LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA

MAGYARORSZÁG

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAM

 

 

MOBILITÁSI PROJEKTEK

IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ

 

 

Megállapodás száma:HU/03/PL/203

A megállapodás időtartama: 24 hónap

Év: 2003

Ország:Magyarország

A projekt hossza: 24 hónap

Projekt címe: Mérnöki szakmai gyakorlatok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen

Szerződéskötő intézmény:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselője:Dr. Detrekői Ákos rektor

A beszámoló mely időszakra vonatkozik

01/06/2003 tól  29/02/2004 ig

Szerződés módosítás(ok)

Igen       Nem  X

 

 
NYILATKOZAT

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a projektben szereplő partnereknek a projekt megvalósítása során felmerült tényleges kiadásaival. Jelen megállapítást a beszámolóban szereplő tevékenységeket végző partnerek képviselői elfogadták.

 

Kérjük a Leonardo támogatás következő részének átutalását.

Nem kérjük a Leonardo támogatás következő részének átutalását.

(Kérjük, válassza ki a megfelelőt!)

 

 

............................................................................................................

(A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a megállapodás aláírójának) eredeti aláírása)

 

Név:                                                                Dr. Detrekői Ákos

A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör: rektor

Dátum: Budapest, 2004. február 27.

 

 

A beszámolót az alábbi címre juttassák el:

 

Leonardo Nemzeti Iroda

1438 Budapest 70, Pf. 508

 

 


 

A SZERZŐDÉSKÖTŐ INTÉZMÉNY ADATAI

 

Az intézmény neve magyarul

(Tüntessék fel az intézmény teljes nevét, valamint rövidített elnevezését, ha van ilyen!)

BUDAPESTI MŰSZAKI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME)

Az intézmény neve angolul, franciául vagy németül

BUDAPEST UNIVERSITY of TECHNOLOGY and ECONOMICS (BUTE)

Az intézmény székhelye

Utca

MŰEGYETEM rakpart

Házszám

1-3.

Irányítószám

H-1521

Város

BUDAPEST

Ország

HUNGARY

A kapcsolattartó személy adatai

Név

Mr X   Ms

Dr. MOSON PÉTER

Beosztás

BME Leonardo intézményi koordinátor

Utca

BERTALAN LAJOS

Házszám

2.

Irányítószám

H-1521

Város

BUDAPEST

Ország

HUNGARY

Telefon

++            /+36/1-4632690 ,  mobil: +36/30-9329626

Fax

++            /+36/1-4631291

E-mail

moson@bme-tk.bme.hu

Honlap

www.bme.hu, http:// tutor.nok.bme.hu

Az intézmény hivatalos képviselője

Név

Mr X   Ms

Dr. DETREKŐI ÁKOS

Beosztás

REKTOR

 

 

Az intézmény típus kódja [1]

Régiókód

Szektorkód (max 3)

Méretkód

U

HU01

M80

 

U

HU01

 

 

A projekt jellemzése [2] (max 3 kulcskifejezés a szószedetből angol, francia vagy német nyelven)

Access to Vocational training

University/industry cooperation

 

 


IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ A MOBILITÁSI PROJEKTEKRŐL

 

 

Az időközi beszámolóban a projekt megvalósításának eddigi alakulásáról, a beszámoló benyújtásáig eltelt időszakban elért eredményekről, valamint a továbbiakban induló külföldi gyakorlatok/csereprogramok esetében megvalósítandó előrelépésekről kell számot adni.

 

A beszámoló az alábbi területeket foglalja magába:

·         a projektben eddig végzett főbb tevékenységek összefoglalása (max. 3 oldal)

·         a projekt során eddig elvégzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában induló mobilitási tevékenységek felsorolása és részletes leírása: a külföldi gyakorlatok/csereprogramok helyszíne, időtartama, témája és a képzési/gyakorlati terület

·         a projekt pénzügyi helyzetének jelenlegi állása, beszámolás az eddigi kiadásokról/bevételekről, valamint a projekt második szakaszára tervezett kiadások/bevételek előrejelzése.

