Az Európai Közösség akcióprogramja

a szakképzés támogatására

 

 

Második szakasz: 2000-2006

 

 

Pályázati űrlap

Mobilitási projektek

 

 

 

2003-2004. évi pályázati fordulók

 

 

Az alábbi táblázatot a Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki!

Ország

Év

A projekt száma

HU

04

PL-

EX-

 

 

Európai Bizottság

 


 

 

A pályázó intézmény neve

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

A kapcsolattartó személy neve

DR. MOSON PÉTER

Utca, házszám

Bertalan Lajos u. 2.

Irányítószám – Város

H-1521

BUDAPEST

 


Átvételi elismervény

 

Az átvételi elismervényt a Leonardo Nemzeti Iroda visszajuttatja a pályázó intézménynek, ezzel igazolva a pályázati űrlap beérkezését. Kérjük, hogy a fenti táblázatot pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe: Mérnök hallgatók szakmai gyakorlata (BMEMOB04)

 

 

___________________________________________________________________________

A nemzeti iroda tölti ki!

Pályázati űrlapját átvettük:        

 

Ország

Év

Projekt száma

HU

04

PL-

EX-

 

 

Kérjük, a Leonardo Nemzeti Irodával való további kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzanak a fenti számra!

 

Tisztelettel:

 

 

 

Dátum:

 


Tartalomjegyzék

(az 1-7. részt minden esetben ki kell tölteni)

1      A projekt bemutatása..................................................................................................................................... 4

1.1        pályázó intézmény adatai &........................................................................................................... 4

1.2        A koordináló intézmény adatai &............................................................................................... 4

1.3        Általános információk &................................................................................................................. 5

1.4        A projekt összefoglalása &............................................................................................................. 6

2      A pályázat indoklása...................................................................................................................................... 9

2.1        Igényfelmérés &................................................................................................................................. 9

2.2        A projekt céljai &................................................................................................................................... 10

3      Partnerek &........................................................................................................................................................ 12

3.1        A küldő intézmény(ek)re vonatkozó adatok....................................................................... 12

3.2        A fogadó intézmény(ek)re vonatkozó adatok.................................................................... 13

3.3        Az együttműködésben résztvevő egyéb partnerekre vonatkozó adatok....... 14

3.4        A partnerintézmények részletes bemutatása&.............................................................. 15

3.4.1      Partnerintézmények a küldő országban.................................................................................. 15

3.4.2      Partnerintézmények a fogadó ország(ok)ban........................................................................ 16

4      A külföldi gyakorlat/ csereprogram megvalósítása......................................................... 18

4.1        A kedvezményezettek kiválasztása &.................................................................................... 18

4.2        A kedvezményezettek felkészítése &........................................................................................ 18

4.3        A küldöldi gyakorlat/ csereprogram tartalma &....................................................... 19

4.4        A kedvezményezettek tutorálása és mentorálása &................................................. 20

4.5        A megszerzett ismeretek elfogadtatása és érvényesítése &.................................. 20

4.6        A projekt folymatos értékelése &............................................................................................. 21

4.7        A kiutazások becsült adatai......................................................................................................... 22

5      Projektmenedzsment&................................................................................................................................ 23

6      Az eredmények terjesztése &.................................................................................................................. 24

7      A projekt költségvetése &...................................................................................................................... 25

A költségvetés indoklása.................................................................................................................................... 26

 

Mellékletek.............................................................................................................................

 

 

 

Az űrlap egyes kérdéseinél feltüntetett & jelzés a Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez – Mobilitási projektek c. kiadvány használatára utal.


 

 

1           A projekt bemutatása

 

1.1               pályázó intézmény adatai &

A mobilitási programokra kizárólag intézmények nyújthatnak be pályázatot

 

Az intézmény neve magyarul

(Tüntesse fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen)

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS (BUTE)

Az intézmény típusa [1]

U

 

Az intézmény székhelye

 

Utca

MŰEGYETEM RKP.

Házszám

1-3.

Irányítószám

H-1111

Város

BUDAPEST

 

A kapcsolattartó személy adatai

 

Név

Dr. Moson Péter

Beosztás

Leonardo intézményi koordinátor

Utca

Bertalan Lajos

Házszám

2

Irányítószám

H-1111

Város

Budapest

Ország

Magyarország

Telefon

+36-1-4632690  /  +36-30-9329626

Fax

+36-1-4631291

E-mail

moson@tutor.nok.bme.hu, moson@math.bme.hu

Honlap

http://www.bme.hu , http://tutor.nok.bme.hu

 

 

1.2               A koordináló intézmény adatai &

Ezt a táblázatot csak abban az esetben töltsék ki, ha a pályázó intézmény nem azonos a koordináló intézménnyel!

Az intézmény neve magyarul

(Tüntesse fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen)

 

Az intézmény neve angolul, németül vagy franciául

 

Az intézmény típusa2

 

 

Az intézmény székhelye

 

Utca

 

Házszám

 

Irányítószám

 

Város

 

Ország

 

 

 

 

 

A kapcsolattartó személy adatai

 

Név

 

Beosztás

 

Utca

 

Házszám

 

Irányítószám

 

Város

 

Ország

 

Telefon

++            /

Fax

++            /

E-mail

 

Honlap

http://

 

 

1.3               Általános információk &

A kedvezményezettek típusa

(csak egyet jelöljenek meg)

 

 

1. Külföldi gyakorlatok

 

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok                                                               

Felsőoktatásban tanuló diákok                                                                                     X

Fiatal dolgozók – friss diplomások                                                                             

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok esetén, kérjük, adja meg a leendő projektben érintett szakmák OKJ számát!

·          

·          

·          

·          

 

 

2. Csereprogram

Humánerőforrás vezetők, szakképzési vezetők és munkatársak, oktatók, foglalkoztatási tanácsadók                                                                                                                 

Szaknyelvet oktatók, szaknyelvi tanácsadók                                                             

 

A projekt címe

(max. 100 karakter, szóközökkel együtt)

Mérnök  hallgatók  szakmai  gyakorlata

A projekt címe angolul, franciául vagy németül

Practical Placements of Undergraduate Engineering Students of BUTE

 

A projekt rövid címe

(max. 25 karakter)

BMEMOB04

 

A pályázat mely cél(oka)t kívánja megvalósítani?

a        “szakmai készségek és szakmai tudás fejlesztése, …”                            X

b        “szakmai továbbképzés minőségének fejlesztése és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása….”       

c        “szakmai képzéssel kapcsolatos újítások támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése….”                                                                    

 

A projekt időtartama

A projekt kezdete :2004/06/01 (éé/hh/nn)

A projekt vége :2006/05/31 (éé/hh/nn)

 


 

1.4               A projekt összefoglalása &

 

Írjon rövid (max. 1 oldal, 30 sor terjedelmű) projektösszefoglalót, melyben jellemezze a projektben szereplő partnereket, ismertesse a projekt céljait a partnerek/pályázó intézmény/kedvezményezettek szemszögéből, írjon a pályázat hátteréről, arról, hogy milyen szükségleteket elégít ki a projekt, illetve a projekt megvalósításának lépéseiről.

Kérjük, hogy abban az esetben, ha a pályázatot nem az EU valamely hivatalos nyelvén adja be, az összefoglalást angolul, franciául vagy németül is készítse el.

 

-

 

A magyar mérnökképzést többen (hallgatók, gazdaság, kormányzat, stb.) rendszeresen bírálják a képzés túlságosan elméleti jellege, a végzősök szakmai, nemzetközi tapasztalatai hiánya miatt. A projekt e probléma megoldásához kíván hozzájárulni, elősegítve hallgatóink jobb elhelyezkedési lehetőségét, országunk versenyképessége növekedését.

A közvetlen cél a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 25 magasabb évfolyamú (kb. 210, illetve 150 kreditpontot megszerzett) hallgatója átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása.

A projektidőszak alatt a BME és a BMF várhatóan a Bolognai Deklaráció szellemében áttér a kétciklusú (B.Sc, M. Sc - mérnöki alap, mester diploma) oktatásra. A projekt lehetőséget adna a 2 jelentős mérnökképző intézmény tevékenysége fejlesztésére, összehangolására a szakmai gyakorlatok terén a külföldi tapasztalatok figyelembe vételével.

E pályázat elkészítői, tervezett végrehajtói 1999 óta több mobilitási projektet szerveztek a Leonardo da Vinci program keretében, részt vettek egy 2002-ben projektmenedzsment és fenntarthatóság kategóriában "Mobilitási Nívódíj"-ban részesült projekt végrehajtásában.

