Megjegyzés: A projekt csökkentett, 33 fős létszámmal került elfogadásra.

 

 

Az Európai Közösség akcióprogramja

a szakképzés támogatására

 

 

Második szakasz: 2000-2006

 

 

Pályázati űrlap

Mobilitási projektek

 

 

 

2005-2006 évi pályázati fordulók

 

 

Az alábbi táblázatot a Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki!

Ország

Év

A projekt száma

HU

05

PL-

EX-

 

 

Európai Bizottság

 


 


 


A pályázó intézmény neve

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

A kapcsolattartó személy neve

DR. MOSON PÉTER

Utca, házszám

BERTALAN LAJOS U. 2.

Irányítószám – Város

H-1111

BUDAPEST

 

 


Átvételi elismervény

 

Az átvételi elismervényt a Leonardo Nemzeti Iroda visszajuttatja a pályázó intézménynek, ezzel igazolva a pályázati űrlap beérkezését. Kérjük, hogy a fenti táblázatot és a projekt címét pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe: MÉRNÖKHALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATA  ( MOB05 )

 

 

 


Az alábbiakat a Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki!

 

Pályázati űrlapját átvettük:

           

 

Ország

Év

Projekt száma

HU

05

PL-

EX-

 

 

Kérjük, a Leonardo Nemzeti Irodával való további kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzanak a fenti számra!

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dátum:

 

 

 

 


 

Tartalomjegyzék

(az 1-7. részt minden esetben ki kell tölteni)

1      A projekt bemutatása..................................................................................................................................... 4

1.1        pályázó intézmény adatai &........................................................................................................... 4

1.2        A koordináló intézmény adatai &............................................................................................... 4

1.3        Általános információk &................................................................................................................. 5

1.4        A projekt összefoglalása &............................................................................................................. 6

2      A pályázat indoklása...................................................................................................................................... 9

2.1        Igényfelmérés &................................................................................................................................. 9

2.2        A projekt céljai &................................................................................................................................... 10

3      Partnerek &........................................................................................................................................................ 12

3.1        A küldő intézmény(ek)re vonatkozó adatok....................................................................... 12

3.2        A fogadó intézmény(ek)re vonatkozó adatok.................................................................... 13

3.3        Az együttműködésben résztvevő egyéb partnerekre vonatkozó adatok....... 14

3.4        A partnerintézmények részletes bemutatása&.............................................................. 15

3.4.1      Partnerintézmények a küldő országban.................................................................................. 15

3.4.2      Partnerintézmények a fogadó ország(ok)ban........................................................................ 16

4      A külföldi gyakorlat/ csereprogram megvalósítása......................................................... 18

4.1        A kedvezményezettek kiválasztása &.................................................................................... 18

4.2        A kedvezményezettek felkészítése &........................................................................................ 19

4.3        A küldöldi gyakorlat/ csereprogram tartalma &....................................................... 19

4.4        A kedvezményezettek tutorálása és mentorálása &................................................. 20

4.5        A megszerzett ismeretek elfogadtatása és érvényesítése &.................................. 21

4.6        A projekt folymatos értékelése &............................................................................................. 21

4.7        A kiutazások becsült adatai......................................................................................................... 22

5      Projektmenedzsment&................................................................................................................................ 23

6      Az eredmények terjesztése &.................................................................................................................. 24

7      A projekt költségvetése &...................................................................................................................... 25

A költségvetés indoklása........................................................................................................................................... 26

Kiegészítő táblázatok &............................................................................................................................................ 27

8      A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROJEKTEK.............................................................................. 28

8.1        Kölcsönösség.............................................................................................................................................. 28

8.2        Egymásra épülő pályázatok (amelyek a jelen pályázati forduló alatt kerültek benyújtásra)                28

8.3        A pályázathoz kapcsolódó egyéb projektek........................................................................ 29

Mellékletek.......................................................................................................................... 22

 

 

 

Az űrlap egyes kérdéseinél feltüntetett & jelzés a Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez – Mobilitási projektek c. kiadvány használatára utal.


 

 

1           A projekt bemutatása

 

1.1               pályázó intézmény adatai &

A mobilitási programokra kizárólag intézmények nyújthatnak be pályázatot

 

Az intézmény neve magyarul

(Tüntesse fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen)

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  (.BME.)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

BUDAPESTI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS   ( BME )

Az intézmény típusa [1]

U

 

Az intézmény székhelye

 

Utca

MŰEGYETEM RAKPART

Házszám

1-3.

Irányítószám

H-1111

Város

BUDAPEST

Közösségi adószám

HU15308799

Hivatalos bejegyzés helye, dátuma és száma

Budapest, 2001. 06. 25 -  8.815/3/2001

Telefon

+3614631111

Fax

+3614631291

E-mail

moson@bme-tk.bme.hu

 

A kapcsolattartó személy adatai

 

Név

DR. MOSON PÉTER

Beosztás

LEONARDO INTÉZMÉNYI KOORDINÁTOR

Utca

BERTALAN LAJOS

Házszám

2

Irányítószám

H-1111

Város

BUDAPEST

Telefon

+3614632690

Fax

+3614631291

E-mail

moson@bme-tk.bme.hu

Honlap

http://www.tudig.bme.hu

 

 

1.2               A koordináló intézmény adatai &

Ezt a táblázatot csak abban az esetben töltsék ki, ha a pályázó intézmény nem azonos a koordináló intézménnyel!

Az intézmény neve magyarul

(Tüntesse fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen)

 

Az intézmény neve angolul, németül vagy franciául

 

Az intézmény típusa2

 

 

Az intézmény székhelye

 

Utca

 

Házszám

 

Irányítószám

 

Város

 

 

A kapcsolattartó személy adatai

 

Név

 

Beosztás

 

Utca

 

Házszám

 

Irányítószám

 

Város

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Honlap

http://

 

 

1.3               Általános információk &

A kedvezményezettek típusa

(csak egyet jelöljenek meg)

 

 

1. Külföldi gyakorlatok

 

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok                                                               

Felsőoktatásban tanuló diákok                                                                                                                                X

Fiatal dolgozók (középfokú végzettséggel rendelkezők)                   Friss diplomások 

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok esetén, kérjük, adja meg a leendő projektben érintett szakmák OKJ-ban szereplő nevét és számát!

·          

·          

·          

·          

 

 

2. Csereprogram

Humánerőforrás vezetők, szakképzési vezetők és munkatársak, oktatók, foglalkoztatási tanácsadók                                                                                                                 

Szaknyelvet oktatók, szaknyelvi tanácsadók                                                             

 

A projekt címe

(max. 100 karakter, szóközökkel együtt)

MÉRNÖKHALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATA

A projekt címe angolul, franciául vagy németül

PRACTICAL PLACEMENT OF UNDERGRADUATE ENGINEERING STUDENTS

 

A projekt rövid címe

(max. 25 karakter)

MOB05

 

A pályázat mely cél(oka)t kívánja megvalósítani?

a        “szakmai készségek és szakmai tudás fejlesztése, …                           

b        “szakmai továbbképzés minőségének fejlesztése és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása….       

c        “szakmai képzéssel kapcsolatos újítások támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése….                                                                    

 

A projekt időtartama (hónap):

A projekt kezdete: 2005/06/01 (éé/hh/nn)

A projekt vége : 2006/05/31 (éé/hh/nn)

 


 

1.4               A projekt összefoglalása &

 

Írjon rövid (max. 1 oldal, 30 sor terjedelmű) projekt-összefoglalót, melyben jellemezze a projektben szereplő partnereket, ismertesse a projekt céljait a partnerek/pályázó intézmény/kedvezményezettek szemszögéből, írjon a pályázat hátteréről, arról, hogy milyen szükségleteket elégít ki a projekt, illetve a projekt megvalósításának lépéseiről (mikor, hol, mi történik).

 

-

A magyar mérnökképzés hagyományosan jó színvonalú, végzetteink világszerte elismertek, keresettek. Mindemellett több oldalról (hallgatóság, gazdaság, kormányzat, stb.) kritika tárgya a szakmai, nemzetközi tapasztalatok hiánya. A projekt e probléma megoldásához kíván hozzájárulni, elősegítve hallgatóink jobb elhelyezkedési lehetőségét, országunk versenyképessége növekedését.

A közvetlen cél a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 40 magasabb évfolyamú (kb. 210, illetve 150 kreditpontot megszerzett) hallgatója átlagban 20 hét hosszúságú külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, társfinanszírozása. Jelezzük, hogy a két vezető fővárosi műszaki felsőoktatási intézmény már évek óta együttműködik e témában. A hasonló célkitűzésű HU/02/PL/210 Leonardo mobilitási projekt jelölt volt a 2004. évi hazai „Mobilitási Nívódíjra”. A tavalyi HU/04/PL/210 projekt már fél év alatt érdemben megvalósult.

A megvalósításnál (pl. kiválasztás, felkészítés, minőségbiztosítás) építünk a korábbi Leonardo projektek (kísérleti és mobilitási) tapasztalatára, illetve az új lehetőségekre (pl. EUROPASS), elvárásokra. Következetesen alkalmazzuk az EU mobilitásokra vonatkozó irányelveit (“Statement of Principles on Quality in Educational Mobility”). A hely rövidsége miatt itt csak néhány alapvető elemre térünk ki:

A vállalti fogadókészséget több csatornán keresztül biztosítjuk (a partnerek nagy száma miatt csak egy-egy reprezentáns szerepel a konzorciumban szándéklevelével). Ezek a Leo-Net 26 ország több mint száz intézményét tömörítő hálózat (www.leo-net.org), a partneregyetemek (TU Berlin, INSA de Rennes stb.) hasonló szervezeti egységei, közvetlen vállalati kapcsolatok ( az EU országok gyakorlatát követve törekedünk oktatóink, hallgatóink aktivitása növelésére, tapasztalataink szerint ez a legjobb garancia a későbbi sikeres végrehajtáshoz).

A szerződéskötés alapvető feltétele egy egyetemi tutor / mentor léte, a mindkét fél (vállalat – egyetem) által elfogadott munkaterv. Ezt kiegészíti a kulturális, nyelvi felkészítés.

A hallgatók külföldi tartózkodása alatt kiemeljük a gyakorlatok folyamatos nyomon követését (kettős irányítás).

Az elismerésnél a "klasszikus" módszerek (pl. diploma-tervezés /30 kreditpont/, praktikum szemeszter, index bejegyzés, vállalati ajánló levél) mellett bevezetjük az EUROPASS bizonyítványt.

A menedzsment, tájékoztatás, kommunikáció terén párhuzamosan alkalmazzuk a hagyományos (plakát, faliújság, újságcikk, telefon), és a modern technikákat (email, honlap - www.tudig.bme.hu ).

E pályázat elkészítői, tervezett végrehajtói 1999 óta több mobilitási projektet szerveztek a Leonardo da Vinci program keretében Részt vettek a HU/01/PL/202 projekt megvalósításában, mely a projektmenedzsment és fenntarthatóság kategóriában magyar "Mobilitási Nívódíj"-ban részesült, illetve 2004-ben bekerült Európa 5 legjobb felsőoktatási mobilitási projektje közé.

