Tevékenységek összefoglalója:

1996. szeptember 1. - ...

(A tevékenységek leírása a koordinátortól származik, így a teljes projektre vonatkozó tevékenységeket tartalmazza. Egy részletesebb összefoglalót a 9 részmodul munkaterve tartalmaz, pl. a tantervfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket.)

1996. szeptember 16. Az alternáló felsőoktatási képzés beindítása

Az egyetemi képzés 2 modulban indult (környezettechnika, acélszerkezetek). Ezt követően (szeptember végén) indult be a 3. modul (folyamatszabályozás).

1996. szeptember 27. Ülés Dunaújvárosban.

Résztvevők: Dunaferr képviselői (Mádliné dr. Maár Ilona, a Humán Intézet igazgatója, kft. igazgatók és képviselők: Szűcs L., Suba Z., Trencsényi I., Bakonyi F., Hufnágel L., Szloboda A.), BME professzorai (Dr. Dunai L., Dr. Loványi I., Dr. Moson P., Dr. Parti M.), az új, váltakozó képzési forma hallgatói (11 környezetvédelem, 4 acélszerkezet), más résztvevők.

Összefoglaló. Az ülésen elnökölt Mádliné dr. Maár Ilona. A Dunaferr képviselői részletesen bemutatták a jelenlegi helyzetet, jövőbeni terveiket. Főként a mérnökképzésről esett szó, de érintettek olyan témákat is, mint a finanszírozás, humán erőforrás. Moson P. összefoglalta a szendvics projektet, az egyetem-vállalatok közös tevékenységének első eredményeit. Néhány hozzászólást követően a hallgatók aláírták a szerződéseket a Dunaferrel a következő két éves váltakozó képzésre. Az ülést követően meglátogatták a vállalatot.

1996. október 15. Az 1. munkaperiódusról szóló jelentés.

A jelentés tartalmazza a végzett tevékenységeket, pénzügyi beszámolót, munkatervet a 2. munkaperiódusra. Ezt a Phare irodának átadtuk.

1996. október 17. Hivatalos tanévnyitó ünnepség (Budapesti Műszaki Egyetem)

Program: 10:15-10:30. Fogadás a Rektori Hivatalban

10:30-12:00. Tanévnyitó ünnepség a BME dísztermében

12:00-12:30. Információ , konzultációk, viták.

12:30-13:15. A projekt Információ Technológia rendszerének

megtekintése.

13:30- 15:00. Ebéd.

Résztvevők:(Tanévnyitó). EU, francia vendégek, CNAM küldöttsége, konzorciumi tagok (vállalatok, szervezetek, külföldi partnerek), Magyarországi minisztériumok képviselői, BME professzorok, az új váltakozó képzés hallgatói, a szendvics típusú képzés iránt érdeklődők (kb. 150 résztvevő).

Összefoglaló. Az ünnepségen Moson P. projekt koordinátor elnökölt. Beszédet mondott (felszólalási sorrendben) Dr. Bíró P., a BME rektora; Dr. Ch. Sol, CNAM, ESCPI igazgatója; Zsíros M., Dunaferr Humán Erőforrás igazgató; F. Nicoullaud, a Francia Köztársaság magyarországi nagykövete; Forgács A., Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkára; M. Monfort, Francia Külügyminisztérium; B. Emont, Francia Művelődési Minisztérium; Hamzi Zs., a váltakozó képzés hallgatója; M. Pincon, Francia-Magyar post-secondary képzés együttműködés; G. Malglaive, igazgató, Ingénieurs 2000; Soltész P., Művelődési és Közoktatási Minisztérium. A felszólalók méltatták az új képzési forma fontosságát és a példaértékű együttműködést, ami az EU partnerek, magyar vállalatok, minisztériumok és felsőoktatás között létrejött. Az ünnepség lehetőséget nyújtott az új képzési forma bemutatására a résztvevők számára (egyetem képviselői, vállalatok, hallgatók, magyar és külföldi kormányszervek). Az információ technológia rendszer bemutatása annak sikeres installálását bizonyította. A rendszer jelenleg képes általános információt nyújtani a projektről és a létező modulokról a World Wide Web-en.

1996. október 18. CNAM hálózati ülés (Budapesti Műszaki Egyetem)

Az ülés célja a CNAM hálózat bemutatása (kb. 60 központ a világban) a résztvevő 17 magyar felsőoktatási intézménynek. Egy ilyen központ lesz valószínüleg a BME is, és az ülés a váltakozó (szendvics típusú) képzési mód kiterjesztésének első lépése volt más magyar felsőoktatási intézmények felé.

1996. október 19. Információ Technológia kurzus (Budapesti Műszaki Egyetem)

Bemutatásra került az IT rendszer a résztvevő 9 modul képviselője és a francia partnerek részére. A rendszer használatáról beszélgetések folytak. Elhatározták, hogy 10, technikailag azonos (Windows 95-re telepített) terminált alakítanak ki a folyamatos oktatási és adminisztratív munka érdekében.

