Az Európai Közösség akcióprogramja

a szakképzés támogatására

 

 

Második szakasz: 2000-2006

 

 

Pályázati űrlap

Mobilitási projektek

 

 

 

2005-2006 évi pályázati fordulók

 

 

Az alábbi táblázatot a Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki!

Ország

Év

A projekt száma

HU

05

PL-

EX-

 

Európai Bizottság

 


A pályázó intézmény neve

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

A kapcsolattartó személy neve

VARGA ILDIKÓ

Utca, házszám

Bogdánfy u. 5/b.

Irányítószám – Város

H-1117

BUDAPEST

 

 


Átvételi elismervény

 

Az átvételi elismervényt a Leonardo Nemzeti Iroda visszajuttatja a pályázó intézménynek, ezzel igazolva a pályázati űrlap beérkezését. Kérjük, hogy a fenti táblázatot és a projekt címét pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe: FIATAL DIPLOMÁS MÉRNÖKÖK SZAKMAI GYAKORLATA  ( DIPL05 )

 

 

 

Az alábbiakat a Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki!

 

Pályázati űrlapját átvettük:

           

 

Ország

Év

Projekt száma

HU

05

PL-

EX-

 

 

Kérjük, a Leonardo Nemzeti Irodával való további kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzanak a fenti számra!

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dátum:

 

 

 


 

Tartalomjegyzék

(az 1-7. részt minden esetben ki kell tölteni)

1      A projekt bemutatása..................................................................................................................................... 4

1.1        pályázó intézmény adatai &........................................................................................................... 4

1.2        A koordináló intézmény adatai &............................................................................................... 4

1.3        Általános információk &................................................................................................................. 5

1.4        A projekt összefoglalása &............................................................................................................. 6

2      A pályázat indoklása...................................................................................................................................... 9

2.1        Igényfelmérés &................................................................................................................................. 9

2.2        A projekt céljai &................................................................................................................................... 10

3      Partnerek &........................................................................................................................................................ 12

3.1        A küldő intézmény(ek)re vonatkozó adatok....................................................................... 12

3.2        A fogadó intézmény(ek)re vonatkozó adatok.................................................................... 13

3.3        Az együttműködésben résztvevő egyéb partnerekre vonatkozó adatok....... 13

3.4        A partnerintézmények részletes bemutatása&.............................................................. 13

3.4.1      Partnerintézmények a küldő országban.................................................................................. 13

3.4.2      Partnerintézmények a fogadó ország(ok)ban........................................................................ 13

4      A külföldi gyakorlat/ csereprogram megvalósítása......................................................... 13

4.1        A kedvezményezettek kiválasztása &.................................................................................... 13

4.2        A kedvezményezettek felkészítése &........................................................................................ 13

4.3        A küldöldi gyakorlat/ csereprogram tartalma &....................................................... 13

4.4        A kedvezményezettek tutorálása és mentorálása &................................................. 13

4.5        A megszerzett ismeretek elfogadtatása és érvényesítése &.................................. 13

4.6        A projekt folymatos értékelése &............................................................................................. 13

4.7        A kiutazások becsült adatai......................................................................................................... 13

5      Projektmenedzsment&................................................................................................................................ 13

6      Az eredmények terjesztése &.................................................................................................................. 13

7      A projekt költségvetése &...................................................................................................................... 13

A költségvetés indoklása........................................................................................................................................... 13

Kiegészítő táblázatok &............................................................................................................................................ 13

8      A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROJEKTEK.............................................................................. 13

8.1        Kölcsönösség.............................................................................................................................................. 13

8.2        Egymásra épülő pályázatok (amelyek a jelen pályázati forduló alatt kerültek benyújtásra)                13

8.3        A pályázathoz kapcsolódó egyéb projektek........................................................................ 13

Mellékletek.......................................................................................................................... 22

 

 

 

Az űrlap egyes kérdéseinél feltüntetett & jelzés a Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez – Mobilitási projektek c. kiadvány használatára utal.

 

 

 

1           A projekt bemutatása

 

1.1               pályázó intézmény adatai &

A mobilitási programokra kizárólag intézmények nyújthatnak be pályázatot

 

Az intézmény neve magyarul

(Tüntesse fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen)

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS (BME)

Az intézmény típusa [1]

U

 

Az intézmény székhelye

 

Utca

MŰEGYETEM RKP.

Házszám

1-3.

Irányítószám

H-1111

Város

BUDAPEST

Közösségi adószám

HU15308799

Hivatalos bejegyzés helye, dátuma és száma

Budapest, 2001. 06. 25 -  8.815/3/2001

Telefon

+36-1-4631111

Fax

+36-1-4631291

E-mail

moson@bme-tk.bme.hu

 

A kapcsolattartó személy adatai

 

Név

Varga Ildikó

Beosztás

Leonardo koordinátor

Utca

Bogdánfy Ö. utca

Házszám

5/b

Irányítószám

H-1117

Város

Budapest

Telefon

+36 1 4631555 / +36-20-9613114

Fax

+36-1-4631555

E-mail

varga@bme-intl.sulinet.hu

Honlap

http://www.bme.hu http://tutor.nok.bme.hu

 

 

1.2               A koordináló intézmény adatai &

Ezt a táblázatot csak abban az esetben töltsék ki, ha a pályázó intézmény nem azonos a koordináló intézménnyel!

Az intézmény neve magyarul

(Tüntesse fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen)

 

Az intézmény neve angolul, németül vagy franciául

 

Az intézmény típusa2

 

 

Az intézmény székhelye

 

Utca

 

Házszám

 

Irányítószám

 

Város

 

 

A kapcsolattartó személy adatai

 

Név

 

Beosztás

 

Utca

 

Házszám

 

Irányítószám

 

Város

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Honlap

http://

 

 

1.3               Általános információk &

A kedvezményezettek típusa

(csak egyet jelöljenek meg)

 

 

1. Külföldi gyakorlatok

 

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok                                                               

Felsőoktatásban tanuló diákok                                                                                                                                          

Fiatal dolgozók (középfokú végzettséggel rendelkezők)     Friss diplomások         x

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok esetén, kérjük, adja meg a leendő projektben érintett szakmák OKJ-ban szereplő nevét és számát!

·          

·          

·          

·          

 

 

2. Csereprogram

Humánerőforrás vezetők, szakképzési vezetők és munkatársak, oktatók, foglalkoztatási tanácsadók                                                                                                                 

Szaknyelvet oktatók, szaknyelvi tanácsadók                                                             

 

A projekt címe

(max. 100 karakter, szóközökkel együtt)

Fiatal diplomás mérnökök szakmai gyakorlata

A projekt címe angolul, franciául vagy németül

Practical Placements of Young Engineering Graduates

 

A projekt rövid címe

(max. 25 karakter)

DIPLMOB05

 

A pályázat mely cél(oka)t kívánja megvalósítani?

a        “szakmai készségek és szakmai tudás fejlesztése, …”                            ý

b        “szakmai továbbképzés minőségének fejlesztése és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása….”       

c        “szakmai képzéssel kapcsolatos újítások támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése….”                                                                    

 

A projekt időtartama (hónap):

A projekt kezdete : 2005/06/01 (éé/hh/nn)

A projekt vége:  2007/05/31 (éé/hh/nn)

 


 

1.4               A projekt összefoglalása &

 

Írjon rövid (max. 1 oldal, 30 sor terjedelmű) projekt-összefoglalót, melyben jellemezze a projektben szereplő partnereket, ismertesse a projekt céljait a partnerek/pályázó intézmény/kedvezményezettek szemszögéből, írjon a pályázat hátteréről, arról, hogy milyen szükségleteket elégít ki a projekt, illetve a projekt megvalósításának lépéseiről (mikor, hol, mi történik).

 

-

A magyar mérnökképzést többen (hallgatók, gazdaság, kormányzat, stb.) rendszeresen bírálják a képzés túlságosan elméleti jellege, a végzősök szakmai, nemzetközi tapasztalata hiánya miatt. A projekt e probléma megoldásához kíván hozzájárulni, elősegítve friss diplomások jobb elhelyezkedési lehetőségét, országunk versenyképessége növekedését.

A közvetlen cél a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 30 végzett hallgatója átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása.

E pályázat elkészítői, tervezett végrehajtói 1999 óta több mobilitási projektet szerveztek felsőoktatásban tanuló diákok részére a Leonardo da Vinci program keretében, részt vettek egy 2002-ben projektmenedzsment és fenntarthatóság kategóriában magyarországi "Mobilitási Nívódíj"-ban részesült projekt (HU/01/PL/202) végrehajtásában, amely 2004-ben bekerült Európa 5 legjobb felsőoktatási mobilitási projektje közé. Szintén ezen menedzsment kezelésében lévő HU/02/PL/210 Leonardo mobilitási projekt is jelölt volt a 2004. évi hazai „Mobilitási Nívódíjra.

E munka során felmerült hallgatói érdeklődés diploma utáni szakmai gyakorlatra. Ez társul sok szakma (pl. építész, informatikus) elvárásával, ahol gyakorlati tapasztalatok hiányában nem lehet érdemi tevékenységet végezni. Különösen a friss diplomás építészek esetében okoz nagy nehézséget az elhelyezkedés és ez nem csak magyar jelenség, számos európai partnerünk jelezte, hogy ezen a területen együttműködésre számít. A BME a BMF-fel közösen 2004-ben pályázott először a friss diplomások kategóriában, és az akkor elnyert 15 gyakorlati helyet fél év alatt sikerült betölteni.

A szervezésnél (pl. kiválasztás, felkészítés, minőségbiztosítás) építünk a korábbi Leonardo projektek tapasztalatára. A hely rövidsége miatt itt csak néhány alapvető elemre térünk ki.

