetítő partnereket nevezi meg. Hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő kedvezményezettek és vállalatok felkutatása a 10 éves tapasztalat birtokában nem jelent problémát.

 

KITÖLTÉS. A partnerekre vonatkozó táblázatok, illetőleg az őket bemutató szöveges rész számozása nem egységes. Mi a táblázat számozását követtük (azaz pl. a C1 partnert a C1 mezőbe írtuk, habár tartalmilag a C6-ba kellett volna). A formázás nem a legszerencsésebb, a felesleges mezőket nem tudtuk kitörölni. Sajnos nem működik nyelvi ellenőrzés ("spell check") az űrlapon. Mindezek esetleges zavaró hatása miatt elnézést kérünk.

 

 

 

·         Amennyiben projektötlete kapcsolható a hazai Leonardo Nemzeti Iroda által meghatározott prioritások valamelyikéhez (vagy akár többhöz), kérjük, jelölje meg.

 

a)       a szociálisan hátrányos helyzetű célcsoportok mobilitási projektjei (Amennyiben ezt a prioritást bejelöli, kérjük, hogy feltétlenül mellékelje pályázatához a Tempus Közalapítvány honlapjáról 2005. november végétől letölthető esélyegyenlőségi kiegészítő adatlapot, amely a szociálisan hátrányos helyzetet és a fogyatékosságot definiálja és amelyen feltüntetheti az erre vonatkozó adatokat.).............

b)       azok a mobilitási pályázatok, amelyek munkaerő-piaci vagy vállalaton belüli képzést
egészítenek ki külföldi szakmai gyakorlattal
..................................................................................

c)        a szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok számára szervezett legalább 8 hetes külföldi
szakmai gyakorlatok
..........................................................................................................................

d)       azok a csereprogramok, amelyekben a tanárok/oktatók tényleges szakmai gyakorlaton
vesznek részt, gyakorlati munkát is végeznek
...............................................................................

e)       azok a csereprogramok, amelyek az integrált oktatás (sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása) bevált módszereinek a tanulmányozását célozzák.......................................................


3           Partnerek &

 

Egy partnerintézmény csak egyszer szerepeljen az alábbi táblázatokban; a jelen projektben betöltött fő tevékenysége/szerepe alapján.

 

 

Mellékelje az összes – de legalább a minimális partnerszámnak megfelelő számú - együttműködő partner szándéknyilatkozatát!

 

3.1           A küldő intézmény(ek)re vonatkozó adatok

A táblázat A1-es sorában szerepeljen a pályázó intézmény, ha van koordináló intézmény, azt az A2-es sorban tüntesse fel.

 

Ország

kód[5]

Az intézmény neve magyarul

Típus

kód [6]

Utca, házszám

Irányítószám/város

Telefon

Fax

E-mail

A kiutazó kedvezményezettek száma

A1

HU

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Műegyetem rkp. 1-3. H-1111, Budapest

+3614631555, +36309329626

varga@bme-intl.sulinet.hu

22

 

A2

HU

Budapesti Műszaki Főiskola

Tavaszmező utca 17.

H-1084, Budapest

+3612102651

dudas.maria@kvk.bmf.hu

8

 

A3

     

     

     

     

     

 

A4

     

     

     

     

     

 

A5

     

     

     

     

     

 

A6

     

     

     

     

     

 

A7

     

     

     

     

     

 

A8

     

     

     

     

     

 

A9

     

     

     

     

     

 

A10

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Összesen

30

 

 

 

 


 

3.2           A fogadó intézmény(ek)re vonatkozó adatok

Ebben a táblázatban csak azok a fogadóintézmények szerepeljenek, amelyek ténylegesen fogadják a kedvezményezetteket, a közvetítő intézmény(eke)t a 3.3-as táblázatban tüntesse fel.

Országkód[7]

Az intézmény neve nemzeti nyelven

Típuskód [8]

Utca, házszám

Irányítószám/város

Telefon

Fax

E-mail

A fogadó intézménybe érkező kedvezményezettek száma

B1

DE

Opsira GmbH

Leibnizstr. 20

D-88250 Weingarten

+49 751561890,

klug@opsira.de

     

B2

FI

ROAL Oy

Tykkimaentie 15, PO Box 57

FI-05201 Rajamaki

+358 9 290 420,

jari.vehmaanpera@roal.fi

     

B3

NL

Royal Nedalco

Van Konijnenburgweg 100,

4612 PL Bergen op Zoom

+31 164213480,

w.delaat@nedalco.nl

     

B4

     

     

     

     

     

B5

     

     

     

     

     

B6

     

     

     

     

     

B7

     

     

     

     

     

B8

     

     

     

     

     

B9

     

     

     

     

     

B10

     

     

     

     

     

B11

     

     

     

     

     

B12

     

     

     

     

     

B13

     

     

     

     

     

B14

     

     

     

     

     

B15

     

     

     

     

     

B16

     

     

     

     

     

B17

     

     

     

     

     

B18

     

     

     

     

     

B19

     

     

     

     

     

B20

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Összesen

30

 


 

3.3           Az együttműködésben résztvevő egyéb partnerekre vonatkozó adatok

Megjegyzés: Ebben a táblázatban sem küldő, sem fogadó intézmények ne szerepeljenek.

