LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

MAGYARORSZÁG

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK

ZÁRÓBESZÁMOLÓ

 

 

Megállapodás száma:HU/03/PL/203

A megállapodás időtartama: 24 hónap

Év:2003

Ország: Magyarország

A projekt hossza:       24           (hónap)

Projekt címe:Mérnöki szakmai gyakorlatok a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen

Szerződéskötő intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselője: Dr. Zrínyi Miklós rektorhelyettes

A beszámoló mely időszakra vonatkozik

.2003/06/01 tól  -2005/05/31 ig

Szerződés módosítás(ok)

Igen       Nem x

 

 

NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a mobilitási projekt szervezése és a kedvezményezettek felkészítése során felmerült, valamint a projektben tervezett külföldi gyakorlat(ok)/csereprogram(ok) teljesítésével kapcsolatban felmerült mobilitási költségekre fordított tényleges kiadásokkal.

 

 

 

..........................................................................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a szerződés aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név:                                                                              Dr. Zrínyi Miklós

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:      rektorhelyettes

Dátum: 2005. június 30.

 

 

A beszámolót az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1438 Budapest 70, Pf. 508

 


 

A SZERZŐDÉSKÖTŐ INTÉZMÉNY ADATAI

 

Az intézmény neve magyarul

(Tüntessék fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen!)

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  (BME)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

Budapest University of Technology and Economics  (BME)

Az intézmény székhelye

Utca

Műegyetem rakpart

Házszám

1-3

Irányítószám

H-1521

Város

Budapest

Ország

Magyarország

A kapcsolattartó személy adatai

Név

Mr x   Ms

Dr. Moson Péter

Beosztás

BME Leonardo intézményi koordinátor

Utca

Bertalan Lajos

Házszám

2

Irányítószám

H-1521

Város

Budapest

Ország

Magyarország

Telefon

++       /+36/1-4632690,   mobil: +36/30-9329626

Fax

++       /+36/1-4631291

E-mail

moson@bme-tk.bme.hu

Honlap

www.bme.hu. , http://tutor.nok.bme.hu

Az intézmény hivatalos képviselője

Név

Mr  x  Ms

Dr. Zrínyi Miklós

Beosztás

rektorhelyettes

 

 

Az intézmény típus kódja [1]

Régiókód

Szektorkód (max 3)

Méretkód

U

HU01

M80

 

 

S7

 

 

A projekt jellemzése [2](max 3 kulcskifejezés angol, francia vagy német nyelven)

Access to Vocational training

University/industry cooperation

 

 


 

I. A MOBILITÁSI PROJEKT ÁTTEKINTÉSE

 

1.      CÉLCSOPORT

 

Jelölje meg a projektben szereplő célcsoportot:

 

Külföldi gyakorlatok:

A – Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok

B – Felsőoktatásban tanuló diákok

C – Fiatal dolgozók, friss diplomások

 

Csereprogramok :

D – Vállalatok HR vezetői, szakképzési döntéshozók, oktatók, foglalkoztatási tanácsadók

E – Szaknyelvet oktatók, szaknyelvi tanácsadók

 

2.      A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMA

 

 

A kedvezményezettek összlétszáma

A kedvezményezettek neme

 

A fogyatékos kedvezményezettek száma

 

 

Férfi

 

 

A benyújtott pályázatban foglaltak szerint

18

 

 

 

0

A támogatásra elfogadott projektben foglaltak szerint

18

 

 

 

0

A tényleges megvalósulás szerint

17

4

13

 

 

0

 

 

II. A PROJEKT LEÍRÁSA

 

3.      A PROJEKT ÁTTEKINTÉSE

 

Kérjük, adjon rövid (egy oldalas) áttekintést mobilitási projektjük fő tartalmi elemeiről (témák, technológiai és képzési területek, partnerek, a kiutazás programja), a projektben elért eredményekről, valamint az eredmények terjesztésének módjairól, sikerességéről.

Értékelje, hogy a projekt megvalósítása során mennyiben teljesítették a pályázatban foglalt célokat.

Fejtse ki a külföldi gyakorlatok/csereprogramok hasznosságát a kedvezményezettek szempontjából, és mutassa be, milyen módon ismerték el a megszerzett kompetenciákat.

Kérjük, a projekt áttekintését angol, francia vagy német nyelven is szíveskedjen elkészíteni és a beszámolóhoz mellékelni.

 

A projekt kitűzött célja18 felsőbb éves mérnökhallgató összesen 360 hetes külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése volt. A megvalósult projekt végül 17 hallgató összesen 365 hetes gyakorlatát bonyolította le, azaz összességében a megvalósult gyakorlatok hosszabbak voltak, mint a tervezettek. Ennek oka elsősorban az, hogy a magas színvonalú, mind a hallgató, mind a vállalat számára hasznos gyakorlatok egy viszonylag hosszabb alapozó, betanuló periódust igényelnek, ezért a pályázatban tervezett 20 hét általában rövidnek bizonyult egy gyakorlatra.

 

A BME 1999 óta vesz részt a Leonardo Programban, lényegében változatlan menedzsmenttel. A kialakult munkamódszerek a megvalósítás folyamán finomodnak és változnak, az adott helyzethez igazodva. A jelen mobilitási projekt statisztikáját vizsgálva összefoglalhatjuk, hogy a fogadó vállalatok között jelen voltak korábbi partnerek és új vállalatok is. Az országok tekintetében a korábbi évekhez hasonlóan Németországgal a legaktívabb az együttműködés, de új országokként megjelentek cégek például Írországból és Görögországból. A korábbi informatikus túlsúlyt egyre inkább kiegyensúlyozottabb szakmai skála váltja fel (a BME 8 karából 5-nek a hallgatója vett részt).

A projekt megvalósulását tekintve már egy új generációs projektnek tekinthető. A korábbi években lebonyolított sikeres projektek felkeltették a BME-n a hallgatók és az oktatók érdeklődését, melynek következményeképpen a gyakorlatok létrejöttében a hallgatói és oktatói aktivitás, kapcsolati tőke felhasználása sokkal jelentősebb volt, mint korábban. Szervezetileg is megszilárdult a külföldi szakmai gyakorlatok helyzete. A BME 2002-ben létrehozta a Leonardo intézményi koordinátori funkciót (hasonlóan a már korábban megalakult Socrates / Erasmus Irodához, melyet szintén egy intézményi koordinátor vezet). Ezen projekt volt az első, melyet már az egyetem új szervezeti egysége nyújtott be.

