Az Európai Közösség akcióprogramja

a szakképzés támogatására

 

 

Második szakasz: 2000-2006

 

 

Pályázati űrlap

Mobilitási projektek

 

 

 

2005-2006 évi pályázati fordulók

 

 

Az alábbi táblázatot a Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki!

Ország

Év

A projekt száma

HU

06

PL-

EX-

 

 

Európai Bizottság


 

Tartalomjegyzék

(az 1-7. részt minden esetben ki kell tölteni)

 

1      A projekt bemutatása.. 3

1.1        pályázó intézmény adatai &.... 3

1.2        A koordináló intézmény adatai &.... 3

1.3        Általános információk &.... 4

1.4        A projekt összefoglalása &.... 5

1.5        Nyilatkozat.. 5

2      A pályázat indoklása.. 7

2.1        Igényfelmérés &.... 7

2.2        A projekt céljai &.... 7

3      Partnerek &..... 9

3.1        A küldő intézmény(ek)re vonatkozó adatok.. 9

3.2        A fogadó intézmény(ek)re vonatkozó adatok.. 10

3.3        Az együttműködésben résztvevő egyéb partnerekre vonatkozó adatok.. 11

3.4        A partnerintézmények részletes bemutatása&.... 12

3.4.1      Partnerintézmények a küldő országban.. 12

3.4.2      Partnerintézmények a fogadó ország(ok)ban.. 14

4      A külföldi gyakorlat/ csereprogram megvalósítása.. 16

4.1        A kedvezményezettek kiválasztása &.... 16

4.2        A kedvezményezettek felkészítése &.... 16

4.3        A küldöldi gyakorlat/ csereprogram tartalma &.... 16

4.4        A kedvezményezettek tutorálása és mentorálása &.... 16

4.5        A megszerzett ismeretek elfogadtatása és érvényesítése &.... 17

4.6        A projekt folyamatos értékelése &.... 17

4.7        A kiutazások becsült adatai 18

5       Projektmenedzsment&..... 20

6       Az eredmények terjesztése &..... 20

7      A projekt költségvetése &..... 21

Kiegészítő táblázatok &..... 23

8      A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROJEKTEK.. 23

8.1        Kölcsönösség.. 23

8.2        Egymásra épülő pályázatok (amelyek a jelen pályázati forduló alatt kerültek benyújtásra) 23

8.3        A pályázathoz kapcsolódó egyéb projektek.. 24

Mellékletek.. 25

 

 

Az űrlap egyes kérdéseinél feltüntetett & jelzés a Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez – Mobilitási projektek c. kiadvány használatára utal.


 

 

1           A projekt bemutatása

 

1.1           pályázó intézmény adatai &

A mobilitási programokra kizárólag intézmények nyújthatnak be pályázatot

 

Az intézmény neve magyarul[1]

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  (BME)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

BUDAPESTI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS   ( BME )

Az intézmény típusa [2]

 

 

 

Az intézmény székhelye

 

Utca

MŰEGYETEM RAKPART

Házszám

1-3.

Irányítószám

H-1111

Város

BUDAPEST

Közösségi adószám[3]

HU15308799

Telefon

+3614631111

Fax

+3614631291

E-mail

moson@bme-tk.bme.hu

 

A kapcsolattartó személy adatai

 

Név

DR. MOSON PÉTER

Beosztás

LEONARDO INTÉZMÉNYI KOORDINÁTOR

Utca

Egry József (H. épület 41.)

Házszám

1

Irányítószám

H-1111

Város

BUDAPEST

Telefon

+3614632690, +36309329626

Fax

+3614631291

E-mail

moson@bme-tk.bme.hu

Honlap

http://www.tudig.bme.hu

 

 

1.2           A koordináló intézmény adatai &

Ezt a táblázatot csak abban az esetben töltsék ki, ha a pályázó intézmény nem azonos a koordináló intézménnyel!

Az intézmény neve magyarul

(Tüntesse fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen)

     

Az intézmény neve angolul, németül vagy franciául

     

Az intézmény típusa2

 

Az intézmény székhelye

 

Utca

     

Házszám

     

Irányítószám

     

Város

     

 

A kapcsolattartó személy adatai

 

Név

     

Beosztás

     

Utca

     

Házszám

     

Irányítószám

     

Város

     

Telefon

     

Fax

     

E-mail

     

Honlap

http://     

 

 

1.3           Általános információk &

A kedvezményezettek célcsoportja

(csak egyet jelöljenek meg)

 

 

1. Külföldi gyakorlatok

 

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok                                                               

Felsőoktatásban tanuló diákok                                                                                                                                          

Fiatal dolgozók (középfokú végzettséggel rendelkezők)             Friss diplomások 

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok esetén, kérjük, adja meg a leendő projektben érintett szakmák OKJ-ban szereplő nevét és számát!

     

 

 

2. Csereprogram

Humánerőforrás vezetők, szakképzési vezetők és munkatársak, oktatók, foglalkoztatási tanácsadók                                                                                                                 

Szaknyelvet oktatók, szaknyelvi tanácsadók                                                             

 

A projekt címe

(max. 100 karakter, szóközökkel együtt)

MÉRNÖKHALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATA

A projekt címe angolul, franciául vagy németül

PRACTICAL PLACEMENT OF UNDERGRADUATE ENGINEERING STUDENTS

 

A projekt rövid címe

(max. 25 karakter)

MOB06

 

A pályázat mely cél(oka)t kívánja megvalósítani?

a        “szakmai készségek és szakmai tudás fejlesztése, …”                                     

b        “szakmai továbbképzés minőségének fejlesztése és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása….”       

c        “szakmai képzéssel kapcsolatos újítások támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése….”                                                                    

 

A projekt időtartama (hónap): 24

A projekt kezdete: 2006.06.01. (éééé.hh.nn)

A projekt vége: 2008.05.31. (éééé.hh.nn)

 


 

1.4           A projekt összefoglalása &

 

Írjon rövid (max. 1 oldal, 30 sor terjedelmű) projekt-összefoglalót, melyben jellemezze a projektben szereplő partnereket, ismertesse a projekt céljait a partnerek/pályázó intézmény/kedvezményezettek szemszögéből, írjon a pályázat hátteréről, arról, hogy milyen szükségleteket elégít ki a projekt, illetve a projekt megvalósításának lépéseiről (mikor, hol, mi történik).

 

-

A hagyományosan jó színvonalú magyar mérnökképzés legtöbb oldalról (hallgatóság, gazdaság, kormányzat, stb.) kritizált része a szakmai gyakorlatok, nemzetközi tapasztalatok nem elégséges volta. A projekt e probléma megoldásához kíván hozzájárulni, elősegítve hallgatóink jobb elhelyezkedési lehetőségét, országunk versenyképessége növekedését.

A közvetlen cél a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 40 magasabb évfolyamú (kb. 210, illetve 150 kreditponttal rendelkező) hallgatója átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása. Jelezzük, hogy a két vezető fővárosi műszaki felsőoktatási intézmény már évek óta együttműködik e témában. A hasonló célkitűzésű HU/02/PL/210 Leonardo da Vinci (LdV) mobilitási projekt jelölt volt a 2004. évi hazai „Mobilitási Nívódíjra”. A tavalyi HU/05/PL/205 projekt fél év alatt érdemben megvalósult, beleértve több hátrányos helyzetű hallgató gyakorlatának megszervezését.

A megvalósításnál (pl. kiválasztás, felkészítés, minőségbiztosítás) építünk a korábbi LdV projektek (kísérleti és mobilitási) tapasztalatára, illetve az új lehetőségekre (pl. EURO-PASS) , elvárásokra.. A hely rövidsége miatt itt csak néhány alapvető elemre térünk ki:

A vállalti fogadókészséget több csatornán keresztül biztosítjuk. Ezek a Leo-Net 26 ország több mint száz intézményét tömörítő hálózat (www.leo-net.org), a partneregyetemek (TU Berlin, INSA de Rennes stb.) hasonló szervezeti egységei, közvetlen vállalati kapcsolatok, illetve az EU országok gyakorlatát követve törekedünk oktatóink, hallgatóink aktivitásának növelésére, tapasztalataink szerint ez a legjobb garancia a későbbi sikeres végrehajtáshoz..

A szerződéskötés alapvető feltétele egy egyetemi mentor léte, és a mindkét fél (vállalat – egyetem) által elfogadott munkaterv. Ezt kiegészíti a kulturális, nyelvi felkészítés.

A hallgatók külföldi tartózkodása alatt kiemeljük a gyakorlatok folyamatos nyomon követését (kettős irányítás).