Országkód[9]

Az intézmény neve nemzeti nyelven

Típuskód[10]

Utca/ házszsám

Irányítószám/ város

Telefon

Fax

E-mail

C1

AT

DANUBE Europäische Bildung, Forschung und Technologie

Zieglergasse 28

A-1070 Wien Austria     

+43 1 5240606, +43 1 5240606-99,

bwoeram@danube.or.at

C2

DE

Technische Universität Berlin, Career Service

Hardenbergstr. 36a,

D-10623 Berlin

+49 30 31421456, +49 30 314 24087,

agnes.matuschka@tu-berlin.de

C3

FR

INSA de Rennes (Institut National des Sciences Appliquées de Rennes)

20 avenue des Buttes de Coësmes-CS14315

35043 Rennes Cedex

+33 (0) 223238593, +33(0)223238396,

philippe.echard@insa-rennes.fr

C4

HU

Dow Hungary Chemicals Ltd.

Lajos u. 48-66, 1036 Budapest

+36  12508430, ZRAJKI@dow.com

C5

     

     

     

     

C6

     

     

     

     

C7

     

     

     

     

C8

     

     

     

     

C9

     

     

     

     

C10

     

     

     

     

 


 


3.4           A partnerintézmények részletes bemutatása&

3.4.1          Partnerintézmények a küldő országban

Kérjük, hogy a 3.1-es és 3.3-as táblázat szerinti sorrendben és számozással mutassa be a partnerintézményeket!

 

A1

Pályázó intézmény: mutassa be intézményét és a projektben betöltött szerepét!

- Az 1782-ben alapított Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (www.bme.hu) nemzetközileg elismert kutató, oktató egyetem. 8 Karán (építész, építő, gazdaság és társadalomtudományi, gépész, közlekedés, természettudományi, vegyész, villamos és informatikai) kb. 16.000 magyar és külföldi hallgató folytat több szinten (akkreditált felsőfokú szakképzés, főiskola, egyetem, Ph. D., mérnöktovábbképzés, távoktatás stb.) tanulmányokat. A BME 5 nyelven oktat (magyar, angol, francia, német, orosz).

A pályázó hazánk legnagyobb okleveles mérnökképző intézménye. A mérnöki szakok képzési követelményei tartalmaznak egy szakmai gyakorlatot. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hagyományosan nagyszámú hallgatót küld ki külföldi szakmai gyakorlatra. Az egyetem 2002-ben kinevezett egy Leonardo intézményi koordinátort, a program különböző pályázati formái hatékonyabb, egységes egyetemi kezelésére.

Az egyetem rendszeresen nyomon követi végzett hallgatói szakmai pályafutását. Az itt elhangzó vélemények, illetve a jelenlegi végzés előtt álló hallgatók igényének eleget téve most harmadszor pályázik a BME friss diplomások szakmai gyakorlatai megszervezésére.

A BME részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a friss diplomások kiválasztása, felkészítése, tutorálása, mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.).

A BME végzi a projekt szakmai és pénzügyi koordinálását. A projekt minőségbiztosítása, az eredmények terjesztése elsősorban a BME feladata.

 

 

Minden partner esetében (ha van, a koordinátor intézménynél is) mutassa be azok tevékenységi körét, a nemzetközi mobilitási együttműködések terén szerzett tapasztalataikat és az együttműködésben betöltött szerepüket és feladataikat! Indokolja meg, hogy miért ezek a partnerek vesznek részt az együttműködésben!

Egy partnerintézményt maximum 15 sorban mutasson be!

A2

-A három nagy hagyományú oktatási intézményből 2000-ben létrejött Budapesti Műszaki Főiskola (www.bmf.hu) öt karán, budapesti, székesfehérvári telephelyén kb. 8000 hallgató folytat gépész, villamos, könnyűipari mérnöki, gazdasági, informatikus tanulmányokat.

A Főiskola az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek és a gyakorlati életre való közvetlen felkészülést segítő ismeretek között, hangsúlyt helyez a hallgatók idegen nyelvi képzésére.

A BMF részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a friss diplomások kiválasztása, felkészítése, tutorálása, mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.).

A BMF és a BME az elmúlt 4 évben összesen 5 Leonardo mobilitási projektben volt partner. A koordinálást minden esetben a BME és annak ugyanazon projektmenedzsment csoportja végezte. Az együttműködést azonban nemcsak a közös tapasztalat, hanem konfliktumentes, hatékony munkakapcsolat is erősíti a két intézmény projektmenedzsmentje között.