1996. október- november. A szendvicsképzés általános reklámozása.

A reklámtevékenység két irányban történt: 1. Általános információ a projectről; 2. Speciális információk az oktatási modulokról. Ebben az időszakban a hangsúlyt az általános tájékoztatásra fektettük. Alapvető tevékenységek:

sajtó tájékoztatása az alternáló képzésről (MTI, Jövő mérnöke, ...)

tárgyalások Dr. Gordos Géza rektorhelyettessel a különböző vállalat-egyetem közös képzések formáiról (Moson P., 1996. november 8). Kidolgoztak egy munkatervet a képzés jogi hátterének megteremtésére.

bemutatkozó leveleket küldtünk a BME karok dékánjaihoz.

a projekt bemutatása a BME Támogatói Köre számára - 1996. november 18.

anyagok előkészítése az 1997. január 14. - 15.-én megtartandó Technológia transzfer ülésszakra.

1996. november 18. Phare Szakmai Felügyelő Bizottság látogatása

Bizottság tagjai: Dr. Agg G. (Művelődési és Közoktatási Minisztérium), Dr. Hollán L. (EU szakértő, SEVRES, Franciaország), Dr. Tátrai F. (PHARE program vezető).

Összefoglaló: A projekt koordinátor bemutatta a CFA Hungary 2000 irodát, az információ technológia rendszert és a SANDWICH project adminisztratív file-jait.

A beszélgetések során egyebek közt a következőkről esett szó:

- javasolt a Dunaferr mellett más vállalatok valamint más BME karok bevonása a projektbe,

- minden anyagon meg kell jelentetni a Phare embléma mellett a program nevét és számát is,

- EU és magyar kormányszervek részvétele megkönnyíti a projekt jogi és pénzügyi hátterének megteremtését, ami igen fontos a váltakozó felsőoktatási forma hosszú távú fennmaradásához.

A project általános értékelése nagyon jó volt.

1996. november 28-30. Tutor képzés, Balatonfüred.

Célkitűzések (korábban megfogalmazódtak):

beszélgetések az ipari képzés szakaszáról, a kettős tutorális szerkezet véglegesítése, tennivalók, határidők,

tutor tréning a CNAM módszerei alapján,

Információ technológia rendszer használata a tutorálásban.

Résztvevők: CNAM szakértők (J.M. Pajot, J.S. Chantome), Vállalati képviselők (Dunaferr 13 résztvevő, Alba Regia 1 résztvevő), BME professzorai (19 résztvevő).

Program:

Csütörtök 16:00. Megnyitó. Eddigi eredmények kiértékelése, jövőbeni

tevékenységek kitűzése (Moson P.).

16:45. Tutor-rendszer a távoktatásban, multimédiás anyagok elkészítése

(Loványi I.).

17:45. Információ technológia rendszer (Nagy A.).

19:00. Vacsora, konzultációk, fogadás.

Péntek 9:00-12:00. Tutor-tréning. A váltakozó mérnökképzés általános

tudnivalói . Fő célkitűzés: egyetemi és szakmai szempontból egyaránt

kompetens mérnökök képzése. Fő módszer: az egyetemi és vállalati

tutorok, valamint hallgatók és mérnökök együttműködése, melyet a

minden szinten történő rendszeres értékelés határoz meg. (J.M. Pajot).

15:00-18:00. Tutor-rendszer. Konkrét megvalósulás. Részletes

leírás a módszerekről, eszközökről, felhasznált CNAM

dokumentumokról. Vita (egyetem, vállalatok képviselői). (J.S.

Chantome).

18:00-18:30. Döntések az ipari képzés szakaszáról, tutor-rendszerről (ld.

részletes leírás).

19:00. Vacsora. További beszélgetések.

Szombat 9:00-11:00. Összefoglaló jellegű konzultációk (koordinátor - francia

szakértők)

Döntések:

az ipari képzés időszakáról és más Dunaferr tevékenységekkel kapcsolatban:

1. Orientációs teszt a hallgatók részére: 1997. január 8, 10 óra (terv).

2. Tutorok végső kiválasztása (a szakmai témák véglegesítését követően, rövid időn belül - 96. dec. - 97. febr.).

3. Dunaferr kifejezte azon szándékát, hogy egy második évfolyam diákjait is fogadja a szendvicsképzés keretein belül. Látogatást tervezünk a Dunaferr-nél (valós technikai problémák bemutatásával). a modulok koordinátorai választják ki az erre legmegfelelőbb időpontot.