 

A szerződéskötő intézménynek bármely, az elvégzett és jelenleg folyó mobilitási tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumot (pl. a Leonardo da Vinci ösztöndíj kedvezményezetteknek történő kifizetéséről szóló dokumentumokat) a Nemzeti Iroda kérésére be kell nyújtania.

 

A kódlista a beszámolási formanyomtatvány mellékleteként megtalálható.

 

 

I. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTBEN EDDIG VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

Kérjük, adjon áttekintést a projektben eddig elért főbb eredményekről (2 oldal, max. 4000 karakter). Javasolt szempontok:

·         a partnerkapcsolat kialakulása

·         a projekt szervezésének menete

·         a projekt eddigi megvalósulása az eredetileg kitűzött célok tükrében

·         a projektben eddig elért eredmények

·         a projekteredmények folyamatos terjesztésének biztosítása

·         a projekt megvalósítása során eddig tapasztalt problémák

·         esetleges elmaradás az eredeti ütemtervhez képest, és ennek okai

 

A tartalmi beszámolóhoz mellékelje a Kedvezményezettek listáját, a Kedvezményezett(ekk)el kötött szerződés(ek) másolatát (amennyiben ezt még nem juttatták el a nemzeti irodához), valamint mintaként a Kedvezményezettek részletes beszámolói közül legalább egyet.

 

Kérjük, a tartalmi beszámolót készítse el az angol, német vagy francia nyelvek egyikén is (kb. 1 oldal terjedelemben) és csatolja azt beszámolójához.

 

 

A projekt közvetlen célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem /BME/ 18 magasabb évfolyamú (kb. 210 kredit pontot megszerzett) hallgatója külföldi szakmai gyakorlatának megszervezése, támogatása. Ezzel e projekt is hozzájárul a hazai mérnökképzés minden fő érdekeltje (hallgatók, vállalatok, kormányzat stb.) által leginkább kifogásolt hiányossága, a szakmai gyakorlat nem elégséges mértéke, orvoslásához.

 

A konzorcium - a BME melletti- - további tagjai (zárójelben közöljük rövid bemutatásukat - feladataikat a projektben): DANUBE osztrák vállalkozás (a LEO-NET hálózat képviselője, vállalati fogadókészség biztosítása, nemzetközi tapasztalatok átadása), CNAM (francia szakképzési, felsőoktatási intézmény - szakmai tanácsadó), INSA de Rennes (francia mérnökképző iskola, vállalati fogadókészség biztosítása, segítség a szervezésben, lebonyolításban), Politecnico di Milano (olasz mérnökképző intézmény, vállalati fogadókészség biztosítása), Fachhochschule Liechtenstein (felsőoktatási intézmény, vállalati fogadókészség biztosítása).

 

A CNAM, illetve az INSA de Rennes már kb. 10 éve együttműködő partner szakmai gyakorlatok szervezésében. A BME 2002-ben csatlakozott a LEO-NET hálózathoz, mely több mint 100 tagjának célja egymás kölcsönös segítésea szakképzés terén

 

A BME 2000-2004-ban három hasonló célkitűzésű projektben (INFGERM HU/00/PL/205, INFTRAIN HU/01/PL/217, INF3 HU/02/PL/210) már megvalósított kb. 50 külföldi szakmai gyakorlatot. Itt helyhiány miatt nem térünk ki a szervezés minden elemére (a gyakorlat szakmai, nyelvi, kulturális, adminisztratív előkészítése, megvalósítása, nyomon követése, értékelése stb.), csak a legfontosabb elemet (vállalati kapcsolatok), illetve a jelen projektre, időszakra jellemző fő kérdéseket tárgyaljuk.

 

A pályázat eredetileg a BME 3 különböző csoporthoz tartozó hallgatói szakmai gyakorlata támogatását tűzte ki célul:

1. Egy szemeszteres szakmai gyakorlat (főleg diplomatervezés 30 kreditpont értékben) a BME egyetemi szakok hallgatói részére. A vállalatokkal való kapcsolattartásban elsősorban a LEO-NET nemzetközi hálózatra építve.