A projektmenedzsment korábbi stratégiáját – hallgatók toborzása, vállalatok felkutatása, majd hallgató-vállalat párosítása – új gyakorlat váltotta fel, amelyet a hallgatók és oktatók nagyobb aktivitása jellemzett, a projektmenedzsment szerepe csökkent a gyakorlatok létrejöttében, viszont nőtt a minőség biztosításának irányában. Mindezt kedvező változásnak tekintjük, amely fejlődést több éves Leonardo mobilitási tevékenység alapozott meg. Az 2004-es és 2005-ös években már jelentős mennyiségi (ez évben csak a Leonardo program keretében összesen 98 új külföldi szakmai gyakorlat megszervezésére van lehetőség), és minőségi (ezt mutatja például, hogy az egyik projektünk bekerült Európa 5 legjobb mobilitási projektje közé, és 2005-ben az Oslóban megrendezett Leonardo konferencián elismerésben részesült) növekedést is vont maga után.

A szakmai gyakorlatok jelentősége a hallgatók számára a későbbi munkavállalás szempontjából egyre nő. A szakmai tudás gyarapodásán túl, a magas szintű nyelvtudás és a munkatapasztalat egyaránt fontos elemei az álláskereső életrajzának. Ezen túl kiemelendő, hogy a Leonardo gyakornokok nemzetközi kapcsolati tőkére tesznek szert, ami különösen vonzó lehet lehetséges munkáltatóik szempontjából.

A Leonardo programban való részvétel az egyetem kapcsolatrendszerét is növelte. Hálózatokhoz csatlakoztunk (Leo-Net, FACE), a menedzsment tudatos disszeminációs tevékenységet folytat (sajtó, TV, szemináriumok – konferenciák, szakcikkek stb.).

Összességében megítélésünk szerint a HU/03/PL/203 mobilitási projektet a BME sikeresen végrehajtotta, a projekt hozzájárult a szakmai gyakorlatok szerepének növeléséhez.

A BME Leonardo da Vinci programbeli részvételéről, beleértve ezt a projektet is további információk találhatóak a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság honlapján www.tudig.bme.hu a Leonardo / Szakmai gyakorlatok részre kattintással.

 

 

SUMMARY (in English)

The goal of the project was to organize foreign practical placements for 18 higher year engineering students for altogether 360 weeks. The implemented project carried out a slightly modified program, there were 17 students on practical training for altogether 365 weeks, so on average the implemented work periods were longer than the planned ones. The reason for it was that a high quality practical training, which is useful for the student and for the company as well requires a relatively long preparation and foundation period at the company, so the originally planned 20 week period proved to be insufficient in many cases.

 

Budapest University of Technology and Economics (BME) has been participating in the Leonardo Program since 1999 and the organization was carried out by basically the same management unit. Nevertheless the applied management methods are changing, the implementation is adjusted to the actual situation. Summarizing the statistics of this mobility project we can state that the list of the host institutions includes  previous partner companies, but there are new partners besides them as well, concerning the countries of the placements, Germany is still the most active, but two new countries, Ireland and Greece have started joint activities with BME and the dominance of the informatics profession among the trainees, which was characteristic during the previous years, is replaced by a balanced participation of 5 faculties out of the 8 faculties of BME.

This project can be viewed as a new generation mobility project concerning its implementation. The successful Leonardo projects of the previous years created a wider interest among the students and the professors of BME, the outcome of which was a more active participation of students and staff members in setting up student-company co-operations. The utilization of existing company-university relationships became a lot more significant, than before. Foreign practical placements have found their place in the organizational structure of the university, following the establishment of the Leonardo Institutional Coordinator function ( similarly to the Socrates/Erasmus Office, which is led by an institutional coordinator as well) in 2002. The first Leonardo project application prepared by the new unit of the university was this mobility project.

The former strategy of the Leonardo project management – recruiting students and companies and then pairing them – has been replaced by a new practice, which was based on the greater activity of students and teachers. The project management therefore had lesser role in placing the students, but its role in quality issues became more significant. We consider it an improvement, which was made possible by years of hard work establishing Leonardo mobility at BME. In 2004 and 2005 this resulted in significant  quantitative ( in 2005 alone BME was awarded financing for 98 Leonardo placements) and qualitative (a project of BME has been chosen as one of the five best European mobility projects and it was presented and praised at a conference in Oslo in 2005) growth as well

The professional experience is getting more and more important in the process of finding employment. Besides the attained professional skills, the high level foreign language competencies and the foreign work experiences are all very important part of the cv of a job seeker. It should also be underlined that the Leonardo trainees gain international enterprise connections, business relations, which might be very attractive for prospective employers.

The participation in the Leonardo Program has increased the networking potentials of BME as well. We joined Leonardo networks (Leo-Net, FACE) and the project management puts great emphasis on dissemination (newspapers, television, seminars, conferences, professional publications, etc.).

Our overall opinion is that BME has successfully implemented the HU/03/PL/203 mobility project and contributed to the development of the significance of foreign practical placements.

More information about the activity of BME related to the Leonardo da Vinci program and this project www.tudig.bme.hu.

 

 


 

4.      A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

 

Írja le és értékelje a külföldi gyakorlat/csereprogram előkészítésére, szervezésére, nyomonkövetésére, értékelésére és terjesztésére vonatkozó tevékenységeket az alábbi öt alpont segítségével.

 

4.1. A PROJEKT INDÍTÁSA

 • az együttműködés indítása: a fogadó intézmények kiválasztása, a partnerek szerepének tisztázása a munkaprogramban, szerződéskötés a partnerek között
 • a kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők bemutatása (adminisztratív, jogi illetve gyakorlati tényezők) és a lehetséges megoldások keresése
 • források felkutatása a projekt finanszírozásához (miért pont a Leonardo da Vinci program, egyéb finanszírozási források)

 

 

Az együttműködés indítása

Ezen projekt a BME 3 korábbi sikeresen megvalósított Leonardo da Vinci mobilitási projektjét (HU/00/PL/205, HU/01/PL/217, HU/02/PL/210, a harmadik projekt jelölt volt a 2004. évi magyarországi „Mobilitási Nívódíj” elismerő címre)) követte magasabb évfolyamú hallgatók külföldi szakmai gyakorlatának megszervezésében. A konzorciumi tagok egy részével (CNAM, INSA de Rennes) már több éve együttműködünk oktatási-, ipari kapcsolatok témában. Az előző három projekttől eltérően itt nem alkalmaztunk a cél országban közvetítő partnert. A vállalati fogadókészség megszervezésében a pályázók, illetve mentoraik támaszkodhattak még a többi konzorciumi tagra is. Kiemelendő a Leo-Net hálózat (www.leo-net.org), mely 26 európai ország 130 intézményét (köztük 2002 óta a BME) tömöríti a Leonardo szakmai gyakorlatok megszervezését segítő céllal.