A vállalti fogadókészséget több csatornán keresztül biztosítjuk (a partnerek nagy száma miatt csak egy-egy reprezentáns szerepel a konzorciumban szándéklevelével): a Leo-Net nemzetközi hálózat, a partneregyetemek hasonló szervezeti egységei, közvetlen vállalati kapcsolatok. A kedvezményezettek külföldi tartózkodása alatt kiemeljük a gyakorlatok folyamatos nyomon követését (a volt témavezető és a vállalati felelős kettős irányításával). Alkalmazzuk, EUROPASS bizonyítványt és ösztönözzük a tartalmas vállalati ajánlólevelek megszületését. A menedzsment, tájékoztatás, kommunikáció terén a pályázók jellege miatt a modern technikákra (email, mobil telefon, honlap - ls. pl.  www.tudig.bme.hu ) építünk. Igen fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlatban résztvevő friss diplomások későbbi elhelyezkedését nyomon kövessük, a Leonardo szakmai gyakorlat hasznosságát felmérjük. Következetesen alkalmazzuk az EU mobilitásokra vonatkozó alapelveit (“Statement of Principles on Quality in Educational Mobility”).

A Leonardo program népszerűsítését, a disszeminációt mindig fontosnak tartottuk (pl. cikkek, előadások az ICEE, EAIE nemzetközi konferenciákon,  műsor az MTV-ben).

 

 

 


 

-

 

 

 

Összefoglalás angolul, franciául vagy németül

SUMMARY

 

Hungarian engineer training is often criticised (by students, economy, and government…) for its theoretical nature and the lack of professional and international experience of the newly graduated engineers. This project proposal intends to resolve this situation in part, improving the job-market value of the fresh graduates and consequently the competitiveness of the Hungarian economy.

The immediate objective is to organise and co-finance foreign practical training for 30 graduates of the Budapest University of Technology and Economics (BME) and the Budapest Tech (BT) for an average of 20 weeks in length each.

The makers of this application have carried out several Leonardo mobility projects since 1999 and among others they took part in the implementation of a 2001 mobility project, which was awarded (Hungarian Mobilitási Nívódíj) in the category of project-management and sustainability in 2002, and was also among the 5 nominees for the European Mobility Award in 2004 (Oslo). Another mobility project implemented by the same management unit has also been nominated for the Hungarian Mobility Award in 2004.

During the course of these activities, interest arose among the students for post-graduate practical training. This coincides with the expectations of several professions (architecture, informatics), where the lack of practical experience means a great obstacle when starting the actual work. Especially in the field of architecture, young graduates have serious difficulties in finding a job, which is not only a Hungarian experience, but many of our European partner institutions have also initiated the need of co-operation in this area. BME and BT first applied in the young workers’ category in 2004, and the implementation of all 15 placements has been finished within one semester.

We will build on the experiences of the previous Leonardo projects for example in the selection of the participants, in the pre-training preparation and the quality management etc. Due to the lack of space we only mention some basic principles here:

We will use several channels to find hosting companies (because of the great number of partners there are only some representative companies listed in the application with their letter of intents). These channels are: the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 26 countries (www.leo-net.org), the similar organisations of our partner universities (TU Berlin, CNAM, etc.) and directly the existing university-company partnerships. During the foreign placements of our former students we emphasise the importance of continuous monitoring of the practical training (under the double guidance of the former thesis advisor and the company responsible). We will use the EUROPASS diploma and encourage a substantial letter of recommendation to be issued by the company. The management will use modern communication technologies (email, mobile phone, web page –see: www.tudig.bme,hu). We will keep track of the future of the trainees on the job market, to measure the utilisation of the Leonardo practical training. In the implementation we apply the EU guidelines on quality management (“Statement of Principles on Quality in Educational Mobility”).

We’ve always been aware of the significance of the popularisation and dissemination of the Leonardo programme (E.g. articles and presentations at the ICEE and EAIE international conferences on education, programme on the Hungarian television, MTV).

 

 

 


 

 

Hivatalos aláírás (a pályázó intézmény részéről) &

 

 

Név

DR. ZRINYI MIKLÓS

Beosztás

TUDOMÁNYOS ÉS NEMZETKÖZI REKTORHELYETTES

 

 

 

1.5               Nyilatkozat

A mai napon az intézményre vonatkozóan felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy:

 

-          nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, nem kötött egyezséget hitelezőivel, tevékenységeit nem függesztette fel, nem folyik ellene ilyen jellegű eljárás, és nincsen a nemzeti jogszabályok és rendelkezések által előírt eljárásból eredő, hasonló helyzetben;

-          nem ítélték el jogerősen olyan okokból, amelyek alapján megkérdőjelezhető szakmai megbízhatósága;

-          nem ítélték el jogerősen szakmai vétséggel összefüggő szabálysértés miatt;

-          országa törvényeinek megfelelően eleget tett és tesz társadalombiztosítási járulék- és adófizetési kötelezettségének;

-          nem ítélték el jogerősen csalásért, vesztegetésért, bűnszövetkezetben való részvételért vagy bármilyen törvényellenes tevékenységért, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeire nézve hátrányos;

-          nem állapították meg róla, hogy súlyos szerződésszegést követett el a közösségi[2] költségvetésből finanszírozott közbeszerzési eljárással vagy egyéb támogatási eljárással összefüggésben;

-          tudomásom szerint nem áll fenn összeférhetetlenség (családi, személyes, politikai, nemzeti, gazdasági vagy bármilyen érdekérintettség) egy olyan intézménnyel vagy személlyel kapcsolatosan, ami/aki közvetlen illetve közvetett módon érintett a pályázat bírálatában vagy a szerződéskötésben;

-         nem tájékoztatja hamisan az Európai Bizottságot a bírálati szakasz ideje alatt, és nem mulasztotta el az igényelt információk átadását.

Továbbá, a mai napon kijelentem, hogy az intézmény rendelkezik a pályázat sikeres megvalósításához:

 

-          jogképességgel

-          szilárd és elegendő anyagi forrásokkal

-          a megkövetelt kompetenciákkal és szakmai képesítésekkel

 

Tudomásul veszem, hogy hamis nyilatkozat esetén adminisztratív és anyagi szankció hajtható végre ellenem vagy az intézményem ellen.

Igazolom, hogy a pályázati űrlapon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.

 

 

 

 

 

 

 

Dátum BUDAPEST, 2005. FEBRUÁR 2.     Hivatalos aláírás DR. ZRINYI MIKLÓS       Az intézmény bélyegzője


 

2           A pályázat indoklása

 

2.1               Igényfelmérés &

·      Milyen európai, nemzeti, regionális, és/vagy szektoriális szintű igények, illetve intézményi stratégiai prioritások kielégítésére irányul a projekt?

-

A pályázat elsősorban a hazai mérnökképzés szakmai gyakorlat és nemzetközi elemeinek növelése igény kielégítéséhez járul hozzá. Ez teljes mértékben megfelel a kedvezményezettek - friss diplomás egyetemi, főiskolai hallgatók- elvárásainak. Idézet a BME Diákközpont által 2003-ban "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem friss diplomásai elhelyezkedési esélyei (Felmérés a BME-n 2001-ben végzettek körében)" című 52 oldalas tanulmányból (20. oldal): "…itt ugyanis a képzés gyengeségeire kérdeztünk rá. A vezető gyengeség továbbra is a szakmai gyakorlatok hiánya az oktatás egészén belül…". A legtöbb karon a képzés hiányosságai között a második helyet a nem elégséges nyelvtanulási lehetőség foglalja el. E felmérés tapasztalataival összecseng, hogy a BME Leonardo Iroda több érdeklődő végzős hallgatót vissza kellett utasítson, mivel korábban nem pályáztunk friss diplomások szakmai gyakorlatára.

Hasonlóan nyilatkoznak (szakmai, nyelvi ismeretek nem elégséges volta) a vállalatok is (pl. képviselőik révén a BME Társadalmi Szenátusában).

A projekt partnerintézményei érdekeltek a szakmai gyakorlatok sikeres lebonyolításában. Ezek ugyanis részben e célra létrehozott szervezetek (pl. a LEO-NET hálózatot vezető DANUBE), részben olyan felsőoktatási intézmények (TU Berlin, INSA de Rennes) melyek a kölcsönösség alapján maguk vállalkoztak a közös tevékenységre.

A fent idézett felmérés azt is bizonyítja, hogy a munkaerő felvételnél a vállalatok egyértelműen előnyben részesítik a szakmai (különösen külföldi) tapasztalatokkal rendelkezőket. Megjegyzendő azonban, hogy a szakmai gyakorlatra történő vállalati fogadókészség több tényező, elsősorban a piaci helyzet, függvénye.

Végezetül megemlítendő, hogy az egységesedő Európa alapvető érdeke a világméretű versenyben a több kultúrában járatos, magasan képzett szakemberek számának növelése.

 

·      Mutassa be a kedvezményezettek csoportját (típus, foglalkozási/képzési terület, a képzés vagy foglalkoztatás szintje, esetleges fogyatékosságok, szociálisan hátrányos helyzet[3], stb.) és speciális igényeiket!

-

A kedvezményezettek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola friss diplomásai, különös tekintettel azokra a szakokra, ahol a hallgatók kiugróan magas helyre tették a képzés hiányosságai között a szakmai gyakorlatok, nyelvtanulási lehetőségeket (építész, infomatikus, műszaki menedzser, villamosmérnök).

A pályázati kiírással összhangban a kedvezményezettek kiválasztásánál előnyt fognak élvezni a szociálisan hátrányos helyzetű pályázók. Erre külön felhívjuk a figyelmet az ösztöndíjak meghirdetésénél (faliújság, honlap, elektronikus újság stb.).

 

 

 

 

 


2.2               A projekt céljai &

·      Mutassa be a projekt céljait a fentebb vázolt igényeknek, illetve a saját intézménye és a partnerintézmény(ek) stratégiai céljainak tükrében!

-

A projekt közvetlen célja 30 BME / BMF friss diplomás szakmai készsége, szaktudása, munkakultúrája, nyelvtudása stb. fejlesztése külföldi szakmai gyakorlat által, segítve ezzel a munkaerőpiaci esélyeiket.

Ezen túl a BME stratégiai tervében szerepel a szakmai gyakorlatok (ezen belül a külföldiek) számának növelése, rendszerének kialakítása. A kérdésnek külön jelentőséget ad a kétciklusú mérnökképzésre való áttérés, mely vélhetőleg a két nagy budapesti mérnökképző intézmény kapcsolataira is jelentős hatással lesz.