2. A BME alternáló (szendvics) képzés keretében kötelező 2 szemeszter egyike külföldön megszervezése a Leonardo program keretében létrejövő alternáló központok segítségével.

3. A francia nyelvű képzés keretében megvalósuló szakmai gyakorlat az ezen oktatási formára létrehozott konzorcium és a BME Francia Ipari Kapcsolatok Iroda munkatársa közre-működésével.

A szakmai gyakorlatok szervezése az 1, 3. csoport esetén a terveknek megfelelően zajlik. Sajnálatosan a szendvics képzés nemzetközi hálózata létrehozását célul kitűző FIAPPUI (F/03/B/P/PP/151001) Leonardo projekt főpályázata nem került elfogadásra (CNAM - koordinátor, BME - konzorciumi tag több más európai /nyugat, kelet/ intézménnyel együtt). Jelenleg tárgyalások folynak az ösztöndíjak egy része az "n+i" szintén jelentős ipari kapcsolatokra építő nemzetközi hálózat részvevői támogatására felhasználni.

 

A projekt keretében eddig 3 szakmai gyakorlat megvalósult, 5 diák megkezdte gyakorlatát, 2 hallgató már szerződött és egy héten belül indul, további 4 hallgató már a szerződés aláírása előtt áll és az ezeken felül rendelkezésre álló 4 kiutazás szervezése is jól halad (előrehaladott vállalati tárgyalások, érdeklődő hallgatók).

 

Ez a projekt menedzsment eddig kb. 150 külföldi szakmai gyakorlatot szervezett 8 Leonardo mobilitási projekt (köztük a mobilitási nívódíjjal kitüntetett HU/01/Pl/202) keretében. Mind a tájékoztatásnál, mind a projekt lebonyolításánál a hagyományos módszereken túl (BME Leonardo faliújság, hirdetmények, körlevelek stb.) fontos szerepet kap a modern információs technológia (pl. www.bme.hu egyetemi honlap Leonardo része, www.tampont.bme.hu internetes újság, vagy a projekt saját honlapja www.tutor.nok.bme.hu ).

 

A projektek eredményei, tapasztalatai közkinccsé tétele, folyamatos terjesztése több szinten folyik (itt a jelen projekt kezdete - azaz 2003. júniusa - óta történteket ismertetjük):

Intézményi (BME) szint az előző bekezdésben került bemutatásra.

Országos szint. Munkatársaink (Varga Ildikó, Moson Péter) több hazai konferencián, Leonardo ülésen tartottak előadást. A Magyar Televízió "Uni-Jó" címmel az ORTT támogatásával filmet készíttetett (kb. 25 perc) 2003 őszén  a Leonardo program bemutatására. A mobilitási programok szervezését a BME példáján szemléltették.

Nemzetközi szint. A koordinátor részt vett az ipar és a felsőoktatás kapcsolatainak erősítése témában nemzetközi konferencián ("P. Moson: Student Exchange programs (academic, practical placements) in Europe. International Conference on Engineering Education Proccedings /ICEE03 Valencia July 21-25, 2003/. CD ISBN: 84-600-9918-0. Honlap: www.ineer.org). Az előadásban, cikkben bemutatta ezen Leonardo projektet is.

Moson Péter a Magyar Leonardo Iroda képviseletében előadást tartott az European Association for International Education (EAIE) éves rendes közgyűlése "LEONARDO DA VINCI - cooperation with Accession Countries" szekciójában Bécsben 2003. szeptember 12-én.

 

A BME partnerként közreműködött / közreműködik Leonardo kísérleti, hálózati projektek munkájában. Ezek eredményeire építünk. Így pl. a MESIPA (Methodology for the Evaluation of Students Practical Placements Abroad) keretében kidolgozott Útmutatóra ("Practical Guide", lásd www.cefi.org ), vagy a FACE (www.face.net.tc) hálózati projekt partener keresésére.