A szervezésnél (pl. kiválasztás, felkészítés, minőségbiztosítás) építünk a korábbi Leonardo projektek tapasztalatára. A hely rövidsége miatt itt csak néhány alapvető elemre térünk ki:

A vállalti fogadókészséget több csatornán keresztül biztosítjuk (a partnerek nagy száma miatt csak egy-egy reprezentáns szerepel a konzorciumban szándéklevelével). Ezek a Leo-Net 26 ország több mint száz intézményét tömörítő hálózat (www.leo-net.org), a partneregyetemek (TU Berlin, CNAM stb.) hasonló szervezeti egységei, közvetlen vállalati kapcsolatok ( az EU országok gyakorlatát követve törekedünk oktatóink, hallgatóink aktivitása növelésére, ez a legjobb garancia a későbbi sikeres végrehajtáshoz).

A hallgatók külföldi tartózkodása alatt kiemeljük a gyakorlatok folyamatos nyomon követését (kettős irányítás). Az elismerésnél a "klasszikus" módszerek (pl. diploma-tervezés /30 kreditpont/, praktikum szemeszter, index bejegyzés, vállalati ajánló levél) mellett tervezzük az EUROPASS bizonyítvány bevezetését. A menedzsment, tájékoztatás, kommunikáció terén párhuzamosan alkalmazzuk a hagyományos (plakát, faliújság, újságcikk, telefon), és a modern technikákat (email, honlap - www.tudig.bme.hu ).

A Leonardo program népszerűsítését, a disszeminációt mindig fontosnak tartottuk (pl. 2003-ban cikkek, előadások az ICEE, EAIE nemzetközi konferenciákon, műsor az MTV-ben).

 

 

 


 

 

-

Összefoglalás angolul, franciául vagy németül

 

SUMMARY

 

 

Hungarian engineer training is often criticised (by students, economy, and government…) for its theoretical nature and the lack of professional and international experience of the newly graduated engineers. This project proposal intends to resolve this situation in part, improving the job-market value of the graduating students and consequently the competitiveness of the Hungarian economy.

The direct goal is to organise and co-finance foreign practical training for 25 higher year students of the Budapest University of Technology and Economics (BUTE) and the Budapest Polytechnic (BPT) for an average of 20 weeks in length each.

It is expected that during the proposed project period both BUTE and BPT will change its training system to the two-cycle system (B.Sc, M.Sc) in the spirit of the Declaration of Bologna. This project would offer the possibility for the two renowned educational institutions to co-operate in the development of professional training periods in light of international experiences.

The makers of this application have carried out several Leonardo mobility projects since 1999 and among others they took part in the implementation of a project which was awarded (Mobilitási Nívódíj) in the category of project-management and sustainability in 2002.

We will build on the experiences of the previous Leonardo projects for example in choosing the participants, in the pre-training preparation and the quality management etc. Due to the lack of space we only mention some basic principles here:

We will use several channels to find hosting companies ( because of the great number of partners there are only some representative companies listed in the application with their letter of intents). These channels are: the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 26 countries (www.leo-net.org), the similar organisations of our partner universities (TU Berlin, CNAM, etc.) and directly the existing university-company partnerships (based on the practice of the EU countries we encourage the activity of our teachers and the students, which guaranties the successful implementation).

During the foreign placements of our students we emphasise the importance of continuous monitoring of the practical training (double guidance). In the acceptance besides the „classical” methods (E.g. diploma–thesis work for 30 credits, practical training semester, record in the transcript, letter of recommendation from the company) we plan to introduce the EUROPASS certificate. In the management and the information and communication channels we use the traditional (posters, bulletin boards, newspaper articles, telephone) and the modern methods ( email, web-page: www.tudig.bme.hu , mailing lists) simultaneously.

We’ve always been aware of the significance of the popularisation and dissemination of the Leonardo programme (E.g. in 2003 articles and presentations at the ICEE and EAIE international conferences on education, programme on the Hungarian television, MTV).

 

 

 

 


 

 

Hivatalos aláírás (a pályázó intézmény részéről) &

 

 

Név

Dr. DETREKŐI ÁKOS

Beosztás

REKTOR

 

 

 

A mai napon az intézményre vonatkozóan felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy:

 

-          nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, nem kötött egyezséget hitelezőivel, tevékenységeit nem függesztette fel, nem folyik ellene ilyen jellegű eljárás, és nincsen a nemzeti jogszabályok és rendelkezések által előírt eljárásból eredő, hasonló helyzetben;

-          nem ítélték el jogerősen olyan okokból, amelyek alapján megkérdőjelezhető szakmai megbízhatósága;

-          nem ítélték el jogerősen szakmai vétséggel összefüggő szabálysértés miatt;

-          országa törvényeinek megfelelően eleget tett és tesz társadalombiztosítási járulék- és adófizetési kötelezettségének;

-          nem ítélték el jogerősen csalásért, vesztegetésért, bűnszövetkezetben való részvételért vagy bármilyen törvényellenes tevékenységért, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeire nézve hátrányos;

-          nem állapították meg róla, hogy súlyos szerződésszegést követett el a közösségi[2] költségvetésből finanszírozott közbeszerzési eljárással vagy egyéb támogatási eljárással összefüggésben;

-          tudomásom szerint nem áll fenn összeférhetetlenség (családi, személyes, politikai, nemzeti, gazdasági vagy bármilyen érdekérintettség) egy olyan intézménnyel vagy személlyel kapcsolatosan, ami/aki közvetlen illetve közvetett módon érintett a pályázat bírálatában vagy a szerződéskötésben;

-         nem tájékoztatja hamisan az Európai Bizottságot a bírálati szakasz ideje alatt, és nem mulasztotja el az igényelt információk átadását.

Továbbá, a mai napon kijelentem, hogy az intézmény rendelkezik a pályázat sikeres megvalósításához:

 

-          jogképességgel

-          szilárd és elegendő anyagi forrásokkal

-          a megkövetelt kompetenciákkal és szakmai képesítésekkel

 

Tudomásul veszem, hogy hamis nyilatkozat esetén adminisztratív és anyagi szankció hajtható végre ellenem vagy az intézményem ellen.

Igazolom, hogy a pályázati űrlapon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.

 

 

 

 

 

Dátum Budapest, 2004. február 4. Hivatalos aláírás: DR. DETREKŐI ÁKOS  Az intézmény bélyegzője


 

2           A pályázat indoklása

 

2.1               Igényfelmérés &

·         Milyen európai, nemzeti, regionális, és/vagy szektoriális szintű igények kielégítésére irányul a projekt?

-

 

A pályázat elsősorban a hazai mérnökképzés szakmai gyakorlat és nemzetközi elemeinek növelése igény kielégítéséhez járul hozzá. Ez teljes mértékben megfelel a kedvezményezettek - végzős egyetemi, főiskolai hallgatók- elvárásainak. Idézet a BME Diákközpont által 2003-ban végzett kérdőíves felmérés alapján készült 52 oldalas tanulmányból (20. oldal): "…itt ugyanis a képzés gyengeségeire kérdeztünk rá. A vezető gyengeség továbbra is a szakmai gyakorlatok hiánya az oktatás egészén belül…". A legtöbb karon a képzés hiányosságai között a második helyet a nem elégséges nyelvtanulási lehetőség foglalja el. Hasonlóan nyilatkoznak a vállalatok is (pl. képviselőik révén a BME Társadalmi Szenátusában).

 

A projekt partnerintézményei érdekeltek a szakmai gyakorlatok sikeres lebonyolításában. Ezek ugyanis részben e célra létrehozott szervezetek (pl. a LEO-NET hálózatot vezető DANUBE), részben olyan felsőoktatási intézmények (TU Berlin, CNAM, INSA de Rennes) melyek a kölcsönösség alapján maguk vállalkoztak a közös tevékenységre.

 

A fent idézett felmérés azt is bizonyítja, hogy a munkaerő felvételnél a vállalatok egyértelműen előnyben részesítik a szakmai (különösen külföldi) tapasztalatokkal rendelkezőket. Megjegyzendő azonban, hogy a szakmai gyakorlatra történő vállalati fogadókészség több tényező, elsősorban a piaci helyzet, függvénye.

 

Végezetül megemlítendő, hogy az egységesedő Európa alapvető érdeke a világméretű versenyben a több kultúrában járatos, magasan képzett szakemberek számának növelése.

 

 

·         Mutassa be a kedvezményezettek csoportját (típus, foglalkozási/képzési terület, a képzés vagy foglalkoztatás szintje, esetleges fogyatékosságok...) és speciális igényeiket!.

-

 

A kedvezményezettek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola magasabb évfolyamú (kb. 210, illetve 150 kreditpontot megszerzett, döntő többségükben mérnöki tanulmányokat folytató) hallgatói.

 

 

 


 

 

 


2.2               A projekt céljai &

·         Mutassa be a projekt céljait a fentebb vázolt igényeknek, illetve a saját intézménye és a partnerintézmény(ek) stratégiai céljainak tükrében!