A Leonardo program segíthet a szervezeti keretek, partnerkapcsolatok, lebonyolítás, értékelés módszereinek kialakításában, továbbfejlesztésében. E célból hozta létre a BME 2002-ben a Leonardo Irodát, mely keretében e projekt szervezői tevékenykednek.

Reményeink szerint a projekt multiplikáló hatására az érintett friss diplomás rétegből mind többen (természetesen nem csak a Leonardo program keretében) vehetnek részt külföldi szakmai gyakorlatokon.

Az oktatási intézmény partnereket hasonló statégiai célok vezérlik, mint a BME, BMF-t.

Megemlítendő, hogy Magyarország EU tagsága miatt várhatóan fokozatosan növekszik majd az EU tagországok vállalatainak érdeklődése a magyar diplomások iránt, továbba az EU tagállamokban tanulók, végzettek érdeklődése a magyarországi szakmai gyakorlatokban.

 

·      Mutassa be, hogy a nemzetközi mobilitás hogyan illeszkedik a kedvezményezettek igényeihez, és milyen hozzáadott értékkel bír oktatásuk és képzésük szempontjából!

-

A friss diplomás szakmai gyakorlatokat az elméleti tanulmányokat kiegészítő szakmai tapasztalatok megszerzése, a munka világának megismerése (pl. csoportmunka) indokolja.

A nemzetközi mobilitás amellett, hogy mindezeket elősegíti, kiegészül az európai kultúra (ezen belül munkahelyi) megismerésével, az idegen nyelvi ismeretek (benne általános, szaknyelv) megszerzésével, a kommunikációs készségek növelésével

 

·      Hogyan illeszkedik a projekt céljaihoz a külföldi gyakorlat/csereprogram időtartama és a választott fogadó ország?

-

A "mérnöki" gyakorlatok esetén a vállalatok egyértelműen a hosszabb időtartamút igénylik (hiszen elvárják, hogy a kedvezményezett ténylegesen hasznos munkát végezzen, általában megoldjon egy konkrét feladatot).

A célországok kiválasztásánál 2 szempont volt irányadó:

(i)                   A francia és német nyelvterületű országokkal hagyományosan szoros a kapcsolat, már korábbi projektekben is sikeresen együttműködtünk. Ezen országok hazánk legjelentősebb gazdasági partnerei.

(ii)                 (ii) Emellett a programnak szeretnénk európai dimenziót adni, lehetőséget adni hallgatóinknak más EU tagállam választására is. Erre utal a Leo-Net szervezet, illetve egy spanyol és egy görög vállalat konzorciumi tagsága is.

 

 

·         Ha intézményüknek már korábban is volt hasonló Leonardo projektje, milyen új/innovatív elemeket tartalmaz a jelenlegi pályázat a korábbi projekthez képest?

-

Intézményünk a 2004-es pályázati fordulóban vett részt először a friss diplomásoknak kiírt pályázatban. Az első félév tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy nagyon nagy igény van ilyen jellegű szakmai gyakorlatokra. A nagy számú jelentkező közül azokat a pályázókat fogjuk előnyben részesíteni, akiknek a legkedvezőtlenebbek a munakerőpiaci esélyeik. Így a relatíve kis számú gyakorlat összhatása megnövelhető, egyénekre nézve annak pozitív hatása nagyobb lesz.

 

 

 

·         Amennyiben projektötlete kapcsolható a hazai Leonardo Nemzeti Iroda által meghatározott prioritások valamelyikéhez (vagy akár többhöz), kérjük, jelölje meg.

 

a)       a szociálisan hátrányos helyzetű célcsoportok mobilitási projektjei......................................................... x

b)       azok a mobilitási pályázatok, amelyek munkaerő-piaci vagy vállalaton belüli képzést
egészítenek ki külföldi szakmai gyakorlattal............................................................................................

c)        a szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok számára szervezett legalább 8 hetes külföldi
szakmai gyakorlatok..............................................................................................................................

d)       azok a csereprogramok, amelyekben a tanárok/oktatók tényleges szakmai gyakorlaton
vesznek részt, gyakorlati munkát is végeznek.......................................................................................

e)       azok a csereprogramok, amelyek az integrált oktatás bevált módszereinek a tanulmányozását célozzák.............................................................................................................................................................


3           Partnerek &

 

Egy partnerintézmény csak egyszer szerepeljen az alábbi táblázatokban; a jelen projektben betöltött fő tevékenysége/szerepe alapján.

 

 

Mellékelje az összes – de legalább a minimális partnerszámnak megfelelő számú - együttműködő partner szándéknyilatkozatát!

 

3.1               A küldő intézmény(ek)re vonatkozó adatok

A táblázat A1-es sorában szerepeljen a pályázó intézmény, ha van koordináló intézmény, azt az A2-es sorban tüntesse fel.

 

Ország

kód[4]

Az intézmény neve magyarul

Típus

kód [5]

Utca, házszám

Irányítószám/város

Telefon

Fax

E-mail

szakképző intézmények esetén[6]

A kiutazó kedvezményezettek száma

szociálisan hátrányos helyzetű kedvezményezettek száma

Az intézmény teljes tanulói létszáma

Szociálisan Hátrányos helyzetűek száma a teljes létszámon belül[7]

A1

HU

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

U

Bogdánfy utca 5/b.

H-1111, Budapest

+3614631555, +36309329626

+3614631555, varga@bme-intl.sulinet.hu

16000

1485

22

5

A2

HU

Budapesti Műszaki Főiskola

U

Tavaszmező utca 17.

H-1084, Budapest

+3612102651

dudas.maria@kvk.bmf.hu

12000

N/A

8

2

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

30

7

 


 

3.2               A fogadó intézmény(ek)re vonatkozó adatok

Ebben a táblázatban csak azok a fogadóintézmények szerepeljenek, amelyek ténylegesen fogadják a kedvezményezetteket, a közvetítő intézmény(eke)t a 3.3-as táblázatban tüntesse fel.

 

Országkód[8]

Az intézmény neve nemzeti nyelven

Típuskód [9]

Utca, házszám

Irányítószám/város

Telefon

Fax

E-mail

A fogadó intézménybe érkező kedvezményezettek száma

B1

DE

Opsira GmbH

PME

Leibnizstr. 20

D-88250 Weingarten

+49 751561890, +49 751561899

klug@opsira.de

2

B2

DE

RLE International GmbH

GRE

Robert-Bosch str. 10

50769 Köln Germany

+49 221 8886 549, +49 221 8886 502

nbarabassy@rle.de

2

B3

ES

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes

PME

Passeig Blay 34, 2n

17800 Olot (Girona) Spain

+34 972269105, +34 972267558

rcr.arquitectes@coac.es

2

B4

Gr

Pythagoras

PME

13 Flias  V.Ipirou Str.

Athens, Greece

+30 210 8056448, +302108056091

vassilopoulos@gcparks.com

1

B5

IT

Noesi Architettura

PME

Via Tommaso d’Aquino 47

Roma 00136, Italy

+390693175274, +390639038707

t.fersini@archiworld.it

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

1. Megjegyzés. A fogadó intézménekm teljes listája nem kerül KÖZVETLENÜL MEGNEVEZÉSRE. Az eddigi tapasztalataink azt mutatták (melyek részletes kifejtésére itt most nem térünk ki), hogy több mint egy évvel egy szakmai gyakorlat tényleges megkezdése előtt nem lehet megbízhatóan előre jelezni sm az érintett kedvezményezetteket, se a fogadó vállalatokat. Amikor erre kísérletet tettünk (pl. a MOBI2000 - HU/99/2/07/109/PL/II.1:2.a/FPI projektben), akkor az esetek kb. felében konzorciumi tag módosítási kérelmet kellett benyújtanunk. Ezért döntött a konzorcium most úgy, hogy csak néhány reprezentatív vállalatot, illetve a fő közvetítő partnereket nevezi meg. Hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő hallgatók és vállalatok felkutatása a 10 éves tapasztalat birtokában nem jelent problémát.

 


 

3.3               Az együttműködésben résztvevő egyéb partnerekre vonatkozó adatok

Megjegyzés: Ebben a táblázatban sem küldő, sem fogadó intézmények ne szerepeljenek.

Országkód[10]

Az intézmény neve nemzeti nyelven

Típuskód[11]

Utca/ házszsám

Irányítószám/ város

Telefon

Fax

E-mail

C1

AT

DANUBE Europäische Bildung, Forschung und Technologie

CR

Zieglergasse 28

A-1070 Wien Austria

+43 1 5240606, +43 1 5240606-99,

bwoeram@danube.or.at

C2

DE

Technische Universität Berlin

Career Center

 U

Hardenbergstr. 36a,

D-10623 Berlin

+49 30 31421456, +49 30 314 24087,

agnes.matuschka@tu-berlin.de

C3

FR

INSA de Rennes (Institut National des Sciences Appliquées de Rennes)

U

20 avenue des Buttes de Coësmes-CS14315

35043 Rennes Cedex (France)

+33 (0) 223238593

+33 (0) 223238396

C4

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


3.4               A partnerintézmények részletes bemutatása&

3.4.1          Partnerintézmények a küldő országban

Kérjük, hogy a 3.1-es és 3.3-as táblázat szerinti sorrendben és számozással mutassa be a partnerintézményeket!

 

A1

Pályázó intézmény: mutassa be intézményét és a projektben betöltött szerepét!

- Az 1782-ben alapított Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (www.bme.hu) nemzetközileg elismert kutató, oktató egyetem. 8 Karán (építész, építő, gazdaság és társadalomtudományi, gépész, közlekedés, természettudományi, vegyész, villamos és informatikai) kb. 16.000 magyar és külföldi hallgató folytat több szinten (akkreditált felsőfokú szakképzés, főiskola, egyetem, Ph. D., mérnöktovábbképzés, távoktatás stb.) tanulmányokat. A BME 5 nyelven oktat (magyar, angol, francia, német, orosz).