 

A kedvezményezettek mobilitását akadályozó tényezők

Nehezen megoldható akadályozó tényező nem volt. A jelentősebb utánajárást kívánók között megemlítenénk a német munkavállalási engedély beszerzése kérdését. Ez a téma is 2005-től érdemben megoldódott, leegyszerűsödött.

 

Források felkutatása

Hasonlóan a korábbi évekhez a külföldi szakmai gyakorlatok még mindig nem általánosak a hazai felsőoktatásban. A Leonardo program nyújtotta lehetőséggel élve az egyetemek igyekeznek növelni e gyakorlatok számát. A Leonardo támogatást szinte minden esetben kiegészítette valamilyen vállalati hozzájárulás is (ami időnként nem egyszerűen dokumentálható: pl. olcsóbb szállás, étkezés biztosítása). Aláhúzandó, hogy célunk és most már gyakorlat is, hogy a Leonardo program keretében megvalósult gyakorlatok mellett a vállalatok fogadjanak további, nem Leonardo finanszírozott, hallgatókat is. Ilyen például a jelen projekt esetében az RLE német cég.

 

 

 

4.2. A KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE

 • a kedvezményezettek toborzásánál és kiválasztásánál alkalmazott szempontok
 • a kedvezményezettek munkaprogramjánal kialakítása a fogadó intézménnyel
 • Pszichológiai, kulturális és nyelvi felkészítés biztosítása a külföldi gyakorlat (esetleg csereprogram) előtt és alatt. Ön szerint szükséges a felkészítés továbbfejlesztése, ha igen, milyen lehetőségeket, módszereket lát erre?
 • az utazás, szállás, az egészség és személyi biztosítás szervezése

 


 

A kedvezményezettek toborzása, kiválasztása

Az elnyert projekt, a részvétel lehetősége széleskörűen meghirdetésre került intézményi szinten (honlap – www.tudig.bme.hu, internetes újság, intézményi Leonardo faliújság stb.). Törekedtünk arra, hogy az egyetem minél több kara részesüljön a támogatásban. Kiépülőben van (hasonlóan a Socrates / Erasmus programhoz) a kari Leonardo koordinátorok rendszere is. A projekt koordinátor személyesen elbeszélgetett,találkozott minden érdeklődő hallgatóval.

A jelentkezők elkészítették a pályázati anyagaikat (idegen nyelvű szakmai önéletrajz; oktatói ajánlólevél a mentorálás elvállalásának jelzésével; vállalati fogadókészség, rövid munkaterv; felkészítési igény megjelölése stb.). A kiválasztás ez alapján történt elsősorban a szakmai, kisebb részben nyelvi szempontok alapján figyelembe véve a pályázatban megjelölt prioritásokat is.

 

Pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítés

A projekt keretében megvalósult szakmai gyakorlatok többségükben különböző időpontban különböző országok különböző vállalatainál kerültek lebonyolításra. Így egyedi felkészítésre volt szükség. Mindemellett kialakultak közös elemek, melyekből néhányat felsorolunk:

 • A koordinátor személyesen minden érdeklődő hallgatónak eligazítást tart. Ennek fő témái: a Leonardo program bemutatása, a vállalati fogadókészség felkutatási módjainak vizsgálata, pedagógiai felkészítés az előkészítő tárgyalásokra (vállalat - egyetem, szakmai - pénzügyi), a pályázás feltételei (tanulmányi eredmény, vállalati fogadókészség, egyetemi mentor, rövid munkaprogram stb.), a kulturális, nyelvi felkészítés bemutatása (honlapok, segédletek, tanfolyamok stb.).
 • Miután a pályázás alapfeltételei (ls. előbb) teljesültek a pénzügyi és asszisztens koordinátorok, az oktató mentor részletezik, megszervezik, részben megvalósítják a pedagógiai, kulturális, nyelvi és szakmai felkészítést az adott hallgató esetére.
 • A tényleges tevékenység, mint már jeleztük egyedi. Néhány példát felsorolunk: személyre szóló, vagy kiscsoportos nyelvi felkészítés, a Franciaországba irányuló szakmai gyakorlatokat segíti egy anyanyelvi munkatárs (BME Francia Tagozat Ipari Kapcsolatok Iroda).

 

 

4.3. A PROJEKT NYOMONKÖVETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

 • a kedvezményezettek mentorálása és támogatása érdekében tett lépések
 • a projekt szakmai felügyeletének biztosítása (a külföldi gyakorlatok/csereprogramok szakmai tartalmának biztosítása, a partnerek vállalt szerepének betartása, stb.)
 • a projekt értékelésére alkalmazott módszerek

 

A kedvezményezettek mentorálása, szakmai felügyeletének biztosítása

A projektben résztvevő hallgatók szakmai felügyelete kettős (vállalati – egyetemi) tutorálás, mentorálás mellett folyik. A támogatás nagymértékben kiutazásuk előtt megkezdődik, megtörténik. Valamennyi adminisztratív problémájukkal a BME Leonardo Iroda munkatársaihoz fordulhatnak. A szakmai jellegű problémák megoldásához elsősorban az egyetemi mentor, esetenként az adott kar kijelölt felelőse járul hozzá (például Vegyész-, Közlekedésmérnöki Karok). A végzés előtt álló hallgatóknál többnyire a diploma témavezetője az egyetemi mentor.  Lehetőség szerint a szakmai tutorok (vállalati - egyetemi) személyesen is találkoztak. Azok a gyakorlati helyek ahova elhelyezkedtek gyakran személyes egyetemi, vagy hallgatói kapcsolatok eredményei, ezért a szakmai munka színvonala, illetve a hallgatói igényhez való illeszkedése adott. Több esetben előfordult, hogy a gyakorlat eredménye olyan komoly szakmai eredmény, hogy az diplomamunka értékű volt.

A projekt értékelése

A projekt értékelését a hallgatók időközi illetve végső beszámolója alapozza meg. A szakmai tevékenység leírásán kívül olyan kérdésekre is válaszolniuk kell, ami a projektmenedzsment munkáját értékeli, és válaszaik alapján azt fejlesztjük is.