-

A projekt közvetlen célja 25 BME / BMF hallgató szakmai készsége, szaktudása, munkakultúrája, nyelvtudása stb. fejlesztése külföldi szakmai gyakorlat által.

Ezen túl a BME stratégiai tervében szerepel a szakmai gyakorlatok (ezen belül a külföldiek) számának növelése, rendszerének kialakítása. A kérdésnek külön jelentőséget ad a kétciklusú mérnökképzésre való áttérés, mely vélhetőleg a két nagy budapesti mérnökképző intézmény kapcsolataira is jelentős hatással lesz.

A Leonardo program (benne ez a projekt) segíthet a szervezeti keretek, partnerkapcsolatok, lebonyolítás, értékelés módszereinek továbbfejlesztésében. E célból hozta létre a BME 2002-ben a Leonardo intézményi koordinátor funkciót (e projekt koordinátora tölti be).

Reményeink szerint a projekt multiplikáló hatására az érintett kb. 10000 magasabb évfolyamú hallgatóból mind többen (természetesen nem csak a Leonardo program keretében) vehetnek részt külföldi szakmai gyakorlatokon.

Az oktatási intézmény külföldi partnereket hasonló statégiai célok vezérlik, mint a BME-t.

Megemlítendő, hogy Magyarország a projekt végrehajtása idején már EU tagsága miatt várhatóan megnövekszik az EU tagországok vállalatai érdeklődése a magyar diákok iránt, továbba az EU tagállamokban tanulók érdeklődése a magyarországi szakmai gyakorlatokban.

 

·         Mutassa be, hogy a nemzetközi mobilitás hogyan illeszkedik a kedvezményezettek igényeihez, és milyen hozzáadott értékkel bír oktatásuk és képzésük szempontjából!

-

A magasabb évfolyamú "mérnök" szakmai gyakorlatokat az elméleti tanulmányokat kiegészítő szakmai tapasztalatok megszerzése, a munka világának megismerése (pl. csoportmunka) indokolja.

A nemzetközi mobilitás amellett, hogy mindezeket elősegíti, kiegészül az európai kultúra (ezen belül munkahelyi) megismerésével, az idegen nyelvi ismeretek (benne általános, szaknyelv) megszerzésével, a kommunikációs készségek növelésével

 

·         Hogyan illeszkedik a projekt céljaihoz a külföldi gyakorlat/csereprogram időtartama és a választott fogadó ország?

-

A "mérnöki" gyakorlatok esetén a vállalatok egyértelműen a hosszabb időtartamút igénylik (hiszen elvárják, hogy a hallgató ténylegesen hasznos munkát végezzen, általában megoldjon egy konkrét feladatot). A választott 5 hónap figyelembe a veszi az egyetemi képzés ritmusát is. A külföldi szakmai gyakorlat 1 szemeszter (a BME esetében tipikusan a tavaszi, a BMF hallgatóinál az őszi) alatt valósul meg.

A cél országok választásánál 2 szempont volt irányadó: (i) A francia és német nyelvterületű országokkal (itt Ausztria, Franciaország, Németország) hagyományosan szoros a kapcsolat, már korábbi projektekben is sikeresen együttműködtünk. Ezen országok hazánk legjelentősebb gazdasági partnerei. (ii) Emellett a programnak szeretnénk európai dimenziót adni, lehetőséget adni hallgatóinknak más EU tagállam választására. Erre utal a Leo-Net szervezet, illetve a holland vállalat konzorciumi tagsága is.

 

 

·         Jelölje meg, hogy a projekt a 2003/2004-es pályázati felhívás mely prioritásához kapcsolódik, és mutassa be, hogy a tervezett tevékenységek hogyan kapcsolódnak a választott prioritáshoz!

§         1. A tanulás elismerése

§         2. A tanulás és a tanítás új formái, valamint az alapkészségek a szakképzésben

§         3. Orientáció és tanácsadás

X

-

 

A mérnökképzésben hazánkban mindinkább megfogalmazódik a gyakorlati, kommunikációs, idegen nyelvek, menedzsment ismeretek növelésének igénye. A BME, BMF képzései már évek óta ténylegesen nagyobb figyelmet fordítanak e témákra. Az e célok eléréséhez vezető tevékenységek elismerése egyes esetekben (ilyen a szakmai gyakorlat is) még nem állandósult, most folyik ennek a "számszerűsítése". Ez történhet a szakmai tevékenységek kredit pontokkal való elismerése révén (pl. diplomatervezés, szendvicsképzés), praktikum szemeszter, kooperatív képzés beiktatásával, külön (de egységes rendszer alapján) bizonyítványok, tanúsítványok segítségével. Jelen Leonardo projekt is hozzájárulhat a gyakorlati ismeretek elismerése általánosabbá válásához, a két budapesti műszaki felsőoktatási intézmény tapasztalatcseréjéhez. Ez különösen fontos most, a kétciklusú képzésekre történő áttérés idején. Ide tartozik az EUROPASS tervezett bevezetése is.

A fentebb leírtak összhangban vannak az 1/a, illetve 1/b magyar nemzeti prioritásokkal.

Megjegyzendő, hogy a projekt kapcsolódik a "2. A tanulás és a tanítás új formái…" prioritáshoz is az idegen nyelvű, illetve a szendvics képzések esetében.

 

 

·         Ha intézményüknek már korábban is volt hasonló Leonardo projektje, milyen új/innovatív elemeket tartalmaz a jelenlegi pályázat a korábbi projekthez képest?

-

 

A BME eddig 8 sikeres Leonardo mobilitási pályázatot nyújtott be, ebből 3-ban konzorciumi tagként szerepelt a BMF.

A három korábbi projekt (HU/00/PL/205, HU/01/PL/217, HU02/PL/201) végzős informatikus hallgatók szakmai gyakorlatára irányult, lebonyolítása egy német partnerre épült. Ezekhez képest kiszélesedik mind a szakterület, több csatornássá válik a gazdasági igények felderítése (LEO-NET szervezet, külföldi partner egyetemek, közvetlen oktatói, hallgatói, vállalati kapcsolatok).

Új módszerek (pl. EUROPASS) kerülnek bevezetésre a gyakorlatok elismerése terén.

 

 

 

 


3           Partnerek &

 

Egy partnerintézmény csak egyszer szerepeljen az alábbi táblázatokban; a jelen projektben betöltött fő tevékenysége/szerepe alapján.

 

 

Mellékelje az összes – de legalább a minimális partnerszámnak megfelelő számú - együttműködő partner szándéknyilatkozatát!

 

3.1               A küldő intézmény(ek)re vonatkozó adatok

A táblázat A1-es sorában szerepeljen a pályázó intézmény, ha van koordináló intézmény, azt az A2-es sorban tüntesse fel.

 

Országkód[3]

Az intézmény neve magyarul

Típuskód [4]

Utca, házszám

Irányítószám/város

Telefon

Fax

E-mail

A kiutazó kedvezményezettek száma

 

A1

HU

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

U

Bertalan Lajos utca 2.

H-1111, Budapest

+3614632690, +36309329626

+3614631291, moson@tutor.nok.bme.hu

20

A2

HU

Budapesti Műszaki Főiskola

U

Tavaszmező utca 17.

H-1084, Budapest

+3612102651

dudas.maria@kvk.bmf.hu

5

A2

 

 

 

 

 

 

A3

 

 

 

 

 

 

A4

 

 

 

 

 

 

A5

 

 

 

 

 

 

A6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

25

 


 

3.2               A fogadó intézmény(ek)re vonatkozó adatok

Ebben a táblázatban csak azok a fogadóintézmények szerepeljenek, amelyek ténylegesen fogadják a kedvezményezetteket, a közvetítő intézmény(eke)t a 3.3-as táblázatban tüntesse fel.

 

Országkód[5]

Az intézmény neve nemzeti nyelven

Típuskód [6]

Utca, házszám

Irányítószám/város

Telefon

Fax

E-mail

A fogadó intézménybe érkező kedvezményezettek száma

B1

D

Opsira Gmbh

PME

Leibnizstr. 20.

D-88250, Weingarten

+49751561890, +49751561899

klug@opsira.de

 

B2

F

SCREG SUD EST

GE

Marcel Sembat, 48

F-69633 Venissieux

+33472783737, +33472783700

faroult@siegese.screg.fr

 

B3

NL

Royal Nedalco B.V.