A pályázó hazánk legnagyobb okleveles mérnökképző intézménye. A mérnöki szakok képzési követelményei tartalmaznak egy szakmai gyakorlatot. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hagyományosan nagyszámú hallgatót küld ki külföldi szakmai gyakorlatra. Az egyetem 2002-ben kinevezett egy Leonardo intézményi koordinátort, a program különböző pályázati formái hatékonyabb, egységes egyetemi kezelésére.

Az egyetem rendszeresen nyomon követi végzett hallgatói szakmai pályafutását. Az itt elhangzó vélemények, illetve a jelenlegi végzés előtt álló hallgatók igényének eleget téve most először pályázik a BME friss diplomások szakmai gyakorlatai megszervezésére.

A BME részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a friss diplomások kiválasztása, felkészítése, tutorálása, mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.).

A BME végzi a projekt szakmai és pénzügyi koordinálását. A projekt minőségbiztosítása, az eredmények terjesztése elsősorban a BME feladata.

 

 

Minden partner esetében (ha van, a koordinátor intézménynél is) mutassa be azok tevékenységi körét, a nemzetközi mobilitási együttműködések terén szerzett tapasztalataikat és az együttműködésben betöltött szerepüket és feladataikat! Indokolja meg, hogy miért ezek a partnerek vesznek részt az együttműködésben!

Egy partnerintézményt maximum 15 sorban mutasson be!

A2

- A három nagy hagyományú oktatási intézményből 2000-ben létrejött Budapesti Műszaki Főiskola (www.bmf.hu) öt karán, budapesti, székesfehérvári telephelyén kb. 8000 hallgató folytat gépész, villamos, könnyűipari mérnöki, gazdasági, informatikus tanulmányokat.

A Főiskola az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek és a gyakorlati életre való közvetlen felkészülést segítő ismeretek között, hangsúlyt helyez a hallgatók idegen nyelvi képzésére.

A BMF részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a friss diplomások kiválasztása, felkészítése, tutorálása, mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.).

A BMF és a BME az elmúlt 4 évben összesen 5 Leonardo mobilitási projektben volt partner. A koordinálást minden esetben a BME és annak ugyanazon projektmenedzsment csoportja végezte. Az együttműködést azonban nem csak közös tapasztalat, hanem konfliktumentes, hatékony munkakapcsolat is erősíti a két intézmény projektmenedzsmentje között.

 

 


 

3.4.2          Partnerintézmények a fogadó ország(ok)ban

Kérjük, hogy a 3.2-es és 3.3-as táblázat szerinti sorrendben és számozással mutassa be a partnerintézményeket

 

 

Minden partner esetében mutassa be azok tevékenységi körét, a nemzetközi mobilitási együttműködések terén szerzett tapasztalataikat és az együttműködésben betöltött szerepüket és feladataikat! Indokolja meg, hogy miért ezek a partnerek vesznek részt az együttműködésben!

Egy partnerintézményt maximum 15 sorban mutasson be!

B1

- Az opsira GmbH (www.opsira.com) optikai érzékelőkkel, mérésekkel, szimulációval stb. foglalkozó német vállalat.

Több korábbi Leonardo projekt keretében fogadott informatikus hallgatókat szakmai gyakorlatra, diplomatervezésre, melyek minden érdekelt kölcsönös megelégedésével végződtek. Az elmult evek folyamán már 5 szakmai gyakorlatos fogadtak, szemeszterenként egyet és a cég egyik vezető munkatársa látogatást is tett a BME-n ahol nemcsak a korábbi tevékenység folytatását, hanem annak kiterjesztését, mérnők-fizikusokra is felvetették. A kisvállalat (10 fős) különlegesen alkalmas a frissen végzett hallgatók szakmai kompetenciájának fejlesztésére, mivel nem csak termeléssel, hanem magas színvonalú kutatással is foglalkoznak.

A projektben fogadóintézményként, illetve a németországi szakmai gyakorlatok terén tanácsadóként vesznek részt.

 

B2

-- Az RLE International (www.rle.de) mérnöki tervezéssel (elsősorban gépészeti, közlekedési témában) foglalkozó nagyvállalat (kb. 600 munkatárs), németországi központtal, több külföldi telephellyel (Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britannia, USA).

Kapcsolata a BME Közlekedésmérnöki Karával (KO) már 10 éves múltra tekint vissza. Az utóbbi években több hallgató végzett itt szakmai gyakorlatot a Leonardo program keretében is. A szándéklevélben is megfogalmazott módon az ehhez a céghez kerülő gyakornokok kiválasztását közvetlenül a kar dékánhelyettesének bevonásával fogjuk végezni.

2004. novemberi tárgyalásokat (RLE képviselői, a BME KO dékánhelyettese) csatlakoztak a konzorciumhoz, mint fogadóintézmény.

 

B3

-  RCR arquitectes egy fiatal spanyol építészeti tervezőiroda, amelyet három spanyol építész: Rafael Aranda , Carmen Pigem és Ramón Villalta neve fémjelez. Az elmúlt években jónéhány nemzetközi díjjal is kitüntetett építészeti projektjük volt. 2004-ben már fogadtak Leonardo gyakornokot, mindkét fél nagy megelégedettségére. Ezt követően jelezék, hogy ezt az együttműködést folytatni kívánják, szándéknyilatkozatukkal megerősítve azt.

 

B4

- Noesi Architettura egy kis római építésziroda, amely elsősorban városépítési és műemlékvédelmi projektekkel foglalkozik. Egy BME-n végzett  építészmérnök fogadására vállalkoztak. A kapcsolat a BME Tanszék és az iroda között már évek óta létezik.

 

 

 

 

C1

- A DANUBE (www.danube.or.at ) Europaische Bildung, Forschung und Technologie az osztrák Leonardo Nemzeti Iroda regionális partnere EU szakmai gyakorlatok szervezésében. Évente kb. 200 diák szakmai gyakorlatát szervezi. Alapító tagja a LEO-NET (Leonardo Network for Academic Mobility) szervezetnek, az ő munkatársaik végzik a szervezet adminisztratív feladatait. Nagy tapasztalatokkal rendelkezik európai projektek megvalósításában (1997 óta több mint 20, többségében Leonardo, projektnek voltak koordinátorai.

A BME 2002-ben belépett a LEO-NET hálózatba (melynek vezetője a DANUBE igazgatója). Azóta szoros kapcsolat alakult ki részben a mobilitási projektek szervezése (a BME a LEO-NET hallgatói nyilvántartási anyagait használja), részben a hallgatócsere (több BME hallgató elhelyezésében közreműködtek) terén.

A DANUBE a projektben való részvételét a szándéklevél részletezi. Itt kiemeljük a vállalati fogadókészség biztosítását, illetve nagy tapasztalataikra építve az egész folyamat magas színvonalának garantálását.

 

C2

- A TU Berlin (www.tu-berlin.de ) Németország egyik legjelentősebb egyeteme. Profilja túlmutat a hagyományos műszaki egyetemekén. 8 karán, hasonlóan a BME-hez, a mérnöki tanulmányok mellett természettudományos, társadalomtudományi és gazdasági képzések is folynak kb. 30000 hallgató számára.

 A TU Berlin Karrier Központja és a BME Leonardo munkatársai korábban is együtt működtek szakmai gyakorlatok kölcsönös megszervezésében, színvonalas lebonyolításában.

 

C3

- INSA de Rennes (www.insa-rennes.fr , Institut National des Sciences Appliques de Rennes). Az INSA-k, öt francia mérnökképző intézményt ("grandes écoles") tömörítő hálózatának tagja (Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse).

A BME 1992 induló francia nyelvű első ciklusú képzése (első 4 szemeszter) fő partnere, a képzés elvégzését igazoló DEUG bizonyítvány kiadója. Az ehhez a képzéshez tartozó, (a 2. szemesztert követő) nyári szakmai gyakorlatok aktív részvevője (a "szokásos" tevékenységek /monitoring, értékelés stb./ mellett, pl. ők kötötték a biztosítást a részvevő immár több száz hallgatónak).

Az INSA de Rennes e projektben a szakmai gyakorlatokhoz a vállalati fogadókészség biztosításában közreműködik.

 

 


 

4           A külföldi gyakorlat/ csereprogram megvalósítása

 

4.1               A kedvezményezettek kiválasztása &

·      Mutassa be a kedvezményezettek kiválasztásának folyamatát és szempontjait!

-

 

A projekt kezdeti, kísérleti szakaszában elsősorban a már "bevált" oktatók, vállalatok közreműködésére számítunk. Több végzős (építész, informatikus, vegyész) hallgató jelezte részvételi szándékát, várólistán van, az ő fogadó vállalataik már megjelölésre is kerültek pályázatunkban.

A kiválasztás hosszabb távon várhatóan (a hallgatói projektekhez hasonlóan) több csatornán keresztül, iterációs folyamatban fog zajlani. A 2 fő módszer:

1. A BME/BMF friss diplomásai lehető legszélesebb köre tájékoztatása után az érdeklődők kitöltenek egy pályázati dossziét. A pályázati anyagban szerepelnie kell az esetleges hátrányos helyzet bizonyításának is. Ennek megléte esetén a pályázatot kiemelten kezeljük. A pályázati anyagot egyes esetekben a Kar illetve Tanszék vezetőjének bevonásával értékeljük (pl. A Közlekedésmérnöki Kar – RLE International céghez küldött gyakornokai). Ezt juttatjuk el az oktatók, hallgatók, a konzorciumi tag, illetve a közvetítő szervezeteken keresztül megtalált vállalatokhoz. A vállalat kiválasztja a megfelelőnek tűnő volt hallgatót, egyes esetekben tesztelés (szakmai, személyiség, személyes beszélgetés) útján.

2. Az érdeklődő vállalatok elküldik igényeiket (időnként bemutató előadást is tartanak). Ezek kerülnek meghirdetésre a hallgatóság körében. Innen az előző módszer (dosszié stb.).

A fő szempont a vállalat és a gyakornok párosításánál a  szakmai megfelelés és a gyakornok szakmai kompetenciáinak, munkaerőpiaci helyzetének optimalizálása, a lehető legnagyobb egyéni fejlődés elérése. A szociálisan hátrányos helyzetűek körében azonos ráfordítás esetén nagyobb eredmény elérése várható.