 

Összefoglalva: A végrehajtási időszakban a projekt keretében a kiutazások kb. 2/3-a lezajlott, megkezdődött, a többi is jó készültségi állapotban van. Az EU Leonardo program ismertsége tovább növekedett, a projekt jelentősen hozzájárult a BME hallgatók külföldi szakmai gyakorlaton való részvételi lehetőségéhez.

 


 

 

 

English Summary

 

The direct aim of this project is the organization, support of 18 practical placements for the students (year 3-5, having ca. 210 credit points) of Budapest University of Technology and Economics (BUTE).

 

The members of the consortium are (in parenthesis their short presentation, tasks in the project): DANUBE Austrian company (Representative of the LEO-NET network, identification of the needs of enterprises, sharing international experience), CNAM (French vocational, higher educational institution, identification of the needs of enterprises, sharing expertise), INSA de Rennes (French engineering school, identification of the needs of enterprises, administrative, organizational support), Politecnico di Milano (Italian engineering training institution, identification of the needs of enterprises), Fachhoóchschule Liechtenstein (higher educational institution, identification of the needs of enterprises).

CNAM, INSA de Rennes have been partners in the organization of internships for approx. 10 years. BUTE joined the LEO-NET network (the aim of its more than 100 members is the mutual aid in vocational training) in 2002.

 

BUTE realized about 50 foreign internships in 3 Leonardo mobility projects (INFGERM HU/00/PL/205, INFTRAIN HU/01/PL/217, INF3 HU/02/PL/210) in 2000-2004 with similar objectives. Here because of the lack of space only the main issue (enterprise relations) and the specialities of this project will be discussed.

 

Originally the project planned the practical placements of 3 different groups of BUTE students:

1. One semester practical placement (mainly diploma work for 30 credit points). The enterprise relations are based on the LEO-NET international network.

2. Alternative (sandwich) training of engineers. 1 of the 2 obligatory placements (industrial periods) will be abroad using the network of centers created in the framework of the Leonardo program.

3. French language training. Organization of practical placements by the help of the consortium of this training and the BUTE French Industrial Relations Office.

In case of Groups 1, 3 the realization of foreign internships follows the plans. Unfortunately the final proposal of the FIAPPUI (F/03/B/P/PP/151001) project with objectives for the creation of an international network of sandwich training institutions has not been accepted (coordinator CNAM, BUTE was among the consortium memebers together with several western and eastern european organizations). Nowadays there are discussions about the use of a part of scholarships for the support of participants in the "n+i" network, which has important european industrial relations as well.

 

In the framework of the project by this moment 3 foreign internships have been carried out, 5 are in process, 2 students have contracts and will start their training within one week and 4  other students will sign a contract with a company very soon, furthermore the remaining 4 places are in good preparation phase (e.g interested students and companies).

 

This project management unit has organized about 150 foreign practical placements in the framework of 8 Leonardo mobility projects (among them the mobility award winning HU/01/PL/202). Besides the "classical" methods (Leonardo wall newspaper, posters, letters etc.) the modern information technology (e.g. the Leonardo part of BUTE homepage www.bme.hu , the internet newspaper www.tampont.bme.hu , or the homepage of the projects http://tutor.nok.bme.hu ) plays an important role both in the information and management.

 

The dissemination of the results is carried out on different (institutional, national, international) levels. A few examples: The Hungarian National Television (MTV) prepared (fall 2003) a 25 minutes film about the Leonardo program. The mobility projects were presented by the BUTE activities. The coordinator reported about the results at international conferences: International Conference on Engineering Education Proccedings /ICEE03, www.ineer.org /, 15th annual conference of European Association for International Education (EAIE), September 2003, Session: "LEONARDO DA VINCI - cooperation with Accession Countries", / www.eaie.org /.

 

Finally one can state that the objectives of this project has been practically carried out, and it has significantly contributed to the development of BUTE foreign practical placements.