GE

Bergen op Zoom

4500AA, The Netherlands

+31164213400, +31164213401

 

B4

 

 

 

 

 

 

B5

 

 

 

 

 

 

B6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

1. Megjegyzés. A fogadó intézménybe érkezők PONTOS SZÁMA NEM KERÜL KÖZVETLENÜL MEGNEVEZÉSRE. Az eddigi tapasztalataink azt mutatták (melyek részletes kifejtésére itt most nem térünk ki), hogy több mint egy évvel egy szakmai gyakorlat tényleges megkezdése előtt nem lehet megbízhatóan előre jelezni se az érintett hallgatókat (különösen, ha ezek magasabb évfolyamú hallgatók, diplomatervezők), se a fogadó vállalatokat. Amikor erre kísérletet tettünk (pl. a MOBI2000 - HU/99/2/07/109/PL/II.1:2.a/FPI projektben), akkor az esetek kb. felében konzorciumi tag módosítási kérelmet kellett benyújtanunk. Ezért döntött a konzorcium most úgy, hogy csak néhány reprezentatív vállalatot, illetve a fő közvetítő partnereket nevezi meg. Hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő hallgatók és vállalatok felkutatása a 10 éves tapasztalat birtokában nem jelent problémát.

2. Megjegyzés. Az előző részben azt nem állítottuk, hogy a fogadó intézmények megnevezése soha nem lehetséges. A homogénebb hallgatói körű, a közelebbi jövőben megvalósuló szakmai gyakorlatoknál például a BME Francia Tagozata is így jár el (ls. HU/01/PL/202, HU/02/PL/201, HU/03/PL/204).


 

3.3               Az együttműködésben résztvevő egyéb partnerekre vonatkozó adatok

Megjegyzés: Ebben a táblázatban sem küldő, sem fogadó intézmények ne szerepeljenek.

Országkód[7]

Az intézmény neve nemzeti nyelven

Típuskód[8]

Utca/ házszsám

Irányítószám/ város

Telefon

Fax

E-mail

C1

AT

DANUBE Europaische Bildung, Forschung und Technologie

CR

Zieglergasse 28,

A - 1070, Wien

+43 1 524 06 06 22

+43 1 524 06 06 99

igruber @danube.or.at

C2

DE

Technische Universitat Berlin

Career Center

U

Steinplatz 1,

D-10623, Berlin

+493031421456, +493031424087

leonardo@tu-berlin.de

C3

FR

CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)

U

292 rue Saint Martin

75141 Paris

+33 1 40 27 27 51

+33 1 40 27 20 70

christophe.proudhom@cnam.fr

C4

FR

INSA de Rennes (Institut National des Sciences Appliques de Rennes)

U

20 avenue des Buttes Coesmes -CS 14315

35043 Rennes (Cedex)

+33-299286543

+33-299486400

jean-claude rival@insa-rennes.fr

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


3.4               A partnerintézmények részletes bemutatása&

3.4.1          Partnerintézmények a küldő országban

Kérjük, hogy a 3.1-es és 3.3-as táblázat szerinti sorrendben és számozással mutassa be a partnerintézményeket!

 

 

 

A1

Pályázó intézmény: mutassa be intézményét és a projektben betöltött szerepét!

- Az 1782-ben alapított Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (www.bme.hu) nemzetközileg elismert kutató, oktató egyetem. 8 Karán (építész, építő, gazdaság és társadalomtudományi, gépész, közlekedés, természettudományi, vegyész, villamos és informatikai) kb. 16.000 magyar és külföldi hallgató folytat több szinten (akkreditált felsőfokú szakképzés, főiskola, egyetem, Ph. D., mérnöktovábbképzés, távoktatás stb.) tanulmányokat. A BME 5 nyelven oktat (magyar, angol, francia, német, orosz).

A pályázó hazánk legnagyobb okleveles mérnökképző intézménye. A mérnöki szakok képzési követelményei tartalmaznak egy szakmai gyakorlatot. E projekt ezen gyakorlatok külföldi megszervezését tűzte ki célul.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hagyományosan nagyszámú hallgatót küld ki külföldi szakmai gyakorlatra. Ezen gyakorlatok szervezésében fontos szerepet töltenek be a több mint 10 éve létrehozott francia, német tagozatok. A Francia tagozat például 1992 óta kb. 300 ilyen gyakorlatot szervezett magyar hallgatóknak (ebből 64 a Leonardo program keretében), és kb. ugyanennyi frankofon külföldi hallgató magyar vállalatoknál végzett munkájában közreműködött.

Az egyetem 2002-ben kinevezett egy Leonardo intézményi koordinátort, a program különböző pályázati formái hatékonyabb, egységes egyetemi kezelésére.

A BME részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a hallgatók kiválasztása, felkészítése, tutorálása, mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.).

A BME végzi a projekt szakmai és pénzügyi koordinálását. A projekt minőségbiztosítása, az eredmények terjesztése elsősorban a BME feladata.

 

 

 

 

Minden partner esetében (ha van, a koordinátor intézménynél is) mutassa be azok tevékenységi körét, a nemzetközi mobilitási együttműködések terén szerzett tapasztalataikat és az együttműködésben betöltött szerepüket és feladataikat! Indokolja meg, hogy miért ezek a partnerek vesznek részt az együttműködésben!

Egy partnerintézményt maximum 15 sorban mutasson be!

 

A2

-

A három nagy hagyományú oktatási intézményből 2000-ben létrejött Budapesti Műszaki Főiskola (www.bmf.hu) öt karán, budapesti, székesfehérvári telephelyén kb. 8000 hallgató folytat gépész, villamos, könnyűipari mérnöki, gazdasági, informatikus tanulmányokat.

A Főiskola az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek és a gyakorlati életre való közvetlen felkészülést segítő ismeretek között, hangsúlyt helyez a hallgatók idegen nyelvi képzésére.

A BMF részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a hallgatók kiválasztása, felkészítése, tutorálása, mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.).

 

 

 

 

 

3.4.2          Partnerintézmények a fogadó ország(ok)ban

Kérjük, hogy a 3.2-es és 3.3-as táblázat szerinti sorrendben és számozással mutassa be a partnerintézményeket

 

 

 

 

Minden partner esetében mutassa be azok tevékenységi körét, a nemzetközi mobilitási együttműködések terén szerzett tapasztalataikat és az együttműködésben betöltött szerepüket és feladataikat! Indokolja meg, hogy miért ezek a partnerek vesznek részt az együttműködésben!

Egy partnerintézményt maximum 15 sorban mutasson be!

 

B1

- Az opsira GmbH (www.opsira.com) optikai érzékelőkkel, mérésekkel, szimulációval stb. foglalkozó német vállalat.

Több korábbi Leonardo projekt keretében fogadott informatikus kedvezményezetteket szakmai gyakorlatra, diplomatervezésre, melyek minden érdekelt kölcsönös megelégedésével végződtek.

A projektben fogadóintézményként, illetve a németországi szakmai gyakorlatok terén tanácsadóként vesznek részt.

 

 

 

B2

-A SCREG Sud Est (www.screg-se.com) francia építőipari (út, autópálya építés stb.) nagyvállalat (a COLAS csoporthoz tartozó SCREG része).

Több korábbi Leonardo projekt keretében fogadott építőmérnök hallgatókat nyári szakmai gyakorlatra.

A projektben most magasabb évfolyamú, végzős hallgatók fogadóintézményeként vesz részt.

 

 

 

B3

-A Royal Nedalco B.V. (www.nedalco.com) a holland Cosun és CSM cukor termelők közös vállalkozása Európa legnagyobb mezőgazdasági eredetű etilalkohol gyártója. Telephelyei több EU országban (BE, DE, IT, NL) vannak.

A BME Vegyészmérnöki Karával hosszabb időre visszanyúló szakmai kapcsolatai vannak.

A Leonardo program keretében most fogadnak először magyar hallgatókat.

Részvételük a magyar partner személyén keresztül kapcsolódik a FACE Leonardo hálózati projekthez is (www.face.net.tc) .

 

 

 

C1

-A DANUBE (www.danube.or.at ) Europaische Bildung, Forschung und Technologie az osztrák Leonardo Nemzeti Iroda regionális partnere EU szakmai gyakorlatok szervezésében. Évente kb. 200 diák szakmai gyakorlatát szervezi. Alapító tagja a LEO-NET (Leonardo Network for Academic Mobility) szervezetnek, az ő munkatársaik végzik a szervezet adminisztratív feladatait. Nagy tapasztalatokkal rendelkezik európai projektek megvalósításában (1997 óta több mint 20, többségében Leonardo, projektnek voltak koordinátorai.

A BME 2002-ben belépett a LEO-NET hálózatba (melynek vezetője a DANUBE igazgatója). Azóta szoros kapcsolat alakult ki részben a mobilitási projektek szervezése (a BME a LEO-NET hallgatói nyilvántartási anyagait használja), részben a hallgatócsere (több BME hallgató elhelyezésében közreműködtek) terén.

A DANUBE a projektben való részvételét a szándéklevél részletezi. Itt kiemeljük a vállalati fogadókészség biztosítását, illetve nagy tapasztalataikra építve az egész folyamat magas színvonalának garantálását.