A Leonardo program népszerűsítését, a disszeminációt mindig fontosnak tartottuk (pl. 2004-ben cikkek, előadások az ICEE, EAIE nemzetközi konferenciákon, műsor az MTV-ben) hiszen ez a Leonardo program ismertségének növelése mellett lehetősét ad újabb partnerkapcsolatok kiépítésére.

A Leonardo program keretében létrejött struktúráknak (pl. BME Leonardo Iroda) jelentős  multiplikáló hatása, az intézmények hasonló minőségbiztosítási feltételekkel valósítják meg többi szakmai gyakorlatukat is.

 

 

 

 

-

Összefoglalás angolul, franciául vagy németül

SUMMARY (in English)

The Hungarian engineering education traditionally has a good reputation in all over the world. However the lack of professional and international experience is often criticised (by students, economy, government, etc.). This project proposal intends to contribute to the resolution of this situation in part, improving the job-market value of the graduating students and consequently the competitiveness of the Hungarian economy.

The direct goal is to organise and co-finance foreign practical internship for 40 higher year students (210, 150 ECTS credit points correspondingly) of the Budapest University of Technology and Economics (BME) and the Budapest Tech (BMF) for an average of 20 weeks in length each. The 2 leading educational institutes of technology from the capital have been cooperating for several years in this field. The Leonardo mobility project HU/02/PL/210 was among the nominees for the Hungarian “Mobility Award” of year 2004. The similar project of the last year (HU/04/PL/210) has been realized practically in half a year.

In the implementation we apply the EU guidelines on quality management (“Statement of Principles on Quality in Educational Mobility”).

The experiences of the previous Leonardo projects (for example in the selection of the participants, in the pre-training preparation and the quality management etc.) and new demands, possibilities (e.g. EUROPASS) will be used. Due to the lack of space only some basic principles are mentioned here:

Several channels will be applied to identify host enterprises (because of the great number of partners there are only some representative companies listed in the application with their letter of intents). These channels are: the Leo-Net network, which gathers more than one hundred institutions from 26 countries (www.leo-net.org), the similar organisations of our partner universities (TU Berlin, INSA de Rennes etc.) and directly the existing university-company partnerships (based on the practice of the EU countries we encourage the activity of our teachers and the students, which according to our practice is the main guarantee of the successful implementation).

The main condition of signing the contract is the existence of a university tutor / mentor, and a learning plan accepted by both partners (enterprise – university).

There is a continuous monitoring of the practical training (double guidance) during the stay abroad. In the acceptance besides the „classical” methods (e.g. diploma–thesis work for 30 ECTS credits, practical training semester, record in the transcript, letter of recommendation from the company) the EUROPASS certificate will be introduced.

The traditional (posters, bulletin boards, newspaper articles, telephone) and modern methods (email, web-page: www.tudig.bme.hu , mailing lists) are used simultaneously in the management and the information, communication.

The makers of this application have carried out several Leonardo mobility projects since 1999 and among others they took part in the implementation of a project HU/01/PL/202 which was awarded by the Hungarian Mobility Award (in the category of project-management and sustainability), and  was selected among the best 5 European higher education Leonardo mobility projects in 2004.

We’ve always been aware of the significance of the popularisation and dissemination of the Leonardo programme (e.g. in 2004 articles and presentations at the ICEE and EAIE international conferences on education, programme on the Hungarian television, MTV), which helps to create new cooperation as well.

The structures (e.g. Leonardo Office of BME) related to Leonardo program play an important multiplicator role, as the same methods (quality criteria) are applied to other internships.

 


 

 

Hivatalos aláírás (a pályázó intézmény részéről) &

 

 

Név

DR. ZRINYI MIKLÓS

Beosztás

TUDOMÁNYOS ÉS NEMZETKÖZI REKTORHELYETTES

 

 

 

1.5          Nyilatkozat

A mai napon az intézményre vonatkozóan felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy:

 

-          nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, nem kötött egyezséget hitelezőivel, tevékenységeit nem függesztette fel, nem folyik ellene ilyen jellegű eljárás, és nincsen a nemzeti jogszabályok és rendelkezések által előírt eljárásból eredő, hasonló helyzetben;

-          nem ítélték el jogerősen olyan okokból, amelyek alapján megkérdőjelezhető szakmai megbízhatósága;

-          nem ítélték el jogerősen szakmai vétséggel összefüggő szabálysértés miatt;

-          országa törvényeinek megfelelően eleget tett és tesz társadalombiztosítási járulék- és adófizetési kötelezettségének;

-          nem ítélték el jogerősen csalásért, vesztegetésért, bűnszövetkezetben való részvételért vagy bármilyen törvényellenes tevékenységért, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeire nézve hátrányos;

-          nem állapították meg róla, hogy súlyos szerződésszegést követett el a közösségi[2] költségvetésből finanszírozott közbeszerzési eljárással vagy egyéb támogatási eljárással összefüggésben;

-          tudomásom szerint nem áll fenn összeférhetetlenség (családi, személyes, politikai, nemzeti, gazdasági vagy bármilyen érdekérintettség) egy olyan intézménnyel vagy személlyel kapcsolatosan, ami/aki közvetlen illetve közvetett módon érintett a pályázat bírálatában vagy a szerződéskötésben;

-         nem tájékoztatja hamisan az Európai Bizottságot a bírálati szakasz ideje alatt, és nem mulasztotta el az igényelt információk átadását.

Továbbá, a mai napon kijelentem, hogy az intézmény rendelkezik a pályázat sikeres megvalósításához:

 

-          jogképességgel

-          szilárd és elegendő anyagi forrásokkal

-          a megkövetelt kompetenciákkal és szakmai képesítésekkel

 

Tudomásul veszem, hogy hamis nyilatkozat esetén adminisztratív és anyagi szankció hajtható végre ellenem vagy az intézményem ellen.

Igazolom, hogy a pályázati űrlapon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  2005. FEBRUÁR 3.            Hivatalos aláírás                                                        Az intézmény bélyegzője


 

2           A pályázat indoklása

 

2.1               Igényfelmérés &

·      Milyen európai, nemzeti, regionális, és/vagy szektoriális szintű igények, illetve intézményi stratégiai prioritások kielégítésére irányul a projekt?

-

A pályázat elsősorban a hazai mérnökképzés szakmai gyakorlat és nemzetközi elemeinek növelése igény kielégítéséhez járul hozzá. Ez teljes mértékben megfelel a kedvezményezettek - végzős egyetemi, főiskolai hallgatók- elvárásainak. Idézet a BME Diákközpont által 2003-ban végzett kérdőíves felmérés alapján készült 52 oldalas tanulmányból (20. oldal): "itt ugyanis a képzés gyengeségeire kérdeztünk rá. A vezető gyengeség továbbra is a szakmai gyakorlatok hiánya az oktatás egészén belül…". A legtöbb karon a képzés hiányosságai között a második helyet a nem elégséges nyelvtanulási lehetőség foglalja el. Hasonlóan nyilatkoznak a vállalatok is (pl. képviselőik révén a BME Társadalmi Szenátusában).

Mindkét intézmény (BME, BMF) most (2005/2006-ban) tér át a kétciklusú mérnökképzésre. Habár jelen projekt szakmai gyakorlatai még nem az új képzések (mérnöki alap-, mesterdiploma) hallgatóit érintik, meglétük előkészíti a kétszintű képzések ipari, nemzetközi kapcsolatai kiépítését.

A projekt külföldi partnerintézményei érdekeltek a szakmai gyakorlatok sikeres lebonyolításában. Ezek ugyanis részben e célra létrehozott szervezetek (pl. a LEO-NET hálózatot vezető DANUBE), részben olyan felsőoktatási intézmények (TU Berlin, INSA de Rennes), melyek a kölcsönösség alapján maguk vállalkoztak a közös tevékenységre, illetve olyan vállalatok, melyekkel évek óta sikeresen működünk együtt.

A fent idézett felmérés azt is bizonyítja, hogy a munkaerő felvételnél a vállalatok egyértelműen előnyben részesítik a szakmai (különösen külföldi) tapasztalatokkal rendelkezőket. Megjegyzendő azonban, hogy a szakmai gyakorlatra történő vállalati fogadókészség több tényező, elsősorban a piaci helyzet, függvénye.

Végezetül megemlítendő, hogy a kibővült Európai Unió alapvető érdeke a világméretű versenyben a több kultúrában járatos, magasan képzett szakemberek számának növelése

 

·      Mutassa be a kedvezményezettek csoportját (típus, foglalkozási/képzési terület, a képzés vagy foglalkoztatás szintje, esetleges fogyatékosságok, szociálisan hátrányos helyzet[3], stb.) és speciális igényeiket!

-

A kedvezményezettek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola magasabb évfolyamú (kb. 210, illetve 150 kreditpontot megszerzett, döntő többségükben mérnöki tanulmányokat folytató) hallgatói.

A pályázati kiírással összhangban a kedvezményezettek kiválasztásánál előnyt fognak élvezni a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók. Erre külön felhívjuk a figyelmet az ösztöndíjak meghirdetésénél (faliújság, honlap, elektronikus újság stb.).

 

 

 

 


2.2               A projekt céljai &

·      Mutassa be a projekt céljait a fentebb vázolt igényeknek, illetve a saját intézménye és a partnerintézmény(ek) stratégiai céljainak tükrében!

-

A projekt közvetlen célja 40 BME / BMF hallgató szakmai készsége, szaktudása, munkakultúrája, nyelvtudása stb. fejlesztése külföldi szakmai gyakorlat által.

Ezen túl a BME stratégiai tervében szerepel a szakmai gyakorlatok (ezen belül a külföldiek) számának növelése, rendszerének kialakítása. A kérdésnek külön jelentőséget ad a kétciklusú mérnökképzésre való áttérés, mely vélhetőleg a két nagy budapesti mérnökképző intézmény kapcsolataira is jelentős hatással lesz.

A Leonardo program (benne ez a projekt) segít a szervezeti keretek, partnerkapcsolatok, lebonyolítás, értékelés módszereinek továbbfejlesztésében. E célból hozta létre a BME 2002-ben a Leonardo intézményi koordinátor funkciót (e projekt koordinátora tölti be). Hasonló szervezeti keretek léteznek a BMF esetén is.

Reményeink szerint a projekt multiplikáló hatására az érintett kb. 10.000 magasabb évfolyamú hallgatóból mind többen (természetesen nem csak a Leonardo program keretében) vehetnek részt külföldi szakmai gyakorlatokon.

Az oktatási intézmény külföldi partnereket hasonló stratégiai célok vezérlik (pl. az INSA de Rennes tervei szerint minden hallgatónak nemzetközi tapasztalatra kell szert tennie).

Megemlítendő, hogy Magyarország EU tagsága miatt az utóbbi időben láthatóan növekedett az EU tagországok érdeklődése az együttműködés iránt e téren (példaként csak a BME aktív közreműködésével lezajlott „Svédületes” rendezvénysorozatot említjük)..