 

 

·      Hogyan tájékoztatják a lehetséges kedvezményezetteket, és milyen módszereket terveznek a kedvezményezettek motiválására a külföldi gyakorlaton/ csereprogramon való részvételük érdekében?

-

A kedvezményezettek körét leghatékonyabban modern információs technológiai csatornákon lehet elérni (hallgatói illetve tematikus levelezőlisták, internetes fórumokon keresztül), de a hagyományos eszközöket is igénybe vesszük (faliújság, egyetemi újság) és támaszkodhatunk a korábbi Leonardo projektek népszerűségében is, a hallgatók, friss diplomások már egyre nagyobb számban ismerik a lehetőséget és terjesztik is azt.  A szocialisan hátrányos helyzetű végzettek azonosításában a Hallgatói Diákönkormányzat segítségét is igénybe fogjuk venni.

 

 


 

4.2               A kedvezményezettek felkészítése &

·      Hogyan és mikor készítik fel a kedvezményezetteket a külföldi gyakorlatra/ csereprogramra: milyen nyelvi, lélektani és kulturális felkészítésen fognak részt venni?

-

A nyelvi felkészítést igénylő friss diplomások számára az igények szerint angol, illetve német intenzív kurzust szervezünk. A két oktatási intézmény hallgatói közösen látogathatják azt, és elsősorban kommunikációs helyzetekre való felkészítést és beilleszkedést segítő gyakorlatokat tartalmaz majd és nem a szakmai kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Amennyiben az európai dimenziók kiszélesedésével további munkanyelvekből is igény támad nyelvi előkészítésre, akár egyedi, egy-egy hallgatóra szabott kurzust is szervezünk, ahogy azt az elmúlt évben már többször is megtettük. Ilyen esetekben akár anyanyelvi tanárt is bevonunk néhány órában. A pedagógiai és kulturális felkészítés többnyire egyéni konzultációt jelent. Az érdeklődő illetve a programba bekapcsolódó friss diplomások tájékoztatása a Leonardo programot évek óta bonyolító oktatók illetve egyéb munkatársak feladata. Az összegyűlt tapasztalatok alapján a kiutazás szervezéséhez és a kinttartózkodást megkönnyítendő különböző dokumentumok állnak a kedvezményezettek rendelkezésére, melyek a honlapon elérhetőek.

 

 

4.3               A küldöldi gyakorlat/ csereprogram tartalma &

·      Adja meg az egyes kiutazások[12] tervezett munkaprogramját!

-

A friss diplomásoknak kettős feladatot kell ellátniuk. Részben egy a vállalattal előre egyeztetett feladatot megoldani, részben pedig részt venni a vállalat mindennapi munkájában. A munkatapasztalatok (pl. csoportmunka) megszerzése különösen fontos az önálló szakmai pálya megkezdésére készülő fiatalnál.

 

·      Mutassa be azokat a lépéseket, melyek során megvitatják és kialakítják a fogadó intézményekkel a külföldi gyakorlat/csereprogram tartalmát!

-

A Kiválasztás (4.1.) résznél ismertetésre került a vállalat-gyakornok párosítás meghatározásának mechanizmusa, amely már a feladat meghatározását is részben tartalmazza. A szakmai feladat egyeztetésében az egyetemi konzulens is részt vesz, és a gyakorlatot ajánlásával annak ismeretében támogatja. A tényleges munkaprogram leírása azonban alapvetően a fogadó cég feladata. Emellett eljuttatunk a vállalatokhoz egy korábbi projektben kifejlesztett ajánlást a gyakorlat néhány általános körülményére (pl. a cég bemutatása az első héten, esetleges nyelvi, szakmai képzés a vállalat kezdeményezésére, tartalmas ajánlólevél stb.). A menedzsment (hazai és konzorciumi tagok egyrészről, vállalati humán erőforrás szakemberek másrészről) kezdeti kapcsolattartását a szakemberek (BME képzési felelősök /pl. kari felelős / - vállalati üzemrész vezető /), majd a tényleges mentorok konzultációja követi.

 

 

4.4               A kedvezményezettek tutorálása és mentorálása &

·      Tutorálás: Milyen módszerekkel és milyen gyakorisággal fogják a gyakorlat/ csereprogram előrehaladását nyomon követni?

·       

-

A kedvezményezettek írásban (email-en keresztül) beszámolnak a munkáról, általános benyomásokról. Három ilyen kötelező beszámolási kötelezettségük van, az első hét után, félidőben és a gyakorlat befejezése után. Az ajánló konzulensek, akik a munkafeladatot részletesen ismerik igény szerinti kapcsolatban vannak a gyakornokkal.

Lehetőség szerint (új vállalati partnernél mindig) minden friss diplomást legalább egyszer személyesen a helyszínen meglátogatja a konzorcium valamelyik képviselője.

Rendkívüli esetekben a külföldi konzorciumi tagok képviselői azonnal tájékozódni tudnak.

A "normális" kapcsolattartás e-mailen és telefonon történik.

 

·      Mentorálás: Milyen módon és ki fogja a kedvezményezettek munkaprogramját és szakmai fejlődését nyomon követni?

-

Minden kedvezményezetthez tartozik egy egyetemi konzulens (friss diplomás esetében többnyire a korábbi diploma témavezetőt), aki a pályázatát ajánlja, a szakmai feladatot ismeri és a gyakorlat ideje alatt nyomon követi. Hasonlóan a vállalat is hozzárendel egy mentort a hallgatóhoz, aki a napi munkában a főnöke. Lehetőség szerint a két mentor személyesen is találkozik illetve már létező szakmai kapcsolatuk van.

A rendszeres beszámolót kiegészítheti egy szélesebb publikum előtti bemutató (poszter, előadás - pl. szakmai konferencia), amelyre akár a fogadó cég akár az egyetem kéri fel a kedvezményezettet.

 

 

4.5               A megszerzett ismeretek elfogadtatása és érvényesítése &

·      Milyen módon biztosítják a képzés/gyakorlat elfogadtatását, érvényesítését? Ki fogja elismerni a külföldi gyakorlat/csereprogram során megszerzett készségeket és képességeket? Mennyiben számít hivatalosnak ez az elismerés? (Ha rendelkezésükre áll, kérjük, csatolja az alkalmazni kívánt elismerő dokumentum tervezetét!)

-

Európai  elismerés. EUROPASS, amely az Unió nevével (minőségi garancia) fémjelzi a szakmai gyakorlatot, és igazolja annak megtörténtét.

Vállalati elismerés.

A projekt kéri a vállalatoktól, hogy a gyakorlat befejezése után adjanak részletes ajánlólevelet a hallgatónak. Ez a tartalmas, egyénre szabott ajánlás a cégtől a jövőbeli munkáltatók számára a legautentikusabb elismerési forma, amely nem csak a minőségbiztosított gyakorlat létét, hanem annak tartalmát is pontosan leírja kitérve a megszerzett az egyéni képességekre és szakmai kompetenciákra.

 

 

·      Tervezik az Europass Mobilitási Igazolvány használatát (amely az Europass Szakképzés továbbfejlesztett formája) és vállalják az ezzel kapcsolatos többletmunkát?

 

X  Igen

Nem

 

4.6               A projekt folyamatos értékelése &

·                     Mutassák be a projekt értékelésének folyamatát és módszereit, illetve az értékelésért felelős személyeket!

-

A projekt tevékenysége folyamatos értékeléséért a koordinátor felelős. A minőségbiztosítás a nagy tapasztalatú külföldi partnerekre hárul (CNAM - Christophe Proudhom, INSA de Rennes Jean-Claude Rival, DANUBE-LEONET Iris Gruber).

A pénzügyi szűkösség miatt konzorciumi ülést nem tervezünk. A tagokkal a kommunikációt a hagyományos csatornákon folytatjuk (e-mail, telefon, levél). Amennyiben ez szükséges telefon - video konferenciát, vagy rendkívüli konzorciumi ülést (Magyarországon vidéken költségkímélés miatt). Megjegyezzük, hogy a korábbi projektjeinknél mindegyikre volt már példa.

Aláhúzandó, hogy a projekt lefolyása naprakészen megtekinthető mindig a honlapon.

 

 


 

4.7               A kiutazások becsült adatai

A külföldi gyakorlatokat/cseréket kiutazási csoportonként sorolja fel olyan módon, hogy az azonos paraméterekkel rendelkező kiutazások egy sorba kerüljenek (azonos fogadóország, azonos munkanyelv, azonos időtartam)!

Egy sorba egy kiutazás (kiutazási csoport) kerüljön!

Kiutazás sorszáma

Küldő ország[13]

Fogadó ország1

Munkanyelv(ek)[14]

A külföldi gyakorlatok/ csereprogramok időkerete

Kedvezmé-nyezettek száma

Azon kedvezményezettek száma, akiknek a felkészítéséhez támogatást igényelnek

Azon fogyatékos kedvezményezettek száma, akik számára addicionális támogatást igényelnek

Azon kísérő személyek száma, akik számára támogatást igényelnek[15]

Tervezett időtartam[16] (hetekben)

A külföldi gyakorlat/csere-program kezdete

A külföldi gyakorlat/csere-program vége

1

HU

DE

DE, EN

20

2005. június

2005. november

5

5

 

 

2

HU

GR

EN,

20

2005. június

2005. november

1

1

 

 

3

HU

ES

EN, ES

20

2005. június

2005. november

1

1

 

 

3

HU

DE

DE

20

2005. november

2006. március

10

10

 

 

4

HU

FR

EN, FR

20

2005. november

2006. március

5

5

 

 

5

HU

NL

EN

20

2005. november

2006. március

3

3

 

 

6

HU

IT

EN,IT

20

2005. november

2006. március

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

30

30

 

 

 


 

 

5                       Projektmenedzsment&

 

·      Részletezze a tervezett munka-és időtervet! Vázolja a projekt menedzsmentjét, illetve a projekt szerződéses és pénzügyi vonatkozásait![17]

-

A projekt menedzsere Varga Ildikó, a BME Leonardo Iroda  projektkoordinátora, asszisztens koordinátor Németh Bernadett (BME Leonardo Iroda) lesz. A fenti projektmenedzsment által az utóbbi 8 évben eddig sikeresen megvalósított pályázatok részletei megtalálhatóak a http://tutor.nok.bme.hu címen. A magyar és a külföldi partnerek többségével már a jelen projektet megelőző időkből együttműködési szerződése van az egyetemnek, a menedzserek személyesen ismerik egymást, voltak közös munkáik.