 

 

 

C2

- A TU Berlin (www.tu-berlin.de ) Németország egyik legjelentősebb egyeteme. Profilja túlmutat a hagyományos műszaki egyetemekén. 8 karán, hasonlóan a BME-hez, a mérnöki tanulmányok mellett természettudományos, társadalomtudományi és gazdasági képzések is folynak kb. 30.000 hallgató számára.

 A TU Berlin Karrier Központja és a BME Leonardo munkatársai korábban is együtt működtek szakmai gyakorlatok kölcsönös megszervezésében, színvonalas lebonyolításában.

 

 

 

C3

-CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) (www.cnam.fr ) közvetlenül a Francia Forradalom után alakult nagyhírű francia képző, továbbképző intézmény. A tanulók száma évente kb. 200.000, kb. 100 oktatóközpontjának hálózata Franciaország mellett Európa más országaira is (köztük hazánkra) kiterjed. Különösen híres a munka világával tartott kapcsolatairól.

A BME 1995 óta működik aktívabban közre vele, adaptálja a CNAM képzéseit (pl. alternáló, /szendvics/ képzés a mérnöki alapképzésben, kompetencia kurzusok a mérnök továbbképzésben). Ezek a tevékenységek különböző EU programok (TEMPUS, PHARE stb.) támogatását élvezték. Eddig 4 Leonardo mobilitási projektben is konzorciumi tag volt, nagy tapasztalatuk sokszor segített (pl. diplomamunkák copyright kérdései).

 

 

 

C4

-INSA de Rennes (www.insa-rennes.fr , Institut National des Sciences Appliques de Rennes). Az INSA-k, öt francia mérnökképző intézményt ("grandes écoles") tömörítő hálózatának tagja (Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse).

A BME 1992 induló francia nyelvű első ciklusú képzése (első 4 szemeszter) fő partnere, a képzés elvégzését igazoló DEUG bizonyítvány kiadója. Az ehhez a képzéshez tartozó, (a 2. szemesztert követő) nyári szakmai gyakorlatok aktív részvevője (a "szokásos" tevékenységek /monitoring, értékelés stb./ mellett, pl. ők kötötték a biztosítást a részvevő immár több száz hallgatónak).

Az INSA de Rennes e projektben a szakmai gyakorlatokhoz a vállalati fogadókészség biztosításában közreműködik.

 

 

 

 

 

A fenti, 3.4. Partnerintézmények Részletes Bemutatása, részben vázoltuk a konzorciumi tagok profilját, kiemeltük a projekt szempontjából leglényegesebb tevékenységeiket. A partnerintézmények szerepének részletes ismertetése a szándéklevelekben található meg.


 

4           A külföldi gyakorlat/ csereprogram megvalósítása

 

4.1               A kedvezményezettek kiválasztása &

·         Mutassa be a kedvezményezettek kiválasztásának folyamatát és szempontjait!

-

A kiválasztás több csatornán keresztül, iterációs folyamatban zajlik. A 2 fő módszer:

1. A BME/BMF hallgatók lehető legszélesebb köre tájékoztatása után az érdeklődők kitöltenek egy pályázati dossziét, az un. "student's profile" (a LEO-NET hálózatnál használt fényképes adatlap, önéletrajz, motivációs levél szakmai utalásokkal, indexmásolat, oktatói ajánlás). Ezt juttatjuk el az oktatók, hallgatók, a konzorciumi tag, illetve a közvetítő szervezeteken keresztül megtalált vállalatokhoz. A vállalat kiválasztja a megfelelőnek tűnő hallgatót, egyes esetekben tesztelés (szakmai, személyiség, személyes beszélgetés) útján.

Egyes képzéseknél (pl. BME Francia Tagozat - "n+i" kettős diploma program, lásd www.nplusi.tm.fr ) kísérleti jelleggel a kötelező szakmai gyakorlatot e program keretében kívánjuk lebonyolítani. Ezek a hallgatók már kiválasztottak, készülnek rá.

2. Az érdeklődő vállalatok elküldik igényeiket (időnként bemutató előadást is tartanak). Ezek kerülnek meghirdetésre a hallgatóság körében. Innen az előző módszer (dosszié stb.).

A fő szempont a szakmai megfelelés.

 

·         Hogyan tájékoztatják a lehetséges kedvezményezetteket, és milyen módszereket terveznek a kedvezményezettek motiválására a külföldi gyakorlaton/ csereprogramon való részvételük érdekében?

-

A kedvezményezettek körét leghatékonyabban modern információs technológiai csatornákon lehet elérni (hallgatói illetve tematikus levelezőlisták, internetes fórumokon keresztül), de a hagyományos eszközöket is igénybe vesszük (faliújság, egyetemi újság) és támaszkodhatunk a korábbi Leonardo projektek népszerűségére is, a hallgatók már egyre nagyobb számban ismerik a lehetőséget és terjesztik is azt.

Motivációs eszközként tervezzük a korábban Leonardo szakmai gyakorlaton résztvevők nyilvános beszámoló előadása szervezését, amely az érdeklődők számára nem csak információt, hanem betekintést is nyújt egy külföldi gyakorlat hétköznapjaiba és szakmai szerepébe. Egyébként különösebb motiválásra nincs szükség, a jelenlegi lehetőségeinkhez képest mindig jelentős a túljelentkezés.

 

 

4.2               A kedvezményezettek felkészítése &

·         Hogyan és mikor készítik fel a kedvezményezetteket a külföldi gyakorlatra/ csereprogramra: milyen pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítésen fognak részt venni?

-

A nyelvi felkészítést igénylő hallgatók számára az igények szerint angol, illetve német intenzív kurzust szervezünk. A két oktatási intézmény hallgatói közösen látogathatják azt, és elsősorban kommunikációs helyzetekre való felkészítést és beilleszkedést segítő gyakorlatokat tartalmaz majd és nem a szakmai kommunikációra helyezi a hangsúlyt. A pedagógiai és kulturális felkészítés többnyire egyéni konzultációt jelent. Az érdeklődő illetve a programba bekapcsolódó hallgatók tájékoztatása a Leonardo programot évek óta bonyolító oktatók illetve egyéb munkatársak feladata. Az évek óta összegyűlt tapasztalatok alapján a kiutazás szervezéséhez és a kinttartózkodást megkönnyítendő különböző dokumentumok állnak a hallgatók rendelkezésére, melyek a honlapon elérhetőek.

 

 

4.3               A küldöldi gyakorlat/ csereprogram tartalma &

·         Adja meg az egyes kiutazások[9] tervezett munkaprogramját!

-

Azoknak a kiutazó hallgatóknak a munkaprogramja, akik a diplomamunka készítésére szánt szemeszterben mennek szakmai gyakorlatra, ideális esetben a diplomamunka témája lehet, vagy segíti annak megvalósítását. Ez a cég kiválasztásánál elsődleges szempont, de nem követelmény. A főiskolai hallgatók a programban szereplő gyakorlati félévet töltenék külföldön Leonardo támogatással. Ezek munkaporgramjának csatlakoznia kell a képzési irányukhoz, ami a gyakorlat elfogadásának feltétele.

Alapvetően azonban a hallgatóknak kettős feladatot kell ellátniuk. Részben egy a vállalattal előre egyeztetett feladatot megoldani, erről típusától függően beszámolni az egyetemen illetve a főiskolán (szóbeli bemutatótól a diplomamunkáig), másrészt pedig részt venni a vállalat mindennapi munkájában.

 

·         Mutassa be azokat a lépéseket, melyek során megvitatják és kialakítják a fogadó intézményekkel a külföldi gyakorlat/csereprogram tartalmát!

-

Az egyik lehetséges eset az, hogy a fogadókészségüket jelző cégek az ellátandó feladat rövid leírását, illetve az ahhoz szükséges kompetenciákat eljuttatják a menedzsmenthez. Ehhez keresnek az intézmények hallgatót, a jelentkezésekor kitöltött hallgatói adatlapok (A Leo-Net által használt Student’s profile) alapján.A menedzsment kezdeti kapcsolattartását a szakemberek (BME képzési felelősök /pl. dékánhelyettes, kari felelős/ - vállalati üzemrész vezető/), majd a tényleges mentorok konzultációja követi.

A másik lehetséges eset az, hogy a hallgató már egy fogadóvállalat ajánlatával pályázik a Leonardo ösztöndíjra. Ebben az esetben pályázatában beszámol arról, hogy milyen feladatot kell a cégnél elvégeznie és a támogatás megítélésével a menedzsment elismeri (amennyiben ez kérdéses, akkor az adott terület szakembereivet konzultálva) a gyakorlat szakmai hasznosságát.