4. MUNKATERV kidolgozása. Tervezett tevékenységek és időpontok:

Ipari képzés szakaszának kezdete (acélszerkezetek: 1997. febr. 7; Környezettechnológia-menedzsment: 1997. febr.7 speciális tréning a BME-n, március közepétől az ipari képzés szakasza).

Angol nyelv: távoktatás, 1 konzultáció havonta Dunaújvárosban.

"Dunaferr ismeretek". 1 hetes bemutató a vállalatról, találkozás az igazgatókkal (1997. április).

Menedzsment tárgyak harmonizálása

A kiértékelés formájának és időpontjának meghatározása.

a tutor rendszerrel és más tevékenységekkel kapcsolatban:

5. CNAM tutor-rendszeréről szóló dokumentáció lefordítása és adaptációja (M. Pajot a szoftver elektronikus verzióját adta át részünkre).

6. CNAM dokumentáció írott és elektronikus (internet) verzióban is elérhető lesz egy kísérleti időszakban.

1997. január 8. Budapest.

Rátermettség, tehetségvizsgálat az első évfolyam hallgatóin (14 fő), melyet a DUNAFERR szervez. Ez az ipari képzés időszakának egy előkészítő fázisa (a megfelelő munkaterület kiválasztásában nyújtott segítséget a hallgatóknak). A felmérést Balogh A. (SHL Hungária Kft. - a Dunaferr kft. régi partnere) vezette. Írásos és szóbeli részből állt. Az írásbeli részei:

1. teszt Numerikus képességek (35 perc)

2. teszt Szövegértés (35 perc)

Személyes kérdőív (munkával kapcsolatos kérdésekkel).

1997. január 13. Konzorciumi ülés, Budapest.

Résztvevők: A 10 konzorciumi tag képviselői, a projectben résztvevő BME professzorok (kb. 30 fő, a mellékelt lista alapján).

Tevékenységek összefoglalója.

1. Videofilm a CNAM bemutatására, főként a tutor-rendszerről (10 perc)

2. Koordinátor (Moson P.) beszámolója az elmúlt időszak tevékenységeiről (1996. szeptember 1 - 1997. január), feladatok a közeljövőre (az első évfolyam ipari képzésének időszaka, PR tevékenység /általános + kurzusok szintjén/, tutor-rendszert bemutató anyagok adaptációja, információs rendszer használatának kiterjesztése, pénzügyi, jogi aspektusok), stratégiai terv.

Ch. Sol (CNAM) hozzászólása. Kiértékelés: A project igen gyorsan bontakozik ki, fontos előrelépések történtek. Kockázati tényezők, megoldásra váró feladatok: (i) a BME vezetésének aktívabb bevonása a pedagógiai részbe; (ii) megfelelő belső struktúra kiválasztása (javaslat: az oktatás és a diploma lehet egyetemi szintű, ám a vállalati kapcsolatokat, PR, marketing tevékenységet inkább egy központ, HONG 2000, TUB PRO irányítsa; (iii) újabb résztvevő vállalatok számának növelése.

Vita.

3. Vita (fő témák: a hallgatók fogadása Dunaújvárosban (Mádliné dr. Maár I., Lajos T., Dunai L.); az ipari tutorok látogatása a CNAM-nál Franciaországban (Ch. Sol, Mádliné dr. Maár I.); információs anyagok véglegesítése (Gazdasági Vezetők Kerekasztala adja majd közre - Brányik Á.); pénzügyi kérdések (Varga I.); tutor-rendszerről szóló anyagok adaptációja (Perger M. állítja össze, ellenőrzi Loványi I.), információ technológia rendszer (Nagy Á.), építészet modul (Matuscsák T.).

4. Konzorciumi ülés. Eddig a tevékenységek nagy részét a BME, CNAM ESCPI, Ingénieur 2000, Dunaferr, GVK végezte. A következő időszakban a többi konzorciumi tag aktívabb részvételét tervezzük (vállalatok, hallgatók, oktatók bevonása ált. reklámanyagok, speciális bemutatások, személyes tevékenységek útján). Eldöntötték az információs anyagok angol nyelvre való fordítását. Az oktatás különböző módjainak megteremtése merült fel (a képzés hossza, résztvevő hallgatók munkaviszonya stb. szempontjából). A résztvevők pénzügyi motiválásáról is szó esett.

5. Vacsora. Jelen ülés a második (az elsőre 1996. januárjában került sor Párizsban, a Phare pályázat terveinek megfelelően). Az általános irányvonalakról folytattak megbeszélést, főként külföldi és multinacionális cégekkel kapcsolatban.

1997. január 14-15. Ipari napok. BME - Budapest.