A projekt végrehajtására a konzorcium 24 hónapot kért. Várható azonban, hogy ennél kevesebb idó alatt sikerül a megvalósítás. Az alábbiakban közöljük a projekt Időtervét:

2005. június-augusztusig. A végzős hallgatók tájékoztatása, különös tekintettel azokra a hallgatókra, akik érdeklődésüket már jelezték. Esetükben a projekt kért inulási időpontjára, júniusra már a pályázati és döntési folyamat lezajlik és nyáron meg is kezdhetik a gyakorlatot. Ez az előkészítő munka már megkezdődött, a 2004-es hasonló projekt lebonyolítása részeként, azaz csak a nyelvi és pedagógiai felkészítés és a szerződéskötés marad hátra.

 Önéletrajzok, szakmai profilok elkészítése, kedvezményezetti pályázatok értékelése.

2005. szeptember-október Előzetes szelekció. A szakmai szempontoknak megfelelő fogadó vállalatok megkeresése Az ebből a körből utazó végzett hallgatók végleges kiválasztása. Ebben az első körben elsősorban azokat a vállalatokat keressük meg, akik a korábbi mobilitás projektekben már részt vettek, színvonalas munkát biztosítottak a gyakornokoknak és érdeklődésüket az együttműködésre már jelezték is.

2005. októberig Szakmai program véglegesítése. A kinttartózkodás feltételeinek megszervezése, pl. szállás, vállalati Leonardo szerződések megkötése A biztosítás, utazás, folyamatos pénzügyi kapcsolattartás feltételeinek megszervezése. Szakmai, nyelvi, kulturális felkészítés

2005 november  A gyakorlat megkezdése. Mivel olyan gyakornok-vállalat kapcsolatokat hozunk létre amelyek előfeltételei már most kialakulóban vannak, lehetséges akár a szeptemberi munkakezdés is, reálisan azonban sokkal hamarabb nem várható.

2005 november-2006 március. A szakmai gyakorlatok szakmai, pénzügyi nyomon követése. A partnerkapcsolatokon keresztül a programba becsatlakozni kívánó újabb fogadóvállalatok felkutatása. Ez a feladat folyamatos, de ebben a periódusban intenzívebben folyik majd, felkészülendő az újabb jelentkezőkre. Célunk, hogy a lehetőség második meghirdetésekor vállalati ajánlatokat is bemutassunk az új érdeklődőknek.

2006. februártól: A tavaszi szemeszterben diplomázó hallgatók minél szélesebb körben történő tájékoztatása. A projekt bemutatása az iskolák hagyományos Állás Börzéjén.

2006. április. A szakmai gyakorlatokról készült jelentések leadása. Értékelés. Egy nyílt fórum szervezése a felsőbb éves hallgatók számára, amelyen a gyakorlatot befejezettek beszámolnak a tapasztalataikról. A fórumon való bemutatkozás a gyakorlatot befejezők számára előírt kötelezettség.

A most következő második körre csak abban az esetben lesz szükség, ha nem sikerül a projekt megvalósítását az eslő körben befejezni.

2006 júniusától –szeptemberéig A második körben pályázók összegyűjtése, kiválasztása, szerződéskötés és a gyakornoki program megkezdése.

2007 márciusától-a projekt végéig: Az első két év tapasztalatainak összegzése és az eredmények terjesztése intézményi illetve országos és európai szinten (előadások, újságcikkek, publikációk). A folytatás feltételeinek megteremtése.

 

6                       Az eredmények terjesztése &

 

·      Hogyan fogják megosztani és terjeszteni a projekt eredményeit és a projekt során szerzett tapasztalatokat más intézmények körében, szektoriális, és/ vagy regionális, nemzeti és nemzetközi szinten?

-

A projekt(ek)re vonatkozó minden fontosabb információ megtalálható - mindenki számára elérhető - a www.tudig.bme.hu honlapon (Leonardo / Szakmai gyakorlatok rész).

Ezen projekt menedzsment 1999 óta foglalkozik Leonardo mobilitási projektekkel. Az eredmények, tapasztalatok közkinccsé tétele azóta több szinten folyik. Az alábbiakban röviden ismertetjük az eddig a terjesztés terén végzetteket, melyet folytatni kívánunk, és lehetőségek szerint új elemekkel bővítünk.

Intézményi szint. A BME/BMF oktatói, hallgatói különböző fórumokon (plakát, ülés, újságcikk, honlap, internetes újság stb.) megismerték a projekteket, rajtuk keresztül a Leonardo programot. A BME 2002. tavaszán úgy határozott, hogy hasonlóan a hallgatók akadémia cseréjéhez (EU Socrates/Erasmus program), a szakmai gyakorlatok, nemzetközi szakképzési kérdések egységes egyetemi kezelésére létrehozza a BME Leonardo Irodát. A koordinátor ezen egység keretében tevékenykedik. 2003 januárjától a BME Központi Épület Aula 1. emeletén Leonardo Faliújság működik. A BMF kapcsolattartója hasonló funkciót tölt be a főiskolán.

Országos szint. Munkatársaink (Dudás Mária - BMF, Varga Ildikó, Moson Péter - BME) több hazai konferencián, Leonardo ülésen tartottak előadást. A Magyar Televízió "Uni-Jó" címmel az ORTT támogatásával filmet (kb. 25 perc) készíttetetett a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján szemléltették.

Nemzetközi szint. A projekt BME/BMF szervezői részt vesznek (az esetek többségében meghívott előadóként előadásokat tartanak, cikkeket publikálnak) nemzetközi konferenciákon a szakképzés, szakmai gyakorlatok témában. Néhány 2004-es példa:

Párizs, 2004. június 18. (Moson). CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) szeminárium "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale”. Az eredmények a CEFI Dossier Partenariat Entreprises sorozata 100 oldalas kiadványában is megjelentek.

Torinó, 2004. szeptember 16. (Dudás, Varga, Moson). European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) 2004. évi rendes (16.) közgyűlése. Pl. Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Bonn, 2004. november 8-9. (Moson). Német Leonardo da Vinci Konferencia 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop.

Budapest, 2004. november 19. (Varga). EUROPASS konferencia. Poszter szekció.

Szakcikk a témáról: P. Moson: Hungarian Participation in International Engineering Exchange Programs. International Conference on Engineering Education and Research. Proceedings (ICEER04 Olomouc June 27-30, 2004). CD ISSN 1562-3580 (p. 1667-1672). Lásd még www.ineer.org.

A BME/BMF partnerként közreműködött / közreműködik Leonardo kísérleti, hálózati projektek munkájában. Ezek honlapjai, kiadványai az eredmények terjesztésének fontos eszközei. Így a MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Practical Placements Abroad) projekt fő eredménye egy Útmutató ("Practical Guide") az esettanulmányai között tartalmazza a mobilitási projekteket is (www.cefi.org ). A téma, az ebből készült nyomtatott anyag plenáris előadás tárgya volt a párizsi UNESCO palotában rendezett "Placements Abroad, Strategies and Systems" konferencián. Vagy a FACE (www.face.net.tc ) hálózati projekt országonként és európai dimenzióban mutatja be a vegyipari szakmai gyakorlatok minden főbb érintettjét (tanuló, munkaadó, oktató), elősegítve a partnerek egymásra találását.

Aláhúzzuk, hogy a fenti tevékenységekhez hasonlókat szándékozunk jelen projekt eredményei, tanulságai terjesztésénél is alkalmazni.

 

 

 

 


7           A projekt költségvetése &

 

Az összegeket euróban adja meg!

 

Kérjük, hogy költségvetését indokolja a következő oldalon.

Becsült költségek

Becsült bevételek

 

 

A Leonardo programtól igényelt támogatás

Saját forrás (a partnerintézmények-kel együtt)

Egyéb

Program-szervezés és monitoring

Programszervezés és monitoring

    9000

  6000

  3000

 

Kizárólag kis projektek esetében: az előkészítő és monitoring látogatások utazási és megélhetési költségei[18]

 

 

 

 

Részösszeg

    9000

  6000

  3000

 

Mobilitás[19]

Utazás:                    a) kedvezményezettek

 12000

12000

 

 

                               b) kísérők

 

 

 

 

Biztosítás:                a) kedvezményezettek

    4500

  4500

 

 

                               b) kísérők

 

 

 

 

Megélhetés:            a) kedvezményezettek

 89850

65850

24000

 

   b) kísérők

 

 

 

 

Részösszeg

106350

82350

24000

 

Egyéb

Felkészítés[20]

    9200

  7200

  2000

 

Részösszeg

    9200

  7200

  2000

 

 

Összesen

124550

95550

29000

 

Hozzájárulás először pályázó kis-és középvállalkozások pályázatírásához [21]

 

 


A költségvetés indoklása

 

·      Kérjük, mutassák be költségtételenként, hogy a becsült költségek kiszámításakor milyen tevékenységeket terveztek és indokolják az azokhoz tartozó költségeket. A program által maximum összeghatárral nem szabályozott költségtételek esetében (utazás és biztosítás), becsült költségvetésük alátámasztásaképpen mellékeljenek árajánlatot.

·      Amennyiben szociálisan hátrányos helyzetű kedvezményezettek számára plusz megélhetési támogatást igényeltek, kérjük, ellenőrizzék, hogy kitöltötték-e a 3.1-es táblázat szociálisan hátrányos helyzetre vonatkozó oszlopait (ld. még 6. melléklet).

·      Kérjük, hogy amennyiben a felkészítésre igényelt támogatás meghaladja a teljes igényelt támogatás 10%-át, indokolja ennek szükségességét.