 

·      Mutassa be, hogy a nemzetközi mobilitás hogyan illeszkedik a kedvezményezettek igényeihez, és milyen hozzáadott értékkel bír oktatásuk és képzésük szempontjából!

-

A magasabb évfolyamú "mérnök" gyakorlatokat az elméleti tanulmányokat kiegészítő szakmai tapasztalatok megszerzése, a munka világának megismerése (pl. csoportmunka) indokolja.

A nemzetközi mobilitás amellett, hogy mindezeket elősegíti, kiegészül az európai kultúra (ezen belül munkahelyi) megismerésével, az idegen nyelvi ismeretek (benne általános, szaknyelv) megszerzésével, a kommunikációs készségek növelésével

 

·      Hogyan illeszkedik a projekt céljaihoz a külföldi gyakorlat/csereprogram időtartama és a választott fogadó ország?

-

A "mérnöki" gyakorlatok esetén a vállalatok egyértelműen a hosszabb időtartamút igénylik (hiszen elvárják, hogy a hallgató ténylegesen hasznos munkát végezzen, általában megoldjon egy konkrét feladatot). A választott 20 hét figyelembe a veszi az egyetemi képzés ritmusát is. A külföldi szakmai gyakorlat 1 szemeszter (a BME esetében tipikusan a tavaszi, a BMF hallgatóinál az őszi) alatt valósul meg.

A cél országok választásánál 2 szempont volt irányadó: (i) Franciaországgal, Németországgal hagyományosan szoros a kapcsolat (pl. a BME képez az adott nyelveken magyar hallgatókat), ezen országok hazánk legjelentősebb gazdasági partnerei. (ii) Emellett a programnak szeretnénk európai dimenziót adni, erre utal a Leo-Net szervezet, néhány további ország vállalata megjelenése a konzorciumban.

 

·         Ha intézményüknek már korábban is volt hasonló Leonardo projektje, milyen új/innovatív elemeket tartalmaz a jelenlegi pályázat a korábbi projekthez képest?

-

A BME ezen projekt menedzsmentje eddig 11 sikeres Leonardo mobilitási pályázatot (tavaly egyet „fiatal”, egyet „idős” egyetemi hallgatóknak, egyet „fiatal diplomásoknak”) nyújtott be.

A „magasabb évfolyamú - idős” felsőoktatási hallgatóknak (BME min. 210, BMF min. 150 kredippont) szóló pályázatokban (eddig összesen 4-ben) konzorciumi tagként szerepelt a BMF. A program mindkét intézmény hallgatói számára ismert (már várják, készülnek a szakmai gyakorlatokra), kialakultak a szervezés, minőségbiztosítás keretei.

Új elemként egyrészt fokozni kívánjuk a projekt multiplikáló hatását, azaz a pályázatban megadott létszámnál több hallgatót kívánunk a Leonardo program minőségbiztosítási rendszere szerint külföldi szakmai gyakorlatra küldeni. Ennek elemei már felelhetőek voltak a korábbiakban is (pl. a már említett 2004-es hazai mobilitási nívódíjra jelölt HU/02/PL/210 projektben több gyakorlat valósult meg a tervezettnél, vagy a konzorciumi tag RLE német vállalat más finanszírozással is fogad hallgatókat).

Másik új elem azon törekvés, hogy a program a hallgatók minél szélesebb körét érintse. A Leonardo ösztöndíjak nagyon népszerűvé váltak, jelentős a hallgatói túljelentkezés. Következetesen igyekszünk elérni, hogy a két intézmény különböző karai, szakai hasonlóan legyenek képviselve a kiutazók között, illetőleg a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók előnyt élvezzenek a kiválasztásnál.

E projekt kedvezményezettjeire már teljességgel bevezetésre kerül az. EUROPASS  bizonyítvány.

 

 

 

·         Amennyiben projektötlete kapcsolható a hazai Leonardo Nemzeti Iroda által meghatározott prioritások valamelyikéhez (vagy akár többhöz), kérjük, jelölje meg.

 

a)       a szociálisan hátrányos helyzetű célcsoportok mobilitási projektjei......................................... X

b)       azok a mobilitási pályázatok, amelyek munkaerő-piaci vagy vállalaton belüli képzést
egészítenek ki külföldi szakmai gyakorlattal............................................................................................

c)        a szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok számára szervezett legalább 8 hetes külföldi
szakmai gyakorlatok
.......................................................................................................................... X

d)       azok a csereprogramok, amelyekben a tanárok/oktatók tényleges szakmai gyakorlaton
vesznek részt, gyakorlati munkát is végeznek.......................................................................................

e)       azok a csereprogramok, amelyek az integrált oktatás bevált módszereinek a tanulmányozását célozzák.............................................................................................................................................................

 

Megjegyzendő, hogy e projekt csak kapcsolható a fenti prioritásokhoz, nem azokat érdemben szolgáló.

A kiutazók között várhatóan csak néhány szociálisan hátrányos helyzetű lesz.

A c) pont bejelölése értelmezés kérdése. A mérnökképzés a felsőoktatási hallgatók többsége számára szakmai szempontból alapképzésnek számít.

 


3           Partnerek &

 

Egy partnerintézmény csak egyszer szerepeljen az alábbi táblázatokban; a jelen projektben betöltött fő tevékenysége/szerepe alapján.

 

 

Mellékelje az összes – de legalább a minimális partnerszámnak megfelelő számú - együttműködő partner szándéknyilatkozatát!

 

3.1               A küldő intézmény(ek)re vonatkozó adatok

A táblázat A1-es sorában szerepeljen a pályázó intézmény, ha van koordináló intézmény, azt az A2-es sorban tüntesse fel.

 

Ország

kód[4]

Az intézmény neve magyarul

Típus

kód [5]

Utca, házszám

Irányítószám/város

Telefon

Fax

E-mail

szakképző intézmények esetén[6]

A kiutazó kedvezményezettek száma

szociálisan hátrányos helyzetű kedvezményezettek száma

Az intézmény teljes tanulói létszáma

Szociálisan Hátrányos helyzetűek száma a teljes létszámon belül[7]

A1

HU

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

U

Bertalan Lajos utca 2.

H-1111, Budapest

+3614632690, +36309329626

+3614631291, moson@bme-tk.bme.hu

16.000

1485

30

3

A2

HU

Budapesti Műszaki Főiskola (BMF)

U

Tavaszmező utca 17.

H-1084, Budapest

+3612102651

dudas.maria@kvk.bmf.hu

12.000

n.a.

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

40

4

 

 

Megjegyzés. A kiutazó szociálisan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok becsültek, mivel eddig ilyen kimutatást nem készítettünk, illetve a felsőoktatási pályázatok beadásakor még nem ismertek a kiutazók (magyarázatot lásd 3.2. pont).


 

3.2               A fogadó intézmény(ek)re vonatkozó adatok

Ebben a táblázatban csak azok a fogadóintézmények szerepeljenek, amelyek ténylegesen fogadják a kedvezményezetteket, a közvetítő intézmény(eke)t a 3.3-as táblázatban tüntesse fel.

 

Országkód[8]

Az intézmény neve nemzeti nyelven

Típuskód [9]

Utca, házszám

Irányítószám/város

Telefon

Fax

E-mail

A fogadó intézménybe érkező kedvezményezettek száma

B1

DE

Opsira Gmbh

PME

Leibnizstr. 20.

D-88250, Weingarten

+49751561890, +49751561899

klug@opsira.de

 

B2

DE

RLE International

GE

Robert-Boschstr10

F-50769 Köln

+492218886549

nbarabassy@rle.de

 

B3

ES

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes

PME

Passeig Blay 34, 2n

17800 Olot (Girona) Spain

+34 972269105, +34 972267558

rcr.arquitectes@coac.es

 

B4

NL

Royal Nedalco B.V.

GE

Bergen op Zoom

4500AA, The Netherlands

+31164213400, +31164213401

S.F.Maltha@nedalco.nl

 

 

 

 

 

 

Összesen

40

 

1. Megjegyzés. A fogadó intézménybe érkezők PONTOS SZÁMA NEM KERÜL KÖZVETLENÜL MEGNEVEZÉSRE. Az eddigi tapasztalataink azt mutatták (melyek részletes kifejtésére itt most nem térünk ki), hogy több mint egy évvel egy szakmai gyakorlat tényleges megkezdése előtt nem lehet megbízhatóan előre jelezni se az érintett hallgatókat (különösen, ha ezek magasabb évfolyamú hallgatók, diplomatervezők), se a fogadó vállalatokat. Amikor erre kísérletet tettünk (pl. a MOBI2000 - HU/99/2/07/109/PL/II.1:2.a/FPI projektben), akkor az esetek kb. felében konzorciumi tag módosítási kérelmet kellett benyújtanunk. Ezért döntött a konzorcium most úgy, hogy csak néhány reprezentatív vállalatot (akikre a fogadókészségen túl is számítunk), illetve a fő közvetítő partnereket nevezi meg. Hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő hallgatók és vállalatok felkutatása a több éves tapasztalat birtokában nem jelent problémát.

2. Megjegyzés. Az előző részben azt nem állítottuk, hogy a fogadó intézmények megnevezése soha nem lehetséges. A homogénebb hallgatói körű, a közelebbi jövőben megvalósuló szakmai gyakorlatoknál például a BME Francia Tagozata is így jár el (ls. HU/01/PL/202, HU/02/PL/201, HU/03/PL/204, HU/04/PL/202). E pályázathoz is vannak olyan már most olyan szándéklevelek, ahol megnevezésre kerül a pontos kezdés, a hallgató neve, téma stb.

 

 


 

3.3               Az együttműködésben résztvevő egyéb partnerekre vonatkozó adatok

Megjegyzés: Ebben a táblázatban sem küldő, sem fogadó intézmények ne szerepeljenek.

Országkód[10]

Az intézmény neve nemzeti nyelven

Típuskód[11]

Utca/ házszsám

Irányítószám/ város

Telefon

Fax

E-mail

C1

AT

DANUBE Europaische Bildung, Forschung und Technologie

CR

Zieglergasse 28,

A - 1070, Wien

+43 1 524 06 06 22

+43 1 524 06 06 99

igruber @danube.or.at

C2

DE

Technische Universitat Berlin

Career Center

U

Hardenbergerstr. 36a.

D-10623, Berlin

+493031421456, +493031424087

leonardo@tu-berlin.de

C3

FR

INSA de Rennes (Institut National des Sciences Appliques de Rennes)

U

20 avenue des Buttes Coesmes -CS 14315

35043 Rennes (Cedex)

+33-299286543

+33-299486400

jean-claude rival@insa-rennes.fr

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés. Emlékeztetünk az Összefoglalásban (6. oldal) leírtakra a B., illetve C. táblázatok tekintetében: „a partnerek nagy száma miatt csak egy-egy reprezentáns szerepel a konzorciumban szándéklevelével”.