A program célja az egyetem-vállalatok közötti kapcsolat erősítése (mely a PHARE HU. 94.05. program fő célkitűzése is egyben). Program:

1. Megnyitó beszédet mond Bíró P., BME rektor.

2. Fő célkitűzések részletes bemutatója (jelenlegi helyzet felmérése, tervek) - Gordos G., BME rektorhelyettese. Itt egyebek közt hangsúlyozták a BME oktatási tevékenységének fontosságát, mely a gazdasági szektor igényeire épít és nemcsak az egyetemi campus keretein belül valósul meg (ennek jó példája a váltakozó, szendvics típusú képzés megalakítása).

3. Különböző ajánlatok bemutatása a meghívottaknak (kutatás, oktatás, stb.). A koordinátor bemutatta a SANDWICH projectet (1997. január 14, 15:20-15:40), és a posztert. A project megvalósításáról folytattak vitát, a részvételi érdekeltségről (pl. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány).

1997. január 16. FRANKOFÓNIA ünnepe

J. Chirac, a Francia Köztársaság elnöke Magyarországra látogatott. Programjában szerepelt egy találkozás a magyarországi fiatalokkal (kb. 3000 résztvevő) a Budapest Sportcsarnokban. Kiállítást rendeztek az oktatási lehetőségekről, francia érdekeltségű projectekből. Bemutatásra került a szendvics project is (plakát, információs anyagok, a projectben résztvevő kollegák közreműködésével).

1997. január, február. Más vállalatok bevonására irányuló tevékenységek

A konzorciumi tagok aktív PR tevékenységet folytattak. A magyar nyelvű információs anyag felújításra került, elkészítettük az angol változatot.

A Gazdasági Vezetők Kerekasztala az új információs anyagot eljuttatta mintegy 100 magyar vezető vállalathoz. Ezt követően a Kerekasztal egy ülésén Horváth I., a Dunaferr vezérigazgatója bemutatta a vállalat filozófiáját, belefoglalva a szendvics típusú képzést is.

1997. január 25-29: a koordinátor látogatása az IBISTRA cégnél Berlinben. A látogatás célja az IBISTRA konzorciumi tag részvétele, a BME szendvics projectjének ismertetésében Észak-Európában (Németország, Dánia, Finnország). A tervek szerint speciális információs anyagot készítünk elő (az angol verzió alapján). Ezt követően a vállalat képviselői kiválasztják az érdeklődő cégeket és részletes információt nyújtanak nekik. Az IBISTRA nevében Thomas Pfau (konzorciumi tag) és Fritz Steinbeck vettek részt az üléseken. Ezért a munkáért a projectből kb. 3000 ECU fizethető ki az IBISTRA-nak. Az együttműködés további, hosszútávú finanszírozása attól függ, hogy hány vállalatot sikerül majd ezúton bevonni a váltakozó képzésbe.

A programban szerepelt egy látogatás az a&d Schulungszentrum - Berlin vállalatnál, ahol Hilbert Krüger tájékoztatta a koordinátort a továbbképzési tevékenységeikről és annak tapasztalatairól.

A látogatás lehetőséget nyújtott a partnerintézmény munkájának jobb megismerésére. Reális haszna később mérhető le, a fentebb ismertetett tevékenységek sikerétől függően.

Perger Mária látgatása Párizsban (ESCPI, Ingénieurs 2000). Perger M. előadó az anyanyelvi modulban, részt vesz az egyetem-vállalatok közötti együttműködésben. Részt vett a tutorok ülésein, a kiértékelési folyamatban, felelőse a tutor-rendszer adminisztrációs anyagának fordításáért.

Más konzorciumi tagok (ÉVOSZ) aktívan részt vettek az új modulok megteremtésében.

1997. január, február. Az oktatási időszak záróvizsgái, ipari képzés időszakának kezdete.

A szendvicsképzésben résztvevő hallgatók sikeresen megfeleltek a félévi vizsgakövetelményeknek.

A 3 modul koordinátorai, kollegáikkal és a vállalatok képviselőinek segítségével intenzíven dolgoztak az ipari időszak beindításán.

Ipari képzés időszakának kezdete az acélszerkezetek modul 4 hallgatója számára (Dunaújváros). A környezettechnológia-menedzsment modul hallgatói intenzív tréningen vettek részt, melyet a BME szervezett a számukra.

1997. február 22-27. Párizs. Ipari tutorok látogatása.

Ipari tutorok képviselői (7 fő - Dunaferr, Alba Regia-ÉVOSZ) látogatták meg Párizsban az ESCPI és Ingénieurs 2000-t. A delegációt Perger M. vezette.

1997. február 25. A project bemutatása a hallgatóknak.

A bemutató az EUROBUS - az Európai Unió a Budapesti Műszaki Egyetemen c. rendezvénysorozat része. A koordinátor előadást tartott a résztvevőknek: Oktatás az EU-ban címmel.