 

 

4.4. A KÜLFÖLDI GYAKORLAT/CSEREPROGRAM ELISMERÉSE

 • a külföldi gyakorlat/csereprogram érvényesítése és tanúsítása, valamint a kedvezményezettek által szerzett szakmai tapasztalatok elismerése érdekében tett intézkedések, elért eredmények

 

A szakmai gyakorlatok elismerése az egyes karokon eltérő, a helyi sajátosságoknak megfelelően illeszkedik a hallgatók egyéni programjába. Az alapszabály az, hogy a műszaki szakok képesítési követelményeiben szerepel egy kötelező (jelenleg minimum 6 hét) szakmai gyakorlat.

Ideális esetben a hallgató abban a félévben, időszakban vesz részt a külföldi gyakorlaton, amikor a programjában (az adott szak mintatantervében) éppen szakmai gyakorlat / diplomatervezés szerepel, és ezt az egyetem elfogadja teljesítettnek. A szakmai gyakorlat, tartalmától függően, a diplomamunka érdemi elkészítésében is segítségükre van. Ezt a hallgató magyarországi szakmai vezetője tanúsítja. Abban az esetben, ha egyik feltétel sem teljesült, akkor mind a felsőoktatási intézmény, mind a külföldi cég nagy fokú rugalmasságot tanúsított, hogy a hallgató megfelelő számú kredtit pontot tudjon teljesíteni a gyakorlati félév alatt (egyéni vizsgarend, szabadság...).

Erre az időszakra esett az EUROPASS bizonyítványok hazai bevezetése. A projekt munkatársai részt vettek az erről tartott tájékoztatókon, konferencián. A bizonyítvány széleskörű elterjedése a közeljövőben várható.

A formális elismertetés mellett a kedvezményezettek többsége jól elvégzett munkája után a vállalattól egy tanúsító iratot (ajánlólevél stb.) kapott, melyet be tud építeni majd későbbi álláskereső dokumentumai közé.

 

 

4.5. AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE

 • jó példák terjesztése a kedvezményezettek külföldi gyakorlat/csereprogram alatti irányításával, nyomonkövetésével kapcsolatban (ha van ilyen)
 • a projekteredmények széleskörű terjesztésének célcsoportjai, módszerei és fórumai

 

A Leonardo program, projektek eredményeinek terjesztését különböző szinteken, célcsoportoknak végezzük. Ez egy folyamatos feladat, itt az adott projektidőszak főbb eseményei részletezésére kerül sor:

Hallgatók

A BME hallgatói képviselete és az általa fenntartott többnyire elektronikus fórumok (pl. Támpont) bevonása illetve nyomtatott sajtótermékek (pl. Jövő Mérnöke) felhasználása volt az alapvető módszer. A BME Leonardo Iroda létrehozása már önmagában is a jobb tájékoztatás célját támogatta. Ezen iroda hírei megtalálhatóak a BME honlapja nemzetközi kapcsolatokat részletező részén (www.tudig.bme.hu). Egy faliújság is létesült (az Aulában központi helyen), ahol az aktuális információk, az elérhetőségünk megtalálható. A hallgatók toborzásakor meghívtuk az előző Leonardo mobilitási projektben résztvevő hallgatók egy részét is, ezt nagyon hatékony eszköznek, követendő példának találtuk.

 

Hazai közvélemény

Munkatársaink (Varga Ildikó, Moson Péter) több hazai konferencián, Leonardo ülésen közreműködtek (pl. Budapest, 2004. november 19. /Varga/. EUROPASS konferencia). A Magyar Televízió az ORTT támogatásával „Uni-Jó” címmel filmet (kb. 25 perc) készíttetett a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján mutatták be.

Nemzetközi szinten

A projekt munkatársai rendszeres résztvevők (meghívott előadóként), cikkeket publikálnak a szakmai gyakorlatok, egyetem – ipar kapcsolattartása témában.

Néhány példa előadásokra (időnként poszter bemutatókkal, szakcikkel, kiadvánnyal együtt):

 • A koordinátor, a Magyar Nemzeti Leonardo Iroda képviseletében, előadást tartott az European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) 2003. évi rendes közgyűlése "LEONARDO DA VINCI - cooperation with Accession Countries" szekciójában Bécsben.
 • Moson Péter a francia CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org ) felkérésére előadást tartott francia vállalati képviselőknek a magyar mérnökképzésről, vállalati kapcsolatokról (beleértve a Leonardo programot, projekteket is) 2004. június 18-án a "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale" szeminárium keretében. A szeminárium programja nyomtatásban (60 oldal) is megjelent a Dossier - Partenariat Entreprises sorozatban.
 • Torinó, 2004. szeptember 16. (Varga, Moson). European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) 2004. évi rendes (16.) közgyűlése. Felkért hozzászólás a Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.
 • Bonn, 2004. november 8-9. (Moson). Előadás és poszter bemutató a Német Leonardo da Vinci Konferencia 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop munkájához csatlakozva.
 • A BME HU/01/PL/202 számú mobilitási projektje bekerült Európa 5 legjobb felsőoktatási mobilitási projektje közé. Az Oslóban 2005. január 24-25-én megtartott konferencián, díjátadási ünnepségen a tevékenységeink film, előadások, poszter formájában kerültek bemutatásra (Varga).
 • Megjelenésre elfogadtak egy szakcikket a témáról: P. Moson, I. Varga: Quality of EU Leonardo mobility projects university-enterprise. International Conference on Engineering Education and Research. Gliwice, Lengyelország, 2005. július 25-29. Lásd még www.ineer.org .

Elérhetőségünk, tevékenységünk több szakmai gyakorlat honlapon megjelent, így a Leo-Net szervezetén (www.leo-net.org ), a FACE az európai felsőoktatás - szakmai gyakorlatokat (elsősorban kémiai témában) bemutató, vizsgáló Leonardo hálózati projekt honlapján (www.face.net.tc ).

 

Mindezen disszeminációs tevékenység elősegíti szélesebben a magyar felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatai növelését, szűkebb értelemben a mérnöki szakmai gyakorlatok bővülését. Meggyőződésünk szerint ez hozzájárul hallgatóink jobb felkészültségéhez, hazánk, térségünk, Európa versenyképessége növeléséhez.

 

 

4.6. FELMERÜLT NEHÉZSÉGEK ÉS JAVASLATOK

 • a projekt megvalósítása során felmerült nehézségek és megoldásaik
 • javaslatok a Nemzeti Iroda és az Európai Bizottság számára a program egyes elemeivel kapcsolatban, valamint a pályázók még hatékonyabb segítésére
 • A jövőben szívesen pályázna a Leonardo da Vinci programban?