Az elismerésnél a "klasszikus" módszerek (pl. diploma-tervezés /30 kreditpont/, praktikum szemeszter, index bejegyzés, vállalati ajánló levél) mellett alkalmazzuk az EUROPASS bizonyítványt.

A menedzsment, tájékoztatás, kommunikáció terén párhuzamosan alkalmazzuk a hagyományos (Ösztöndíj Kalauz kiadvány, plakát, faliújság, újságcikk, telefon), és a modern technikákat (email, honlap - www.tudig.bme.hu - Leonardo / Szakmai gyakorlatok).

E pályázat elkészítői, tervezett végrehajtói 1999 óta több mobilitási projektet szerveztek az LdV program keretében Részt vettek a HU/01/PL/202 projekt megvalósításában, mely a projektmenedzsment és fenntarthatóság kategóriában magyar "Mobilitási Nívódíj"-ban részesült, illetve 2005. januárjában Oslóban elismerő oklevelet kapott, mint Európa 5 legjobb felsőoktatási mobilitási projektjének egyike.

A Leonardo program népszerűsítését, a disszeminációt mindig fontosnak tartottuk (pl. 2004 - 2005-ben cikkek, előadások hazai és nemzetközi (pl. ICEE, EAIE) konferenciákon, műsor az MTV-ben), hiszen ez a Leonardo program ismertségének növelése mellett lehetősét ad újabb partnerkapcsolatok kiépítésére.

A LdV program keretében létrejött struktúráknak (pl. BME Leonardo Iroda, intézményi koordinátor, kari felelősök) jelentős a multiplikáló hatása, szervezeti egységek hasonló minőségbiztosítási feltételekkel valósítják meg többi szakmai gyakorlatukat is.

 

 

 

Összefoglalás angolul, franciául vagy németül

-

The Hungarian engineering education traditionally has a good reputation in all over the world. However the lack of professional and international experience is often criticised (by students, economy, government, etc.). This project proposal intends to contribute to the resolution of this situation in part, improving the job-market value of the graduating students and consequently the competitiveness of the Hungarian economy.

The direct goal is to organise and co-finance foreign practical internship for 40 higher year students (210, 150 ECTS credit points correspondingly) of the Budapest University of Technology and Economics (BME) and the Budapest Tech (BMF) for an average of 20 weeks in length each. The 2 leading educational institutes of technology from the capital have been cooperating for several years in this field. The Leonardo mobility project HU/02/PL/210 was among the nominees for the Hungarian “Mobility Award” of year 2004. The similar project of the last year (HU/05/PL/205) has been realized practically in half a year, including the participation of some disadventegeous (in social sense) students.

In the implementation we apply the EU guidelines on quality management (“Statement of Principles on Quality in Educational Mobility”).

The experiences of the previous Leonardo da Vinci (LdV) projects (for example in the selection of the participants, in the pre-training preparation and the quality management etc.) and new demands, possibilities (e.g. EUROPASS) will be used. Due to the lack of space only some basic principles are mentioned here:

Several channels will be applied to identify host enterprises. These channels are: the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 26 countries (www.leo-net.org), the similar organisations of our partner universities (TU Berlin, INSA de Rennes etc.) and directly the existing university-company partnerships, and based on the practice of the EU countries we encourage the activity of our teachers and the students, which according to our experience is the main guarantee of the successful implementation).

The main condition of signing the contract is the existence of a university tutor / mentor, and a learning plan accepted by both partners (enterprise – university).

There is a continuous monitoring of the practical training (double guidance) during the stay abroad. In the acceptance besides the „classical” methods (e.g. diploma–thesis work for 30 ECTS credits, practical training semester, record in the transcript, letter of recommendation from the company) the EUROPASS certificate will be applied.

The traditional (a recently published booklet, posters, bulletin boards, newspaper articles, telephone) and modern methods (email, web-page: www.tudig.bme.hu , mailing lists) are used simultaneously in the management and the information, communication.

The makers of this application have carried out several Leonardo mobility projects since 1999 and among others they took part in the implementation of project HU/01/PL/202 which was awarded by the Hungarian Mobility Award (in the category of project-management and sustainability), and  was rewarded as one of the best 5 European higher educational Leonardo mobility projects in January 2005.

We’ve always been aware of the significance of the popularisation and dissemination of the Leonardo programme (e.g. in years 2004-2005 articles and presentations at national and international (e.g. ICEE, EAIE) conferences on education, programme on the Hungarian television, MTV), which helps us to create new cooperation as well.

The structures (e.g. Leonardo Office of BME, institutional, faculty level coordinators) related to Leonardo program play an important multiplicator role, as the same methods (quality criteria) are applied to other internships.

 

 

 

1.5           Nyilatkozat

A mai napon az intézményre vonatkozóan felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy:

 

-          nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, nem kötött egyezséget hitelezőivel, tevékenységeit nem függesztette fel, nem folyik ellene ilyen jellegű eljárás, és nincsen a nemzeti jogszabályok és rendelkezések által előírt eljárásból eredő, hasonló helyzetben;

-          nem ítélték el jogerősen olyan okokból, amelyek alapján megkérdőjelezhető szakmai megbízhatósága;

-          nem ítélték el jogerősen szakmai vétséggel összefüggő szabálysértés miatt;

-          országa törvényeinek megfelelően eleget tett és tesz társadalombiztosítási járulék- és adófizetési kötelezettségének;

-          nem ítélték el jogerősen csalásért, vesztegetésért, bűnszövetkezetben való részvételért vagy bármilyen törvényellenes tevékenységért, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeire nézve hátrányos;

-          nem állapították meg róla, hogy súlyos szerződésszegést követett el a közösségi[4] költségvetésből finanszírozott közbeszerzési eljárással vagy egyéb támogatási eljárással összefüggésben;

-          tudomásom szerint nem áll fenn összeférhetetlenség (családi, személyes, politikai, nemzeti, gazdasági vagy bármilyen érdekérintettség) egy olyan intézménnyel vagy személlyel kapcsolatosan, ami/aki közvetlen illetve közvetett módon érintett a pályázat bírálatában vagy a szerződéskötésben;

-         nem tájékoztatja hamisan az Európai Bizottságot a bírálati szakasz ideje alatt, és nem mulasztotta el az igényelt információk átadását.

Továbbá, a mai napon kijelentem, hogy az intézmény rendelkezik a pályázat sikeres megvalósításához:

 

-          jogképességgel

-          szilárd és elegendő anyagi forrásokkal

-          a megkövetelt kompetenciákkal és szakmai képesítésekkel

 

Tudomásul veszem, hogy hamis nyilatkozat esetén adminisztratív és anyagi szankció hajtható végre ellenem vagy az intézményem ellen.

Igazolom, hogy a pályázati űrlapon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.

 

Hivatalos aláíró adatai (a pályázó intézmény részéről) &

 

 

Név

Dr. ZRINYI MIKLÓS

Beosztás

rektorhelyettes

 

 

 

A pályázat hitelesítése

 

 

 

Dátum: 2006. május 24.                                                      Hivatalos aláírás                                                 Az intézmény pecsétje


 

2           A pályázat indoklása

 

2.1           Igényfelmérés &

·         Milyen európai, nemzeti, regionális, és/vagy szektoriális szintű igények, illetve intézményi stratégiai prioritások kielégítésére irányul a projekt?

-

A pályázat elsősorban a hazai mérnökképzés szakmai gyakorlat és nemzetközi elemeinek növelése igény kielégítéséhez járul hozzá. Ez megfelel a kedvezményezettek - végzéshez közeli egyetemi, főiskolai hallgatók- elvárásainak. Igazolásul álljon itt a BME Diákközpont gondozásában (felelős kiadó: Veres Gábor) készült "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Friss Diplomásainak Elhelyezkedési Esélyei” 2005. szeptem-berében megjelent 40 oldal terjedelmű kérdőíves felmérést összegező, értékelő kiadvány Vezetői Összefoglaló része (2. oldal): „Ahogy az elmúlt hat évben, úgy most is az egyetemi képzés fő gyengesége a szakmai gyakorlatok hiánya, vagy nem kielégítő aránya az oktatás egészén belül. A pályakezdők gyakorlatának hiányát egyre több gazdálkodó emeli ki.”.

Mindkét intézmény (BME, BMF) tavaly (2005/2006-ban) kezdte meg, és a 2006/07-es tanévtől kezdve tér át teljesen a kétciklusú mérnökképzésre. Habár jelen projekt szakmai gyakorlatai még nem az új képzések (mérnöki alap-, mesterdiploma) hallgatóit érintik, meglétük előkészíti a kétszintű képzések ipari, nemzetközi kapcsolatai kiépítését.