 

 

 


 

II. INFORMÁCIÓ A PARTNEREKRŐL

 

Amennyiben a partnerek összetételében a pályázati anyaghoz képest bármilyen változás következett be a projektben eddig eltelt időszak alatt, kérjük, tüntesse fel az új adatokat a megfelelő táblázatban! A táblázatok kitöltéséhez, kérjük, használja a megfelelő kódokat. Kérjük, használjanak újabb oldalakat, amennyiben szükséges.

 

KÜLDŐ INTÉZMÉNYEK

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

A küldött kedvezménye-zettek száma

Név

F/N

1

HU

Budapesti Műszaki és Gaz-daságtudományi Egyetem

U

HU01

M80

S7

Dr. Moson Péter

F

Bertalan L. u. 2

Budapest, 1111

+3614632690

+3614631291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGADÓ INTÉZMÉNYEK

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

A fogadott kedvezménye-zettek száma

Név

F/N

1

DE

Opsira GmbH

PME

DE11

72

S2

Robert Klug

F

88250 Weingarten Leibnizstr 20.

 

2

2

DE

RLE International GmbH

PME

DEA2

72

S3

Nicolaus Barabássy

F

Köln, Robert-Bosch Strasse 10

D50769

 

4

3

GR

Nokia GreeceAthens

GE

GR3

32

S5

Yiannis Koulas

F

Athens, 151 Kfissias Ave., Marousi

+302106127980

2

 4

IE

Mendes Limited

PME

IE025

64

S1

Graham Lightfoot

 

Bridge House, Main Street, Scariff, Co. Clare,

061924260

1

5

DE

Landkreis Kassel

PME

DE92

34

S2

Detlef Lecke

 

Facchbereich Strukturförderung Kasinoweg 22

D-34369 Hofgeismar

+5671 8001 255

1

 


 

 

KÖZVETÍTŐ INTÉZMÉNYEK (Amennyiben vannak a projektben)

Ország

(kód)

Az intézmény/szervezet neve nemzeti nyelven

Típus

(kód)

Régió (kód)

Szektor (kód)

Méret (kód)

Kapcsolattartó személy

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Telefon,

Fax, E-mail

Név

F/N

1

AT

DANUBE

Europaische Bildung, Forschung und Technologie

CR

 

 

 

Iris Gruber

N

Zieglergasse 28,

A - 1070, Wien

+43 1 524 06 06 22, +43 1 524 06 06 99, igruber @danube.or.at

2

FR

Conservatoire National des Asrts et Métiers (CNAM)

U

FR1

M80

S7

Francois Laulan / Christophe Proudhom

F

Saint-Martin 292

Paris 75141

+33140272751

+33140272070

3

FR

INSA de Rennes (Institut National des Sciences Appliques de Rennes)

U

 

 

 

Jean-Claude Rival

F

20 avenue des Buttes Coesmes -CS 14315

35043 Rennes (Cedex)

+33-299286543

+33-299486400

jean-claude rival@insa-rennes.fr

4

IT

Politecnico di Milano

U

 

 

 

Giancarlo Spinelli

F

Piazza Leonardo da Vinci 32

I - 20133 Milano

 +39-02-2399.2542, Fax: +39-02-2399-2339, cri.promozione@polimi.it

5

LI

Fachhochschule Liechtenstein

U

 

 

 

Mirjana Matic

N

Fürst-Franz-Josef-Strasse, FL-9490 Vaduz

+423 265 11 07

 +423 265 12 65

mirjana.matic@fh-liechtenstein.li

 

 


III. INFORMÁCIÓ A KEDVEZMÉNYEZETTEKRŐL

 

Az alábbi két táblázatba írt adatok statisztikai célokat szolgálnak. A kedvezményezettek nevének megadása nem kötelező.

 

A táblázatok kitöltéséhez, kérjük, használja a megfelelő kódokat, illetve a küldő/fogadó intzémény esetében a C részben megadott sorszámot. Kérjük, használjon újabb oldalakat, amennyiben szükséges.