 

 


 


3.4               A partnerintézmények részletes bemutatása&

3.4.1          Partnerintézmények a küldő országban

Kérjük, hogy a 3.1-es és 3.3-as táblázat szerinti sorrendben és számozással mutassa be a partnerintézményeket!

 

A1

Pályázó intézmény: mutassa be intézményét és a projektben betöltött szerepét!

- Az 1782-ben alapított Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (www.bme.hu) nemzetközileg elismert kutató, oktató egyetem. 8 Karán (építész, építő, gazdaság és társadalomtudományi, gépész, közlekedés, természettudományi, vegyész, villamos és informatikai) kb. 15.000 magyar és külföldi nappali szakos egyetemi hallgató folytat több szinten (akkreditált felsőfokú szakképzés, főiskola, egyetem) tanulmányokat. További kb. 10.000 hallgató folytat Ph. D., mérnöktovábbképzés, távoktatás stb. tanulmányokat. A BME 5 nyelven oktat (magyar, angol, francia, német, orosz).

A pályázó hazánk legnagyobb okleveles mérnökképző intézménye. A mérnöki szakok képzési követelményei tartalmaznak egy szakmai gyakorlatot. E projekt ezen gyakorlatok külföldi megszervezését tűzte ki célul.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hagyományosan nagyszámú hallgatót küld ki külföldi szakmai gyakorlatra. Ezen gyakorlatok szervezésében fontos szerepet töltenek be a több mint 10 éve létrehozott francia, német tagozatok. A Francia tagozat például 1992 óta kb. 300 ilyen gyakorlatot szervezett magyar hallgatóknak (ebből kb. 80 a Leonardo program keretében), és kb. ugyanennyi frankofon külföldi hallgató magyar vállalatoknál végzett munkájában közreműködött.

Az egyetem 2002-ben kinevezett egy Leonardo intézményi koordinátort, a program különböző pályázati formái hatékonyabb, egységes egyetemi kezelésére.

A BME részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a hallgatók kiválasztása, felkészítése, tutorálása / mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.).

A BME végzi a projekt szakmai és pénzügyi koordinálását. A projekt minőségbiztosítása, az eredmények terjesztése elsősorban a BME feladata

 

 

Minden partner esetében (ha van, a koordinátor intézménynél is) mutassa be azok tevékenységi körét, a nemzetközi mobilitási együttműködések terén szerzett tapasztalataikat és az együttműködésben betöltött szerepüket és feladataikat! Indokolja meg, hogy miért ezek a partnerek vesznek részt az együttműködésben!

Egy partnerintézményt maximum 15 sorban mutasson be!

A2

- A három nagy hagyományú oktatási intézményből 2000-ben létrejött Budapesti Műszaki Főiskola (www.bmf.hu) öt karán, budapesti, székesfehérvári telephelyén kb. 12.000 hallgató folytat gépész, villamos, könnyűipari mérnöki, gazdasági, informatikus tanulmányokat.

A Főiskola az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek és a gyakorlati életre való közvetlen felkészülést segítő ismeretek között, hangsúlyt helyez a hallgatók idegen nyelvi képzésére.

A BMF részt vesz a szakmai gyakorlatok szervezése minden főbb elemében (a hallgatók kiválasztása, felkészítése, tutorálása / mentorálása, a gyakorlat értékelése stb.)

 


 

3.4.2          Partnerintézmények a fogadó ország(ok)ban

Kérjük, hogy a 3.2-es és 3.3-as táblázat szerinti sorrendben és számozással mutassa be a partnerintézményeket

 

 

Minden partner esetében mutassa be azok tevékenységi körét, a nemzetközi mobilitási együttműködések terén szerzett tapasztalataikat és az együttműködésben betöltött szerepüket és feladataikat! Indokolja meg, hogy miért ezek a partnerek vesznek részt az együttműködésben!

Egy partnerintézményt maximum 15 sorban mutasson be!

B1

- Az opsira GmbH (www.opsira.com) optikai érzékelőkkel, mérésekkel, szimulációval stb. foglalkozó német vállalat.

Több korábbi Leonardo projekt keretében (a HU/04/PL/210, HU/04/PL/308 projektekben már konzorciumi tagként) fogadott informatikus kedvezményezetteket szakmai gyakorlatra diplomatervezésre, melyek minden érdekelt kölcsönös megelégedésével végződtek. Legutóbb 2005. januárjában R. Klug úr budapesti látogatásakor került sor a tapasztalatok értékelésére.

A projektben fogadóintézményként, illetve a németországi szakmai gyakorlatok terén tanácsadóként vesznek részt

 

B2

- Az RLE International (www.rle.de) mérnöki tervezéssel (elsősorban gépészeti, közlekedési témában) foglalkozó nagyvállalat (kb. 600 munkatárs), németországi központtal, több külföldi telephellyel (Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britannia, USA).

Kapcsolata a BME Közlekedésmérnöki Karával (KO) már 10 éves múltra tekint vissza. Az utóbbi években több hallgató végzett itt szakmai gyakorlatot a Leonardo program keretében is.

2004. novemberi tárgyalásokat (RLE képviselői, a BME KO dékánhelyettese) követően csatlakoztak a konzorciumhoz, mint fogadóintézmény. Itt tervezzük kipróbálni az új elemként megemlített többcsatornás fogadókészség rendszerét

 

B3

-  RCR arquitectes egy fiatal spanyol építészeti tervezőiroda, amelyet három spanyol építész: Rafael Aranda , Carmen Pigem és Ramón Villalta neve fémjelez. Az elmúlt években jónéhány nemzetközi díjjal is kitüntetett építészeti projektjük volt. 2004-ben már fogadtak Leonardo gyakornokot, mindkét fél nagy megelégedettségére. Ezt követően jelezék, hogy ezt az együttműködést folytatni kívánják, szándéknyilatkozatukkal megerősítve azt.

 

 

B4

- A Royal Nedalco B.V. (www.nedalco.com) a holland Cosun és CSM cukor termelők közös vállalkozása Európa legnagyobb mezőgazdasági eredetű etilalkohol gyártója. Telephelyei több EU országban (BE, DE, IT, NL) vannak.

A BME Vegyészmérnöki Karával hosszabb időre visszanyúló szakmai kapcsolatai vannak, már konzorciumi tagok voltak, és fogadtak hallgatókat a HU/04/PL/210, HU/04/PL/308 mobilitási projektekben is.

Részvételük kapcsolódik a most zárult FACE Leonardo hálózati projekthez  (www.face.net.tc), melyben a BME partnerként részt vett

 


C1

- A DANUBE (www.danube.or.at ) Europaische Bildung, Forschung und Technologie az osztrák Leonardo Nemzeti Iroda regionális partnere EU szakmai gyakorlatok szervezésében. Évente kb. 200 diák szakmai gyakorlatát szervezi. Alapító tagja a LEO-NET (Leonardo Network for Academic Mobility, www.leo-net.org ) szervezetnek, az ő munkatársaik végzik a szervezet adminisztratív feladatait. Nagy tapasztalatokkal rendelkezik európai projektek megvalósításában (1997 óta több mint 25, többségében Leonardo, projektnek voltak koordinátorai.

A BME 2002-ben belépett a LEO-NET hálózatba (melynek vezetője a DANUBE igazgatója). Azóta szoros kapcsolat alakult ki részben a mobilitási projektek szervezése (munkatársaink részt vettek továbbképzéseiken, az EAIE konferenciákon tartott éves közgyűléseiken), részben a hallgatócsere (több hallgató elhelyezésében közreműködtek) terén.

A DANUBE a projektben való részvételét a szándéklevél részletezi. 2004. novemberében Bonnban a Német Éves Leonardo Konferencián (ahol e projekt koordinátora meghívottként előadott) fogalmazódott meg a kölcsönösség igénye, azaz a magyar fogadókészség biztosítása. Lehetőségeinkhez mérten e téren is megpróbálunk együttműködni

 

C2

- A TU Berlin (www.tu-berlin.de ) Németország egyik legjelentősebb egyeteme. Profilja túlmutat a hagyományos műszaki egyetemekén. 8 karán, hasonlóan a BME-hez, a mérnöki tanulmányok mellett természettudományos, társadalomtudományi és gazdasági képzések is folynak kb. 30.000 hallgató számára.

 A TU Berlin Karrier Központja és a BME Leonardo munkatársai korábban is együtt működtek szakmai gyakorlatok kölcsönös megszervezésében, színvonalas lebonyolításában. A DANUBE-nál említett bonni konferencián az ő képviselőik is jelen voltak, hasonló kölcsönösségre is törekedünk.

 

C3

- INSA de Rennes (www.insa-rennes.fr , Institut National des Sciences Appliques de Rennes). Az INSA-k, öt francia mérnökképző intézményt ("grandes écoles") tömörítő hálózatának tagja (Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse).

A BME 1992 induló francia nyelvű első ciklusú képzése (első 4 szemeszter) fő partnere, a képzés elvégzését igazoló bizonyítvány kiadója. Az ehhez a képzéshez tartozó, (a 2. szemesztert követő) nyári szakmai gyakorlatok aktív részvevője (a "szokásos" tevékenységek /monitoring, értékelés stb./ mellett, pl. ők kötötték a biztosítást a részvevő immár több száz hallgatónak).

Az INSA de Rennes e projektben a magasabb évfolyamú szakmai gyakorlatokhoz a vállalati fogadókészség, a minőség biztosításában működik közre.

A kétciklusú oktatásra való áttérést követően az BME és az INSA tervezi új közös képzések (jelentős szakmai gyakorlat elemekkel) létrehozását.

 

C4

-

 

 

A fenti, 3.4. Partnerintézmények Részletes Bemutatása, részben vázoltuk a konzorciumi tagok profilját, kiemeltük a projekt szempontjából leglényegesebb tevékenységeiket. A partnerintézmények szerepének további ismertetése a szándéklevelekben található meg.

 


4           A külföldi gyakorlat/ csereprogram megvalósítása

 

4.1               A kedvezményezettek kiválasztása &

·      Mutassa be a kedvezményezettek kiválasztásának folyamatát és szempontjait!

-

A kiválasztás a korábbi évek tapasztalataira építve több csatornán keresztül, iterációs folyamatban zajlik. A 2 fő módszer:

1. A BME/BMF hallgatók lehető legszélesebb köre tájékoztatása után az érdeklődők kitöltenek egy pályázati dossziét, az un. "student's profile" (többnyire a LEO-NET hálózatnál használtat: fényképes adatlap, önéletrajz, motivációs levél szakmai utalásokkal, indexmásolat, oktatói ajánlás). Ezt juttatjuk el az oktatók, hallgatók, a konzorciumi tag, illetve a közvetítő szervezeteken keresztül megtalált vállalatokhoz. A vállalat kiválasztja a megfelelőnek tűnő hallgatót, egyes esetekben tesztelés (szakmai, személyiség, személyes beszélgetés) útján.

Néhány képzéseknél egy-két hallgató esetében (pl. "n+i" kettős diploma program, lásd www.nplusi.org ) kísérleti jelleggel a kötelező szakmai gyakorlatot e program keretében kívánjuk lebonyolítani. Ezek a hallgatók már kiválasztottak, készülnek rá.