1997. március 7. A magyarországi nyitott és távoktatás napja

A project bemutatásra került az évente megrendezett nyitott és távoktatási napok ülésen. Az egynapos rendezvényen a hangsúlyt a minőségbiztosítás témakörre helyezték. Beszédet mondott Honti Mária, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkára. A résztvevők (kb. 200 fő) érdeklődtek a project iránt, annak kiterjesztési lehetőségein dolgoznak más felsőoktatási intézményekre.

1997. március 10. - 13. CNAM delegáció látogatása Magyarországon

A CNAM, mint konzorciumi tag küldöttsége (Hedin, Rudin asszonyok) látogatást tett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Tárgyalások folytak a project megvalósításáról és további közös tevékenységekről.

1997. március 18. Kiterjesztés (Német cégek felé)

Tárgyalások Dr. Th. Pfau (IBISTRA) és Dr. Friedrich Bauersachs (Friedrich Naumann Stiftung) urakkal. Főbb pontok:

- A német cégek bevonása 4 szervezet közreműködésével valósul meg (BME, IBISTRA, Friedrich Naumann Alapítvány, German Business Club)

- A képzésben érdekelt német cégek hamarosan felveszik a kapcsolatot a BME hallgatóival.

- A gyógyszerészeti iparban jelentős igény látszik. Ezért a Vegyészmérnöki Kar részvételéről folynak tárgyalások.

- Egyéb: kommunikációs hálózat korszerűsítése (BME szakértő látogatása Dr. Bauersachs úrnál).

Részletes információs anyag (Német, magyar nyelven)

1997. április 7. Ülés az ipari tutorképzésről

Résztvevők: Móróné Zupkó Timea (Dunaferr, Humán Intézet Igazgatója), Moson P., Perger M. (BME).

Téma: Jelenleg 15 hallgató (11 környezettechnika, 4 acélszerkezetek modulos) részesül képzésben a Dunaferrnél. A Dunaferr szakértői magasra értékelték a franciaországi látogatásukat a CNAM-nál és ESCPI-nél Párizsban. Tevékenységeiket ezen tapasztalatok felhasználásával véglegesítették. Több dokumentum előkészítésén dolgoznak jelenleg (egyebek között egy Sandwich tájékoztató anyagén, melyet Horváth István vezérigazgató készít). A cég fontos új oktatási formát lát a szendvicsképzésben, ami integrálódhat a humánpolitikájába. A következőkről volt szó:

Értékelés. 3 féle módon történik: havonta (szakmai, a munkával kapcsolatos, intelligencia-faktorok); kéthavonta (munka); szendvics konferencia (a periódus végén). Az értékelés szintjei: fejlesztendő, megfelelő, kiváló. A dokumentációs anyag elkészült, az első 4 hallgató felmérésre sor került.

A havi kiértékeléshez szükséges: 1. Adatlap, 2. Adatlap, 3. Adatlap.

Tutorok motiválása. Az ipari periódus végén kerül erre sor. 3 módszer: project, vállalat, szerzői munkák.

Tervek: 1997. május 12.: Értékelés a Dunaferrnél (résztvevők: CNAM delegáció, ipari és egyetemi tutorok, hallgatók).

Szendvics konferencia (Június 30. - július 2.) Az ipari képzés szakaszának kiértékelése, a hallgatók bemutatják a munkájukat.

Egyebek: Következő évfolyam (hallgatók létszáma, a cég bemutatása).

A 2. munkaperiódus beszámolójára vonatkozó tevékenységek. (pl. A saját rész bemutatása)

1997. április 2. Ülés az egyetemi tutorok tevékenységéről

Az egyetemi tutorok állandó kapcsolatban állnak a hallgatókkal és az ipari tutorokkal. Rendszeresen ellátogatnak a vállalathoz, valamint a BME-n találkoznak a hallgatókkal. Az egyetemi tutorok képviselői részére tájékoztatót kaptak a közös ipari-egyetemi tevékenységekről. (Május 12., július 1.), valamint az ipari tutorok számára összeállított dokumentációs anyagról. Elhatározták, hogy az egyetemi tutorok számára összeállított dokumentációs anyagot (előkészíti: Perger Mária) végső formába hozzák a következő hét végéig.

Beszélgetésre került sor a tutorok feladatairól:

Parti M. (Környezettechnika modul) véleménye szerint a szakmai kérdésekben a fő konzulensek az ipari tutorok. Az egyetemi tutorok fő feladata garantálni az ipari képzés egyetemi hátterét.

Dunai L. (Acélszerkezetek modul) véleménye, hogy a tutorok között szorosabb kooperáció is lehetséges. A témák korrekt kiválasztása (dolgozat, szakmunka) garancia a hallgatók tudásának megfelelő szint megtartására.

Mindketten egyetértettek abban, hogy az alternáló képzés új, egyetem-vállalatok kooperációján alapuló kutatásokra ad lehetőséget.