 

A3

-     

 

A4

-     

 

A5

-     

 

A6

-     

 

A7

-     

 

A8

-     

 

A9

-     

 

A10

-     

 

 

 

 

C1

-A DANUBE (www.danube.or.at ) Europaische Bildung, Forschung und Technologie az osztrák Leonardo Nemzeti Iroda regionális partnere EU szakmai gyakorlatok szervezésében. Évente kb. 200 diák szakmai gyakorlatát szervezi. Alapító tagja a LEO-NET (Leonardo Network for Academic Mobility) szervezetnek, az ő munkatársaik végzik a szervezet adminisztratív feladatait. Nagy tapasztalatokkal rendelkezik európai projektek megvalósításában (1997 óta több mint 20, többségében Leonardo, projektnek voltak koordinátorai. A BME 2002-ben belépett a LEO-NET hálózatba (melynek vezetője a DANUBE igazgatója, www.leo-net.org). A szervezet JOE álláskereső, közvetítő adatbázisa fontos segítség a kedvezményezetteknek. A szervezet tagjai rendszeres munkakapcsolatban vannak. A DANUBE a projektben való részvételét a szándéklevél részletezi. Itt kiemeljük a vállalati fogadókészség biztosítását, illetve nagy tapasztalataikra építve az egész folyamat magas színvonalának garantálását.

 

C2

-A TU Berlin (www.tu-berlin.de ) Németország egyik legjelentősebb egyeteme. Profilja túlmutat a hagyományos műszaki egyetemekén. 8 karán, hasonlóan a BME-hez, a mérnöki tanulmányok mellett természettudományos, társadalomtudományi és gazdasági képzések is folynak kb. 30000 hallgató számára.

 A TU Berlin Karrier Központja és a BME/BMF Leonardo munkatársai korábban is együtt működtek szakmai gyakorlatok kölcsönös megszervezésében, színvonalas lebonyolításában.

 

C3

-INSA de Rennes (www.insa-rennes.fr , Institut National des Sciences Appliques de Rennes). Az INSA-k, öt francia mérnökképző intézményt ("grandes écoles") tömörítő hálózatának tagja (Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse).

A BME 1992 induló francia nyelvű első ciklusú képzése (első 4 szemeszter) fő partnere, a képzés elvégzését igazoló bizonyítvány kiadója. Az ehhez a képzéshez tartozó, (a 2. szemesztert követő) nyári szakmai gyakorlatok aktív részvevője (a "szokásos" tevékenységek /monitoring, értékelés stb./ mellett, pl. éveken át ők kötötték a biztosítást a részvevő immár több száz hallgatónak).

Az INSA de Rennes e projektben a szakmai gyakorlatokhoz a vállalati fogadókészség biztosításában közreműködik.

 

C4

- Dow Chemical Company (www.dow.com). A Dow Chemical Company a világ egyik vezető vegyipari vállalata, fő tevékenysége vegyipari és műanyagipari alapanyagok, félkésztermékek, autógyártásban, építőiparban és mezőgazdaságban alkalmazott termékek gyártása. A Union Carbide vállalattal 2001 februárjában lezárult egyesülés eredményeként jelentősen megnövekedett cég 35 ország 171 gyártóüzemében előállított több, mint 2500 féle termékét és a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei részére a világ 168 országában. Az alapításának 100. évfordulóját 1997-ben ünneplő Dow 50 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

A Dow 1970 óta van jelen Magyarországon. 1991 óta gyártják a kétszeresére megnövekedett kapacitású balatonfűzfői üzemben a styrofoam termékcsaládot.

A Dow EU országokbeli telephelyein kínál szakmai gyakorlatot a friss diplomásoknak.. Mint ilyen szerepelhetne a B. táblázatban is.

 

C5

-     

 


 

3.4.2          Partnerintézmények a fogadó ország(ok)ban

Kérjük, hogy a 3.2-es és 3.3-as táblázat szerinti sorrendben és számozással mutassa be a partnerintézményeket

 

 

Minden partner esetében mutassa be azok tevékenységi körét, a nemzetközi mobilitási együttműködések terén szerzett tapasztalataikat és az együttműködésben betöltött szerepüket és feladataikat! Indokolja meg, hogy miért ezek a partnerek vesznek részt az együttműködésben!

Egy partnerintézményt maximum 15 sorban mutasson be!

B1

- Opsira GmbH (www.opsira.com). Az Opsira optikai érzékelőkkel, mérésekkel, szimulációval stb. foglalkozó német vállalat.

Több korábbi Leonardo projekt keretében fogadott informatikus hallgatókat szakmai gyakorlatra, diplomatervezésre, melyek minden érdekelt kölcsönös megelégedésével végződtek. Az elmult evek folyamán már 7 szakmai gyakorlatos fogadtak, szemeszterenként egyet és a cég egyik vezető munkatársa látogatást is tett a Budapesten, ahol nemcsak a korábbi tevékenység folytatását, hanem annak kiterjesztését - mérnők-fizikusokra - is felvetették. A kisvállalat (10 fős) különlegesen alkalmas a frissen végzett hallgatók szakmai kompetenciájának fejlesztésére, mivel nem csak termeléssel, hanem magas színvonalú fejlesztéssel is foglalkozik.