2. Az érdeklődő vállalatok meghirdetik igényeiket (időnként bemutató előadást is tartanak). Ezek kerülnek tájékoztatásra a hallgatóság körében. Innen az előző módszer (dosszié stb.).

A fő szempont a szakmai megfelelés. Ez évtől kiegészítő szempontként, előnyként bekerül a szociálisan hátrányos helyzet.

 

·      Hogyan tájékoztatják a lehetséges kedvezményezetteket, és milyen módszereket terveznek a kedvezményezettek motiválására a külföldi gyakorlaton/ csereprogramon való részvételük érdekében?

-

A kedvezményezettek körét leghatékonyabban modern információs technológiai csatornákon lehet elérni (hallgatói, illetve tematikus levelezőlisták, internetes fórumokon keresztül), de a hagyományos eszközöket is igénybe vesszük (faliújság /pl. a BME Központi épület Aulájában/, egyetemi újságok) és támaszkodhatunk a korábbi Leonardo projektek népszerűségére is, a hallgatók már egyre nagyobb számban ismerik a lehetőséget és terjesztik is azt. Mivel az előző évi pályázat Leonardo ösztöndíjai e kategóriában már elfogytak, az érdeklődő hallgatók már az új pályázatban remélhetőleg elnyerendő helyek betöltésére készülnek jelenleg is.

A jelentkezés feltételei, egyéb információk elérhetőek a www.tudig.bme.hu címről (itt egymás mellett van az EU 2 nagy mobilitási programja a Socrates / Erasmus és a Leonardo da Vinci).

Motivációs eszköz lesz a „Jövő mérnöke” újságban a közeljövőben megjelenő cikk is. Ennek az ad időszerűséget, hogy a HU/01/PL/202 projektünk bekerült Európa 5 legjobb felsőoktatási mobilitási projektje közé, bemutatásra került az Oslóban 2005. januárjában megrendezett konferencián. Erről az eseményről, a tavalyi Leonardo tevékenységről egyébként már a BME Hírlevél is beszámolt (VI. évf. 1. szám).

Egyébként különösebb motiválásra nincs szükség, a jelenlegi lehetőségeinkhez képest mindig jelentős a túljelentkezés. Talán a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, motiválása, támogatása jelent új feladatot.

 

 

 


 

4.1               A kedvezményezettek felkészítése &

·      Hogyan és mikor készítik fel a kedvezményezetteket a külföldi gyakorlatra/ csereprogramra: milyen nyelvi, lélektani és kulturális felkészítésen fognak részt venni?

-

A nyelvi felkészítést igénylő hallgatók számára az igények szerint angol, illetve német intenzív kurzust szervezünk. A két oktatási intézmény hallgatói közösen látogathatják azt, és elsősorban kommunikációs helyzetekre való felkészítést, beilleszkedést segítő gyakorlatokat tartalmaz, nem a szakmai kommunikációra helyezi a hangsúlyt.

A pedagógiai és kulturális felkészítés a projekt jellege miatt (felsőoktatási hallgatók egyedi, különböző helyeken, szakmában levő gyakorlatai) többnyire egyéni konzultációt jelent. Minden érdeklődő először a projekt koordinátorával konzultál terveiről. A programba bekapcsolódó hallgatók tájékoztatása a Leonardo programot évek óta bonyolító munkatársak feladata. Az összegyűlt tapasztalatok alapján a kiutazás szervezéséhez és a kint tartózkodást megkönnyítendő különböző dokumentumok állnak a hallgatók rendelkezésére (melyek részben a honlapról is elérhetőek).

 

 

4.2               A küldöldi gyakorlat/ csereprogram tartalma &

·      Adja meg az egyes kiutazások[12] tervezett munkaprogramját!

-

A szakmai gyakorlatok már korábban többször idézett felsőoktatási, egyedi jellege miatt e kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni. Néhány szóba jöhető felelet: Azoknak a kiutazó hallgatóknak a munkaprogramja, akik a diplomamunka készítésére szánt szemeszterben mennek szakmai gyakorlatra, ideális esetben a diplomamunka témája lehet, vagy segíti annak megvalósítását. Ez a cég kiválasztásánál elsődleges szempont, de nem követelmény. A főiskolai hallgatók a programban szereplő gyakorlati félévet töltik külföldön Leonardo támogatással. Ezek munkaprogramjának csatlakoznia kell a képzési irányukhoz, ami a gyakorlat elfogadásának feltétele.

Alapvetően azonban a hallgatóknak kettős feladatot kell ellátniuk. Részben egy a vállalattal előre egyeztetett feladatot megoldani, erről típusától függően beszámolni az egyetemen illetve a főiskolán (szóbeli bemutatótól a diplomamunkáig), másrészt pedig részt venni a vállalat mindennapi munkájában

 


 

·      Mutassa be azokat a lépéseket, melyek során megvitatják és kialakítják a fogadó intézményekkel a külföldi gyakorlat/csereprogram tartalmát!

-

Az egyik lehetséges eset az, hogy a fogadókészségüket jelző cégek az ellátandó feladat rövid leírását, illetve az ahhoz szükséges kompetenciákat eljuttatják a menedzsmenthez (pl. ezt követi a konzorciumi tag opsira). Ehhez keresnek az intézmények hallgatót, a jelentkezésekor kitöltött hallgatói adatlapok alapján. A menedzsment kezdeti kapcsolattartását a szakemberek (BME képzési felelősök /pl. dékánhelyettes, kari felelős/ - vállalati üzemrész vezető/), majd a tényleges mentorok konzultációja követi.

A másik lehetséges eset az, hogy a hallgató már egy fogadóvállalat ajánlatával, illetve oktatója (leendő tutora / mentora) támogató levelével pályázik a Leonardo ösztöndíjra. Ekkor beszámol arról, hogy milyen feladatot kell a cégnél elvégeznie és a támogatás megítélésével a menedzsment elismeri (amennyiben ez kérdéses, akkor az adott terület további szakembereivel konzultálva) a gyakorlat szakmai hasznosságát.

A szerződéskötéskor a fogadó intézménytől egy rövid, kb. egy oldalas mellékletet kérünk, amelyben a munkavégzés tartalmát illetve kereteit rögzítik. Ezt az egyetemi mentor is láttamozza. Ezzel a gyakorlat körülményei minden szerződő fél számára világossá válnak, ami elsősorban a hallgató érdekeit védi, de a kötelességeit is rögzíti.

 

 

4.3               A kedvezményezettek tutorálása és mentorálása &

·      Tutorálás: Milyen módszerekkel és milyen gyakorisággal fogják a gyakorlat/ csereprogram előrehaladását nyomon követni?

-

A hallgatók a kiutazás után kötelesek emailben beszámolni a munka- és életkörülményekről. Amennyiben problémáik vannak, akkor a menedzsment felveszi a kapcsolatot a vállalati felelőssel, illetve az egyetemi mentor segítségét kéri szakmai kérdés esetén. A gyakorlat félidejében a hallgató köteles időközi beszámolót írni, melynek elkészítése a következő havi ösztöndíj elutalásának feltétele. A gyakoribb kapcsolattartás elsősorban emailben, telefonon történik. Mivel a Leonardo Iroda munkatársai személyesen ismerik a kiutazókat bármilyen probléma esetén, a hallgatók velük veszik fel a kapcsolatot. Szakmai segítségért közvetlenül egyetemi kapcsolattartójukhoz (mentor) fordulhatnak. A gyakorlat befejezése után természetesen részletes beszámolót kell készíteni a hallgatóknak és lehetőség szerint nyilvános prezentáció keretében a további érdeklődő hallgatók számára is be kell mutatniuk az elvégzett munkát.

 

·      Mentorálás: Milyen módon és ki fogja a kedvezményezettek munkaprogramját és szakmai fejlődését nyomon követni?

-

A BME egyes képzései szakmai felelősei /dékánhelyettes, kari felelős/ kijelölnek minden hallgatóhoz egy mentort (lásd pl. az RLE szándéklevelét, ahol ezen  személy megnevezésre is kerül). Hasonlóan a vállalat is hozzárendel egy mentort a hallgatóhoz, akivel napi munkakapcsolatban áll. Tapasztalataink szerint a vállalati mentor szerepe jelentősebb.   Szorgalmazzuk, hogy az egyetemi és a vállalati mentor vegye fel a kapcsolatot. Ideális esetben személyes találkozásra is sor kerül. Ez azokban az esetekben reális, amikor a hallgató már meglévő felsőoktatás-vállalat kapcsolat eredményeképpen kerül a céghez.

 

 

4.4               A megszerzett ismeretek elfogadtatása és érvényesítése &

·      Milyen módon biztosítják a képzés/gyakorlat elfogadtatását, érvényesítését? Ki fogja elismerni a külföldi gyakorlat/csereprogram során megszerzett készségeket és képességeket? Mennyiben számít hivatalosnak ez az elismerés? (Ha rendelkezésükre áll, kérjük, csatolja az alkalmazni kívánt elismerő dokumentum tervezetét!)

-

Akadémiai elismerés. Minden szakmai gyakorlat bevezetésre kerül a hallgató indexe (leckekönyv) megfelelő rovatába. A külföldi gyakorlatokat, nemzetközi keretek között folyó képzést (pl. itt a BME Francia Tagozat) a diplomát kiegészítő tanúsítvány is igazolja (a partnerintézmény INSA de Rennes) aláírásával. Kreditpontok (diplomatervezés BME-n 30 kreditpont, gyakorlati szemeszter a BMF-en 30 kreditpont.).

Vállalati elismerés. A projekt javasolja a vállaltoknak, hogy a gyakorlat befejezése után adjanak részletes ajánlólevelet a hallgatónak.

Európai elismerés. EUROPASS.

 

·      Tervezik az Europass Mobilitási Igazolvány használatát (amely az Europass Szakképzés továbbfejlesztett formája) és vállalják az ezzel kapcsolatos többletmunkát?

 

X Igen

Nem

 

Jelezzük, hogy munkatársaink részt vettek az e témával foglalkozó budapesti konferencián 2004. őszén. Előző évi projektjeink esetén néhány esetben már megtörtént az igazolványok kiadása.

 

 

4.5               A projekt folyamatos értékelése &

·                     Mutassák be a projekt értékelésének folyamatát és módszereit, illetve az értékelésért felelős személyeket!

-

.A projekt tevékenysége folyamatos értékeléséért a koordinátor felelős. A minőségbiztosítás a nagy tapasztalatú külföldi partnerekre hárul (pl. INSA de Rennes - Jean-Claude Rival, DANUBE-LEONET - Iris Gruber).

A pénzügyi szűkösség miatt konzorciumi ülést nem tervezünk. A tagokkal a kommunikációt a hagyományos csatornákon folytatjuk (e-mail, telefon, levél). Amennyiben ez szükséges telefon, video konferenciát, vagy rendkívüli konzorciumi ülést (Magyarországon vidéken költségkímélés miatt). Megjegyezzük, hogy a korábbi projektjeinknél mindegyikre volt már példa.