 

A kedvezményezett neve

(fakultatív)

A kedvezményezett neme (F/N)

A kedvezményezett fo-gyatékos személy? (I/N)

A kedvezményezett életkora a kiutazás kezdetekor

A kedvezményezett lakóhelye (régiókód)

A kedvezményezett képzési szintje illetve foglalkozási területe (kód)

A külföldi gyakorlat/csereprogram időtartama hetekben

A külföldi gyakorlat/ csereprogram helyszíne (régiókód)

Az alkalmazott munkanyelv(ek) – max. három (nyelvi kód)

Küldő intézmény

Fogadó intézmény

A külföldi gyakorlat/ csereprogram érvényesítése igazolása elfogadása (kód)

1

Boja Bence

F

N

24

HU01

LS3.3

20

DE11

DE

 

 

BME

Opsira GmbH

VA5

2

Haris Benedek

F

N

25

HU01

LS3.3

26

DEA2

DE

EN

 

BME

RLE International GmbH

VA5

3

Haydeé Noelia Castro Hurtado

N

N

23

HU01

LS3.3

22

GR3

EN

GR

 

BME

Nokia GreeceAthens

VA5

4

Kaszás Dóra

N

N

25

HU01

LS3.3

25

IE025

EN

 

 

BME

Mendes Limited

VA5

5

Klopfer András

F

N

23

HU01

LS3.3

30

DE92

DE

AN

 

BME

Landkreis Kassel

VA5

6

Nyiráti László

F

N

23

HU01

LS3.3

22

GR3

EN

GR

 

BME

Nokia Greece - Athens

VA

7

Rózsás László

F

N

26

HU04

LS3.3

23

DE11

DE

AN

 

BME

Opsira GmbH

VA5

8

Szmutka Zsolt

F

N

23

HU07

LS3.3

26

DEA2

DE

EN

 

BME

RLE International GmbH

VA5

9

Szilágyi Ervin

F

N

27

HU04

LS3.3

26

DEA2

DE

EN

 

BME

RLE International GmbH

VA5

10

Varga Attila

F

N

23

HU01

LS3.3

26

DEA2

DE

EN

 

BME

RLE International GmbH

VA5


 

IV. A MOBILITÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

 

 

Terv

Megvalósítás

A pályázatban tervezett és a ténylegesen megvalósított kiutazások különbsége

= (1) - (5)

A pályázatban szereplő adatok

(1)

Befejezett külföldi gyakorlat/csere (2)

Jelenleg folyó külföldi gyakorlat/csere

(3)

A továbbiakban megvalósítandó külföldi gyakorlat/csere

 (4)

Total (5)=(2)+(3)+(4)

A kedvezményezettek száma

F

N

F

N

F

N

F

N

F

N

F

N

14

4

2

1

6

1

6

2

14

4

0

0

Fogyatékos kedvezményezettek száma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A külföldi gyakorlat/csere összidőtartama (hetekben)

360

74

143

143

360

0

 

Adjon rövid áttekintést a projekt során eddig végzett, jelenleg folyó és a projekt második szakaszában induló külföldi gyakorlatokról/cserékről (a kedvezményezettjeinek számáról és nemek szerinti bontásáról, a fogyatékos kedvezményezettek számáról, a kiutazások időtartamáról, célországairól, a külföldi gyakorlat/csere elfogadtatásáról).

Kérjük, adjon tájékoztatást azon problémákról is, melyek az eredeti ütemterv újragondolásához vezettek.

Kérjük, használjanak újabb oldalakat, amennyiben szükséges.

 

 

A magasabb évfolyamú egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatainak megszervezése minden hallgatóra egyedi feladat, különösen az Európa szerte recessziós jellegű gazdasági viszonyok mellett. A vállalati fogadókészség és a szakmai gyakorlatok iránt érdeklődő hallgatók párosítása egy több lépéses iterációs folyamat, mely időnként sajnos nem konvergál. E projekt végrehajtása során például:

(i) nagyszámú BME építész hallgató szeretne külföldi tapasztalatokra szert tenni (e szakterületen ez szinte elvárás), az építész irodák fogadókészsége viszont igen szerény,

(ii) az olasz partner (Politecnico di Milano) jelezte olasz vállalkozások érdeklődését magyar gyakornokok felvétele iránt. A BME a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság munkatársai közreműködésével meghirdette, egy szelekciós folyamat után (szakmai, nyelvtudás stb.) kiválasztotta a jelölteket, velük találkozott Giancarlo Spinelli úr a POLIMI nemzetközi igazgatója is. Mindezen hosszú előkészítő munkálatok ellenére, végül e keretek között egy hallgató sem utazott ki.

