Disszeminációs Terv

a HU/02/PL/210-es számú Leonardo mobilitás projekt megállapodásához

 

A projekt konzorciumának valamennyi tagja rendelkezik konkrét tervvel a projekteredmények kiterjesztésére. Az egyes partnerek terveit tekintve elmondhatjuk, hogy érdeklődésüktől függően más és más irányban és kör számára kívánják a tevékenységet kiterjeszteni és így a disszeminációs lehetőségek nagyon változatosak. A tervek sokirányúságából eredően a disszemináció sikeressége feltétlenül biztosítottnak látszik. Ezt annak tudatában is állíthatjuk, hogy a külföldi partnerek érdeklődése a tevékenységek kiterjesztésében már a projekt jelenlegi stádiumában konkrét projekttervekben (többek között két Leonardo kísérleti projekt) is megfogalmazódik.

 

A konkrét elképzelésekről részletesen:

 

A konzorcium magyar felsőoktatási intézményei kettős igényt fogalmaztak meg a jelen mobilitási projekt pályázatában.

 

Egyrészről, a nemzetközivé váló munkaerő piac igényeire az oktatási intézmények a szervezetükön belül kívánnak válaszolni, nemzetközi együttműködést keresve mind az oktatás, mind a gyakorlat területén. Különböző európai támogatással, vagy egyetemek közötti csereprogramok keretében mára már gyakorlattá vált a hallgatók cseréje, a hallgatóknak lehetőségük van hosszabb-rövidebb ideig külföldön tanulni és így a szükséges nemzetközi tapasztalatot megszerezni. A külföldön végzett szakmai gyakorlat új lehetőség ennek a nemzetközi tudásnak a megszerzésére.

 

Másrészről, a képzések megújulásának egyik iránya a szakmai gyakorlat szerepének megnövekedése a hagyományos képzéseken belül. Ennek feltétele, hogy a képzés minősége, tartalma ne veszítsen értékéből, azaz a szakmai gyakorlatok minőségbiztosítása megfelelő legyen. Külföldi vállalatnál végzett szakmai gyakorlatról még kevés a tapasztalatunk és a minőségbiztosítás módszertanának hazai adaptálása, kialakítása most folyik.

 

Mobilitás pályázatunknak mindkét igény kielégítésében komoly szerepe lehet, és amennyiben a fent említett kísérleti projektpályázat(ok) elfogadásra kerül(nek), akkor ezek mélyebb kifejtésre is kerülhetnek. Ezek az igények azonban természetesen nem csak a konzorciumban résztvevő magyar felsőoktatási intézményeknél merülnek fel. Az eredmények kiterjesztésének természetes iránya a további magyar felsőoktatási intézmények felé illetve az informatikuson kívül más képzések felé történő nyitás. Az egész kérdéskörnek különös időszerűséget ad a Bolognai Deklaráció, az a tény, hogy a magyar felsőoktatásnak most kell kidolgoznia a leendő kétlépcsős képzések irányelveit, beleértve az Európai Oktatási Térségnek megfelelő szakmai gyakorlatok rendszerét.

 

A konzorcium német tagja (IBISTRA) német kis- és középvállalatok igényét felmérve csatlakozott a projekthez. Más kelet-, közép-európai országok egyetemeivel is hasonló projekteket hozott létre (konkrétan pl. a vilniusi Gediminas Technical University-vel), felhasználva az ezen projektet megelőző korábbi 2 magyar Leonardo mobilitási projekt eredményeit.

 

A konzorcium francia tagja a CNAM egy nagy múltú francia felsőoktatási intézmény, amely nagy tapasztalatokkal rendelkezik az ipari hátterű, alternáló képzésben. Ezen tapasztalataikat korábban Phare illetve Tempus projektek keretében adták át a BME-nek, ahol ez a képzés mára már beindult és beépült az egyetem szervezetébe és gyakorlatába. A képzés újszerűségét jelentő ipari képzési szakasz az eddigi gyakorlat szerint Magyarországon valósult meg. Jelen mobilitás projekt lehetőséget nyújt arra, hogy az alternáló képzés ipari szakaszát külföldi vállalatnál töltse a hallgató. Ez tehát már önmagában a korábbi projektek eredményeinek kiterjesztését jelenti.

A CNAM ezen felül, francia állami támogatással és egyéb európai források felhasználásával az alternáló, ipari hátterű képzés elterjesztését, az ebben résztvevő oktatási intézmények hálózatának létrehozását tervezi. Erre vonatkozó újabb Leonardo kísérleti projekt pályázatát a közeljövőben fogja előterjeszteni, kelet-közép európai egyetemek együttműködésével. A BME partnerként kíván együttműködni ebben a tervezett munkában is, többek között a jelen mobilitás projekt eredményeinek terjesztését is vállalva.

 

Terveink szerint, melyek egybeesnek külföldi partnereink terveivel is, az eredmények disszeminációját egy általunk szervezett konferencia, illetve más konferenciákon való részvétel keretében valósítanánk meg, melyen a projekteredmények ismertetésén túl, további együttműködések létrehozását tekintenénk célunknak. Konzorciumunk tagjai nagy tekintélyű oktatási intézmények, melyek konferencia-felhívásának sikerére komoly esély van, a disszemináció eredményessége remélhető.

 

Budapest.2002. július 19.