A szerződéskötéskor a cégtól egy rövid, egy oldalas mellékletet kérünk, amelyben a munkavégzés tartalmát illetve kereteit rögzítik. Ezzel a gyakorlat körülményei minden szerződő fél számára világossá válnak, ami elsősorban a hallgató érdekeit védi, de a kötelességeit is rögzíti.

 

 


 

4.4               A kedvezményezettek tutorálása és mentorálása &

·         Tutorálás: Milyen módszerekkel és milyen gyakorisággal fogják a gyakorlat/ csereprogram előrehaladását nyomon követni?

 

-

A hallgatók a kiutazás után kötelesek emailben beszámolni a munka- és életkörülményekről. Amennyiben problémáik vannak, akkor a menedzsment felveszi a kapcsolatot a vállalati kapcsolattartóval illetve az egyetemi felelős segítségét kéri szakmai kérdés esetén. A gyakorlat félidejében a hallgató köteles időközi beszámolót írni, melynek elkészítése a következő havi ösztöndíj elutalásának feltétele. A gyakoribb kapcsolattartás elsősorban emailben történik. Mivel a Leonardo iroda munkatársai személyesen ismerik a kiutazókat bármilyen problémájuk van, a hallgatók velük veszik fel a kapcsolatot. Szakmai segítségért közvetlenül egyetemi kapcsolattartójukhoz fordulhatnak. A gyakorlat befejezése után természetesen részletes beszámolót kell készíteni a hallgatóknak és lehetőség szerint nyilvános prezentáció keretében a további érdeklődő hallgatók számára is be kell mutatniuk az elvégzett munkát.

 

·         Mentorálás: Milyen módon és ki fogja a kedvezményezettek munkaprogramját és szakmai fejlődését nyomon követni?

-

A BME egyes képzései szakmai felelősei /dékánhelyettes, kari felelős/ kijelölnek minden hallgatóhoz egy mentort. Hasonlóan a vállalat is hozzárendel egy mentort a hallgatóhoz, akivel napi munkakapcsolatban áll. Tapasztalataink szerint a vállalati mentor szerepe jelentősebb, ezért  szorgalmazzuk, hogy az egyetemi és a vállalati mentor vegye fel a kapcsolatot. Ideális esetben személyes találkozásra is sor kerül. Ez azokban az esetekben reális, amikor a hallgató már meglévő egyetem-vállalat kapcsolat eredményeképpen kerül a céghez.

 

 

4.5               A megszerzett ismeretek elfogadtatása és érvényesítése &

·      Milyen módon biztosítják a képzés/gyakorlat elfogadtatását, érvényesítését? Ki fogja elismerni a külföldi gyakorlat/csereprogram során megszerzett készségeket és képességeket? Mennyiben számít hivatalosnak ez az elismerés? (Ha rendelkezésükre áll, kérjük, csatolja az alkalmazni kívánt elismerő dokumentum tervezetét!)

-

Akadémiai elismerés.

Minden szakmai gyakorlat bevezetésre kerül a hallgató indexe (leckekönyv) megfelelő rovatába.

A külföldi gyakorlatokat, nemzetközi keretek között folyó képzést (pl. itt a Francia Tagozat) a diplomát kiegészítő tanúsítvány is igazolja (a partnerintézmények INSA de Rennes, vagy CNAM) aláírásával.

Kreditpontok. Diplomatervezés BME-n 30 kreditpont, gyakorlati szemeszter a BMF-en 30 kreditpont.

Vállalati elismerés.

A projekt javasolja a vállaltoknak, hogy a gyakorlat befejezése után adjanak részletes ajánlólevelet a hallgatónak.

Európai elismerés.

Partnereinkkel történő konzultáció, tapasztalataik átvétele után szándékunkban áll az EUROPASS bevezetése.

 

 

4.6               A projekt folymatos értékelése &

·                     Mutassák be a projekt értékelésének folyamatát és módszereit, illetve az értékelésért felelős személyeket!

-

.A projekt tevékenysége folyamatos értékeléséért a koordinátor felelős. A minőségbiztosítás a nagy tapasztalatú külföldi partnerekre hárul (CNAM - Christophe Proudhom, INSA de Rennes Jean-Claude Rival, DANUBE-LEONET Iris Gruber).

A pénzügyi szűkösség miatt konzorciumi ülést nem tervezünk. A tagokkal a kommunikációt a hagyományos csatornákon folytatjuk (e-mail, telefon, levél). Amennyiben ez szükséges telefon, video konferenciát, vagy rendkívüli konzorciumi ülést (Magyarországon vidéken költségkímélés miatt). Megjegyezzük, hogy a korábbi projektjeinknél mindegyikre volt már példa.

Aláhúzandó, hogy a projekt lefolyása naprakészen megtekinthető mindig a honlapon

 

 


 

4.7               A kiutazások becsült adatai

A külföldi gyakorlatokat/cseréket kiutazási csoportonként sorolja fel olyan módon, hogy az azonos paraméterekkel rendelkező kiutazások egy sorba kerüljenek (azonos fogadóország, azonos munkanyelv, azonos időtartam)!

Egy sorba egy kiutazás (kiutazási csoport) kerüljön!

 

Kiutazás sorszáma

Küldő ország[10]

Fogadó ország1

Munkanyelv(ek)[11]

A külföldi gyakorlatok/ csereprogramok időkerete

Kedvezmé-nyezettek száma

Azon kedvezményezettek száma, akiknek a felkészítéséhez támogatást igényelnek

Azon fogyatékos kedvezményezettek száma, akik számára addicionális támogatást igényelnek

Azon kísérő személyek száma, akik számára támogatást igényelnek

Tervezett időtartam[12] (hetekben)

A külföldi gyakorlat/csere-program kezdete

A külföldi gyakorlat/csere-program vége

1

HU

DE

DE, EN

20

2005. február

2005. június

7

7

 

 

2

HU

FR

EN, FR

20

2005. február

2005. június

8

8

 

 

3

HU

DE

DE, EN

20

2005. szeptember

2006. január

5

5

 

 

4

HU

FR

EN, FR

20

2005. szeptember

2006. január

3

3

 

 

5

HU

NL

EN

20

2004. szeptember

2005. január

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

25

25

 

 

 

Megjegyzés. A projekt jellegéből adódóan (magasabb évfolyamú hallgatók egyedi szakmai gyakorlata) jelenleg a fenti táblázat pontosan nem tölthető ki.

A tanmenet szokásos beosztása szerint az egyetemi hallgatók a tavaszi, a főiskolai hallgatók az őszi szemeszterekben vesznek részt gyakorlaton, diplomatervezésen.

Csatoljon újabb lapot, ha szükséges!


 

5                       Projektmenedzsment&

 

·         Részletezze a tervezett munka-és időtervet! Vázolja a projekt menedzsmentjét, illetve a projekt szerződéses és pénzügyi vonatkozásait![13]

-

 

A projekt menedzsere Dr. Moson Péter, a BME Francia Tagozat igazgatója, BME Leonardo intézményi koordinátora, pénzügyi koordinátor Varga Ildikó, asszisztens koordinátor Németh Bernadett (BME Leonardo Iroda) lesz. A fenti projektmenedzsment által az utóbbi 7 évben eddig sikeresen megvalósított pályázatok részletei megtalálhatóak a http://tutor.nok.bme.hu címen. A magyar és a külföldi partnerek többségével már a jelen projektet megelőző időkből együttműködési szerződése van az egyetemnek, a menedzserek személyesen ismerik egymást, voltak közös munkáik.

A projekt egyetemi és főiskolai hallgatók több egymáshoz kapcsolódó, de részben különböző csoportja szakmai gyakorlatát szervezi. Itt most (példaként) a BME Francia Tagozat ez évben indult magasabb évfolyamú szakmai gyakorlatai szervezését ismertetjük.

Rövidítések: BME Francia Tagozat = BME FT, BME Ipari Kapcsolatok Irodája = BME IKI, INSA de Rennes = INSA, Pénzügyi menedzsment = PM.

Időterv. /Zárójelben az adott tevékenységért felelősök, főbb részvevők /.

2004. június. A hallgatók tájékoztatása (a jelentkezés feltétele min. 210 kreditpont megléte, jó eredmények, francia nyelvtudás). /BME FT, BME IKI/.

2004. szeptember. Előzetes szelekció, kb. 12-14 diákjelölt kiválasztása /BME FT/. Hallgatói önéletrajzok, szakmai profilok elkészítése /hallgatók, BME IKI/.

2004. október, november. A szakmai szempontoknak megfelelő francia fogadó vállalatok megkeresése /INSA, CNAM, BME IKI/. Az ebből a körből utazó kb. 6-8 hallgató végleges kiválasztása.