-

Programszervezés és monitoring. A pályázott tevékenység, ami gyakorlatilag minden hallgatóval egyéni foglalkozást kíván, terveink szerint 300 EURO/ fő szervezési költséggel jár. Az európai átlag ennél magasabb, de a sok éves tapasztalat eredményeképpen várhatóan hatékony működéssel elérhető ez a tervezet. A konzorcium tehát a 200 EURO/ fő Leonardo támogatás mellé még 100 EURO/fő kiegészítést tervez a programszervezésre

Mobilitás.

Utazás, biztosítás. 400+150 EURO / kedvezményezett. Reális összeg figyelembe véve a cél országon belüli utazás költségeit is. A kért árajánlatot csatoljuk.

Megélhetés. A Leonardo támogatás a kézikönyv szerint került meghatározásra, a II.csoport értékeit figyelembe véve. (13 hét * 115 + 7 hét * 100 = 2195 / fő). Vállalti hozzájárulásként 800 EURO / fő reális összeg (ez lehet közvetlen bér, szállás, étkezési hozzájárulás stb. Aláhúzandó, hogy ez átlagban értendő, szakmától, országtól függő. Egyes szakmákban (pl. építészet) nem szokásos a hozzájárulás, más területeken (pl. gépészet) általánosan elfogadott, szabályozott. Ugyancsak eltérő az egyes országban elfogadott gyakorlat a gyakornokok ösztöndíjával kapcsolatban.

Felkészítés. A 240 EURO / fő Leonardo támogatás a BME, BMF egyéni pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítési költségeit fedezi. A vállatoknál felmerülő költségek a saját részben szerepelnek.

 

Megjegyzendő, hogy az egyéb partner intézmények hasonló projektjei végrehajtását támogatják a BME / BMF munkatársai. Ez a tétel nem jeleníthető meg a költségvetésben

 

 


 

 

MELLÉKLETEK

 

1.      Szándéklevelek

2.      A partnerekre vonatkozó minőségbiztosítási kötelezettségek

3.      A minőségbiztosítási kötelezettségeket elfogadó nyilatkozatok

4.      Árajánlat az utazási költségekre, biztosításra

5.      A BME közintézmény voltát igazoló irat (csak az eredeti példányban)


Kiegészítő táblázatok &

EZEKET A TÁBLÁZATOKAT CSAK ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA JELEN PÁLYÁZAT SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNSNAK MINŐSÜLNEK

 

 

8            A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROJEKTEK

 

8.1               Kölcsönösség

·         Mutassa be a jelen pályázathoz kapcsolódó, más ország(ok)ban, idén benyújtott, kölcsönösségen alapuló Leonardo da Vinci mobilitási pályázatokat!

Ország[22]

Pályázó intézmény

A pályázat címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·      Milyen hatással lenne a projektjük megvalósítására, ha a partnerintézményük által benyújtott pályázatot nem fogadnák el támogatásra?

-

 

 

 8.2                                    Egymásra épülő pályázatok (amelyek a jelen pályázati forduló alatt kerültek benyújtásra)

·          Mutassa be azokat az idén, más pályázattípusban benyújtott Leonardo pályázatokat (pl. kísérleti vagy nyelvi és kulturális készségek fejlesztése), amelyek a jelen pályázatra épülnek!

Pályázattípus

A pályázat benyújtásának helye

(ország) 1

Pályázó intézmény

A pályázat címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8.3                                    A pályázathoz kapcsolódó egyéb projektek

·         Kérjük, az alábbi táblázatban jelezze, ha saját intézményük vagy a partnerintézmény(ek) az elmúlt öt év folyamán részesült Közösségi támogatásban a jelen pályázathoz közvetlenül kapcsolódó projekt révén!

Év

Program neve

Pályázó intézmény

Azonosítószám

A projekt címe

A pályáztató szervezet neve és a pályázat benyújtásának országa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mellékletek

 

1. számú melléklet Szándéknyilatkozatok

·         A pályázat elfogadásához legalább egy külföldi partnerintézmény szándéknyilatkozatát csatolni kell. Mindazonáltal a projekt minősítését erősíti, ha az összes résztvevő partner szándéknyilatkozatát csatolják.

·         A partnerintézmények szándéknyilatkozatát az intézmények hivatalos (fejléces) papírján kell benyújtani.

·         A szándéknyilatkozatokat kézzel írott formában nem fogadjuk el.

·         A szándéknyilatkozat a következőket tartalmazza:

o        a pályázat címe;

o        a Leonardo programra való hivatkozás;

o        a partnerek szerepének rövid leírása

o        konkrét hivatkozás arra, hogy a felek vállalják „A partnerekre vonatkozó minőségbiztosítási kötelezettségek” (ld. 7. számú melléklet) tiszteletben tartását

·         Ezen kívül tartalmaznia kell még:

o        a dátumot,

o        az intézmény hivatalos képviselőjének aláírását és beosztásának megnevezését.

 

2.1 számú melléklet               Ellenőrzési lista a formai feltételekhez

 

Győződjenek meg róla, hogy a pályázatuk megfelel-e az alábbi formai követelményeknek!

Csak a formai szempontból megfelelő pályázatok kerülhetnek tartalmi értékelésre!

·        A pályázati felhívásban megadott pályázat beadási határidőt betartották;

·        A partnerek száma megfelel a pályázati kiírás követelményeinek: legalább két ország intézményei vesznek részt az együttműködésben, közülük legalább egy intézmény az Európai Unió valamely tagállamából származik.

·        Ellenőrizzék, hogy az adminisztratív szabályokat betartották-e:

 

·      A programban csak intézmények pályázhatnak,

·      A pályázatot az Európai Unió egyik hivatalos nyelvén nyújtották be.

·      A pályázati űrlap a megfelelő helyen tartalmazza a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének sajátkezű aláírását.

·      A pályázatot a hivatalos Leonardo da Vinci pályázati űrlapon nyújtották be.

·      A pályázathoz csatolták legalább egy partnerintézmény szándéknyilatkozatát (ld. 1. számú melléklet)

·      Az 1.5 pontban olvasható Nyilatkozat aláírásával igazolják, hogy a pályázó intézmény nincsen a felsorolt helyzetek valamelyikében, és rendelkezik a projekt sikeres megvalósításához szükséges pénzügyi és szervezeti kapacitással.

·        Részletes költségvetést készítettek a projekthez, és azt a pályázati űrlapban található táblázaton nyújtották be.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

2.2 számú melléklet:          A pályázó intézmények pénzügyi és szervezeti kapacitására vonatkozó bírálati szempontok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezek a bírálati szempontok lehetővé teszik a pályázó intézmények a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi és szervezeti kapacitásának vizsgálatát, valamint biztosítékot nyújtanak, hogy a pályázó intézmények megfelelő és stabil pénzügyi háttérrel rendelkeznek a projektben szereplő tevékenységek megvalósításához és a saját forrás előteremtéséhez[23].

Ennek érdekében minden pályázó intézménynek be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat:

  • Szervezetük jogi helyzetét igazoló hivatalos dokumentum (a bírósági nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi kivonat vagy a fenntartó önkormányzat igazolása vagy alapító okirat).
  • Az elmúlt három évre vonatkozó hivatalos éves mérleg[24]. A közintézmények[25] mentességet élveznek ezen kötelezettség teljesítése alól abban az esetben, ha csatolják a közintézményi státuszuk igazolását.
  • Amennyiben a közösségi támogatásra vonatkozó igény meghaladja a 300.000 euró összeget, a pályázó intézménynek csatolnia kell a pályázathoz egy, a Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett független könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentést. A jelentésnek igazolnia kell az utolsó lezárult pénzügyi év számláit, és tartalmaznia kell a pályázó intézmény pénzügyi kapacitásának értékelését. A közintézmények[26] mentességet élveznek e kötelezettség teljesítése alól abban az esetben, ha csatolják a közintézményi státuszuk igazolását.

Fenti dokumentumokat csak az eredeti pályázati példányhoz kell csatolni, a másolati példányok esetében ez nem szükséges.

Továbbá, az Európai Bizottság és a Leonardo Nemzeti Iroda további dokumentumok benyújtására is kérheti a pályázóintézményeket a projektciklus során bármikor. A dokumentumok magukba foglalhatnak többet is az alábbi tételek közül:

  • Az igényelt támogatás egy részére vagy egészére vonatkozó banki garancia.
  • Egyértelmű kötelezettségvállalás az adott projekt finanszírozásában résztvevő szervezetek részéről a pályázatban vállalt összeg biztosításáról.
  • Egyértelmű kötelezettségvállalás a pályázó intézmények részéről, melyben részt vállalnak a projekt finanszírozásában, és amennyiben szükséges, vállalják azon költségek finanszírozását, melyeket nem fedezné a közösségi támogatás abban az esetben, ha a többi partnerszervezet elmulasztana részt vállalni a finanszírozásban.