A projektben fogadóintézményként, illetve a németországi szakmai gyakorlatok terén tanácsadóként vesz részt.

 

B2

-Roal Oy (www.roal.fi). A Roal Oy Finnorszag jelentős biotechnológiai kisvállalata (kb. 50 dolgozó). Fő profiljuk az ipar igényeinek megfelelő enzimek fejlesztése és gyártása. A papíripar számára kifejlesztett ECONASE széria enzimjei széles körben alkalmazottak a biológiai fehérítés területén. A ceg kulonosen nagy hangsúlyt fektet a K+F tevékenységre és a környezetvédelemre. A projektben mint új fogadóintézmény vesznek részt.

 

B3

- Royal Nedalco B.V. (www.nedalco.com). A NEDELCO a holland Cosun és CSM cukor termelők közös vállalkozása Európa legnagyobb mezőgazdasági eredetű etilalkohol gyártója. Telephelyei több EU országban (BE, DE, IT, NL) vannak.

A BME Vegyészmérnöki Karával hosszabb időre visszanyúló szakmai kapcsolatai vannak.

A Leonardo program keretében rendszeresen fogadnak magyar hallgatókat.

Részvételük, vegyipari cég révén,  kapcsolódik a FACE Leonardo hálózati projekthez is (www.face.net.tc) .

 

B4

-     

 

B5

-     

 

B6

-     

 

B7

-     

 

B8

-     

 

B9

-     

 

B10

-     

B11

-     

 

B12

-     

 

B13

-     

 

B14

-     

 

B15

-     

 

B16

-     

 

B17

-     

 

B18

-     

 

B19

-     

 

B20

-     

 

 

 

C6

-     

 

C7

-     

 

C8

-     

 

C9

-     

 

C10

-     

 

 


 

4           A külföldi gyakorlat/ csereprogram megvalósítása

 

4.1           A kedvezményezettek kiválasztása &

·         Mutassa be a kedvezményezettek kiválasztásának folyamatát és szempontjait!

-

A kiválasztás (a hallgatói projektekhez hasonlóan) több csatornán keresztül, iterációs folyamatban fog zajlani. A 2 fő módszer:

 

1. A BME/BMF friss diplomásai lehető legszélesebb köre tájékoztatása után az érdeklődők kitöltenek egy pályázati dossziét. A pályázati anyagban szerepelnie kell az esetleges hátrányos helyzet bizonyításának is. Ennek megléte esetén a pályázatot kiemelten kezeljük. A pályázati anyagot egyes esetekben a Kar illetve Tanszék vezetőjének bevonásával értékeljük (pl. A Közlekedésmérnöki Kar – RLE International céghez küldött gyakornokai). Ezt juttatjuk el az oktatók, hallgatók, a konzorciumi tag, illetve a közvetítő szervezeteken keresztül megtalált vállalatokhoz. A vállalat kiválasztja a megfelelőnek tűnő volt hallgatót, egyes esetekben tesztelés (szakmai, személyiség, személyes beszélgetés) útján.

 

2. Az érdeklődő vállalatok elküldik igényeiket (időnként bemutató előadást is tartanak). Ezek kerülnek meghirdetésre a hallgatóság körében. Innen az előző módszer (dosszié stb.).

 

A fő szempont a vállalat és a gyakornok párosításánál a  szakmai megfelelés és a gyakornok szakmai kompetenciáinak, munkaerőpiaci helyzetének optimalizálása, a lehető legnagyobb egyéni fejlődés elérése. A hátrányos helyzetű friss diplomások előnyt élveznek a kiválasztásnál. Körükben azonos ráfordítás esetén nagyobb eredmény elérése várható.

 

·         Hogyan tájékoztatják a lehetséges kedvezményezetteket, és milyen módszereket terveznek a kedvezményezettek motiválására a külföldi gyakorlaton/ csereprogramon való részvételük érdekében?

-

A kedvezményezettek körét leghatékonyabban modern információs technológiai csatornákon lehet elérni (hallgatói illetve tematikus levelezőlisták, internetes fórumokon keresztül, pl. www.tampont.bme.hu). Teljes körű információt tartalmaz a Leonardo da Vinci programról, a projektekről a www.tutor.nok.bme.hu honlap.

 

A hagyományos eszközöket is igénybe vesszük (faliújság, egyetemi újság). A kettő kombinációjaként kiemeljük pl. a 2005-ben a BME-n megjelent "ÖSZTÖNDÍJ-KALAUZ" kiadványt, mely kísérletet tesz a külföldi részképzések, szakmai gyakorlatok (benne a Leonardo program), kutatási lehetőségek hallgatók, friss diplomások számára egységes összefoglalására. A kiadvány naprakész változata elérhető elektronikusan a www.tudig.bme.hu címről (Erasmus/Socrates rész).