 

Nehézségek

Hasonlóak voltak a korábbi, a végrehajtás időszakát tekintve is egymásba átnyúló projektekéhez.

A megvalósítás közben felmerülő leggyakoribb probléma a munkavállalási engedélyekkel volt kapcsolatos. Kisebb cégek, akik nem ismerték a jogszabályi feltételeket, irodánktól kértek segítséget, de ehhez esetenként a mi ismereteink is hiányoztak. Külön köszönet a Leonardo Nemzeti Iroda munkatársainak, akik türelemmel és gyorsan segítettek nekünk a megoldásban. Mára a németországi gyakorlatot már megismertük, illetve a rendszer is egyszerűsödött, újabb országok esetén ezt a megismerési folyamatot mindig újra kell kezdenünk.

A másik problematikus terület az egyéni szerződések módosítása volt. Többnyire hosszabbítani kívánt a cég és a hallgató, és ennek a precíz megoldását nem ismertük, de a hallgatók érdekében igyekeztünk rugalmasan megoldást találni.

Jövő

A BME rendszeres pályázó a Leonardo da Vinci programban. A már jelzett kiépülő szervezeti keretek (Leonardo Iroda, egyetemi, kari koordinátorok stb.) feltételezik a hosszú távú részvételt a programban.

Új elemekként megemlíthetőek:

 • 2004-től kezdve több projektünknek újra konzorciumi tagja a Budapesti Műszaki Főiskola. Megvalósítva ezáltal a két nagy budapesti mérnökképző intézmény együttműködését a szakmai gyakorlatok területén.
 • A BME készül sokrétű nemzetközi hallgatói, fiatal diplomás programjai (különböző hosszúságú, finanszírozású, cél országú részképzések, szakmai gyakorlatok) egységes nyilvántartására (esetlegesen a későbbiekben összehangolására). Az említett témában (kiadvány, elektronikus információs rendszer) az egyetem EU Socrates/Erasmus illetve Leonardo da Vinci intézményi koordinátorai megbeszélést tartottak, megtették a szükséges előkészületeket.
 • A BME (és a magyar felsőoktatás) 2005-06-ban tér át a Bolognai Deklaráció szerinti kétciklusú (B. Sc, M.Sc) képzésekre. A szakalapítások, szakindítások ügye az oktatás szempontjából jó ütemben halad. Mindezidáig viszont kevés figyelem fordult a szakmai gyakorlatok szerepére az új képzésekben. Tervezzük egy kísérleti projekt keretében vizsgálni a kérdést, különös tekintettel a vállalati szféra aktívabb részvételére épülő képzésekre („szendvics képzések”), illetve a külföldi szakmai gyakorlatokra.

 

 

 

5.      AZ EREDMÉNYEK AZONOSÍTÁSA

 

Számoljon be az elért eredményekről a projekt különböző szereplői (kedvezményezettek, küldő- és fogadó intézmények, közvetítő intézmények) szemszögéből, valamint mutassa be a projekt további hatásait az adott szektorra, illetve régióra nézve az alábbi öt alpont segítségével!

 

5.1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

 • Adjon rövid áttekintést (max. 1 oldal) a projekt megvalósításáról (résztvevő országok, partnerek, a külföldi gyakorlatok/csereprogramok tartalma…) a támogatásra elfogadott pályázatban foglaltakhoz képest!

A kedvezményezettek közül 4 nő és 13 férfi, azaz a tervezettnél nagyobb a férfiak aránya. Ez a BME sajátosságából adódik, de a női jelentkezőket kiemelten támogatjuk (2004-től ennek hatására meg is növekedett arányuk).

11-en Németországban, 2-en Görögországban, 2-en Írországban, 1 fő Franciaországban, 1 fő Hollandiában volt.

A kétéves projekt időtartama alatt, 2-en 2003 őszi-,10-en 2004 tavaszi félévében utaztak, 4-en 2004 nyarán és 1 fő 2005 őszi félévében. A tavaszi félév a végzéshez közel álló hallgatók számára a legkedvezőbb, ekkor ugyanis diplomaíró szemeszterük van, a nyári gyakorlatok pedig azért előnyösek, mert az adott kar képzési programjában kötelező nyári gyakorlat szerepel és a Leonardo gyakorlattal azt teljesítik.

A fogadó vállalatok közül az Opsira GmbH és az RLE International összesen 6 hallgatót fogadott, ezekkel a cégekkel évek óta tart az együttműködés, magas színvonalon, kölcsönös megelégedettség mellett.

Az ír Shannon Engine Support Limited egy hallgatót fogadott, elsőként Írországból. A magas színvonalú diplomatervezést segítő gyakorlat eredményeképpen a gyakornoknak a diploma megszerzése után állás is kínáltak. Írországba egy másik hallgató is utazott, aki környezetvédelmi kutatásokat végzett. Külön kiemelte, hogy gyakorlati ideje alatt több konferenciára is delegálták, komoly betekintést kapott az Európai Unió környezetvédelmi stratégiájába. Egy másik hallgató Drezdában szintén hasonló témával foglalkozott, a szemét újrahasznosításával kapcsolatos munkát látott el.

Az építészhallgatók körében egyre népszerűbb a program. Ketten is kisebb tervező cégnél dolgoztak (Franciaországban és Hollandiában). Nagy megelégedéssel számoltak be arról, hogy felelősségteljes, önálló munkákat bíztak rájuk. Mindketten megjegyezték, hogy olyan tervezési feladatot teljesítettek, amiből, életükben először, épület is készült.

A német Schrick GmbH elsőként fogadott BME hallgatót (egyetemi kapcsolatok révén), aki autógépészeti csúcstechnológiával ismerkedhetett ott meg, aminek kiemelkedő diplomamunka lett az eredménye. Számos céghez hasonlóan, ennél a cégnél angolt és németet is használtak munkanyelvként, ami a nemzetközi kapcsolatokkal, kutatásokkal rendelkező európai cégek esetében általános, a hallgatók számára viszont nagy kihívás.

Összességében elmondható, hogy valamennyi gyakorlat sikeres volt, komolyabb problémáról senki nem számolt be. Szakmailag és személyes fejlődésüket tekintve viszont nagyon hasznosnak találták a hallgatók. Több kiemelkedő diplomamunka is született.