A projekt külföldi partnerintézményei érdekeltek a szakmai gyakorlatok sikeres lebonyolításában. Ezek ugyanis részben e célra létrehozott szervezetek (pl. a LEO-NET hálózatot vezető DANUBE), részben olyan felsőoktatási intézmények (TU Berlin, INSA de Rennes), melyek a kölcsönösség alapján maguk vállalkoztak a közös tevékenységre, illetve olyan vállalatok, melyekkel évek óta sikeresen működünk együtt.

A fent idézett felmérés azt is bizonyítja, hogy a munkaerő felvételnél a vállalatok egyértelműen előnyben részesítik a szakmai (különösen külföldi) tapasztalatokkal rendelkezőket. Megjegyzendő azonban, hogy a szakmai gyakorlatra történő vállalati fogadókészség több tényező, elsősorban a piaci helyzet, függvénye.

Végezetül megemlítendő, hogy a kibővült Európai Unió alapvető érdeke a világméretű versenyben a több kultúrában járatos, magasan képzett szakemberek számának növelése. E tényt az általános európai nyilatkozatok mellett bizonyítja az utóbbi időben megélénkült tevékenység az EU műszaki felsőoktatása fejlesztésére (pl. gondolatok, viták az Európai Műszaki Egyetem témában).

 

·         Mutassa be a kedvezményezettek csoportját (típus, foglalkozási/képzési terület, a képzés vagy foglalkoztatás szintje, esetleges fogyatékosságok, szociálisan hátrányos helyzet, stb.) és speciális igényeiket!

-

A kedvezményezettek elsősorban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola magasabb évfolyamú (kb. 210, illetve 150 kreditpontot megszerzett, döntő többségükben mérnöki tanulmányokat folytató) hallgatói. A Leonardo Nemzeti Irodától kapott útmutatás szerint a Ph.D hallgatók is e pályázat keretében szerezhetnek szakmai tapasztalatokat.

A pályázati kiírással összhangban, az előző évi projekthez hasonlóan, a kedvezményezettek kiválasztásánál előnyt  élveznek a hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók. Erre (beleértve a hátrányos helyzet pontos definícióját) külön felhívjuk a figyelmet az ösztöndíjak meghirdetésénél (faliújság, honlap, elektronikus újság stb.). Jelezzük, hogy a hallgatók kb. 10%-a tartozik e körbe.

 

 

 

 


2.2           A projekt céljai &

·         Mutassa be a projekt céljait a fentebb vázolt igényeknek, illetve a saját intézménye és a partnerintézmény(ek) stratégiai céljainak tükrében!

-

A projekt közvetlen célja 40 BME / BMF hallgató szakmai készsége, szaktudása, munkakultúrája, nyelvtudása stb. fejlesztése külföldi szakmai gyakorlat által. Ezen túl a BME stratégiai tervében szerepel a szakmai gyakorlatok (ezen belül a külföldiek) számának növelése, rendszerének kialakítása. A kérdésnek külön jelentőséget ad a kétciklusú mérnökképzésre való áttérés, mely vélhetőleg a két nagy budapesti mérnökképző intézmény kapcsolataira is jelentős hatással lesz. A Leonardo program (benne ez a projekt) segít a szervezeti keretek, partnerkapcsolatok, lebonyolítás, értékelés módszereinek továbbfejlesztésében. E célból hozta létre a BME 2002-ben a Leonardo intézményi koordinátor funkciót (e projekt koordinátora tölti be). Hasonló szervezeti keretek léteznek a BMF esetén is. Reményeink szerint a projekt multiplikáló hatására az érintett kb. 10.000 magasabb évfolyamú hallgatóból mind többen (természetesen nem csak a Leonardo program keretében) vehetnek részt külföldi szakmai gyakorlatokon.

Az oktatási intézmény külföldi partnereket hasonló stratégiai célok vezérlik (pl. az INSA de Rennes tervei szerint minden hallgatónak nemzetközi tapasztalatra kell szert tennie).

A konzurcimui tag vállalatok többségével már évek óta, kölcsönös megelégedésre, működünk együtt.

Megemlítendő, hogy Magyarország EU tagsága miatt az utóbbi időben láthatóan növekedett az EU tagországok oktatási intézményei, vállalatai érdeklődése az együttműködés iránt e téren. Ez megnyilvánul hallgatói szakmai látogatásokban, erős szakmai elemeket tartalmazó két diplomához vezető projektekben (pl. "n+i" program - www.nplusi.org; TIME program - www.time-association.org).

 

·         Mutassa be, hogy a nemzetközi mobilitás hogyan illeszkedik a kedvezményezettek igényeihez, és milyen hozzáadott értékkel bír oktatásuk és képzésük szempontjából!

-

A magasabb évfolyamú "mérnök" gyakorlatokat az elméleti tanulmányokat kiegészítő szakmai tapasztalatok megszerzése, a munka világának megismerése (pl. csoportmunka) indokolja.

A nemzetközi mobilitás amellett, hogy mindezeket elősegíti, kiegészül az európai kultúra (ezen belül munkahelyi) megismerésével, az idegen nyelvi ismeretek (benne általános, szaknyelv) megszerzésével, a kommunikációs készségek növelésével

 

·         Hogyan illeszkedik a projekt céljaihoz a külföldi gyakorlat/csereprogram időtartama és a választott fogadó ország?

-

A "mérnöki" gyakorlatok esetén a vállalatok egyértelműen a hosszabb időtartamút igénylik (hiszen elvárják, hogy a hallgató ténylegesen hasznos munkát végezzen, általában megoldjon egy konkrét feladatot). A választott 20 hét figyelembe a veszi az egyetemi képzés ritmusát is. A külföldi szakmai gyakorlat 1 szemeszter (a BME esetében tipikusan a tavaszi, a BMF hallgatóinál az őszi) alatt valósul meg.

A cél országok választásánál 2 szempont volt irányadó: (i) Franciaországgal, Németországgal hagyományosan szoros a kapcsolat (pl. a BME képez az adott nyelveken magyar hallgatókat), ezen országok hazánk legjelentősebb gazdasági partnerei. (ii) Emelett a programnak szeretnénk európai dimenziót adni, lehetőséget adni hallgatóinknak más EU tagállam választására is. Erre utal a Leo-Net szervezet, illetve egy olasz és két multinacionális vállalat bevonása, melyek több EU tagországban rendelkeznek telephellyel.

 

·         Ha intézményüknek már korábban is volt hasonló Leonardo projektje, milyen új/innovatív elemeket tartalmaz a jelenlegi pályázat a korábbi projekthez képest?

-

A BME ezen projekt menedzsmentje eddig 15 sikeres Leonardo mobilitási pályázatot (tavaly négyet, egyet „magasabb évfolyamú” egyetemi hallgatóknak, egyet „fiatal diplomásoknak”, illetve egy spanyol és egy francia nyári szakmai gyakorlatot nyújtó, hallgatóknak szóló projektet) nyújtott be.

A „magasabb évfolyamú - idős” felsőoktatási hallgatóknak (BME min. 210, BMF min. 150 kredippont) szóló pályázatokban (eddig összesen 5-ben) konzorciumi tagként szerepelt a BMF. A program mindkét intézmény hallgatói számára ismert (már várják, készülnek a szakmai gyakorlatokra), kialakultak a szervezés, minőségbiztosítás keretei.

Fokozni szeretnénk a projekt multiplikáló hatását, azaz a pályázatban megadott létszámnál több hallgatót kívánunk a Leonardo program minőségbiztosítási rendszere szerint külföldi szakmai gyakorlatra küldeni. A már említett 2004-es hazai mobilitási nívódíjra jelölt HU/02/PL/210 projektben, a HU/04/PL/210 projektben (részben hála a 2005. decemberében kapott kiegészítő támogatásnak) több gyakorlat valósul(t) meg tervezettnél.Egyes vállalatok (pl.a konzorciumi tag RLE) más finanszírozással is fogadnak hallgatókat).

Egyértelműen új elem, hogy az eddig döntő többségében használt 3 munkanyelv (angol, francia, német) mellett az olasz szerepének növelése. E célból csatlakozott a projekt mendzsmenthez a jelentős olasz vállalti kapcsolatokkal rendelkező Dr. Bocz Zsuzsanna egyetemi docens (OM Felsőoktatási Főosztály, BME Nyelvi Intézet Újlatin Nyelvi Csoport).