 

Támaszkodhatunk a korábbi Leonardo projektek népszerűségére is, a hallgatók, friss diplomások már egyre nagyobb számban ismerik a lehetőséget és terjesztik is azt.  A hátrányos helyzetű végzettek azonosításában a Hallgatói Diákönkormányzat segítségét is igénybe vesszük.

 

 

4.2           A kedvezményezettek felkészítése &

·         Hogyan és mikor készítik fel a kedvezményezetteket a külföldi gyakorlatra/ csereprogramra: milyen nyelvi, lélektani és kulturális felkészítésen fognak részt venni?

-

A nyelvi felkészítést igénylő friss diplomások számára az igények szerint angol, francia, illetve német intenzív kurzust szervezünk. A két oktatási intézmény hallgatói közösen látogathatják azt, és elsősorban kommunikációs helyzetekre való felkészítést és beilleszkedést segítő gyakorlatokat tartalmaz majd és nem a szakmai kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Amennyiben az európai dimenziók kiszélesedésével további munkanyelvekből is igény támad nyelvi előkészítésre (az olasz tekintetében ez évben jelentősebb lépéseket tettünk), akár egyedi, egy-egy hallgatóra szabott kurzust is szervezünk, ahogy azt az elmúlt évben már többször is megtettük. Ilyen esetekben akár anyanyelvi tanárt is bevonunk néhány órában.

 

A pedagógiai és kulturális felkészítés többnyire egyéni konzultációt jelent. Az érdeklődő illetve a programba bekapcsolódó friss diplomások tájékoztatása a Leonardo programot évek óta bonyolító oktatók illetve egyéb munkatársak feladata. Az összegyűlt tapasztalatok alapján a kiutazás szervezéséhez és a kinttartózkodást megkönnyítendő különböző dokumentumok állnak a kedvezményezettek rendelkezésére, melyek a honlapon elérhetőek.

 

 

4.3           A küldöldi gyakorlat/ csereprogram tartalma &

·         Adja meg az egyes kiutazások[11] tervezett munkaprogramját!

-

A friss diplomásoknak kettős feladatot kell ellátniuk. Részben egy a vállalattal előre egyeztetett feladatot megoldani, részben pedig részt venni a vállalat mindennapi munkájában. A munkatapasztalatok (pl. csoportmunka) megszerzése különösen fontos az önálló szakmai pálya megkezdésére készülő fiatalnál.

 

·         Mutassa be azokat a lépéseket, melyek során megvitatják és kialakítják a fogadó intézményekkel a külföldi gyakorlat/csereprogram tartalmát!

-

A Kiválasztás (4.1.) résznél ismertetésre került a vállalat-gyakornok párosítás meghatározásának mechanizmusa, amely már a feladat meghatározását is részben tartalmazza. A szakmai feladat egyeztetésében az egyetemi mentor is részt vesz, és a gyakorlatot ajánlásával annak ismeretében támogatja. A tényleges munkaprogram leírása azonban alapvetően a fogadó cég feladata. Emellett eljuttatunk a vállalatokhoz egy korábbi projektben kifejlesztett ajánlást a gyakorlat néhány általános körülményére (pl. a cég bemutatása az első héten, esetleges nyelvi, szakmai képzés a vállalat kezdeményezésére, tartalmas ajánlólevél stb.). A menedzsment (hazai és konzorciumi tagok egyrészről, vállalati humán erőforrás szakemberek másrészről) kezdeti kapcsolattartását a szakemberek (BME képzési felelősök /pl. kari felelős / - vállalati üzemrész vezető /), majd a tényleges mentorok konzultációja követi.

 

 

4.4           A kedvezményezettek tutorálása és mentorálása &

·         Tutorálás: Milyen módszerekkel és milyen gyakorisággal fogják a gyakorlat/ csereprogram előrehaladását nyomon követni?

-

A kedvezményezettek írásban (email-en keresztül) beszámolnak a munkáról, általános benyomásokról. Három ilyen kötelező beszámolási kötelezettségük van, az első hét után, félidőben és a gyakorlat befejezése után. Az ajánló mentorok, akik a munkafeladatot részletesen ismerik igény szerinti kapcsolatban vannak a gyakornokkal.

Lehetőség szerint (különösen új vállalati partnernél) a friss diplomást legalább egyszer személyesen a helyszínen meglátogatja a konzorcium valamelyik képviselője.

Rendkívüli esetekben a külföldi konzorciumi tagok képviselői azonnal tájékozódni tudnak.

A "normális" kapcsolattartás e-mailen és telefonon történik.

 

·         Mentorálás: Milyen módon és ki fogja a kedvezményezettek munkaprogramját és szakmai fejlődését nyomon követni?