Aláhúzandó, hogy a projekt legfontosabb dokumentumai naprakészen megtekinthetőek mindig a honlapon (a közvetlen cím: http://tutor.nok.bme.hu), illetve a hazai Leonardo Iroda újonnan bevezetett mobilitási projektek nyilvántartásában.

 

 


 

4.6               A kiutazások becsült adatai

A külföldi gyakorlatokat/cseréket kiutazási csoportonként sorolja fel olyan módon, hogy az azonos paraméterekkel rendelkező kiutazások egy sorba kerüljenek (azonos fogadóország, azonos munkanyelv, azonos időtartam)!

Egy sorba egy kiutazás (kiutazási csoport) kerüljön!

 

Kiutazás sorszáma

Küldő ország[13]

Fogadó ország1

Munkanyelv(ek)[14]

A külföldi gyakorlatok/ csereprogramok időkerete

Kedvezmé-nyezettek száma

Azon kedvezményezettek száma, akiknek a felkészítéséhez támogatást igényelnek

Azon fogyatékos kedvezményezettek száma, akik számára addicionális támogatást igényelnek

Azon kísérő személyek száma, akik számára támogatást igényelnek[15]

Tervezett időtartam[16] (hetekben)

A külföldi gyakorlat/csere-program kezdete

A külföldi gyakorlat/csere-program vége

1

HU

DE

DE, EN

20

2005. szeptember

2006. január

15

15

 

 

2

HU

FR

FR

20

2005. szeptember

2006. január

5

5

 

 

3

HU

NL

EN

20

2005. szeptember

2006. január

3

3

 

 

4

HU

ES

ES

20

2005. szeptember

2006. január

2

2

 

 

5

HU

DE

DE, EN

20

2006. január

2006. május

10

10

 

 

6

HU

FR

FR

20

2006. január

2006. május

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

40

40

 

 

 

Csatoljon újabb lapot, ha szükséges!


 

5                       Projektmenedzsment&

 

·      Részletezze a tervezett munka-és időtervet! Vázolja a projekt menedzsmentjét, illetve a projekt szerződéses és pénzügyi vonatkozásait![17]

-

A projekt menedzsere Dr. MOSON Péter, a BME Leonardo intézményi koordinátora, pénzügyi koordinátor VARGA Ildikó, asszisztens koordinátor NÉMETH Bernadett (BME Leonardo Iroda) lesz. A fenti projektmenedzsment által az utóbbi 7 évben eddig sikeresen megvalósított pályázatok (több mint 10) részletei megtalálhatóak a http://tutor.nok.bme.hu címen. A BME 2002-ben hozta létre a Leonardo Irodáját a fenti munkatársak közreműködésével (a már korábban létező EU SOCRATES Iroda mintájára). Azóta kiépülőben van a kari Leonardo felelősök rendszere (lásd például a szándéklevelekben is említett Dr. RÉCZEY Katalint a Vegyészmérnöki Karról, vagy Dr. MÁRIALIGETI Jánost a Közlekedésmérnöki Kar dékánhelyettesét). A Leonardo koordinátor évente írásos beszámolóban tájékoztatja, rendszeresen konzultál a munkáról, az új feladatokról Dr. ZRINYI Miklós felügyelő rektorhelyettessel, ÁDÁM Antal tudományos és nemzetközi igazgatóval.

Hasonló struktúra létezik a BMF keretében is. A projekt felelőse DUDÁS Mária az intézmény nemzetközi oktatási kapcsolatok felelőse.

A külföldi partnerek többségével már a jelen projektet megelőző időkből együttműködnek a magyar felsőoktatási intézmények, a menedzserek személyesen ismerik egymást, voltak közös munkáik.

A projekt végrehajtására a konzorcium 12 hónapot kért (eltérően a korábbi évek 24 hónapos időtartamától). Ennek fő oka az, hogy a BME- BMF 2004. évi hasonló célkitűzésű projektje (HU/04/PL/210) érdemben már e pályázat beadásának idejére megvalósult, minden szerződés megkötésre került. A gyakorlatok időterve (vázlatos, lásd korábbi részek):

1. csoport  (2005. szeptemberi tervezett indulás)

2005. májusig. A hallgatók tájékoztatása. Ez az előkészítő munka már folyik, a 2004-es hasonló projekt lebonyolítása részeként. Önéletrajzok, szakmai profilok elkészítése, a kedvezményezettek pályázatainak értékelése.

2005. június. Előzetes szelekció. Egyeztetés a fogadó vállalatokkal. A kiutazó hallgatók végleges kiválasztása.

2005. július, augusztus. Szakmai program véglegesítése (vállalat, egyetemi mentor, hallgató). A kint tartózkodás feltételeinek megszervezése, pl. szállás, vállalati Leonardo szerződések megkötése. Biztosítás, utazás, folyamatos pénzügyi kapcsolattartás feltételeinek megszervezése. Szakmai (további), nyelvi, kulturális felkészítés.

2005. szeptember. A gyakorlat megkezdése.

2005. szeptember -2006. január. A szakmai gyakorlatok szakmai, pénzügyi nyomon követése. A partnerkapcsolatokon keresztül a programba becsatlakozni kívánó újabb fogadóvállalatok felkutatása. Ez a feladat folyamatos, de ebben a periódusban intenzívebben folyik majd, felkészülendő az újabb jelentkezőkre.

2006. február, március. A szakmai gyakorlatokról készült jelentések leadása. Értékelés. Egy nyílt fórum szervezése a felsőbb éves hallgatók számára, amelyen a gyakorlatot befejezettek beszámolnak a tapasztalataikról. A fórumon való bemutatkozás előírt kötelezettség.

2. csoport  (2006. januári tervezett indulás). Ugyanezen tevékenységek 2005. szeptemberi kezdettel.

2006. tavasz. A tapasztalatok összegzése, a folytatás feltételeinek megteremtése. Közben folyamatosan az eredmények terjesztése, újabb partnerek felkutatása.

 

 

6                       Az eredmények terjesztése &

 

·      Hogyan fogják megosztani és terjeszteni a projekt eredményeit és a projekt során szerzett tapasztalatokat más intézmények körében, szektoriális, és/ vagy regionális, nemzeti és nemzetközi szinten?

-

A projekt(ek)re vonatkozó minden fontosabb információ megtalálható - mindenki számára elérhető - a www.tudig.bme.hu honlapon (Leonardo / Szakmai gyakorlatok rész).

Ezen projekt menedzsment 1999 óta foglalkozik Leonardo mobilitási projektekkel. Az eredmények, tapasztalatok közkinccsé tétele azóta több szinten folyik. Az alábbiakban röviden ismertetjük az eddig a terjesztés terén végzetteket, melyet folytatni kívánunk, és lehetőségek szerint új elemekkel bővítünk.

Intézményi szint. A BME/BMF oktatói, hallgatói különböző fórumokon (plakát, ülés, újságcikk, honlap, internetes újság stb.) megismerték a projekteket, rajtuk keresztül a Leonardo programot. 2003 januárjától a BME Központi Épület Aula 1. emeletén Leonardo Faliújság működik.

Országos szint. Munkatársaink (Dudás Mária - BMF, Varga Ildikó, Moson Péter - BME) több hazai konferencián, Leonardo ülésen tartottak előadást. A Magyar Televízió "Uni-Jó" címmel az ORTT támogatásával filmet (kb. 25 perc) készíttetetett a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján szemléltették.

.Nemzetközi szint. A projekt BME/BMF szervezői részt vesznek (az esetek többségében meghívott előadóként előadásokat tartanak, cikkeket publikálnak) nemzetközi konferenciákon a szakképzés, szakmai gyakorlatok témában. Néhány 2004-es példa:

Párizs, 2004. június 18. (Moson). CEFI (Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs, www.cefi.org) szeminárium "Les formations d'ingénieurs dans les pays d'Europe Centrale et Orientale”. Az eredmények a CEFI Dossier Partenariat Entreprises sorozata 100 oldalas kiadványában is megjelentek.

Torinó, 2004. szeptember 16. (Dudás, Varga, Moson). European Association for International Education (EAIE, www.eaie.org) 2004. évi rendes (16.) közgyűlése. Pl. Workshop XXIV. Towards content and language integrated LOP (Language for Occupational Purposes) training.

Bonn, 2004. november 8-9. (Moson). Német Leonardo da Vinci Konferencia 2004, „Quality of mobility projects university – enterprise” workshop.

Budapest, 2004. november 19. (Varga). EUROPASS konferencia. Poszter szekció.

Szakcikk a témáról: P. Moson: Hungarian Participation in International Engineering Exchange Programs. International Conference on Engineering Education and Research. Proceedings (ICEER04 Olomouc June 27-30, 2004). CD ISSN 1562-3580 (p. 1667-1672). Lásd még www.ineer.org.

A BME/BMF partnerként közreműködött / közreműködik Leonardo kísérleti, hálózati projektek munkájában. Ezek honlapjai, kiadványai az eredmények terjesztésének fontos eszközei. Így a MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Practical Placements Abroad) projekt fő eredménye egy Útmutató ("Practical Guide") az esettanulmányai között tartalmazza a mobilitási projekteket is (www.cefi.org ). A téma, az ebből készült nyomtatott anyag plenáris előadás tárgya volt a párizsi UNESCO palotában rendezett "Placements Abroad, Strategies and Systems" konferencián. Vagy a FACE (www.face.net.tc ) hálózati projekt országonként és európai dimenzióban mutatja be a vegyipari szakmai gyakorlatok minden főbb érintettjét (tanuló, munkaadó, oktató), elősegítve a partnerek egymásra találását.

Aláhúzzuk, hogy a fenti tevékenységekhez hasonlókat szándékozunk jelen projekt eredményei, tanulságai terjesztésénél is alkalmazni

 

 

 

 


7           A projekt költségvetése &

 

Az összegeket euróban adja meg!

 

Kérjük, hogy költségvetését indokolja a következő oldalon.

Becsült költségek

Becsült bevételek

 

 

A Leonardo programtól igényelt támogatás

Saját forrás (a partnerintézményekkel együtt)

Egyéb

Program-szervezés és monitoring

Programszervezés és monitoring

16000

8000

6000

2000

Kizárólag kis projektek esetében: az előkészítő és monitoring látogatások utazási és megélhetési költségei[18]

 

 

 

 

Részösszeg

16000

8000

6000

2000

Mobilitás[19]

Utazás:                    a) kedvezményezettek

16000

16000

 

 

                               b) kísérők

 

 

 

 

Biztosítás:                a) kedvezményezettek

6000

6000

 

 

                               b) kísérők

 

 

 

 

Megélhetés:            a) kedvezményezettek

127800

87800

40000

 

   b) kísérők

 

 

 

 

Részösszeg

149800

109800

40000

 

Egyéb

Felkészítés[20]

20000

10000

10000

 

Részösszeg

20000

10000

10000

 

 

Összesen

185800

127800

56000

2000

 


A költségvetés indoklása

 

·      Kérjük, mutassák be költségtételenként, hogy a becsült költségek kiszámításakor milyen tevékenységeket terveztek és indokolják az azokhoz tartozó költségeket. A program által maximum összeghatárral nem szabályozott költségtételek esetében (utazás és biztosítás), becsült költségvetésük alátámasztásaképpen mellékeljenek árajánlatot.