 

Az alább következő kérdésekhez, a következő oldalakhoz szóbeli kiegészítéseket szeretnénk tenni.

MAGYAR PRIORITÁSOK.

a). A mellékelt esélyegyenlőségi lapon szereplő adatokat a most futó projektünk tapasztalata alapján adtuk meg.

c). Ezt a pontot abból a megfontolásból jelöltük be, hogy egyetemistáink számára a felsőoktatásban eltöltött évek (különösen az utolsó egy-kettő) tekinthető szakmai alapképzésnek.

PARTNEREK. A fogadó intézménybe érkezők PONTOS SZÁMA NEM KERÜL KÖZVETLENÜL MEGNEVEZÉSRE. Az eddigi tapasztalataink azt mutatták (melyek részletes kifejtésére itt most nem térünk ki), hogy több mint egy évvel egy szakmai gyakorlat tényleges megkezdése előtt nem lehet megbízhatóan előre jelezni se az érintett hallgatókat (különösen, ha ezek magasabb évfolyamú hallgatók, diplomatervezők), se a fogadó vállalatokat. Amikor erre kísérletet tettünk (pl. a MOBI2000 - HU/99/2/07/109/PL/II.1:2.a/FPI projektben), akkor az esetek kb. felében konzorciumi tag módosítási kérelmet kellett benyújtanunk. Ezért már évek óta csak néhány reprezentatív vállalatot (akikre a fogadókészségen túl is számítunk), illetve a fő közvetítő partnereket nevezzük meg. Hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő hallgatók és vállalatok felkutatása a több éves tapasztalat birtokában nem jelent problémát.

 

KITÖLTÉS. A partnerekre vonatkozó táblázatok, illetőleg az őket bemutató szöveges rész számozása nem egységes. Mi a táblázat számozását követtük (azaz pl. a C1 partnert a C1 mezőbe írtuk, habár tartalmilag a C6-ba kellett volna). A formázás nem a legszerencsésebb, a felesleges mezőket nem tudtuk kitörölni. Sajnos nem működik nyelvi ellenőrzés ("spell check") az űrlapon. Mindezek esetleges zavaró hatása miatt elnézést kérünk.

 

 

 

·         Amennyiben projektötlete kapcsolható a hazai Leonardo Nemzeti Iroda által meghatározott prioritások valamelyikéhez (vagy akár többhöz), kérjük, jelölje meg.

 

a)       a szociálisan hátrányos helyzetű célcsoportok mobilitási projektjei (Amennyiben ezt a prioritást bejelöli, kérjük, hogy feltétlenül mellékelje pályázatához a Tempus Közalapítvány honlapjáról 2005. november végétől letölthető esélyegyenlőségi kiegészítő adatlapot, amely a szociálisan hátrányos helyzetet és a fogyatékosságot definiálja és amelyen feltüntetheti az erre vonatkozó adatokat.).............

b)       azok a mobilitási pályázatok, amelyek munkaerő-piaci vagy vállalaton belüli képzést
egészítenek ki külföldi szakmai gyakorlattal
..................................................................................

c)        a szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok számára szervezett legalább 8 hetes külföldi
szakmai gyakorlatok
..........................................................................................................................

d)       azok a csereprogramok, amelyekben a tanárok/oktatók tényleges szakmai gyakorlaton
vesznek részt, gyakorlati munkát is végeznek
...............................................................................

e)       azok a csereprogramok, amelyek az integrált oktatás (sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása) bevált módszereinek a tanulmányozását célozzák.......................................................


3           Partnerek &

 

Egy partnerintézmény csak egyszer szerepeljen az alábbi táblázatokban; a jelen projektben betöltött fő tevékenysége/szerepe alapján.

 

 

Mellékelje az összes – de legalább a minimális partnerszámnak megfelelő számú - együttműködő partner szándéknyilatkozatát!

 

3.1           A küldő intézmény(ek)re vonatkozó adatok

A táblázat A1-es sorában szerepeljen a pályázó intézmény, ha van koordináló intézmény, azt az A2-es sorban tüntesse fel.

 

Ország

kód[5]

Az intézmény neve magyarul

Típus

kód [6]

Utca, házszám

Irányítószám/város

Telefon

Fax

E-mail

A kiutazó kedvezményezettek száma

A1

HU

Budapesti Műszaki és Gazda-ságtudományi Egyetem (BME)

Műegyetem rkp. 1-3. H-1111, Budapest

+36309329626, +3614631291, moson@bme-tk.bme.hu

30

 

A2

HU

Budapesti Műszaki Főiskola (BMF)

Tavaszmező utca 17.

H-1084, Budapest

+3612102651

dudas.maria@kvk.bmf.hu

10

 

A3

     

     

     

     

     

 

A4

     

     

     

     

     

 

A5

     

     

     

     

     

 

A6

     

     

     

     

     

 

A7

     

     

     

     

     

 

A8

     

     

     

     

     

 

A9

     

     

     

     

     

 

A10

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Összesen

40

 

 

 

 


 

3.2           A fogadó intézmény(ek)re vonatkozó adatok

Ebben a táblázatban csak azok a fogadóintézmények szerepeljenek, amelyek ténylegesen fogadják a kedvezményezetteket, a közvetítő intézmény(eke)t a 3.3-as táblázatban tüntesse fel.

Országkód[7]

Az intézmény neve nemzeti nyelven

Típuskód [8]

Utca, házszám

Irányítószám/város

Telefon

Fax

E-mail

A fogadó intézménybe érkező kedvezményezettek száma

B1

DE

Opsira Gmbh

Leibnizstr. 20.

D-88250, Weingarten

+49751561890, +49751561899

klug@opsira.de

     

B2

DE

RLE International

Robert-Boschstr10

D-50769 Köln

+492218886549

nbarabassy@rle.de

     

B3

FI

ROAL Oy

Tykkimaentie 15, PO Box 57

FI-05201 Rajamaki

+358 9 290 420,

jari.vehmaanpera@roal.fi

     

B4

IT

Microsistemi S.r.l.

Via Giuba 11,

20132 Milano

+39226116445, +3922611178829,

i.toth@microsistemi.net

     

B5

NL

Royal Nedalco

Van Konijnenburgweg 100,

4612 PL Bergen op Zoom

+31 164213480,

w.delaat@nedalco.nl

     

B6

     

     

     

     

     

B7

     

     

     

     

     

B8

     

     

     

     

     

B9

     

     

     

     

     

B10

     

     

     

     

     

B11

     

     

     

     

     

B12

     

     

     

     

     

B13

     

     

     

     

     

B14

     

     

     

     

     

B15

     

     

     

     

     

B16

     

     

     

     

     

B17

     

     

     

     

     

B18

     

     

     

     

     

B19

     

     

     

     

     

B20

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Összesen

40

 


 

3.3           Az együttműködésben résztvevő egyéb partnerekre vonatkozó adatok

Megjegyzés: Ebben a táblázatban sem küldő, sem fogadó intézmények ne szerepeljenek.

Országkód[9]

Az intézmény neve nemzeti nyelven

Típuskód[10]

Utca/ házszsám

Irányítószám/ város

Telefon

Fax

E-mail

C1

AT

DANUBE Europäische Bildung, Forschung und Technologie

Zieglergasse 28

A-1070 Wien Austria    

+43 1 5240606, +43 1 5240606-99,

bwoeram@danube.or.at

C2

DE

Technische Universität Berlin, Career Service

Hardenbergstr. 36a,

D-10623 Berlin

+49 30 31421456, +49 30 314 24087,

agnes.matuschka@tu-berlin.de

C3

FR

INSA de Rennes (Institut National des Sciences Appliquées de Rennes)

20 avenue des Buttes de Coësmes-CS14315

35043 Rennes Cedex

+33 (0) 223238593, +33(0)223238396,

philippe.echard@insa-rennes.fr

C4

     

     

     

     

C5

     

     

     

     

C6

     

     

     

     

C7

     

     

     

     

C8

     

     

     

     

C9

     

     

     

     

C10

     

     

     

     

 


 


3.4           A partnerintézmények részletes bemutatása&

3.4.1          Partnerintézmények a küldő országban

Kérjük, hogy a 3.1-es és 3.3-as táblázat szerinti sorrendben és számozással mutassa be a partnerintézményeket!

 

A1

Pályázó intézmény: mutassa be intézményét és a projektben betöltött szerepét!