 

 

5.2. A PROJEKT EREDMÉNYEI A KEDVEZMÉNYEZETTEK SZEMPONTJÁBÓL

 • készségek fejlődése (szakmai képzettség/kompetencia, idegennyelvi készségek, interkulturális és szociális készségek, viselkedés, alkalmazkodókészség, számítástechnikai készségek…)
 • a nemek közti esélyegyenlőség elősegítése
 • a munkaerő-piaci integráció elősegítése
 • a szociális kirekesztettség elleni küzdelem elősegítése (hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők)
 • azakképzési és humánerőforrás területen dolgozó szakemberek képzése (a különböző képzési rendszerek ismeretének elősegítése, tapasztalatcsere a szakképzés vonatkozásában, új számítástechnikai ismeretek, szaknyelvi ismeretek…)
 • egyéb idetartozó információ

 

Az előző pontban részletezett, szakmailag sikeres gyakorlatok beszámolóiból idézzük a következőket:

·         Véleményem szerint sokkal hasznosabb az így külföldön töltött idő a későbbi élet szempontjából, mintha mondjuk tanulni jöttünk volna ki egy egyetemre valamilyen (pl. Erasmus) ösztöndíjjal.

·         Nagyon hasznosnak találom ezt a programot több szempontból is. Először is a nyelv miatt, ritka jó lehetőség ez a nyelvtanulásra, a szaknyelvről nem is beszélve. Másrészt ez az első munkahelyem, ahol bár még „csak” gyakorlatos vagyok, de rendes 8 órás munkaidőben dolgozom, rendes feladatokkal, a munkám nem „kávéfőzésben” merül ki

·         A gyakorlat alatt az építészeti tervezés teljes spektrumát gyakorolhattam, betekintést nyerve arra, hogyan működik az ilyesmi Hollandiában.

·         Életemben először tervezhettem olyasmit, ami –minden bizonnyal – meg fog épülni.

·         …olyan környezetben és megrendelői igények mellett dolgozhattam, amely az iroda szerint is ritkaságszámba megy. Eddigi legnagyobb szakmai élményem volt ez a tervezési feladat és nem csak azért, mert ez lesz életem elsőként megvalósuló épülete, hanem, mert úgy érzem, hogy tudásom maximumát tudtam belevinni a tervbe.

·         Összességében rengeteget tanultam ebből a 14 hét szakmai gyakorlatból és nem utolsó sorban nagyon értékes barátokat szereztem.

·         A napi kommunikáció német nyelven történt,…, de az angoltudásomra is szükségem volt a Jaguárral történő kapcsolattartás során, bár ezt a nyelvet soha nem tanultam nyelviskolában.

·         A váltómechanizmus tervezését ugyanakkor teljes egészében rám bízták.

·         A cég és a tanszék kapcsolata már több évre nyúlik vissza és remélem még sokáig meg is marad, hiszen nyugodt szívvel ajánlhatom minden közlekedésmérnök hallgatónak.

·         A kutatás végrehajtásában szabad kezet kaptam, bár folyamatosan beszámoltam a projekt helyzetéről, előmeneteléről.

·         Kint tartózkodásom alatt több konferencián vettem részt, ahol hasznos információkat hallottam és emellett szakmai kapcsolatok kialakítására is lehetőségem volt.

·         Ilyen jellegű tevékenység Magyarországon nem található meg, ezért esett választásom a Remscheidben elhelyezkedő vállalatra.

·         A gyakorlati hely Németországban található és a cég hivatalos nyelveként az angolt használták, hiszen multinacionális, több országban illetve kontinensen megtalálhatók üzemeik. Így nem csak a német, hanem az angol nyelvtudásomat is gyarapíthattam, a műszaki szakkifejezésekkel együtt.

·         A végzett munkában az elvárt nagy önállóság volt az alapvető újdonság.

·         A Leonardo programnak sok hasznos oldala van. Elsőként azt emelném ki, hogy nagymértékben segíti a problémamegoldó képesség fejlesztését és a szervezőképességet, valamint a kommunikációt. A program következő hasznossága a gyakorlat keretén belül tapasztalható, egyszerre fejleszti a nyelvtudást és a szakmai ismereteket… Véleményem szerint, ha nem megfelelő ütemben halad a nyelvtudás, akkor az veszélyezteti a feladatok elvégzését. Végül, pedig a szakmai kapcsolatok kiépítéséhez is jó lehetőséget ad a program által támogatott gyakorlat. Az elvégzett munkával jó referenciákat teremthetünk, amit később az álláskeresésnél előnyösen használhatunk fel.

·         Ennek hiányában valószínűleg nem juthattam volna el az autó ill. motorfejlesztés közelébe, és nem tehettem volna szert ilyen átfogó tapasztalatokra.

 

 

5.3. A KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ÉRVÉNYESÍTÉSE/ TANUSÍTÁSA/ ELISMERÉSE

 • Csatolja a kedvezményezettek részére kiállított igazolás/tanúsítvány egy másolati példányát!

 

5.4. A PROJEKT HASZNOSSÁGA AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK SZEMPONTJÁBÓL ÉS EGYÉB HATÁSOK

 • a projekteredmények beépítése az intézmény képzési tervébe
 • szektoron belüli fejlesztések (vállalatok közti együttműködés, az adott szektor képzési szükségleteire adott válaszok, …)
 • regionális fejlesztés elősegítése
 • az oktatási/képzőintézmények és a munkaerőpiac közti együttműködés (szociális partnerek bevonásával, ahol ez lehetséges)
 • a képzőintézmények nemzetközi kapacitásának erősítése (csereprogramok)
 • az európai szakképzési rendszerek közti konvergencia elősegítése (csereprogramok)
 • egyéb idetartozó információ

 

Hazánkban a műszaki felsőoktatás képesítési követelményei előírnak szakmai gyakorlatot. A fentiek miatt a BME kari (szakok) tantervei több, kevesebb mértékben szintén tartalmaznak szakmai gyakorlatot. A jelentős hallgatói igény mellett (amit a minden évben a végzettek körében készített felmérés rendszeresen igazol), a sikeres Leonardo projektek is ösztönzik az érdekelteket a külföldi szakmai gyakorlatok számának növelésére.

A fentieket igazolja az Egyetemi Tanács 2005. április 25-i ülésén elfogadott Javaslat a BME stratégia célkitűzésére dokumentum alábbi részlete. „A BME hagyományaira építve fenntartja és lehetőségei szerint fejleszti idegen nyelven folyó képzéseit. Az egyetem aktívan részt kíván venni a nemzetközi oktatási és szakmai gyakorlatok csereprogramokban (pl. EU Socrates / Erasmus, Leonardo), törekedik közös képzési formák létrehozására a világ vezető egyetemeivel.”