-

Minden kedvezményezetthez tartozik egy egyetemi mentor (friss diplomás esetében többnyire a korábbi diploma témavezető), aki a pályázatát ajánlja, a szakmai feladatot ismeri, és a gyakorlat ideje alatt nyomon követi. Hasonlóan a vállalat is hozzárendel egy mentort a hallgatóhoz, aki a napi munkában a főnöke. Lehetőség szerint a két mentor személyesen is találkozik, illetve már létező szakmai kapcsolatuk van.

A rendszeres beszámolót kiegészítheti egy szélesebb publikum előtti bemutató (poszter, előadás - pl. szakmai konferencia), amelyre akár a fogadó cég akár az egyetem kéri fel a kedvezményezettet.

 

 

4.5           A megszerzett ismeretek elfogadtatása és érvényesítése &

·      Milyen módon biztosítják a képzés/gyakorlat elfogadtatását, érvényesítését? Ki fogja elismerni a külföldi gyakorlat/csereprogram során megszerzett készségeket és képességeket? Mennyiben számít hivatalosnak ez az elismerés? (Ha rendelkezésükre áll, kérjük, csatolja az alkalmazni kívánt elismerő dokumentum tervezetét!)

-

Európai  elismerés.

EUROPASS, amely az Unió nevével (minőségi garancia) fémjelzi a szakmai gyakorlatot, és igazolja annak megtörténtét.

 

Vállalati elismerés.

A projekt kéri a vállalatoktól, hogy a gyakorlat befejezése után adjanak részletes ajánlólevelet a hallgatónak. Ez a tartalmas, egyénre szabott ajánlás a cégtől a jövőbeli munkáltatók számára a legautentikusabb elismerési forma, amely nem csak a minőségbiztosított gyakorlat létét, hanem annak tartalmát is pontosan leírja kitérve a megszerzett az egyéni képességekre és szakmai kompetenciákra.    

 

·         Tervezik az Europass Mobilitási Igazolvány használatát (amely az Europass Szakképzés továbbfejlesztett formája) és vállalják az ezzel kapcsolatos többletmunkát?

 

 Igen

 Nem

 

4.6           A projekt folyamatos értékelése &

·                     Mutassák be a projekt értékelésének folyamatát és módszereit, illetve az értékelésért felelős személyeket!

-

A projekt tevékenysége folyamatos értékeléséért a koordinátor felelős. Őt felügyeli a BME Leonardo intézményi koordinátora, aki rendszeresen (évente minimum egyszer írásban) beszámol Dr. Zrinyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettesnek. A minőségbiztosításban közreműködnek a nagy tapasztalatú külföldi partnerek (pl. INSA de Rennes, TU Berlin, DANUBE-LEONET).

 

A pénzügyi szűkösség miatt konzorciumi ülést nem tervezünk. A tagokkal a kommunikációt a hagyományos csatornákon folytatjuk (e-mail, telefon, levél). Amennyiben ez szükséges telefon, video konferenciát, vagy rendkívüli konzorciumi ülést (Magyarországon vidéken költségkímélés miatt). Megjegyezzük, hogy a korábbi projektjeinknél mindegyikre volt már példa.

 

Aláhúzandó, hogy a projekt legfontosabb dokumentumai naprakészen megtekinthetőek lesznek (hasonlóan a korábbiakhoz) mindig a honlapon (a közvetlen cím: http://tutor.nok.bme.hu), illetve a hazai Leonardo Iroda nemrég bevezetett, folyamatosan megújuló, tökéletesedő mobilitási projektek nyilvántartásában.

 

 


4.7           A kiutazások becsült adatai

A külföldi gyakorlatokat/cseréket kiutazási csoportonként sorolja fel olyan módon, hogy az azonos paraméterekkel rendelkező kiutazások egy sorba kerüljenek (azonos fogadóország, azonos munkanyelv, azonos időtartam)!

Egy sorba egy kiutazás (kiutazási csoport) kerüljön!

 

Kiutazás sorszáma

Küldő ország[12]

Fogadó ország10

Munkanyelv(ek)[13]

A külföldi gyakorlatok/ csereprogramok időkerete

Kedvezmé-nyezettek száma

Azon kedvezményezettek száma, akiknek a felkészítéséhez támogatást igényelnek

Azon kísérő személyek száma, akik számára támogatást igényelnek[14]

Tervezett időtartam[15] (hetekben)

A külföldi gyakorlat/csere-program kezdete (éééé.hh.nn.)

A külföldi gyakorlat/csere-program vége (éééé.hh.nn.)

1

HU

DE

  

20

2006.09.01.

2007.01.31.

3

3

     

2

HU

FR

  

20

2006.09.01.

2007.01.31.

2

2

     

3

HU

FI

  

20

2006.09.01.

2007.01.31.

1

1

     

4

HU

NL

  

20

2006.09.01.

2007.01.31.

1

1

     

5

HU

FR

  

20

2007.01.01.