Más vitatéma: a hallgatók által elkészített szakmunkák (ezek a részben független munkák spontán módon, az ipari környezet hatására látnak napvilágot - ilyen irányban kellene motiválni a hallgatókat).

1997. április 7. BME modulok vezetőinek találkozója (ld. emlékeztető)

3 fő témája volt:

A beszámoló végső formája (WP 2)

A jelenlegi helyzet általános értékelése. Pozitívumai: a képzés elkezdődött és integrálódott az egyetemi oktatás rendszerébe. A Dunaferr nagyon aktívan részt vesz az alternáló képzés megvalósításában és annak kiterjesztésében. Gyenge pontok: nem sikerült a Dunaferrhez hasonló érdeklődést mutató más vállalatokkal kapcsolatba lépni.

Jövőbeni tervek: Kiértékelés a Dunaferrnél (Május 12., július 1.). Információs anyagokat eljuttatni valamennyi kar dékánjához. További módszerek kidolgozása újabb vállalatok bevonására a projectbe.

1997. május 9. Kiterjesztés. Találkozás a Schneider Hungária vezetőivel

Résztvevők: Christian Burtel ipari igazgató, Becker Magdolna oktatási igazgató, J. M. Pajot (Ingénieurs 2000), Perger M., Moson P.

Összefoglaló: A Schneider csoportot, az egyik magyarországi vezető multinacionális céget, tájékoztattuk a Magyarországon és Franciaországban beindított alternáló képzésről. Burtel úr hangsúlyozta, hogy a projectben való részvételüket mérlegelik. Az előzetes igények alapján érdeklődés mutatkozik a logisztikai és minőségbiztosítási modulok indítására. Becker M. meghívást kapott a május 12.-i értékelő ülésre.

1997. május 12. Értékelő ülés. Dunaújváros. (Emlékeztető)

Résztvevők: egyetemi és mérnök tutorok, CNAM, Dunaferr, BME képviselői, hallgatók.

Összefoglaló: A tutorok bemutatták és értékelték a hallgatók tevékenységét az 1-3 Adatlap alapján. (ld. április 7.) Vitát folytattak az értékelésről és a project jelenlegi helyzetéről. Dr. Zsíros M., a Dunaferr Humán Intézetének igazgatója hangsúlyozta a hallgatók ipari témáinak sikeres választását, az értékelési rendszer létét, valamint a hallgatók tevékenységét és lelkesedését.

1997. május 13. CNAM - BME megbeszélések.

Charles Sol, a project koordinátora találkozott a Menedzsment, Információ Technológia és Építészet modulok munkatársaival.

F. Laulin, Ch. Sol és Moson P. megbeszélésén hangsúlyt fektettek a project kiterjesztésére, jövőbeni lehetséges együttműködésekre. Ezekben a kérdésekben Moson P. CNAM-nál tervezett látogatásán (1997. szeptember) döntenek majd, ugyanakkor a CNAM hallgatók értékelésére is sor kerül.

1997. május 16., 20. Kiértékelő ülések és kiterjesztés lehetőségek megvitatása (Emlékeztetők)

Május 16. A projekt Irányító Bizottságának ülésén előkészítettük a karok dékánjai részvételével tartandó, május 20.-i ülést, valamint a projekt koordinátor célkitűzéseit.

Május 20. Informáltuk a karokat a projektről, a kiterjesztési lehetőségek kerültek megvitatásra. A projekt általános megítélése jó, főként a Dunaferr Rt. és a hallgatók részvétele kiemelkedő. További lépések: hallgatók informálása, egyetemi tutorok részvételnek fokozása, további vállalatok bevonása. Elhatároztuk, hogy a projekt sikerét bemutatjuk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkárainak, és pályázati források létrehozását szorgalmazzuk gyakorlati vonatkozású, hasonló képzési formák megvalósításának segítésére. (emlékeztető - francia nyelven)

Május 28. - 29. CNAM delegáció látogatása Budapesten

Programja:

Május 28. Találkozó francia vállalatok humán menedzsment vezetőivel a magyarországi Francia Nagykövetség szervezésében. 4 vezető francia vállalat vezetőjét (amelyek szerepelnek a magyar piacokon) tájékoztatták a projektről.

Május 29. CNAM NETFORM találkozó. A projekt menedzser (Moson P.) a felsőoktatás és a minisztériumok képviselőit tájékoztatta a projektről.

1997. május. Kiterjesztés az Építészmérnöki Karra

Hosszas előkészítési munkálatokat követően az Építészmérnöki Kar Tanácsa elfogadta azt az ajánlatot, amelyet a modul koordinátora (Dr. Matuscsák T.) nyújtott be az alternáló mérnökképzés bevezetéséről ezen a karon. A tanács ülésén részt vettek magyarországi híres építészmérnökök, a vitát követően a szavazati végeredmény 20/7/1 lett.

1997. tavasza. Információs anyagok, PR tevékenység.