Itt csak jelezzük, hogy e projekt konzorciuma felsőoktatási tagjaival (Milánó, Párizs, Rennes) több közös képzése, csereprogramja van egyetemünknek.

A megvalósítás során szerzett tapasztalatok és kapcsolatok reményt adnak arra, hogy ezen tevékenység a Leonardo program keretein belül és kívül is folytathatóvá és finanszírozhatóvá válik, és a külföldi szakmai gyakorlatok, egyéb programok lehetőséget egyre több hallgató veheti igénybe.

A disszeminációs tevékenység közben megismerjük az EU országok gyakorlatát (egyes intézményekben már minden hallgatónak kötelezően kell külföldi tanulmányt, vagy szakmai gyakorlatot folytatnia). Az egész kelet-közép európai régiót az utóbbi időben gyakran éri kritika (pl. a 4.5. pontban említett bonni német Leonardo konferencián), hogy keveset tesznek a külföldi diákok magyarországi vállalatoknál való elhelyezése ügyében. A 4.6. pontban már említett Leonardo kísérleti pályázat elfogadása vélhetőleg jelentősebb előrelépéshez vezetne az itt felvetett témákban is.

 

 

5.5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK

 

-

 

 


III. PARTNEREK

 

6.      INFORMÁCIÓ A PARTNEREKRŐL

 

KÜLDŐ INTÉZMÉNYEK

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

A küldött kedvezményezettek száma

Név

F/N

1

HU

Budapesti Műszaki és Gaz-daságtudományi Egyetem

U

HU01

M80

S7

Dr. Moson Péter

F

Bertalan L. u. 2

Budapest, 1111

+3614632690

+3614631291

17

 

FOGADÓ INTÉZMÉNYEK

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

A fogadott kedvezménye-zettek száma

Név

F/N

1

DE

Opsira GmbH

PME

DE11

72

S2

Robert Klug

F

88250 Weingarten Leibnizstr 20.

 

2

2

DE

RLE International GmbH

PME

DEA2

72

S3

Nicolaus Barabássy

F

Köln, Robert-Bosch Strasse 10

D50769

 

4

3

GR

Nokia Greece – Athens

GE

GR3

32

S5

Yiannis Koulas

F

Athens, 151 Kfissias Ave., Marousi

+302106127980

2

 4

IE

Mendes Limited

PME

IE025

64

S1

Graham Lightfoot

F

Bridge House, Main Street, Scariff, Co. Clare,

061924260

1

5

FR

C.Offner J.P.Gilch F.Kalk P.H.Tran Société d’Architecture

PME

 

45

S1

J.P.Gilch

F

67205 Strasbourg 7, Rue de Parc France

0388569797

1

6

BE

De Werff Architectuur

PME

 

45

S1

Ir. Riétte van de Werff

N

3071 LM Rotterdam, Van de Takstraat 72

 

1

7

DE

Peschel-Motoren-Entwickungsgeselschaft mbH

 

 

 

 

Horst Peschel

F

D-51643 Gummersbach Mühlenstrasse 14/C

 

2

8

DE

Stadtreinigung Dresden GmbH

 

 

 

 

Herr Saalbach

 

Pfotenhauerstr 46. 01307 Dresden

035144455281

1

9

DE

Dr. Schrick GmbH

 

 

 

 

Dr. Robert Schumacher

 

Dreherstra. 3-5. 42899 -remscheid

 

1

10

IE

Shannon Engine Support Limited

 

 

 

 

Michael Moore

F

Aviation House Shannon Industrial Estate, Co. Clare

 

1

11

DE

Bilfinger Berger AG Niederlassung Hochbau München

 

 

 

 

Frank Jainz

N

D-81379 München Kistlerhofstrasse 144

 

1

 

 

 

 

KÖZVETÍTŐ INTÉZMÉNYEK (Amennyiben vannak a projektben)

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

Név

F/N

1

AT

DANUBE

Europaische Bildung, Forschung und Technologie

CR

 

 

 

Iris Gruber

N

Zieglergasse 28,

A - 1070, Wien

+43 1 524 06 06 22, +43 1 524 06 06 99, igruber @danube.or.at

2

FR

Conservatoire National des Asrts et Métiers (CNAM)

U

 

 

 

Francois Laulan/ Christophe Proudhom

F

Saint-Martin 292Paris 75141

+33140272751

+33140272070


3

FR

INSA de Rennes (Institut National des Sciences Appliques de Rennes)

U

 

 

 

Jean-Claude Rival

F

20 avenue des Buttes Coesmes -CS 14315

35043 Rennes (Cedex)

+33-299286543

+33-299486400

jean-claude rival@insa-rennes.fr

4

IT

Politecnico di Milano

U

 

 

 

Giancarlo Spinelli

F

Piazza Leonardo da Vinci 32

I - 20133 Milano

 +39-02-2399.2542, Fax: +39-02-2399-2339, cri.promozione@polimi.it

5

LI

Fachhochschule Liechtenstein

U

 

 

 

Mirjana Matic

N

Fürst-Franz-Josef-Strasse, FL-9490 Vaduz

+423 265 11 07

 +423 265 12 65

mirjana.matic@fh-liechtenstein.li

 

Megjegyzés:   A táblázatok kitöltéséhez, kérjük, használja a megfelelő kódokat.

                        Kérjük, használjon újabb oldalakat, amennyiben szükséges.


 

IV. PÉNZÜGYI TÁBLÁZATOK

 

7.      PÉNZÜGYI ÖSSZESÍTŐ ÉS RÉSZLETEEZŐ TÁBLÁZATOK

 

Kérjük, töltse ki a 4.a.iv számú mellékletben található Excel táblázatot!

 

A támogatás második részlete átutalásának feltétele az záróbeszámolóval együtt a támogatás fennmaradó részletének pontos összegét is megjelölő, annak folyósítására vonatkozó írásbeli kérelem megküldése a Nemzeti Irodának.

 

 

V. A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADATAI

 

8.      A KEDVEZMÉNYEZETTEK AZONOSÍTÁSA – KÜLFÖLDI GYAKORLAT/CSEREPROGRAM

 

Az alábbi két táblázatba írt adatok statisztikai célokat szolgálnak. A kedvezményezettek nevének megadása nem kötelező.