-Az 1782-ben alapított Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (www.bme.hu) nemzetközileg elismert kutató, oktató egyetem. 8 Karán (építész, építő, gazdaság és társadalomtudományi, gépész, közlekedés, természettudományi, vegyész, villamos és informatikai) kb. 15.000 magyar és külföldi nappali szakos egyetemi hallgató folytat több szinten (akkreditált felsőfokú szakképzés, főiskola, egyetem) tanulmányokat. További kb. 10.000 hallgató folytat Ph. D., mérnöktovábbképzés, távoktatás stb. tanulmányokat. A BME 5 nyelven oktat (magyar, angol, francia, német, orosz).

A pályázó hazánk legnagyobb okleveles mérnökképző intézménye. A mérnöki szakok képzési követelményei tartalmaznak egy szakmai gyakorlatot. E projekt ezen gyakorlatok külföldi megszervezését tűzte ki célul.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hagyományosan nagyszámú hallgatót küld ki külföldi szakmai gyakorlatra. Ezen gyakorlatok szervezésében fontos szerepet töltenek be az egyetemen több mint 10 éve francia, német nyelven folyó képzések. A Francia Tagozat például 1992 óta kb. 350 ilyen gyakorlatot szervezett magyar hallgatóknak (ebből kb. 100 a Leonardo program keretében), és kb. ugyanennyi frankofon külföldi hallgató magyar vállalatoknál végzett munkájában közreműködött.

Az egyetem 2002-ben kinevezett egy Leonardo intézményi koordinátort, a program különböző pályázati formái hatékonyabb, egységes egyetemi kezelésére.

A BME részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a hallgatók kiválasztása, felkészítése, tutorálása / mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.).

A BME végzi a projekt szakmai és pénzügyi koordinálását. A projekt minőségbiztosítása, az eredmények terjesztése elsősorban a BME feladata.

 

 

Minden partner esetében (ha van, a koordinátor intézménynél is) mutassa be azok tevékenységi körét, a nemzetközi mobilitási együttműködések terén szerzett tapasztalataikat és az együttműködésben betöltött szerepüket és feladataikat! Indokolja meg, hogy miért ezek a partnerek vesznek részt az együttműködésben!

Egy partnerintézményt maximum 15 sorban mutasson be!

A2

-A három nagy hagyományú oktatási intézményből 2000-ben létrejött Budapesti Műszaki Főiskola (www.bmf.hu) öt karán, budapesti, székesfehérvári telephelyén kb. 12.000 hallgató folytat gépész, villamos, könnyűipari mérnöki, gazdasági, informatikus tanulmányokat.

A Főiskola az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek és a gyakorlati életre való közvetlen felkészülést segítő ismeretek között, hangsúlyt helyez a hallgatók idegen nyelvi képzésére.

A BMF részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a hallgatók kiválasztása, felkészítése, tutorálása / mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.).

A BMF és a BME az elmúlt 4 évben összesen 5 Leonardo mobilitási projektben volt partner. A koordinálást minden esetben a BME és annak ugyanazon projektmenedzsment csoportja végezte. Az együttműködést azonban nemcsak a közös tapasztalat, hanem konfliktumentes, hatékony munkakapcsolat is erősíti.

 

A3

-     

 

A4

-     

 

A5

-     

 

A6

-     

 

A7

-     

 

A8

-     

 

A9

-     

 

A10

-     

 

 

 

 

C1

-A DANUBE (www.danube.or.at ) Europaische Bildung, Forschung und Technologie az osztrák Leonardo Nemzeti Iroda regionális partnere EU szakmai gyakorlatok szervezésében. Évente kb. 200 diák szakmai gyakorlatát szervezi. Alapító tagja a LEO-NET (Leonardo Network for Academic Mobility) szervezetnek, az ő munkatársaik végzik a szervezet adminisztratív feladatait. Nagy tapasztalatokkal rendelkezik európai projektek megvalósításában (1997 óta több mint 20, többségében Leonardo, projektnek voltak koordinátorai. A BME 2002-ben belépett a LEO-NET hálózatba (melynek vezetője a DANUBE igazgatója, www.leo-net.org). A szervezet JOE álláskereső, közvetítő adatbázisa fontos segítség a kedvezményezetteknek. A szervezet tagjai rendszeres munkakapcsolatban vannak. A DANUBE a projektben való részvételét a szándéklevél részletezi. Itt kiemeljük a vállalati fogadókészség biztosítását, illetve nagy tapasztalataikra építve az egész folyamat magas színvonalának garantálását.

 

C2

-A TU Berlin (www.tu-berlin.de ) Németország egyik legjelentősebb egyeteme. Profilja túlmutat a hagyományos műszaki egyetemekén. 8 karán, hasonlóan a BME-hez, a mérnöki tanulmányok mellett természettudományos, társadalomtudományi és gazdasági képzések is folynak kb. 30000 hallgató számára.

 A TU Berlin Karrier Központja és a BME/BMF Leonardo munkatársai korábban is együtt működtek szakmai gyakorlatok kölcsönös megszervezésében, színvonalas lebonyolításában.

 

C3

-INSA de Rennes (www.insa-rennes.fr , Institut National des Sciences Appliques de Rennes). Az INSA-k, öt francia mérnökképző intézményt ("grandes écoles") tömörítő hálózatának tagja (Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse).

A BME 1992 induló francia nyelvű első ciklusú képzése (első 4 szemeszter) fő partnere, a képzés elvégzését igazoló bizonyítvány kiadója. Az ehhez a képzéshez tartozó, (a 2. szemesztert követő) nyári szakmai gyakorlatok aktív részvevője (a "szokásos" tevékenységek /monitoring, értékelés stb./ mellett, pl. éveken át ők kötötték a biztosítást a részvevő immár több száz hallgatónak).

Az INSA de Rennes e projektben a szakmai gyakorlatokhoz a vállalati fogadókészség biztosításában közreműködik.

 

C4

-     

 

C5

-     

 


 

3.4.2          Partnerintézmények a fogadó ország(ok)ban

Kérjük, hogy a 3.2-es és 3.3-as táblázat szerinti sorrendben és számozással mutassa be a partnerintézményeket

 

 

Minden partner esetében mutassa be azok tevékenységi körét, a nemzetközi mobilitási együttműködések terén szerzett tapasztalataikat és az együttműködésben betöltött szerepüket és feladataikat! Indokolja meg, hogy miért ezek a partnerek vesznek részt az együttműködésben!

Egy partnerintézményt maximum 15 sorban mutasson be!

B1

- Opsira GmbH (www.opsira.com). Az Opsira optikai érzékelőkkel, mérésekkel, szimulációval stb. foglalkozó német vállalat.

Több korábbi Leonardo projekt keretében fogadott informatikus hallgatókat szakmai gyakorlatra, diplomatervezésre, melyek minden érdekelt kölcsönös megelégedésével végződtek. Az elmult evek folyamán már 7 szakmai gyakorlatos fogadtak, szemeszterenként egyet és a cég egyik vezető munkatársa látogatást is tett a Budapesten, ahol nemcsak a korábbi tevékenység folytatását, hanem annak kiterjesztését - mérnők-fizikusokra - is felvetették. A kisvállalat (10 fős) különlegesen alkalmas a frissen végzett hallgatók szakmai kompetenciájának fejlesztésére, mivel nem csak termeléssel, hanem magas színvonalú fejlesztéssel is foglalkozik.

A projektben fogadóintézményként, illetve a németországi szakmai gyakorlatok terén tanácsadóként vesz részt.

 

B2

- RLE International (www.rle.de). Az RLE mérnöki tervezéssel (elsősorban gépészeti, közlekedési témában) foglalkozó nagyvállalat (kb. 600 munkatárs), németországi központtal, több külföldi telephellyel (Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britannia, USA).

Kapcsolata a BME Közlekedésmérnöki Karával (KO) már 10 éves múltra tekint vissza. Az utóbbi években több hallgató végzett itt szakmai gyakorlatot a Leonardo program keretében is.

2004. novemberi tárgyalásokat (RLE képviselői, a BME KO dékánhelyettese) követően csatlakoztak a konzorciumhoz, mint fogadóintézmény. Itt folyik a korábban megemlített többcsatornás fogadókészségi rendszer.

 

B3

-Roal Oy (www.roal.fi). A Roal Oy Finnorszag jelentős biotechnológiai kisvállalata (kb. 50 dolgozó). Fő profiljuk az ipar igényeinek megfelelő enzimek fejlesztése és gyártása. A papíripar számára kifejlesztett ECONASE széria enzimjei széles körben alkalmazottak a biológiai fehérítés területén. A ceg kulonosen nagy hangsúlyt fektet a K+F tevékenységre és a környezetvédelemre. A projektben mint új fogadóintézmény vesznek részt.