(iii) azok a német cégek, amelyek korábban már fogadtak szakmai gyakorlatra hallgatót a tapasztalataik alapján újabb hallgatókat is szívesen fogadnak. Ilyen cég például az Opsira Gmbh, amely két újabb gyakorlatot szervez és szerződéskötés előtt áll a Daimler Chrysler cég is egy újabb gyakornok fogadása.

(iv) egy újabb kar hallgatói is megjelentek a programban, a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar  műszaki menedzser hallgatói közül egy már meg is kezdte a képzési programban szereplő kötelező gyakorlatát Írországban egy másik hallgató is szerződéskötés előtt áll..

Összességében elmondható, hogy a Loenardo szakmai gyakorlat lehetősége egyre szélesebb körben ismert a BME-n, egyre több kar hallgatói kívánnak részt venni, a cégek felkutatásában  a hallgatók is aktívan részt vesznek illetve a már kialakult vállalati kapcsolatok jól működnek. A projekt megvalósítása jó ütemben halad, az ütemtervünkben nincs csúszás, inkább gyorsabban teljesül. Az őszi szemeszterben 3 hallgató utazott, a tervezett fő időszak a tavaszi szemeszter, amely alatt ebben a tanévben 7 hallgató vesz részt gyakorlaton és további négy még várhatóan teljesíteni tudja ebben a szemeszterben.

A kiutazások idótartama illetve a célországok a mellékelt kedvezményezetti listán fel vannak tüntetve. A kért 20 hetes gyakorlatok helyett vannak ennél hosszabb illetve rövidebb gyakorlatok is a hallgatók illetve a vállalatok igényeitől függően. A célország legnagyobb számban Németország.

 


V. IDŐKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

Kérjük, töltse ki a 4.a.ii számú mellékletben található Excel táblázatot!

 

A támogatás második részlete átutalásának feltételei:

·         az eddig átutalt támogatás 70%-ának felhasználása,

·         az időközi beszámolóval együtt a Nemzeti Irodának megküldött, a kért második részlet pontos összegét is megjelölő, folyósítására vonatkozó írásbeli kérelem.

 


 


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

Az átvételi elismervényt a nemzeti iroda visszajuttatja intézményüknek, ezzel igazolva időközi beszámolójuk beérkezését. Kérjük, hogy az alábbi táblázatot pontosan töltsék ki!

 

A projekt címe:

 

A pályázó intézmény neve

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A kapcsolattartó személy neve

Dr. Moson Péter

Utca, házszám

Bertalan L. u. 2.

Az ország kódja, irányítószám, város

H-1521, Budapest

 

 

 

Az időközi beszámoló beküldésének időpontja

2004/02/29

 

___________________________________________________________________________

A Leonardo Nemzeti Iroda tölti ki

A beérkezett dokumentumok:

Időközi beszámoló

Eredeti + másolat + elektronikus verzió

Mellékletek

 

 

 

 

 

 

Hiánypótlás, mihamarabbi benyújtásra (max. két héten belül):

 

 

 

 

Igazoljuk, hogy a projektre vonatkozó időközi beszámolót megkaptuk:

 

Ország

Év

Projekttípus

Projektszám

 

 

PL / EX

 

 

Kérjük, hogy a Nemzeti Irodával történő kapcsolattartás során minden esetben hivatkozzon a fenti projektszámra.

 

Üdvözlettel,

 

Dátum: _________    Aláírás: ____________________________________________

Név : __________________________________________________________________

Beosztás : __________________________________

 

 

 

 

 [1] Kérjük, használja a pályázati űrlapban megadott kódokat

[2] Kérjük, használja a szószedetben megadott kulcskifejezéseket