2007.05.31.

3

3

     

6

HU

DE

  

20

2007.01.01.

2007.05.31.

3

3

     

7

HU

FI

  

20

2007.01.01.

2007.05.31.

1

1

     

8

HU

NL

  

20

2007.01.01.

2007.05.31.

1

1

     

9

HU

DE

  

20

2007.09.01.

2008.01.01.

5

5

     

10

HU

FR

  

20

2007.09.01.

2008.01.01.

4

4

     

11

HU

DE

  

20

2008.01.01.

2008.05.31.

3

3

     

12

HU

FI

  

20

2008.01.01.

2008.05.31.

1

1

     

13

HU

NL

  

20

2008.01.01.

2008.05.31.

1

1

     

14

HU

FR

  

20

2008.01.01.

2008.05.31.

1

1

     

15

     

     

  

     

     

     

     

     

     

16

     

     

  

     

     

     

     

     

     

17

     

     

  

     

     

     

     

     

     

18

     

     

  

     

     

     

     

     

     

19

     

     

  

     

     

     

     

     

     

20

     

     

  

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Összesen

30

30

     

 

 


 

 

5                       Projektmenedzsment&

 

·         Részletezze a tervezett munka-és időtervet! Vázolja a projekt menedzsmentjét, illetve a projekt szerződéses és pénzügyi vonatkozásait![16] Amennyiben a munkatervet táblázatos formában kívánja kifejteni, azt kérjük, mellékletben csatolja.

-

A projekt menedzsere Varga Ildikó, a BME Leonardo Iroda  projektkoordinátora lesz. Ezen projektmenedzsment (Dudás BMF, Varga, Moson BME és még további oktató, adminisztratív munkatársak) által az utóbbi 8 évben eddig sikeresen megvalósított pályázatok részletei megtalálhatóak a http://tutor.nok.bme.hu címen. A magyar és a külföldi partnerek többségével már a jelen projektet megelőző időkből együttműködési szerződése van az egyetemnek, a menedzserek személyesen ismerik egymást, voltak közös munkáik.

A projekt végrehajtására a konzorcium 24 hónapot kért. Várható azonban, hogy ennél kevesebb idó alatt sikerül a megvalósítás. Az alábbiakban közöljük a projekt Időtervét:

2006. június-augusztusig. A végzős hallgatók tájékoztatása, különös tekintettel azokra a hallgatókra, akik érdeklődésüket már jelezték. Esetükben a projekt kért inulási időpontjára, júniusra már a pályázati és döntési folyamat lezajlik és nyáron meg is kezdhetik a gyakorlatot. Ez az előkészítő munka már megkezdődött, a 2005-ös hasonló projekt lebonyolítása részeként, azaz csak a nyelvi és pedagógiai felkészítés és a szerződéskötés marad hátra.

 Önéletrajzok, szakmai profilok elkészítése, kedvezményezetti pályázatok értékelése.

2006. szeptember-október. Előzetes szelekció. A szakmai szempontoknak megfelelő fogadó vállalatok megkeresése Az ebből a körből utazó végzett hallgatók végleges kiválasztása. Ebben az első körben elsősorban azokat a vállalatokat keressük meg, akik a korábbi mobilitás projektekben már részt vettek, színvonalas munkát biztosítottak a gyakornokoknak és érdeklődésüket az együttműködésre már jelezték is.

2006. novemberig a szakmai program véglegesítése. A kinttartózkodás feltételeinek megszervezése, pl. szállás, vállalati Leonardo szerződések megkötése A biztosítás, utazás, folyamatos pénzügyi kapcsolattartás feltételeinek megszervezése. Szakmai, nyelvi, kulturális felkészítés

2007 január. A gyakorlat megkezdése. Mivel olyan gyakornok-vállalat kapcsolatokat hozunk létre amelyek előfeltételei már most kialakulóban vannak, lehetséges akár a 2007. szeptemberi munkakezdés is, reálisan azonban sokkal hamarabb nem várható.

2007. január - 2007 május. A szakmai gyakorlatok szakmai, pénzügyi nyomon követése. A partnerkapcsolatokon keresztül a programba becsatlakozni kívánó újabb fogadóvállalatok felkutatása. Ez a feladat folyamatos, de ebben a periódusban intenzívebben folyik majd, felkészülendő az újabb jelentkezőkre. Célunk, hogy a lehetőség második meghirdetésekor (amennyiben a helyek még nem keltek el) további vállalati ajánlatokat is bemutassunk az új érdeklődőknek.

2007. februártól: A tavaszi szemeszterben diplomázó hallgatók minél szélesebb körben történő tájékoztatása. A projekt bemutatása az iskolák hagyományos Állás Börzéjén.

2007. február, június. A szakmai gyakorlatokról készült jelentések leadása. Értékelés. Egy nyílt fórum szervezése a felsőbb éves hallgatók számára, amelyen a gyakorlatot befejezettek beszámolnak a tapasztalataikról. A fórumon való bemutatkozás a gyakorlatot befejezők számára előírt kötelezettség. Ez a korábbi projekteknél rendszeresen nagy sikert aratott.