 

B4

-Microsistemi S.r.l. A Microsistemi egy milánói székhelyű olasz PME, amely hangtechnikával (audio–és videotechnikával) és világítástechnikával foglalkozik. A cég teljes körű megoldásokat kínál ezen a téren különböző rendezvényekre: kiállításokra, vásárokra, találkozókra, zenei eseményekre és kongresszusokra. A legnagyobb nemzetközi cégekkel és a legjobb márkákkal dolgozik együtt; a legjobb minőségű hardver–és szoftvermegoldásokat alkalmazza. Több mint 20 éves szakmai tapasztalatra és tudásra támaszkodva elégíti ki ügyfelei igényeit. A projektben mint új fogadóintézmény vesz részt.

 

B5

- Royal Nedalco B.V. (www.nedalco.com). A NEDELCO a holland Cosun és CSM cukor termelők közös vállalkozása Európa legnagyobb mezőgazdasági eredetű etilalkohol gyártója. Telephelyei több EU országban (BE, DE, IT, NL) vannak.

A BME Vegyészmérnöki Karával hosszabb időre visszanyúló szakmai kapcsolatai vannak.

A Leonardo program keretében rendszeresen fogadnak magyar hallgatókat.

Részvételük, vegyipari cég révén,  kapcsolódik a FACE Leonardo hálózati projekthez is (www.face.net.tc) .

 

B6

-     

 

B7

-     

 

B8

-     

 

B9

-     

 

B10

-     

B11

-     

 

B12

-     

 

B13

-     

 

B14

-     

 

B15

-     

 

B16

-     

 

B17

-     

 

B18

-     

 

B19

-     

 

B20

-     

 

 

 

C6

-     

 

C7

-     

 

C8

-     

 

C9

-     

 

C10

-     

 

 


 

4           A külföldi gyakorlat/ csereprogram megvalósítása

 

4.1           A kedvezményezettek kiválasztása &

·         Mutassa be a kedvezményezettek kiválasztásának folyamatát és szempontjait!

-

A kiválasztás a korábbi évek tapasztalataira építve több csatornán keresztül, iterációs folyamatban zajlik. A 2 fő módszer:

1. A BME/BMF hallgatók lehető legszélesebb köre tájékoztatása után az érdeklődők kitöltenek egy pályázati dossziét, az un. "student's profile" (többnyire a LEO-NET hálózatnál használtat: fényképes adatlap, önéletrajz, motivációs levél szakmai utalásokkal, indexmásolat, oktatói ajánlás). Ezt juttatjuk el az oktatók, hallgatók, a konzorciumi tag, illetve a közvetítő szervezeteken keresztül megtalált vállalatokhoz. A vállalat kiválasztja a megfelelőnek tűnő hallgatót, egyes esetekben tesztelés (szakmai, személyiség, személyes beszélgetés) útján.

Egy-két hallgató esetében (pl. "n+i" - www.nplusi.org, TIME - www.time-association.org két diplomát adó képzések ) kísérleti jelleggel a kötelező szakmai gyakorlatot e program keretében kívánjuk lebonyolítani. Ezek a hallgatók már kiválasztottak, készülnek rá.

2. Az érdeklődő vállalatok meghirdetik igényeiket (időnként bemutató előadást is tartanak). Ezek kerülnek tájékoztatásra a hallgatóság körében. Innen az előző módszer (dosszié stb.).

A fő szempont a szakmai megfelelés. A hátrányos helyzetű hallgatók előnyt élveznek a kiválasztásnál.

 

·         Hogyan tájékoztatják a lehetséges kedvezményezetteket, és milyen módszereket terveznek a kedvezményezettek motiválására a külföldi gyakorlaton/ csereprogramon való részvételük érdekében?

-

A kedvezményezettek körét leghatékonyabban modern információs technológiai csatornákon lehet elérni (hallgatói illetve tematikus levelezőlisták, internetes fórumokon keresztül, pl. www.tampont.bme.hu). Teljes körű információt tartalmaz a Leonardo da Vinci programról, a projektekről a www.tutor.nok.bme.hu honlap.

A hagyományos eszközöket is igénybe vesszük (faliújság, egyetemi újság).

A kettő kombinációjaként kiemeljük a 2005-ben a BME-n megjelent "ÖSZTÖNDÍJ-KALAUZ" kiadványt, mely kísérletet tesz a külföldi részképzések, szakmai gyakorlatok (benne a Leonardo program), kutatási lehetőségek hallgatók, friss diplomások számára egységes összefoglalására. A kiadvány naprakész változata elérhető elektronikusan a www.tudig.bme.hu címről (Erasmus/Socrates rész). Hasonlóan nyomtatott és elektronikus változatban is elérhető (www.tudig.bme.hu) a HÍRLEVÉL, mely szintén rendszeresen foglalkozik a leonardo programmal.

Támaszkodhatunk a korábbi Leonardo projektek népszerűségére is, a hallgatók, friss diplomások már egyre nagyobb számban ismerik a lehetőséget és terjesztik is azt.  A hátrányos helyzetű végzettek azonosításában a Hallgatói Diákönkormányzat segítségét is igénybe vesszük.

Egyébként különösebb motiválásra nincs szükség, a jelenlegi lehetőségeinkhez képest mindig jelentős a túljelentkezés. Talán a hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, motiválása, támogatása jelent többlet feladatot, itt számítunk a Hallgatói Diákönkormányzat segítségére.

 

 

4.2           A kedvezményezettek felkészítése &

·         Hogyan és mikor készítik fel a kedvezményezetteket a külföldi gyakorlatra/ csereprogramra: milyen nyelvi, lélektani és kulturális felkészítésen fognak részt venni?

-

A nyelvi felkészítést igénylő hallgatók számára az igények szerint angol, illetve német intenzív kurzust szervezünk. A két oktatási intézmény hallgatói közösen látogathatják azt, és elsősorban kommunikációs helyzetekre való felkészítést, beilleszkedést segítő gyakorlatokat tartalmaz, nem a szakmai kommunikációra helyezi a hangsúlyt.

E projekt tekintetében új elem az olasz nyelv szerepének növelése. Az itt érintett hallgatók informálása, kezdeti felmérése már megtörtént.

Megemlítjük, hogy a francia, spanyol nyelvismeretet megkövetelő szakmai gyakorlatokat (csak a nyári időszakban, centralizáltabb szervezéssel) két másik önálló Leonardo pályázat is támogatná elnyerése esetén.

 

A pedagógiai és kulturális felkészítés a projekt jellege miatt (felsőoktatási hallgatók egyedi, különböző helyeken, szakmában levő gyakorlatai) többnyire egyéni konzultációt jelent. Minden érdeklődő először a projekt koordinátorával konzultál terveiről. A programba bekapcsolódó hallgatók tájékoztatása a Leonardo programot évek óta bonyolító munkatársak feladata. Az összegyűlt tapasztalatok alapján a kiutazás szervezéséhez és a kint tartózkodást megkönnyítendő különböző dokumentumok állnak a hallgatók rendelkezésére (melyek részben a honlapról is elérhetőek).

 

 

4.3           A küldöldi gyakorlat/ csereprogram tartalma &

·         Adja meg az egyes kiutazások[11] tervezett munkaprogramját!

-

A szakmai gyakorlatok már korábban többször idézett felsőoktatási, egyedi jellege miatt e kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni. Néhány szóba jöhető felelet: Azoknak a kiutazó hallgatóknak a munkaprogramja, akik a diplomamunka készítésére szánt szemeszterben mennek szakmai gyakorlatra, ideális esetben a diplomamunka témája lehet, vagy segíti annak megvalósítását. Ez a cég kiválasztásánál elsődleges szempont, de nem követelmény. A főiskolai hallgatók a programban szereplő gyakorlati félévet töltik külföldön Leonardo támogatással. Ezek munkaprogramjának csatlakoznia kell a képzési irányukhoz, ami a gyakorlat elfogadásának feltétele.

 

Alapvetően azonban a hallgatóknak kettős feladatot kell ellátniuk. Részben egy a vállalattal előre egyeztetett feladatot megoldani, erről típusától függően beszámolni az egyetemen illetve a főiskolán (szóbeli bemutatótól a diplomamunkáig), másrészt pedig részt venni a vállalat mindennapi munkájában.

 

·         Mutassa be azokat a lépéseket, melyek során megvitatják és kialakítják a fogadó intézményekkel a külföldi gyakorlat/csereprogram tartalmát!