 

KÜLFÖLDI GYAKORLATOK/CSEREPROGRAMOK ADATAI

A kedvezményezett neve

(fakultatív)

A kedvezményezett neme (F/N)

A kedvezményezett fo-gyatékos személy? (I/N)

A kedvezményezett életkora a kiutazás kezdetekor

A kedvezményezett lakóhelye (régiókód)

A kedvezményezett képzési szintje illetve foglalkozási területe (kód)

A külföldi gyakorlat/csereprogram időtartama hetekben

A külföldi gyakorlat/ csereprogram helyszíne (régiókód)

Az alkalmazott munkanyelv(ek) – max. három (nyelvi kód)

Küldő intézmény

Fogadó intézmény

A külföldi gyakorlat/ csereprogram érvényesítése igazolása elfogadása (kód)

1

Boja Bence

F

N

24

HU01

LS3.3

20

DE11

DE

 

 

BME

Opsira GmbH

VA5

2

Haris Benedek

F

N

25

HU01

LS3.3

26

DEA2

DE

EN

 

BME

RLE International GmbH

VA5

3

Haydeé Noelia Castro Hurtado

N

N

23

HU01

LS3.3

22

GR3

EN

GR

 

BME

Nokia Greece – Athens

VA5

4

Kaszás Dóra

N

N

25

HU01

LS3.3

25

IE025

EN

 

 

BME

Mendes Limited

VA5

5

Nyiráti László

F

N

23

HU01

LS3.3

22

GR3

EN

GR

 

BME

Nokia Greece - Athens

VA

6

Rózsás László

F

N

26

HU04

LS3.3

23

DE11

DE

AN

 

BME

Opsira GmbH

VA5

7

Szmutka Zsolt

F

N

23

HU07

LS3.3

26

DEA2

DE

EN

 

BME

RLE International GmbH

VA5

8

Szilágyi Ervin

F

N

27

HU04

LS3.3

26

DEA2

DE

EN

 

BME

RLE International GmbH

VA5

9

Varga Attila

F

N

23

HU01

LS3.3

26

DEA2

DE

EN

 

BME

RLE International GmbH

VA5

10

Balázs Péter

F

N

23

 

LS3.3

17

 

DE

 

 

BME

Dr. Schrick GmbH

VA5

11

Jamnicky Tibor

F

N

26

 

LS3.3

25

 

EN

 

 

BME

Shannon Engine Support Limited

VA5

12

Kovács Dániel

F

N

24

HU1

LS3.3

16

 

DE

 

 

BME

Stadtreinigung Dresden GmbH

VA5

13

Pál Attila

F

N

24

 

LS3.3

14

 

DE

 

 

BME

Peschel-Motoren-Entwickungsgeselschaft mbH

VA5

14

Pásztor Ádám

F

N

24

HU1

LS3.3

16

 

EN

DE

 

BME

De Werff Architectuur

VA5

15

Pathy-Nagy Zoltán

F

N

25

HU1

LS3.3

14

 

DE

EN

 

BME

Peschel-Motoren-Entwickungsgeselschaft mbH

VA5

16

Szabó Kinga

N

N

25

 

LS3.3

14

 

FR

EN

 

BME

C. Offner J.P.Gilch F.Kalk P.H.Tran société d’Archtecture

VA5

17

Szerencsi Judit

N

N

23

 

LS3.3

29

 

DE

 

 

BME

Bilfinger Berger AG Niederlassung Hochbau München

VA5

 

 

 

Megjegyzés:   A táblázatok kitöltéséhez, kérjük, használja a megfelelő kódokat.

                        Kérjük, használjon újabb oldalakat, amennyiben szükséges.


 

VI. MELLÉKLETEK

 

Kérjük, mellékelje az összes kedvezményezettel, illetve a fogadó intézményekkel kötött megállapodások másolatát és a kedvezményezetti beszámolók 20%-át.

 

Mellékelje továbbá a fogadó intézmények igazolását a megvalósított külföldi gyakorlat(ok)ról/csereprogram(ok)ról, melyet a fogadó intézmény képviseleti joggal rendelkező vezetője aláírásával hitelesített. Az igazolásnak tartalmaznia kell a programban résztvevő Kedvezményezettek listáját, a külföldi gyakorlat/csere időtartamát, valamint az elvégzett feladatok és a szakmai programok felsorolását.

 

A Főpályázónak, a Leonardo Nemzeti Iroda kérésére, be kell nyújtania a projekttel összefüggő dokumentumokat és pénzügyi bizonylatokat a Leonardo da Vinci támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztására.

 

A Főpályázó köteles az említett dokumentumokat és a projekttel összefüggő valamennyi pénzügyi bizonylatot a támogatás utolsó részletének kézhezvételét követő 5 évig megőrizni.

 

Az intézményük és a Tempus Közalapítvány között létrejött támogatási szerződés értelmében a támogatás fennmaradó része átutalásának feltétele az utolsó részlet pontos összegét is megjelölő, folyósítására vonatkozó írásbeli kérelem benyújtása. Kérjük, ne felejtsék el a záróbeszámolóval együtt a Nemzeti Irodának megküldeni ezen dokumentumot is.


 


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

Az átvételi elismervényt a nemzeti iroda visszajuttatja intézményüknek, ezzel igazolva záróbeszámolójuk beérkezését. Kérjük, hogy az alábbi táblázatot pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe: Mérnöki szakmai gyakorlatok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen

 

A pályázó intézmény neve

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

A kapcsolattartó személy neve

Dr. Moson Péter

 

Utca, házszám

Bertalan Lajos u. 2.

 

Az ország kódja, irányítószám, város

H-1111, Budapest

 

 

 

 

Az záróbeszámoló beküldésének időpontja

2005 / 06 / 30

 

___________________________________________________________________________

A Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki

 

A beérkezett dokumentumok:

 

Záróbeszámoló

Mellékletek

 

 

 

 

 

Hiánypótlás, mihamarabbi benyújtásra (max. két héten belül):

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazoljuk, hogy a projektre vonatkozó záróbeszámolót megkaptuk:         

 

Ország

Év

Projekttípus

Projektszám

HU

04

PL / EX

 

 

Kérjük, hogy a Nemzeti Irodával történő kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzon a fenti projektszámra.

 

Üdvözlettel,

 

Dátum: _________        Aláírás: ____________________________________________

Név : __________________________________________________________________

Beosztás : __________________________________

 

 [1] Kérjük, használja a pályázati űrlapban megadott kódokat

[2] Kérjük, használja a szószedetben megadott kulcskifejezéseket