·      Amennyiben szociálisan hátrányos helyzetű kedvezményezettek számára plusz megélhetési támogatást igényeltek, kérjük, ellenőrizzék, hogy kitöltötték-e a 3.1-es táblázat szociálisan hátrányos helyzetre vonatkozó oszlopait (ld. még 6. melléklet).

·      Kérjük, hogy amennyiben a felkészítésre igényelt támogatás meghaladja a teljes igényelt támogatás 10%-át, indokolja ennek szükségességét.

-

Programszervezés és monitoring. A pályázott tevékenység, ami gyakorlatilag minden hallgatóval egyéni foglalkozást kíván, kb. 600 EURO / fő költséggel jár (osztrák adat, ott ennyire ki is egészítik e tételt). Eddigi tapasztalataink szerint (figyelembe véve a hazai viszonyokat is) jelöltük meg a 400 EURO / fő összeget, melyet fele részben a Leonardo, illetve a konzorcium (elsősorban a vállalatok), egyéb szervezetek (pl. a Terjesztés részben megemlített meghívott előadók monitoring tevékenységet is folytattak) fizet.

Mobilitás.

Utazás, biztosítás. 400+150 EURO / kedvezményezett. Reális összeg figyelembe véve a cél országon belüli utazás költségeit is.

Megélhetés. A Leonardo támogatás a kézikönyv szerint került meghatározásra (13 hét * 115 + 7 hét * 100 = 2195 / fő). Minden hallgatóra a II. csoportbeli összeg került figyelembe vételre (minden szándéklevél ezen országokból van). A szociálisan hátrányos helyzetűekre többletköltséget nem kértünk. Vállalti hozzájárulásként 1000 EURO / fő reális összeg (ez lehet közvetlen bér, szállás, étkezési hozzájárulás stb.). Aláhúzandó, hogy ez átlagban értendő, szakmától, országtól függő. Egyes szakmákban (pl. építészet) nem szokásos a hozzájárulás, más területeken (pl. gépészet) általánosan elfogadott, szabályozott.

Felkészítés. A 250 EURO / fő Leonardo támogatás a BME, BMF egyéni pedagógiai, kulturális és nyelvi felkészítési költségeit fedezi. A vállatoknál felmerülő költségek a saját részben szerepelnek.

Megjegyzendő, hogy az egyéb partner intézmények hasonló projektjei végrehajtását támogatják a BME / BMF munkatársai. Ez a tétel nem jeleníthető meg a költségvetésben

 

 

Megjegyzés a KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZATOKRÓL. Ezek kitöltésétől eltekintettünk, mivel a kért információk többsége nem releváns e projekt viszonylatában. Néhány megjegyzést azért teszünk.

8.1. Kölcsönösség. A BME/BMF több külföldi partnere hasonló mobilitási pályázatához küldött szándéklevelet. A bejövő hallgatók támogatása azonban nem közvetlenül jelen projekt, hanem a megfelelő szervezeti egységek, munkatársak közötti együttműködés formájában valósul meg.

8.3. A pályázathoz kapcsolódó egyéb projektek. A konzorciumi tagok többsége aktív a nemzetközi pályázatokban (az elmúlt 5 évben pl. a DANUBE 14, a BME 11 Leonardo projektet koordinált, további nagyszámú sikeres pályázatban volt partner). Az elnyert projektek közül azokat, melyek szorosan kapcsolódnak e pályázathoz a korábbi szöveges részekben pontos adataikkal megadtuk.

Jelen mobilitási pályázati ciklusban a BME 4 projektet (magasabb évfolyamú hallgatók, fiatal diplomások, francia, spanyol nyelvű szakmai gyakorlatok) nyújt be, a BMF 2 projektben szerepel.


 

 

MELLÉKLETEK

 

1.      Szándéklevelek

2.      A partnerekre vonatkozó minőségbiztosítási kötelezettségek

3.      A minőségbiztosítási kötelezettségeket elfogadó nyilatkozatok

4.      Árajánlat az utazási költségekre, biztosításra

5.      A BME közintézmény voltát igazoló irat (csak az eredeti példányban)


Kiegészítő táblázatok &

EZEKET A TÁBLÁZATOKAT CSAK ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA JELEN PÁLYÁZAT SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNSNAK MINŐSÜLNEK

 

 

8            A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROJEKTEK

 

8.1               Kölcsönösség

·         Mutassa be a jelen pályázathoz kapcsolódó, más ország(ok)ban, idén benyújtott, kölcsönösségen alapuló Leonardo da Vinci mobilitási pályázatokat!

Ország[21]

Pályázó intézmény

A pályázat címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·      Milyen hatással lenne a projektjük megvalósítására, ha a partnerintézményük által benyújtott pályázatot nem fogadnák el támogatásra?

-

 

 

 8.2                                    Egymásra épülő pályázatok (amelyek a jelen pályázati forduló alatt kerültek benyújtásra)

·          Mutassa be azokat az idén, más pályázattípusban benyújtott Leonardo pályázatokat (pl. kísérleti vagy nyelvi és kulturális készségek fejlesztése), amelyek a jelen pályázatra épülnek!

Pályázattípus

A pályázat benyújtásának helye

(ország) 1

Pályázó intézmény

A pályázat címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8.3                                    A pályázathoz kapcsolódó egyéb projektek

·         Kérjük, az alábbi táblázatban jelezze, ha saját intézményük vagy a partnerintézmény(ek) az elmúlt öt év folyamán részesült Közösségi támogatásban a jelen pályázathoz közvetlenül kapcsolódó projekt révén!

Év

Program neve

Pályázó intézmény

Azonosítószám

A projekt címe

A pályáztató szervezet neve és a pályázat benyújtásának országa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mellékletek

 

1. számú melléklet Szándéknyilatkozatok

·         A pályázat elfogadásához legalább egy külföldi partnerintézmény szándéknyilatkozatát csatolni kell. Mindazonáltal a projekt minősítését erősíti, ha az összes résztvevő partner szándéknyilatkozatát csatolják.

·         A partnerintézmények szándéknyilatkozatát az intézmények hivatalos (fejléces) papírján kell benyújtani.

·         A szándéknyilatkozatokat kézzel írott formában nem fogadjuk el.

·         A szándéknyilatkozat a következőket tartalmazza:

o        a pályázat címe;

o        a Leonardo programra való hivatkozás;

o        a partnerek szerepének rövid leírása

o        konkrét hivatkozás arra, hogy a felek vállalják „A partnerekre vonatkozó minőségbiztosítási kötelezettségek” (ld. 7. számú melléklet) tiszteletben tartását

·         Ezen kívül tartalmaznia kell még:

o        a dátumot,

o        az intézmény hivatalos képviselőjének aláírását és beosztásának megnevezését.

 

2.1 számú melléklet               Ellenőrzési lista a formai feltételekhez

 

Győződjenek meg róla, hogy a pályázatuk megfelel-e az alábbi formai követelményeknek!

Csak a formai szempontból megfelelő pályázatok kerülhetnek tartalmi értékelésre!

·        A pályázati felhívásban megadott pályázat beadási határidőt betartották;

·        A partnerek száma megfelel a pályázati kiírás követelményeinek: legalább két ország intézményei vesznek részt az együttműködésben, közülük legalább egy intézmény az Európai Unió valamely tagállamából származik.

·        Ellenőrizzék, hogy az adminisztratív szabályokat betartották-e:

 

·      A programban csak intézmények pályázhatnak,

·      A pályázatot az Európai Unió egyik hivatalos nyelvén nyújtották be.

·      A pályázati űrlap a megfelelő helyen tartalmazza a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének sajátkezű aláírását.

·      A pályázatot a hivatalos Leonardo da Vinci pályázati űrlapon nyújtották be.

·      A pályázathoz csatolták legalább egy partnerintézmény szándéknyilatkozatát (ld. 1. számú melléklet)

·      Az 1.5 pontban olvasható Nyilatkozat aláírásával igazolják, hogy a pályázó intézmény nincsen a felsorolt helyzetek valamelyikében, és rendelkezik a projekt sikeres megvalósításához szükséges pénzügyi és szervezeti kapacitással.

·        Részletes költségvetést készítettek a projekthez, és azt a pályázati űrlapban található táblázaton nyújtották be.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

2.2 számú melléklet:          A pályázó intézmények pénzügyi és szervezeti kapacitására vonatkozó bírálati szempontok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezek a bírálati szempontok lehetővé teszik a pályázó intézmények a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi és szervezeti kapacitásának vizsgálatát, valamint biztosítékot nyújtanak, hogy a pályázó intézmények megfelelő és stabil pénzügyi háttérrel rendelkeznek a projektben szereplő tevékenységek megvalósításához és a saját forrás előteremtéséhez[22].

Ennek érdekében minden pályázó intézménynek be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat:

  • Szervezetük jogi helyzetét igazoló hivatalos dokumentum (a bírósági nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi kivonat vagy a fenntartó önkormányzat igazolása vagy alapító okirat).
  • Az elmúlt három évre vonatkozó hivatalos éves mérleg[23]. A közintézmények[24] mentességet élveznek ezen kötelezettség teljesítése alól abban az esetben, ha csatolják a közintézményi státuszuk igazolását.
  • Amennyiben a közösségi támogatásra vonatkozó igény meghaladja a 300.000 euró összeget, a pályázó intézménynek csatolnia kell a pályázathoz egy, a Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett független könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentést. A jelentésnek igazolnia kell az utolsó lezárult pénzügyi év számláit, és tartalmaznia kell a pályázó intézmény pénzügyi kapacitásának értékelését. A közintézmények[25] mentességet élveznek e kötelezettség teljesítése alól abban az esetben, ha csatolják a közintézményi státuszuk igazolását.

Fenti dokumentumokat csak az eredeti pályázati példányhoz kell csatolni, a másolati példányok esetében ez nem szükséges.

Továbbá, az Európai Bizottság és a Leonardo Nemzeti Iroda további dokumentumok benyújtására is kérheti a pályázóintézményeket a projektciklus során bármikor. A dokumentumok magukba foglalhatnak többet is az alábbi tételek közül:

  • Az igényelt támogatás egy részére vagy egészére vonatkozó banki garancia.
  • Egyértelmű kötelezettségvállalás az adott projekt finanszírozásában résztvevő szervezetek részéről a pályázatban vállalt összeg biztosításáról.
  • Egyértelmű kötelezettségvállalás a pályázó intézmények részéről, melyben részt vállalnak a projekt finanszírozásában, és amennyiben szükséges, vállalják azon költségek finanszírozását, melyeket nem fedezné a közösségi támogatás abban az esetben, ha a többi partnerszervezet elmulasztana részt vállalni a finanszírozásban.