-

Az egyik lehetséges eset az, hogy a fogadókészségüket jelző cégek az ellátandó feladat rövid leírását, illetve az ahhoz szükséges kompetenciákat eljuttatják a menedzsmenthez (pl. ezt követi a konzorciumi tag Opsira). Ehhez keresnek az intézmények hallgatót, a jelentkezésekor kitöltött hallgatói adatlapok alapján. A menedzsment kezdeti kapcsolattartását a szakemberek (BME képzési felelősök /pl. dékánhelyettes, kari felelős/ - vállalati üzemrész vezető/), majd a tényleges mentorok konzultációja követi.

A másik lehetséges eset az, hogy a hallgató már egy fogadóvállalat ajánlatával, illetve oktatója (leendő tutora / mentora) támogató levelével pályázik a Leonardo ösztöndíjra. Ekkor beszámol arról, hogy milyen feladatot kell a cégnél elvégeznie és a támogatás megítélésével a menedzsment elismeri (amennyiben ez kérdéses, akkor az adott terület további szakembereivel konzultálva) a gyakorlat szakmai hasznosságát.

A szerződéskötéskor a fogadó intézménytől egy rövid, kb. egy oldalas mellékletet kérünk, amelyben a munkavégzés tartalmát illetve kereteit rögzítik. Ezt az egyetemi mentor is láttamozza. Ezzel a gyakorlat körülményei minden szerződő fél számára világossá válnak, ami elsősorban a hallgató érdekeit védi, de a kötelességeit is rögzíti.

 

 

4.4           A kedvezményezettek tutorálása és mentorálása &

·         Tutorálás: Milyen módszerekkel és milyen gyakorisággal fogják a gyakorlat/ csereprogram előrehaladását nyomon követni?

-

A hallgatók a kiutazás után kötelesek emailben beszámolni a munka- és életkörülményekről. Amennyiben problémáik vannak, akkor a menedzsment felveszi a kapcsolatot a vállalati felelőssel, illetve az egyetemi mentor segítségét kéri szakmai kérdés esetén.

A gyakorlat félidejében a hallgató köteles időközi beszámolót írni, melynek elkészítése a következő havi ösztöndíj elutalásának feltétele. A gyakoribb kapcsolattartás elsősorban emailben, telefonon történik. Mivel a Leonardo Iroda munkatársai személyesen ismerik a kiutazókat bármilyen probléma esetén, a hallgatók velük veszik fel a kapcsolatot. Szakmai segítségért közvetlenül egyetemi kapcsolattartójukhoz (mentor) fordulhatnak.

A gyakorlat befejezése után természetesen részletes beszámolót kell készíteni a hallgatóknak és lehetőség szerint nyilvános prezentáció keretében a további érdeklődő hallgatók számára is be kell mutatniuk az elvégzett munkát.

 

·         Mentorálás: Milyen módon és ki fogja a kedvezményezettek munkaprogramját és szakmai fejlődését nyomon követni?

-

A BME egyes képzései szakmai felelősei /dékánhelyettes, kari felelős/ kijelölnek minden hallgatóhoz egy mentort (lásd pl. az RLE szándéklevelét, ahol ezen  személy megnevezésre is kerül). Hasonlóan a vállalat is hozzárendel egy mentort a hallgatóhoz, akivel napi munkakapcsolatban áll. Tapasztalataink szerint a vállalati mentor szerepe jelentősebb.   Szorgalmazzuk, hogy az egyetemi és a vállalati mentor vegye fel a kapcsolatot. Ideális esetben személyes találkozásra is sor kerül. Ez azokban az esetekben reális, amikor a hallgató már meglévő felsőoktatás-vállalat kapcsolat eredményeképpen kerül a céghez.

 

 

4.5           A megszerzett ismeretek elfogadtatása és érvényesítése &

·      Milyen módon biztosítják a képzés/gyakorlat elfogadtatását, érvényesítését? Ki fogja elismerni a külföldi gyakorlat/csereprogram során megszerzett készségeket és képességeket? Mennyiben számít hivatalosnak ez az elismerés? (Ha rendelkezésükre áll, kérjük, csatolja az alkalmazni kívánt elismerő dokumentum tervezetét!)

-

Akadémiai elismerés.

Minden szakmai gyakorlat bevezetésre kerül a hallgató indexe (leckekönyv) megfelelő rovatába. A külföldi gyakorlatokat, nemzetközi keretek között folyó képzést (pl. a BME francia nyelven végzett képzése) a diplomát kiegészítő tanúsítvány is igazolja (a partnerintézmény INSA de Rennes) aláírásával. Kreditpontok (diplomatervezés BME-n 30 kreditpont, gyakorlati szemeszter a BMF-en 30 kreditpont.).

 

Vállalati elismerés.

A projekt javasolja a vállaltoknak, hogy a gyakorlat befejezése után adjanak részletes ajánlólevelet a hallgatónak.

 

Európai elismerés. EUROPASS.

 

·         Tervezik az Europass Mobilitási Igazolvány használatát (amely az Europass Szakképzés továbbfejlesztett formája) és vállalják az ezzel kapcsolatos többletmunkát?

 

 Igen

 Nem

 

4.6           A projekt folyamatos értékelése &

·                     Mutassák be a projekt értékelésének folyamatát és módszereit, illetve az értékelésért felelős személyeket!

-

A projekt tevékenysége folyamatos értékeléséért a koordinátor felelős. Ő rendszeresen (évente minimum egyszer írásban) beszámol Dr. Zrinyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettesnek a Leonardo tevékenységről. A minőségbiztosításban közreműködnek a nagy tapasztalatú külföldi partnerek (pl. INSA de Rennes, TU Berlin, DANUBE-LEONET).

 

A pénzügyi szűkösség miatt konzorciumi ülést nem tervezünk. A tagokkal a kommunikációt a hagyományos csatornákon folytatjuk (e-mail, telefon, levél). Amennyiben ez szükséges telefon, video konferenciát, vagy rendkívüli konzorciumi ülést (Magyarországon vidéken költségkímélés miatt). Megjegyezzük, hogy a korábbi projektjeinknél mindegyikre volt már példa.

 

Aláhúzandó, hogy a projekt legfontosabb dokumentumai naprakészen megtekinthetőek lesznek (hasonlóan a korábbiakhoz) mindig a honlapon (a közvetlen cím: http://tutor.nok.bme.hu), illetve a hazai Leonardo Iroda nemrég bevezetett, folyamatosan megújuló, tökéletesedő mobilitási projektek nyilvántartásában.

 

 


4.7           A kiutazások becsült adatai

A külföldi gyakorlatokat/cseréket kiutazási csoportonként sorolja fel olyan módon, hogy az azonos paraméterekkel rendelkező kiutazások egy sorba kerüljenek (azonos fogadóország, azonos munkanyelv, azonos időtartam)!

Egy sorba egy kiutazás (kiutazási csoport) kerüljön!

 

Kiutazás sorszáma

Küldő ország[12]

Fogadó ország10

Munkanyelv(ek)[13]

A külföldi gyakorlatok/ csereprogramok időkerete

Kedvezmé-nyezettek száma

Azon kedvezményezettek száma, akiknek a felkészítéséhez támogatást igényelnek

Azon kísérő személyek száma, akik számára támogatást igényelnek[14]

Tervezett időtartam[15] (hetekben)

A külföldi gyakorlat/csere-program kezdete (éééé.hh.nn.)

A külföldi gyakorlat/csere-program vége (éééé.hh.nn.)

1

HU

DE

  

20

2006.09.01.

2007.01.31.

10

10

     

2

HU

FI

  

20

2006.09.01.

2007.01.31.

2

2

     

3

HU

FR

  

20

2006.09.01.

2007.01.31.

6

6

     

4

HU

NL

  

20

2006.09.01.

2007.01.31.

3

3

     

5

HU

FR

  

20

2007.01.01.

2007.05.31.

7

7

     

6

HU

DE

  

20

2007.01.01.

2007.05.31.

7

7

     

7

HU

IT

  

20

2007.01.01.

2007.05.31.

5

5

     

8

     

     

  

     

     

     

     

     

     

9

     

     

  

     

     

     

     

     

     

10

     

     

  

     

     

     

     

     

     

11

     

     

  

     

     

     

     

     

     

12

     

     

  

     

     

     

     

     

     

13

     

     

  

     

     

     

     

     

     

14

     

     

  

     

     

     

     

     

     

15

     

     

  

     

     

     

     

     

     

16

     

     

  

     

     

     

     

     

     

17

     

     

  

     

     

     

     

     

     

18

     

     

  

     

     

     

     

     

     

19

     

     

  

     

     

     

     

     

     

20

     

     

  

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Összesen

40

40

     

 

 


 

 

5                       Projektmenedzsment&

 

·         Részletezze a tervezett munka-és időtervet! Vázolja a projekt menedzsmentjét, illetve a projekt szerződéses és pénzügyi vonatkozásait![16] Amennyiben a munkatervet táblázatos formában kívánja kifejteni, azt kérjük, mellékletben csatolja.