2004. december. Szakmai program véglegesítése /BME FT, INSA, vállalatok /. A hallgatók franciaországi tartózkodása feltételeinek megszervezése, pl. szállás /BME IKI, vállalatok /.

2005. január. Vállalati Leonardo szerződések megkötése /BME IKI, vállalatok /. A biztosítás, utazás, folyamatos pénzügyi kapcsolattartás feltételeinek megszervezése /PM/. Szakmai, nyelvi, kulturális felkészítés /BME IKI, hallgatók, BME FT/.

2005. február. A szakmai gyakorlatok megkezdése /hallgatók /. Értékelés /INSA/.

2005. február - június. A szakmai gyakorlatok szakmai, pénzügyi nyomon követése /BME FT, PM, vállalatok, BME IKI, INSA, CNAM/.

2005. július. A szakmai gyakorlatokról készült jelentések leadása /hallgatók, BME IKI/.

2005. ősz. Értékelés /minden partner/.

Megjegyzés. A projekt végrehajtására a konzorcium 24 hónapot kért. Ennek oka: ha valami (pl. időbeli csúszás) miatt a 2004/05 tanévben nem sikerülne megvalósítani az összes gyakorlatot, akkor az egész folyamat 2005. őszén újra kezdődik.

2006. tavasz. Értékelés, terjesztés /BME, INSA, CNAM/.

Egyebek: A projekt során előkészítő látogatásokat nem tervezünk. A vállalatoknál dolgozó hallgatókat, lehetőség szerint, a BME munkatársai (projekt menedzsment, vagy tutor / mentor) legalább egy esetben felkeresik. Váratlan, sürgős esetekben az INSA de Rennes, CNAM vagy a többi francia partnerintézmény szakemberei mennek a helyszínre.

A többi csoport hallgató szervezése hasonlóan történik. A teljes részletezéstől itt eltekintünk.

 


 

6                       Az eredmények terjesztése &

 

·      Hogyan fogják megosztani és terjeszteni a projekt eredményeit és a projekt során szerzett tapasztalatokat más intézmények körében, szektoriális, és/ vagy regionális, nemzeti és nemzetközi szinten?

-

A projekt(ek)re vonatkozó minden fontosabb információ megtalálható - mindenki számára elérhető - a www.tudig.bme.hu honlapon (Leonardo / Szakmai gyakorlatok rész).

Ezen projekt menedzsment 1999 óta foglalkozik Leonardo mobilitási projektekkel. Az eredmények, tapasztalatok közkinccsé tétele azóta több szinten folyik. Az alábbiakban röviden ismertetjük az eddig a terjesztés terén végzetteket (elsősorban az elmúlt 2003. évben), melyet folytatni kívánunk, és lehetőségek szerint új elemekkel bővítünk.

Intézményi szint. A BME/BMF oktatói, hallgatói különböző fórumokon (plakát, ülés, újságcikk, honlap, internetes újság stb.) megismerték a projekteket, rajta keresztül a Leonardo programot. A BME 2002. tavaszán úgy határozott, hogy hasonlóan a hallgatók akadémia cseréjéhez (EU Socrates / Erasmus program), a szakmai gyakorlatok, nemzetközi szakképzési kérdések egységes egyetemi kezelésére létrehozza a BME Leonardo intézményi koordinátora funkciót. E feladatkör ellátására jelen projekt koordinátorát kérte fel a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes. 2003 januárjától a BME Központi Épület Aula 1. emeletén Leonardo Faliújság működik. A BMF kapcsolattartója hasonló funkciót tölt be a főiskolán.

Országos szint. Munkatársaink (Dudás Mária - BMF, Varga Ildikó, Moson Péter - BME) több hazai konferencián, Leonardo ülésen tartottak előadást. A Magyar Televízió "Uni-Jó" címmel az ORTT támogatásával filmet (kb. 25 perc) készíttetetett a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján szemléltették.

.Nemzetközi szint.

A koordinátor 1999 óta részt vesz, tart előadást, cikkeket publikál az ICEE (International Conference on Engineering Education) konferenciákon az ipar és a felsőoktatás kapcsolatainak erősítése témában. Részletek pl. 2003-ban: "P. Moson: Student Exchange programs (academic, practical placements) in Europe. International Conference on Engineering Education Proccedings /ICEE03 Valencia July 21-25, 2003/. CD ISBN: 84-600-9918-0. Honlap: www.ineer.org .

Moson Péter a Magyar Leonardo Iroda képviseletében előadást tartott az European Association for International Education (EAIE) éves rendes közgyűlése "LEONARDO DA VINCI - cooperation with Accession Countries" szekciójában Bécsben 2003. szeptember 12-én. Ugyanezen konferencián részt vettek a BMF képviselői is.

A BME/BMF partnerként közreműködött / közreműködik Leonardo kísérleti, hálózati projektek munkájában. Ezek honlapjai, kiadványai az eredmények terjesztésének fontos eszközei. Így a MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Practical Placements Abroad) projekt fő eredménye egy Útmutató ("Practical Guide") az esettanulmányai között tartalmazza a mobilitási projekteket is (www.cefi.org ). Vagy a FACE (www.face.net.tc ) hálózati projekt országonként és európai dimenzióban mutatja be a vegyipari szakmai gyakorlatok minden főbb érintettjét (tanuló, munkaadó, oktató), elősegítve a partnerek egymásra találását.

Aláhúzzuk, hogy a fenti tevékenységekhez hasonlókat szándékozunk jelen projekt eredményei, tanulságai terjesztésénél is alkalmazni.

 

 

 

 


 

7           A projekt költségvetése &

 

Az összegeket euróban adja meg!

Becsült költségek

Becsült bevételek

 

A Leonardo programtól igényelt támogatás

Saját forrás (a partnerintézmények-kel együtt)

Egyéb Közösségi források [14]

Egyéb

Program-szervezés és monitoring

Programszervezés és monitoring

10000

5000

5000

 

 

Kizárólag kis projektek esetében: az előkészítő és monitoring látogatások utazási és megélhetési költségei[15]

 

 

 

 

 

Részösszeg

10000

5000

5000

 

 

Mobilitás[16]

Utazás:                    a) kedvezményezettek

10000

10000

 

 

 

                               b) kísérők

 

 

 

 

 

Biztosítás:                a) kedvezményezettek

3750

3750

 

 

 

                               b) kísérők

 

 

 

 

 

Megélhetés:            a) kedvezményezettek

77250

52250

25000

 

 

   b) kísérők

 

 

 

 

 

Részösszeg

91000

66000

25000

 

 

Egyéb

Pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítés[17]

13750

6250

7500

 

 

Részösszeg

13750

6250

7500

 

 

 

Összesen

114750

77250

37500

 

 

 


A költségvetés indoklása

 

·      Kérjük, mutassák be költségtételenként, hogy a becsült költségek kalkulálásakor milyen tevékenységeket és azokhoz kapcsolódóan mekkora kiadásokat terveztek.

-

Programszervezés és monitoring. A pályázott tevékenység, ami gyakorlatilag minden hallgatóval egyéni foglalkozást kíván, kb. 600 EURO / fő költséggel jár (osztrák adat, ott ennyire ki is egészítik e tételt). Eddigi tapasztalataink szerint (figyelembe véve a hazai viszonyokat is) jelöltük meg a 400 EURO / fő összeget., melyet fele részben a Leonardo, illetve a konzorcium fizet.

Mobilitás.

Utazás, biztosítás. 400+150 EURO / kedvezményezett. Reális összeg figyelembe véve a cél országon belüli utazás költségeit is.

Megélhetés. A Leonardo támogatás a kézikönyv szerint került meghatározásra (13 hét * 115 + 7 hét * 85 = 2090 / fő). Vállalti hozzájárulásként 1000 EURO / fő reális összeg (ez lehet közvetlen bér, szállás, étkezési hozzájárulás stb. Aláhúzandó, hogy ez átlagban értendő, szakmától, országtól függő. Egyes szakmákban (pl. építészet) nem szokásos a hozzájárulás, más területeken (pl. gépészet) általánosan elfogadott, szabályozott.

Felkészítés. A 250 EURO / fő Leonardo támogatás a BME, BMF egyéni pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítési költségeit fedezi. A vállatoknál felmerülő költségek a saját részben szerepelnek.

 

Megjegyzendő, hogy az egyéb partner intézmények hasonló projektjei végrehajtását támogatják a BME / BMF munkatársai. Ez a tétel nem jeleníthető meg a költségvetésben.

 

 


Kiegészítő táblázatok &

EZEKET A TÁBLÁZATOKAT CSAK ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA JELEN PÁLYÁZAT SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNSNAK MINŐSÜLNEK

 

 

8            A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROJEKTEK

 

8.1               Kölcsönösség

·         Mutassa be a jelen pályázathoz kapcsolódó, más ország(ok)ban, idén benyújtott, kölcsönösségen alapuló Leonardo da Vinci mobilitási pályázatokat!