 


3. számú melléklet       országkódok

 

Európai Unió

 

MT

MÁLTA

AT

AUSZTRIA

 

NL

HOLLANDIA

BE

BELGIUM

 

PL

LENGYELORSZÁG

CY

CIPRUS

 

PT

PORTUGÁLIA

CZ

CSEHORSZÁG

 

SE

SVÉDORSZÁG

DE

NÉMETORSZÁG

 

SI

SZLOVÉNIA

DK

DÁNIA

 

SK

SZLOVÁKIA

EE

ÉSZTORSZÁG

 

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

ES

SPANYOLORSZÁG

 

 

 

FI

FINNORSZÁG

 

AZ EFTA ORSZÁGAI

FR

FRANCIAORSZÁG

 

IS

IZLAND

GR

GÖRÖGORSZÁG

 

LI

LIECHTENSTEIN

HU

MAGYARORSZÁG

 

NO

NORVÉGIA

IE

ÍRORSZÁG

 

 

 

IT

OLASZORSZÁG

 

EGYÉB ORSZÁGOK

LV

LETTORSZÁG

 

BG

BULGÁRIA

LT

LITVÁNIA

 

RO

ROMÁNIA

LU

LUXEMBURG

 

TR

TÖRÖKORSZÁG

 

 

 

4. számú melléklet       intézménytípusok kódjai

 

PME

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALAT (250-NÉL KEVESEBB ALKALMAZOTTAL)

GE

NAGYVÁLLALAT (250 VAGY TÖBB ALKALMAZOTTAL)

GRE

CÉGEK CSOPORTJA, SZÖVETSÉGE

OE

MUNKAADÓK SZÖVETSÉGE, SZERVEZETE

OS

SZAKSZERVEZET

OP

KÖZÖS VÁLLALAT

OF

SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY, SZAKKÉPZŐ SZERVEZET

U

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AUEF

EGYETEM - VÁLLALAT SZAKKÉPZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE

CR

REGIONALIS KONZORCIUM

OST

SZEKTORIÁLIS SZERVEZET

CC

KERESKEDELMI, IPARI, AGRÁR KAMARA

OPR

SZAKMAI SZERVEZTEK/SZÖVETSÉGEK/CSOPORTOK

OQ

VIZSGÁZTATÓ SZERVEZETEK

PP

HATÓSÁGOK

EUR

EURÓPAI SZINTŰ SZERVEZETEK

REC

KUTATÓINTÉZETEK

O

EGYÉB SZERVEZETEK

 

 

5. számú melléklet       nyelvi kódok

 

BG

BOLGÁR

LT

LITVÁN

CZ

CSEH

LU

LUXEMBURGI

DA

DÁN

LV

LETT

DE

NÉMET

MT

MÁLTAI

EE

ÉSZT

NL

HOLLAND

EN

ANGOL

NO

NORVÉG

ES

SPANYOL

PL

LENGYEL

FI

FINN

PT

PORTUGÁL

FR

FRANCIA

RO

ROMÁN

GR

GÖRÖG

SE

SVÉD

HU

MAGYAR

SI

SZLOVÉN

IS

IZLANDI

SK

SZLOVÁK

IT

OLASZ

TR

TÖRÖK

 

 

6. számú melléklet       A HÁTRÁNYOS HELYZET MEGHATÁROZÁSA

 

A Tempus Közalapítvány pályázati programjainak kezelése során hangsúlyt kap a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása. A szociálisan hátrányos helyzetűek és a velük foglalkozó intézmények segítésére a bírálat során többletpontok, illetve a támogatás megítélésekor többlettámogatás adhatók (a részleteket ld. a Pályázatíró Kalauzban). A Leonardo program mobilitási pályázattípusában célcsoportok szerint a következőképpen került meghatározásra a szociálisan hátrányos helyzet:

 

Szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok esetében szociálisan hátrányos helyzetűnek tekintjük azt a diákot

 

Felsőoktatásban résztvevő hallgatók esetében szociálisan hátrányos helyzetűnek tekintjük azt a hallgatót

 

Fiatal dolgozók és friss diplomások esetében szociálisan hátrányos helyzetűnek tekintjük azt a kedvezményezettet

 

A kedvezményezettek szociálisan hátrányos helyzetét a beszámoláskor hivatalos dokumentumokkal szükséges igazolni.

7. számú melléklet       A partnerekre vonatkozó minőségbiztosítási kötelezettségek

 

A küldő intézmény vállalja, hogy:

q       A fejlesztendő készségeket és kompetenciákat figyelembe véve meghatározza a szakmai gyakorlat/tanulmányút célját.

q       Kiválasztja a fenti célok eléréséhez megfelelő célországot és fogadó intézményt, valamint meghatározza a projekt hosszát és  szakmai tartalmát világosan meghatározott, átlátható feltételek alapján kiválasztja a kedvezményezetteket.

q       A partnerekkel együttműködve felkészíti a kedvezményezetteket a fogadó országban rájuk váró gyakorlati, szakmai és kulturális életre, különös hangsúlyt fektetve a szaknyelvi felkészítésre.

q       Olyan szerződést köt a partnereivel, amelynek tartalma minden partner számára világos.

q       Megszervezi az utazást, a szállást, intézi a vízumkérelmi és munkaügyi eljárásokat, valamint a társadalombiztosítást és egyéb biztosításokat.

q       Minden egyes kedvezményezettel közösen kiértékeli a Leonardo programban való részvételen keresztül elért személyes és szakmai fejlődését.

 

A közvetítő intézmény (ahol van ilyen), vállalja, hogy:

q       Kiválasztja a megfelelő fogadó intézményeket és biztosítja, hogy azok  együttműködjenek a szakmai gyakorlat/tanulmányút céljainak elérésében.

q       Megadja a partnerek elérhetőségeit és biztosítja a szakmai gyakorlatok/tanulmányutak részleteinek előkészítését  még a kedvezményezettek kiutazását megelőzően.

 

A küldő és a fogadó intézmény együttesen vállalják, hogy

q       Személyre szabott szakmai programot állítanak össze minden egyes kedvezményezettnek (lehetőség szerint az előkészítő látogatás alatt)

q       Megállapodnak a szakmai gyakorlat nyomonkövetéséről és a mentorálásról.

q       Biztosítják a megszerzett készségek és kompetenciák elismerését és ennek érdekében az egyeztetett érvényesítési eljárást alkalmazzák.

q       Megfelelő kommunikációs csatornákat alakítanak ki minden partner, így a kedvezményezettek számára is.

q       A projekt előrehaladását folyamatosan értékelik és, amennyiben szükséges, megfelelő korrekciókat alkalmaznak.

 

A fogadó intézmény vállalja, hogy:

q       Elősegíti a fogadó ország kultúrájának és szokásainak megértését a kedvezményezett számára.

q       A kedvezményezetteket a tudásuknak, készségeiknek, kompetenciáiknak és képzési céljaiknak megfelelő feladatokkal és felelősségi körökkel látja el, valamint biztosítja számukra a szükséges eszközöket és támogatást.

q       Megbíz egy munkatársat (mentort) a kedvezményezett szakmai előrehaladásának nyomonkövetésére.

q       Gyakorlati segítséget ad, amennyiben szükséges.

q       Ellenőrzi, hogy minden kedvezményezett rendelkezik-e megfelelő biztosítással.

 

A kedvezményezett vállalja, hogy:

q       A szakmai gyakorlatot/tanulmányutat részletező megállapodásban foglaltaknak eleget tesz, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy a szakmai gyakorlat/tanulmányút sikeres legyen.

q       Elfogadja a fogadó intézményben életben lévő szabályokat, a munkaidőt, a viselkedési normákat és a titoktartásra vonatkozó szabályozást.

q       Kommunikálja a küldő intézmény felé a szakmai gyakorlattal/tanulmányúttal kapcsolatban felmerült problémákat és változásokat.

q       A szakmai gyakorlat/tanulmányút végén beszámolót készít a megadott szempontok alapján, amelyhez mellékeli a küldő intézmény által kért számlákat, bizonylatokat.

 [1] Kérjük használja a 4. sz. mellékletben található kódokat.

[2] európai uniós

[3] Lásd 6. sz. melléklet

[4] Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott kódokat.

[5] Kérjük, alkalmazza a 4 sz. mellékletben megadott kódokat.

[6] Kitöltendő szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok és szakképző intézményben dolgozó oktatók mobilitása esetén.

[7] A szociálisan hátrányos helyzet program általi értelmezését a 6. számú mellékletben találják. Az ott leírtakon kívüli szociálisan hátrányos helyzetet a bírálatkor nem áll módunkban figyelembe venni.

[8] Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott kódokat! A fogadó intézményeket az ország betűrendje szerint állítsa sorrendbe.

[9] Kérjük, alkalmazza a 4. sz. mellékletben megadott kódokat!

[10] Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott kódokat! A partner intézményeket az ország betűrendje szerint állítsa sorrendbe.

[11] Kérjük, alkalmazza a 4. sz. mellékletben megadott kódokat!

 

[12] Azonos kiutazásnak számít azoknak a külföldi gyakorlatoknak/csereprogramoknak a csoportja, melyeknél ugyanaz a fogadó ország, ugynaz a munkanyelv, és a kiutazás időtartama megegyezik.

 

[13] Kérjük, alkalmazza a 3 sz. mellékletben található országkódokat!

[14] Kérjük, alkalmazza az 5. sz. mellékletben található nyelvi kódokat!

[15] Kísérőt a program a 21. életévüket be nem töltött kedvezményezettek esetén támogat szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok és fiatal dolgozók célcsoportjában. 

[16] A külföldi gyakorlatok tervezett időkeretét hetekben adja meg! Az eltérő időtartamú külföldi gyakorlatokat külön sorokban tüntesse fel akkor is, ha a fogadó ország azonos. A kiutazás időtartamát a következőképpen kell feltünteni: ha pl. 3 kedvezményezett utazik 12 hétre, ‘12’-t kell beírni , nem pedig 3x12=36 hetet.

[17]        Csatolja az erre vonatkozó dokumentumokat, ha azok rendelkezésre állnak!

[18] Kérjük, hogy tanulmányozza át a Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez – Mobilitási projektek c. kiadványunkat!

[19] A kísérő személyek mobilitási költségeit itt kell feltüntetni.

[20] A felkészítésre Leonardo támogatás általában külföldi gyakorlatok esetében igényelhető, csereprogramok esetében külön indoklás szükséges.

[21]     Kérjük, alkalmazza a 3. sz. mellékletben megadott országkódokat!

[22]     A kiválasztott projektek számára a Közösségi pénzügyi támogatás a projektek költségvetéséhez való hozzájárulásként kerül megítélésre, általában nem fedezi az összes szükséges kiadást.

[23]     A “hivatalos” kifejezés a számlák megfelelő külső szerv általi igazolását és/vagy közzétételét és/vagy a szervezet közgyűlése általi elfogadását jelenti.

[24]     Beleértve a közép- és felsőfokú képzőintézményeket.

[25]     Beleértve a közép- és felsőfokú képzőintézményeket.