 


3. számú melléklet       országkódok

 

Európai Unió

 

MT

MÁLTA

AT

AUSZTRIA

 

NL

HOLLANDIA

BE

BELGIUM

 

PL

LENGYELORSZÁG

CY

CIPRUS

 

PT

PORTUGÁLIA

CZ

CSEHORSZÁG

 

SE

SVÉDORSZÁG

DE

NÉMETORSZÁG

 

SI

SZLOVÉNIA

DK

DÁNIA

 

SK

SZLOVÁKIA

EE

ÉSZTORSZÁG

 

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

ES

SPANYOLORSZÁG

 

 

 

FI

FINNORSZÁG

 

AZ EFTA ORSZÁGAI

FR

FRANCIAORSZÁG

 

IS

IZLAND

GR

GÖRÖGORSZÁG

 

LI

LIECHTENSTEIN

HU

MAGYARORSZÁG

 

NO

NORVÉGIA

IE

ÍRORSZÁG

 

 

 

IT

OLASZORSZÁG

 

EGYÉB ORSZÁGOK

LV

LETTORSZÁG

 

BG

BULGÁRIA

LT

LITVÁNIA

 

RO

ROMÁNIA

LU

LUXEMBURG

 

TR

TÖRÖKORSZÁG

 

 

 

4. számú melléklet       intézménytípusok kódjai

 

PME

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALAT (250-NÉL KEVESEBB ALKALMAZOTTAL)

GE

NAGYVÁLLALAT (250 VAGY TÖBB ALKALMAZOTTAL)

GRE

CÉGEK CSOPORTJA, SZÖVETSÉGE

OE

MUNKAADÓK SZÖVETSÉGE, SZERVEZETE

OS

SZAKSZERVEZET

OP

KÖZÖS VÁLLALAT

OF

SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY, SZAKKÉPZŐ SZERVEZET

U

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AUEF

EGYETEM - VÁLLALAT SZAKKÉPZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE

CR

REGIONALIS KONZORCIUM

OST

SZEKTORIÁLIS SZERVEZET

CC

KERESKEDELMI, IPARI, AGRÁR KAMARA

OPR

SZAKMAI SZERVEZTEK/SZÖVETSÉGEK/CSOPORTOK

OQ

VIZSGÁZTATÓ SZERVEZETEK

PP

HATÓSÁGOK

EUR

EURÓPAI SZINTŰ SZERVEZETEK

REC

KUTATÓINTÉZETEK

O

EGYÉB SZERVEZETEK

 

 

5. számú melléklet       nyelvi kódok

 

BG

BOLGÁR

LT

LITVÁN

CZ

CSEH

LU

LUXEMBURGI

DA

DÁN

LV

LETT

DE

NÉMET

MT

MÁLTAI

EE

ÉSZT

NL

HOLLAND

EN

ANGOL

NO

NORVÉG

ES

SPANYOL

PL

LENGYEL

FI

FINN

PT

PORTUGÁL

FR

FRANCIA

RO

ROMÁN

GR

GÖRÖG

SE

SVÉD

HU

MAGYAR

SI

SZLOVÉN

IS

IZLANDI

SK

SZLOVÁK

IT

OLASZ

TR

TÖRÖK

 

 

6. számú melléklet       A HÁTRÁNYOS HELYZET MEGHATÁROZÁSA

 

A Tempus Közalapítvány pályázati programjainak kezelése során hangsúlyt kap a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása. A szociálisan hátrányos helyzetűek és a velük foglalkozó intézmények segítésére a bírálat során többletpontok, illetve a támogatás megítélésekor többlettámogatás adhatók (a részleteket ld. a Pályázatíró Kalauzban). A Leonardo program mobilitási pályázattípusában célcsoportok szerint a következőképpen került meghatározásra a szociálisan hátrányos helyzet:

 

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok esetében szociálisan hátrányos helyzetűnek tekintjük azt a diákot

 

Felsőoktatásban résztvevő hallgatók esetében szociálisan hátrányos helyzetűnek tekintjük azt a hallgatót

 

Fiatal dolgozók és friss diplomások esetében szociálisan hátrányos helyzetűnek tekintjük azt a kedvezményezettet

 

A kedvezményezettek szociálisan hátrányos helyzetét a beszámoláskor hivatalos dokumentumokkal szükséges igazolni.

7. számú melléklet       A partnerekre vonatkozó minőségbiztosítási kötelezettségek

 

A küldő intézmény vállalja, hogy:

q       A fejlesztendő készségeket és kompetenciákat figyelembe véve meghatározza a szakmai gyakorlat/tanulmányút célját.

q       Kiválasztja a fenti célok eléréséhez megfelelő célországot és fogadó intézményt, valamint meghatározza a projekt hosszát és  szakmai tartalmát világosan meghatározott, átlátható feltételek alapján kiválasztja a kedvezményezetteket.

q       A partnerekkel együttműködve felkészíti a kedvezményezetteket a fogadó országban rájuk váró gyakorlati, szakmai és kulturális életre, különös hangsúlyt fektetve a szaknyelvi felkészítésre.

q       Olyan szerződést köt a partnereivel, amelynek tartalma minden partner számára világos.

q       Megszervezi az utazást, a szállást, intézi a vízumkérelmi és munkaügyi eljárásokat, valamint a társadalombiztosítást és egyéb biztosításokat.

q       Minden egyes kedvezményezettel közösen kiértékeli a Leonardo programban való részvételen keresztül elért személyes és szakmai fejlődését.

 

A közvetítő intézmény (ahol van ilyen), vállalja, hogy:

q       Kiválasztja a megfelelő fogadó intézményeket és biztosítja, hogy azok  együttműködjenek a szakmai gyakorlat/tanulmányút céljainak elérésében.

q       Megadja a partnerek elérhetőségeit és biztosítja a szakmai gyakorlatok/tanulmányutak részleteinek előkészítését  még a kedvezményezettek kiutazását megelőzően.

 

A küldő és a fogadó intézmény együttesen vállalják, hogy

q       Személyre szabott szakmai programot állítanak össze minden egyes kedvezményezettnek (lehetőség szerint az előkészítő látogatás alatt)

q       Megállapodnak a szakmai gyakorlat nyomonkövetéséről és a mentorálásról.

q       Biztosítják a megszerzett készségek és kompetenciák elismerését és ennek érdekében az egyeztetett érvényesítési eljárást alkalmazzák.

q       Megfelelő kommunikációs csatornákat alakítanak ki minden partner, így a kedvezményezettek számára is.

q       A projekt előrehaladását folyamatosan értékelik és, amennyiben szükséges, megfelelő korrekciókat alkalmaznak.

 

A fogadó intézmény vállalja, hogy:

q       Elősegíti a fogadó ország kultúrájának és szokásainak megértését a kedvezményezett számára.

q       A kedvezményezetteket a tudásuknak, készségeiknek, kompetenciáiknak és képzési céljaiknak megfelelő feladatokkal és felelősségi körökkel látja el, valamint biztosítja számukra a szükséges eszközöket és támogatást.

q       Megbíz egy munkatársat (mentort) a kedvezményezett szakmai előrehaladásának nyomonkövetésére.

q       Gyakorlati segítséget ad, amennyiben szükséges.

q       Ellenőrzi, hogy minden kedvezményezett rendelkezik-e megfelelő biztosítással.

 

A kedvezményezett vállalja, hogy:

q       A szakmai gyakorlatot/tanulmányutat részletező megállapodásban foglaltaknak eleget tesz, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy a szakmai gyakorlat/tanulmányút sikeres legyen.

q       Elfogadja a fogadó intézményben életben lévő szabályokat, a munkaidőt, a viselkedési normákat és a titoktartásra vonatkozó szabályozást.

q       Kommunikálja a küldő intézmény felé a szakmai gyakorlattal/tanulmányúttal kapcsolatban felmerült problémákat és változásokat.

q       A szakmai gyakorlat/tanulmányút végén beszámolót készít a megadott szempontok alapján, amelyhez mellékeli a küldő intézmény által kért számlákat, bizonylatokat.

 [1] Kérjük használja a 4. sz. mellékletben található kódokat.

[2] európai uniós

[3] Lásd 6. sz. melléklet

[4] Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott kódokat.

[5] Kérjük, alkalmazza a 4 sz. mellékletben megadott kódokat.

[6] Kitöltendő szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok és szakképző intézményben dolgozó oktatók mobilitása esetén.

[7] A szociálisan hátrányos helyzet program általi értelmezését a 6. számú mellékletben találják. Az ott leírtakon kívüli szociálisan hátrányos helyzetet a bírálatkor nem áll módunkban figyelembe venni.

[8] Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott kódokat! A fogadó intézményeket az ország betűrendje szerint állítsa sorrendbe.

[9] Kérjük, alkalmazza a 4. sz. mellékletben megadott kódokat!

[10] Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott kódokat! A partner intézményeket az ország betűrendje szerint állítsa sorrendbe.

[11] Kérjük, alkalmazza a 4. sz. mellékletben megadott kódokat!

 

[12] Azonos kiutazásnak számít azoknak a külföldi gyakorlatoknak/csereprogramoknak a csoportja, melyeknél ugyanaz a fogadó ország, ugynaz a munkanyelv, és a kiutazás időtartama megegyezik.

 

[13] Kérjük, alkalmazza a 3 sz. mellékletben található országkódokat!

[14] Kérjük, alkalmazza az 5. sz. mellékletben található nyelvi kódokat!

[15] Kísérőt a program a 21. életévüket be nem töltött kedvezményezettek esetén támogat szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok és fiatal dolgozók célcsoportjában. 

[16] A külföldi gyakorlatok tervezett időkeretét hetekben adja meg! Az eltérő időtartamú külföldi gyakorlatokat külön sorokban tüntesse fel akkor is, ha a fogadó ország azonos. A kiutazás időtartamát a következőképpen kell feltünteni: ha pl. 3 kedvezményezett utazik 12 hétre, ‘12’-t kell beírni , nem pedig 3x12=36 hetet.

 

Megjegyzés. A projekt jellegéből adódóan (friss diplomások egyedi szakmai gyakorlata) jelenleg a fenti táblázat pontosan nem tölthető ki.

[17]        Csatolja az erre vonatkozó dokumentumokat, ha azok rendelkezésre állnak!

[18] Kérjük, hogy tanulmányozza át a Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez – Mobilitási projektek c. kiadványunkat!

[19] A kísérő személyek mobilitási költségeit itt kell feltüntetni.

[20] A felkészítésre Leonardo támogatás általában külföldi gyakorlatok esetében igényelhető, csereprogramok esetében külön indoklás szükséges.

[21] A felkészítés, valamint a kis és középvállalkozók első pályázatának támogatása együttesen csak indokolt esetben haladhatja meg a Leonardo programtól igényelt támogatás 10%-t.

[22]     Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott országkódokat!

[23]     A kiválasztott projektek számára a Közösségi pénzügyi támogatás a projektek költségvetéséhez való hozzájárulásként kerül megítélésre, általában nem fedezi az összes szükséges kiadást.

[24]     A “hivatalos” kifejezés a számlák megfelelő külső szerv általi igazolását és/vagy közzétételét és/vagy a szervezet közgyűlése általi elfogadását jelenti.

[25]     Beleértve a közép- és felsőfokú képzőintézményeket.

[26]     Beleértve a közép- és felsőfokú képzőintézményeket.