Ebben az időszakban szórólapok és ismertető anyagok készültek az alternáló képzésről, ugyanakkor a médiákban is helyet kapott a képzés (pl. rádióműsorok keretein belül):

- Gazdaság és felsőoktatás. Sandwich projekt a Dunaferrnél, 1997. Dunatáj Kiadói Kft., 24 old.

- Dunaferr újság. 1997. 03. 20. 9. old.: A Dunaferrnél "gyakorlatoznak".

- KARIMA (Az Építőkari KHT lapja) 1997. 03. "Duna parton van egy malom..." Sztálinváros jelentkezik avagy egy vasi a vas városában. 22.-23. old.

- Személyügyi Hírlevél. 1997. március. "Szendvicsképzés a Dunaferrnél" 31.-36. old.

- Információk villamosmérnök hallgatók számára (http://balu.sch.bme.hu/frame.html)

1997. június - július. Szendvics konferencia előkészítése

Kb. 100 meghívó kiküldése konzorciumi tagoknak, minisztériumi szervezeteknek, cégeknek és felsőoktatási intézményeknek. Program.

1997. június 23. Dr. T. Pfau (IBISTRA) látogatása

Dr. Pfau tájékoztatta a koordinátort a márciusban eltervezett tevékenységek eredményeiről (ld. emlékeztető - 1997. március 18.) A Németországi Vállalatok Magyarországi Klubja közvetítésével kérdőíveket küldtek német cégekhez. A válaszok és az általános fogadtatás pozitív volt. Dr. Pfau elkészít egy jelentést az IBISTRA tevékenységeiről.

1997. július 1.-2. AGORA

A BME új rektora, Dr. Detrekői Ákos tájékoztatót kapott a képzési formáról. Dr. Detrekői Ákos ezt a témát megemlítette az egyetem újonnan megalakult fórumán, az AGORÁN.

1997. július 10. Dunaújváros SZENDVICS KONFERENCIA (emlékeztetők)

Résztvevők: Dunaferr képviselői, BME, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, egyetemi és ipari tutorok, hallgatók, más meghívottak (kb. 80 fő)

Program:

1. Megnyitó beszédet mondott: Dr. Zsíros Mária (Dunaferr Rt.), Dr. Moson Péter (koordinátor)

2. A hallgatók munkáinak bemutatása. Szekciók: 1., 2., 3.

3. Vita az alternáló képzésről. Főbb témák:

A metodikai rész (a hallgató és a két tutor együttműködése) és a hallgatók által benyújtott munkák sikeresek voltak.

Fejlesztendő területek - elhangzott javaslatok:

A hallgatók informálása az új képzési formáról - a jelenlegi hallgatók intenzívebb bevonásával.

További vállalatok bevonása - a Dunaferr aktív részvétele, a minisztériumok felé javaslattétel új programok megalapozására a gazdaság követelményeinek megfelelő modulok létrehozására.

Jogi, pénzügyi háttér - feljegyzések a minisztériumok részére, főként a szakképzés adóztatásával kapcsolatosan.

Egyebek.

4. Záró ülés, kiértékelés, díjazás (Horváth I. vezérigazgató, Dr. Molnár K. dékán).1997. szeptember 1-7. A projekt koordinátor látogatása a CNAM-nál (Párizs). Fontosabb események: Bizottsági tagként részt vett a CNAM Éves Értékelő Bizottság (zsüri) munkájában. A tanulók beszámolói francia illetve angol nyelven is folytak. Különleges érdeklődés nyilvánult meg a BME SANDWICH hallgatói külföldi gyakorlati lehetőségeinek felmérése és a francia partner oktatási rendszerének értékelése iránt. Tárgyalások a program francia koordinátorával - Charles Sol úrral. Témák: 1. A WP3 tevékenységének értékelése. 2. A szakmai és a pénzügyi beszámoló elkészítése. 3. Tervek 1997 őszére. 4. A program kiterjesztésének lehetőségeiről. 5. Az INGENIEURS 2000 típusú magyar intézmény létrehozásának lehetőségeiről. (Tárgyalások M. Arcicot úrral) Az egyetem és ipar közötti kapcsolatok fejlesztése különös figyelemmel kísérve az ipar és a hallgatók toborozásának szükségleteit. Ajánlott, egy munkatárs felvétele a fent említett feladat ellátására.

1997 szeptember A magyar modulvezetők találkozójának előkészítése (lásd meghívó).

1997. szeptember 26. A modulvezetők értekezlete. (Emlékeztető) Az értekezlet fontosabb pontjai: A harmadik periódus értékelése. Részletes beszámoló a modulok tevékenységéről. A 3. Beszámoló előkészítése. A jövő tervei.