Ország[18]

Pályázó intézmény

A pályázat címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Milyen hatással lenne a projektjük megvalósítására, ha a partnerintézményük által benyújtott pályázatot nem fogadnák el támogatásra?

-

 

 

 8.2                                    Egymásra épülő pályázatok (amelyek a jelen pályázati forduló alatt kerültek benyújtásra)

·          Mutassa be azokat az idén, más pályázattípusban benyújtott Leonardo pályázatokat (pl. kísérleti vagy nyelvi és kulturális készségek fejlesztése), amelyek a jelen pályázatra épülnek!

Pályázattípus

A pályázat benyújtásának helye

(ország) 1

Pályázó intézmény

A pályázat címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8.3                                    A pályázathoz kapcsolódó egyéb projektek

·         Kérjük, az alábbi táblázatban jelezze, ha saját intézményük vagy a partnerintézmény(ek) az elmúlt öt év folyamán részesült Közösségi támogatásban a jelen pályázathoz közvetlenül kapcsolódó projekt révén!

Év

Program neve

Pályázó intézmény

Azonosítószám

A projekt címe

A pályáztató szervezet neve és a pályázat benyújtásának országa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mellékletek

 

1. számú melléklet Szándéknyilatkozatok

 

       A pályázat elfogadásához legalább egy külföldi partnerintézmény szándéknyilatkozatát csatolni kell. Mindazonáltal a projekt minősítését erősíti, ha az összes résztvevő partner szándéknyilatkozatát csatolják.

·         A partnerintézmények szándéknyilatkozatát az intézmények hivatalos (fejléces) papírján kell benyújtani.

       A szándéknyilatkozatokat kézzel írott formában nem fogadjuk el.

 

A szándéknyilatkozat a következőket tartalmazza:

·         a pályázat címe;

·         a Leonardo programra való hivatkozás;

·         a partnerek szerepének rövid leírása

Ezen kívül tartalmaznia kell még:

·         a dátumot,


 

2. számú melléklet Ellenőrzési lista (mit ellenőrizzen a pályázat beadásakor)

 

Győződjenek meg róla, hogy a pályázatuk megfelel-e az alábbi formai követelményeknek!

Csak a formai szempontból megfelelő pályázatok kerülhetnek tartalmi értékelésre!

·        A pályázati felhívásban megadott pályázat beadási határidőt betartották;

·        A partnerek száma megfelel a pályázati kiírás követelményeinek: legalább két ország intézményei vesznek részt az együttműködésben, közülük legalább egy intézmény az Európai Unió valamely tagállamából származik (a 2004-es pályázati fordulótól Magyarország is európai országnak számít).

·        Ellenőrizzék, hogy az adminisztratív szabályokat betartották-e:

 

§         A programban csak intézmények pályázhatnak,

§         A pályázatot magyar nyelven, illetve az Európai Unió egyik hivatalos nyelvén nyújtották be.

§         A pályázati űrlap a megfelelő helyen tartalmazza a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének sajátkezű aláírását.

§         A pályázatot a hivatalos Leonardo da Vinci pályázati űrlapon nyújtották be.

§         A pályázathoz csatolták legalább egy partnerintézmény szándéknyilatkozatát (ld. 1. számú melléklet)

 

·        Részletes költségvetést készítettek a projekthez, és azt a pályázati űrlapban található táblázaton nyújtották be.

 


3. számú melléklet                 országkódok

 

Európai Unió

 

AZ EGT ORSZÁGAI

BE

BELGIUM

 

IS

IZLAND

DK

DÁNIA

 

LI

LIECHTENSTEIN

DE

NÉMETORSZÁG

 

NO

NORVÉGIA

GR

GÖRÖGORSZÁG

 

 

 

ES

SPANYOLORSZÁG

 

EGYÉB ORSZÁGOK

FR

FRANCIAORSZÁG

 

BG

BULGÁRIA

IE

ÍRORSZÁG

 

CZ

CSEHORSZÁG

IT

OLASZORSZÁG

 

EE

ÉSZTORSZÁG

LU

LUXEMBURG

 

CY

CIPRUS

NL

HOLLANDIA

 

LV

LETTORSZÁG

AT

AUSZTRIA

 

LT

LITVÁNIA

PT

PORTUGÁLIA

 

HU

MAGYARORSZÁG

FI

FINNORSZÁG

 

MT

MÁLTA

SE

SVÉDORSZÁG

 

PL

LENGYELORSZÁG

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

 

RO

ROMÁNIA

 

 

 

SI

SZLOVÉNIA

 

 

 

SK

SZLOVÁKIA

 

 

 

TR

TÖRÖKORSZÁG


 

4. számú melléklet inézménytípusok kódjai

 

PME

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALAT (250-NÉL KEVESEBB ALKALMAZOTTAL)

GE

NAGYVÁLLALAT (250 VAGY TÖBB ALKALMAZOTTAL)

GRE

CÉGEK CSOPORTJA, SZÖVETSÉGE

OE

MUNKAADÓK SZÖVETSÉGE, SZERVEZETE

OS

SZAKSZERVEZET

OP

KÖZÖS VÁLLALAT

OF

SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY, SZAKKÉPZŐ SZERVEZET

U

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AUEF

EGYETEM - VÁLLALAT SZAKKÉPZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE

CR

REGIONALIS KONZORCIUM

OST

SZEKTORIÁLIS SZERVEZET

CC

KERESKEDELMI, IPARI, AGRÁR KAMARA

OPR

SZAKMAI SZERVEZTEK/SZÖVETSÉGEK/CSOPORTOK

OQ

VIZSGÁZTATÓ SZERVEZETEK

PP

HATÓSÁGOK

EUR

EURÓPAI SZINTŰ SZERVEZETEK

REC

KUTATÓINTÉZETEK

O

EGYÉB SZERVEZETEK

 

 


 

 

 

5. számú melléklet nyelvi kódok

 

DA

DÁN

LU

LUXEMBURGI

DE

NÉMET

IS

IZLANDI

GR

GÖRÖG

NO

NORVÉG

EN

ANGOL

BG

BOLGÁR

ES

SPANYOL

CZ

CSEH

FI

FINN

EE

ÉSZT

FR

FRANCIA

LV

LETT

IT

OLASZ

LT

LITVÁN

NL

HOLLAND

HU

MAGYAR

PT

PORTUGÁL

MT

MÁLTAI

SE

SVÉD

PL

LENGYEL

 

 

RO

ROMÁN

 

 

SI

SZLOVÉN

 

 

SK

SZLOVÁK

 

 

TR

TÖRÖK

 

 

OT

EGYÉB

 

 [1] Kérjük használja a 4. sz. mellékletben található kódokat.

[2] európai uniós

[3] Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott kódokat. Az A1-es (esetleg A2-es) sor kivételével az intézményeket az ország betűrendje szerint sorolja fel.

[4]  Kérjük, alkalmazza a 4 sz. mellékletben megadott kódokat.

[5] Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott kódokat! A fogadó intézményeket az ország betűrendje szerint állítsa sorrendbe.

[6] Kérjük, alkalmazza a 4. sz. mellékletben megadott kódokat!

[7] Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott kódokat! A partner intézményeket az ország betűrendje szerint állítsa sorrendbe.

[8] Kérjük, alkalmazza a 4. sz. mellékletben megadott kódokat!

 

[9] Azonos kiutazásnak számít azoknak a külföldi gyakorlatoknak/csereprogramoknak a csoportja, melyeknél ugyanaz a fogadó ország, ugynaz a munkanyelv, és a kiutazás időtartama megegyezik.

 

[10] Kérjük, alkalmazza a 3 sz. mellékletben található országkódokat!

[11] Kérjük, alkalmazza az 5. sz. mellékletben található nyelvi kódokat!

[12] A külföldi gyakorlatok tervezett időkeretét hetekben adja meg! Az eltérő időtartamú külföldi gyakorlatokat külön sorokban tüntesse fel akkor is, ha a fogadó ország azonos. A kiutazás időtartamát a következőképpen kell feltünteni: ha pl. 3 kedvezményezett utazik 12 hétre, ‘12’-t kell beírni , nem pedig 3x12=36 hetet.

 

[13]        Csatolja az erre vonatkozó dokumentumokat, ha azok rendelkezésre állnak!

[14] Csak a társult országokra vonatkozik.

[15] Kérjük, hogy tanulmányozza át a Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez – Mobilitási projektek c. kiadványunkat!

[16] A kísérő személyek mobilitási költségeit itt kell feltüntetni.

[17] Pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítésre Leonardo támogatás kizárólag külföldi gyakorlatok esetében igényelhető.

[18]     Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott országkódokat!