-

A projekt menedzsere Dr. MOSON Péter, a BME Leonardo intézményi koordinátora, pénzügyi koordinátor VARGA Ildikó. A fenti projektmenedzsment által az utóbbi 9 évben eddig sikeresen megvalósított pályázatok (nemcsak Leonardo) részletei megtalálhatóak a http://tutor.nok.bme.hu címen. A BME 2002-ben hozta létre a Leonardo Irodáját (hasonlóan a már korábban létező Erasmus koordinátorhoz, irodához), azóta kiépülőben van a kari Leonardo felelősök rendszere (lásd például a szándéklevelekben is említett Dr. RÉCZEY Katalint a Vegyészmérnöki Karról, vagy Dr. MÁRIALIGETI Jánost a Közlekedésmérnöki Karról). A Leonardo koordinátor munkáját összehangolja Dr. LÁSZLÓ Krisztina Erasmus egyetemi koordinátorral. Ez az együttműködés már a Leonardo da Vinci program III. szakaszára való felkészülés részének tekinthető.

Hasonló struktúra létezik a BMF keretében is. A projekt felelőse DUDÁS Mária az intézmény nemzetközi oktatási kapcsolatok felelőse.

A külföldi partnerek többségével már a jelen projektet megelőző időkből együttműködnek a magyar felsőoktatási intézmények, a menedzserek személyesen ismerik egymást.

A projekt végrehajtására a konzorcium 24 hónapot kért figyelembe véve, hogy ez az utolsó "hagyományos" Leonardo pályázati forduló. Megemlítendő azonban, hogy az elmúlt két esztendő hasonó célkitűzésű projektjei (HU/04/PL/210, HU/05/Pl/205) érdemben egy év alatt, azaz már e pályázat beadásának idejére (az adott év februárjára) megvalósult, a szerződések megkötésre kerültek. A gyakorlatok időterve (vázlatos, lásd korábbi részek):

1. csoport  (2006. szeptemberi tervezett indulás)

2006. májusig. A hallgatók tájékoztatása. Ez az előkészítő munka már folyik, a 2005-ös hasonló projekt lebonyolítása részeként. Önéletrajzok, szakmai profilok elkészítése, a kedvezményezettek pályázatainak értékelése.

2006. június 15. Előzetes szelekció. Egyeztetés a fogadó vállalatokkal. A kiutazó hallgatók első körének végleges kiválasztása.

2006. július, augusztus. Szakmai program véglegesítése (vállalat, egyetemi mentor, hallgató). A kint tartózkodás feltételeinek megszervezése, pl. szállás, vállalati Leonardo szerződések megkötése. Biztosítás, utazás, folyamatos pénzügyi kapcsolattartás feltételeinek megszervezése. Szakmai (további), nyelvi, kulturális felkészítés.

2006. szeptember. A gyakorlat megkezdése.

2006. szeptember - 2007. január. A szakmai gyakorlatok szakmai, pénzügyi nyomon követése. A partnerkapcsolatokon keresztül a programba becsatlakozni kívánó újabb fogadóvállalatok felkutatása. Ez a feladat folyamatos, de ebben a periódusban intenzívebben folyik majd, felkészülendő az újabb jelentkezőkre.

2007. február, március. A szakmai gyakorlatokról készült jelentések leadása. Értékelés. Egy nyílt fórum szervezése a felsőbb éves hallgatók számára, amelyen a gyakorlatot befejezettek beszámolnak a tapasztalataikról. A fórumon való bemutatkozás előírt kötelezettség.

2. csoport. Ugyanezen tevékenységek 2007. szeptemberi kezdéssel.

2007. ősz. A tapasztalatok összegzése, a folytatás, az új rendszerű EU támogatású szakmai gyakorlatok feltételeinek megteremtése. Közben folyamatosan az eredmények terjesztése.

 

 

6                       Az eredmények terjesztése &

 

·      Hogyan fogják megosztani és terjeszteni a projekt eredményeit és a projekt során szerzett tapasztalatokat más intézmények körében, szektoriális, és/ vagy regionális, nemzeti és nemzetközi szinten?

-

A projekt(ek)re vonatkozó minden fontosabb információ megtalálható - mindenki számára elérhető - a www.tudig.bme.hu honlapon (Leonardo / Szakmai gyakorlatok rész).

Ezen projekt menedzsment 1999 óta foglalkozik Leonardo da Vinci mobilitási projektekkel. Az eredmények, tapasztalatok közkinccsé tétele azóta több szinten folyik. Az alábbiakban röviden ismertetjük az eddig a terjesztés terén végzetteket, melyet FOLYTATNI KÍVÁNUNK e projekt időszakában is, és lehetőségek szerint új elemekkel bővítünk.

Intézményi szint. A BME/BMF oktatói, hallgatói különböző fórumokon (plakát, ülés, újságcikk, kiadvány, honlap, internetes újság stb.) megismerték a projekteket, rajtuk keresztül a Leonardo programot. 2003 januárjától a BME Központi Épület Aula 1. emeletén Leonardo Faliújság működik.

Országos szint. Munkatársaink (Dudás Mária - BMF, Varga Ildikó, Moson Péter - BME) több hazai konferencián, Leonardo ülésen tartottak előadást. A Magyar Televízió "Uni-Jó" címmel az ORTT támogatásával filmet (kb. 25 perc) készíttetetett a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján szemléltették.

Nemzetközi szint. A projekt BME/BMF szervezői részt vesznek (az esetek döntő többségében meghívott előadóként előadásokat tartanak, cikkeket publikálnak) nemzetközi konferenciákon a szakképzés, szakmai gyakorlatok témában. Néhány példa a közelmúltból:

Párizs, 2004. június (Moson). CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) szeminárium "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale”. Az eredmények a CEFI Dossier Partenariat Entreprises sorozata 100 oldalas kiadványában is megjelentek.

Torinó, Krakkó 2004, 2005. szeptember. (Dudás, Varga, Moson). European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) évi rendes (16-17.) közgyűlése. Pl. Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Bonn, 2004. november. (Moson). Német Leonardo da Vinci Konferencia 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop.

Budapest, 2004. november. (Varga). EUROPASS konferencia. Poszter szekció.

Oslo, 2005. január. (Dudás, Varga). Nemzetközi "Mobilitási Nívódíj" átadási ceremónia. Film a projektekről, poszter, vitafórum.

Szakcikkek a témáról, pl.: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university – enterprise. International Conference on Engineering Education. Proccedings (ICEE05 Gliwice, Poland.  July 25-29, 2005). Book, CD ISSN 1562-3580 (p. 287-290). www.ineer.org.

A BME/BMF partnerként közreműködött / közreműködik Leonardo kísérleti, hálózati projektek munkájában. Ezek honlapjai, kiadványai az eredmények terjesztésének fontos eszközei. Így a MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Practical Placements Abroad) projekt fő eredménye egy Útmutató ("Practical Guide") az esettanulmányai között tartalmazza a mobilitási projekteket is (www.cefi.org ). A téma, az ebből készült nyomtatott anyag plenáris előadás tárgya volt a párizsi UNESCO palotában rendezett "Placements Abroad, Strategies and Systems" konferencián. Vagy a FACE (www.face.net.tc ) hálózati projekt országonként és európai dimenzióban mutatja be a vegyipari szakmai gyakorlatokat.

Jelen projekt eredményeinek terjesztését a fentiekhez hasonló módszerekkel tervezzük.

 

 

 

 


7           A projekt költségvetése &

 

Az összegeket euróban adja meg!

 

Kérjük, hogy költségvetését indokolja a következő oldalon.

Becsült költségek

Becsült bevételek

 

 

A Leonardo programtól igényelt támogatás

Saját forrás (a partnerintézmények-kel együtt)

Egyéb

Program-szervezés és monitoring

Programszervezés és monitoring

16000

8000

8000

     

Kizárólag kis projektek esetében: az előkészítő és monitoring látogatások utazási és megélhetési költségei[17]

     

     

     

     

Részösszeg

16000

8000

8000

     

Mobilitás[18]

Utazás:                    a) kedvezményezettek

12000

12000

     

     

                               b) kísérők

     

     

     

     

Biztosítás:                a) kedvezményezettek

6000

6000

     

     

                               b) kísérők