 

 

6                       Az eredmények terjesztése &

 

·      Hogyan fogják megosztani és terjeszteni a projekt eredményeit és a projekt során szerzett tapasztalatokat más intézmények körében, szektoriális, és/ vagy regionális, nemzeti és nemzetközi szinten?

-

A projekt(ek)re vonatkozó minden fontosabb információ megtalálható - mindenki számára elérhető - a www.tudig.bme.hu honlapon (Leonardo / Szakmai gyakorlatok rész).

Ezen projekt menedzsment 1999 óta foglalkozik Leonardo da Vinci mobilitási projektekkel. Az eredmények, tapasztalatok közkinccsé tétele azóta több szinten folyik. Az alábbiakban röviden ismertetjük az eddig a terjesztés terén végzetteket, melyet FOLYTATNI KÍVÁNUNK e projekt időszakában is, és lehetőségek szerint új elemekkel bővítünk.

Intézményi szint. A BME/BMF oktatói, hallgatói különböző fórumokon (plakát, ülés, újságcikk, kiadvány, honlap, internetes újság stb.) megismerték a projekteket, rajtuk keresztül a Leonardo programot. 2003 januárjától a BME Központi Épület Aula 1. emeletén Leonardo Faliújság működik.

Országos szint. Munkatársaink (Dudás Mária - BMF, Varga Ildikó, Moson Péter - BME) több hazai konferencián, Leonardo ülésen tartottak előadást. A Magyar Televízió "Uni-Jó" címmel az ORTT támogatásával filmet (kb. 25 perc) készíttetetett a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján szemléltették.

Nemzetközi szint. A projekt BME/BMF szervezői részt vesznek (az esetek döntő többségében meghívott előadóként előadásokat tartanak, cikkeket publikálnak) nemzetközi konferenciákon a szakképzés, szakmai gyakorlatok témában. Néhány példa a közelmúltból:

Párizs, 2004. június (Moson). CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) szeminárium "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale”. Az eredmények a CEFI Dossier Partenariat Entreprises sorozata 100 oldalas kiadványában is megjelentek.

Torinó, Krakkó 2004, 2005. szeptember. (Dudás, Varga, Moson). European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) évi rendes (16-17.) közgyűlése. Pl. Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Bonn, 2004. november. (Moson). Német Leonardo da Vinci Konferencia 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop.

Budapest, 2004. november. (Varga). EUROPASS konferencia. Poszter szekció.

Oslo, 2005. január. (Dudás, Varga). Nemzetközi "Mobilitási Nívódíj" átadási ceremónia. Film a projektekről, poszter, vitafórum.

Szakcikkek a témáról, pl.: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university – enterprise. International Conference on Engineering Education. Proccedings (ICEE05 Gliwice, Poland.  July 25-29, 2005). Book, CD ISSN 1562-3580 (p. 287-290). www.ineer.org.

A BME/BMF partnerként közreműködött / közreműködik Leonardo kísérleti, hálózati projektek munkájában. Ezek honlapjai, kiadványai az eredmények terjesztésének fontos eszközei. Így a MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Practical Placements Abroad) projekt fő eredménye egy Útmutató ("Practical Guide") az esettanulmányai között tartalmazza a mobilitási projekteket is (www.cefi.org ). A téma, az ebből készült nyomtatott anyag plenáris előadás tárgya volt a párizsi UNESCO palotában rendezett "Placements Abroad, Strategies and Systems" konferencián. Vagy a FACE (www.face.net.tc ) hálózati projekt országonként és európai dimenzióban mutatja be a vegyipari szakmai gyakorlatokat.

Jelen projekt eredményeinek terjesztését a fentiekhez hasonló módszerekkel tervezzük.

 

 

 

 


7           A projekt költségvetése &

 

Az összegeket euróban adja meg!

 

Kérjük, hogy költségvetését indokolja a következő oldalon.

Becsült költségek

Becsült bevételek

 

 

A Leonardo programtól igényelt támogatás

Saját forrás (a partnerintézmények-kel együtt)

Egyéb

Program-szervezés és monitoring

Programszervezés és monitoring

9000

6000

3000

     

Kizárólag kis projektek esetében: az előkészítő és monitoring látogatások utazási és megélhetési költségei[17]

     

     

     

     

Részösszeg

9000

6000

3000

     

Mobilitás[18]

Utazás:                    a) kedvezményezettek

9000

9000

     

     

                               b) kísérők

     

     

     

     

Biztosítás:                a) kedvezményezettek

4500

4500

     

     

                               b) kísérők

     

     

     

     

Megélhetés:            a) kedvezményezettek

101035

71035

30000

     

   b) kísérők

     

     

     

     

Részösszeg

114535

84535

30000