Határidők: 1997. október 3. A beszámolóhoz szükséges táblázatok elkészítése. 1997. október 31. A konzorcium ülésére elkészíteni a modulok beszámolóját. 1997.november 15. Utolsó határidő a pénzügyi szerződések elkészítésére. 1997.október. A záró értékelés előkészítése.

Konzorciumi ülés. Információk a SANDWICH konferenciáról.(cikk megjelenése a BME újságában- Jövő Mérnöke, poszter elkészítése). Találkozó a DUNAFERR vezérigazgatójával és Lebreton úrral (Fancia Nagykövetség) - anyagok elkészítése. A modulok tevékenységéről szóló beszámolók elkészítése (környezettechnika-management).

1997.november 5. DUNAFERR, Dunaújváros Találkozó Horváth István úrral - a DUNAFERR vezérigazgatójával. Horváth István vezérigazgató úr és a francia partner értékelték a projekt tevékenységét. Tárgyaltak a projekt folytatásának és kibővítésének lehetőségeiről is. Új munkaterv elfogadása, melyben további ipari vállalatok bevonása kiemelt szerepet kap.

1997.november 6. A projekt ismertetése a Francia Nagykövetség fontos beosztású munkatársainak. A tárgyalások során értékelték a projekt tevékenységét és megbeszélték a francia partner további együttműködését a projektben.

1997. november 6. A projekt jelenlegi tevékenységének bemutatása Penninger Antal úrnak - a BME TANOK igazgatójának. A megbeszélés fő pontjai:a projekt folytatásának lehetőségei, a BME és főképpen a TANOK további szerepe a projektben (egy, INGENIEURS 2000 típusú magyar intézmény létrehozásának lehetősége).

1997.november 6. Budapest - SANDWICH konferencia (részletes program). A projekt bemutatása a BME hallgatói számára. A konferencia programja: A SANDWICH hallgatók az ipari gyakorlat idején folytatott tevékenységükről szóló beszámolók. Információk a SANDWICH típusú oktatásról (DUNAFERR, BME, ...) DUNAFERR-Díj átadása Vita.

1997.november 7-9., Gálosfa, Magyarország - Konzorciumi ülés. A találkozó céljai: Összefoglalni és értékelni a konzorcium tagjainak tevékenységét. Felmérni az eredményeket. A projekt fejlődési irányának meghatározása. Tanulmányozni a projekt jövőjét.

Az ülésen jelenlévő kb. 40 személy a projektben résztvevő minden partner képviseletében: hallgatók, vállalatok (humán forrás igazgatók, mérnök-tutorok), külföldi partnerek (Franciaország-CNAM, Ingenieurs 2000, Németország-Ibistra), egyetem(modul vezetők, egyetemi tutorok), PHARE tanácsadó (L. Hollán), Művelődési Minisztérium.

Az ülést vezette: Moson Péter a program koordinátora. Általános vélemények, amelyek megfogalmazódtak az ülés után: - a SANDWICH típusú képzés sikeresnek bizonyult - a megszerzett tapasztalatok alapján új feladatok fogalmazódtak meg a képzés fontos területein: szervezés, oktatás, szabályozás, diverzifikáció. - Általános vélemény volt, hogy a projektet folytatni kell.

Az ülés programjának rövid összefoglalója: 1 nap A konzorcium tagok beszámolója (lásd mellékelve a beszámolókat) a folytatott tevékenységek értékelése. Az előadásokat élénk vita követte. A vitán részt vettek más kollégák is(például: mérnök-tutorok, hallgatók). Móróné Zupkó Tímea (Dunaferr Humán Intézet) előadása tükrözi a vita legfontosabb gondolatait. A vita eredményei megtalálhatók összefoglalva e beszámoló ajánlások című részében. A vita néhány témája: hogyan lehet érdekelté tenni azokat akik részt vesznek a programban (hallgatók, vállalatok, egyetem), a hallgatók és mérnök-tutorok kapcsolatáról szóló esettanulmány elkészítése.

2.nap Az alternáló oktatás jövője Magyarországon. A vita három probléma körül folyt: akarjuk-e folytatni a projektet, ha igen: jövőre szóló tervek, részvételi feltételek. A jelellévők egyhangúlag a projekt folytatása mellett döntöttek.

Hozzászólások:

Hallgatók: A szakmai munkára szeretnének koncentrálni de ugyan akkor részt vállalnak az új oktatási forma népszerűsítésében. A későbbiekben szóba jöhet, egy hallgatói szervezet (klub) létrehozása is.

Építész Kar Most kezdték el az első egyetemi periódust. Beszámoltak a pénzügyi problémákról: a díjak csökkentése, szabályozás, a tutorok motiválása, külföldi gyakorlatok.

Villamosmérnöki Kar Homogenizáció/értékelés, tutori munka stb, diverzifikáció, új vállalatok bevonása, a hallgatók toborozása/informatikus hallgatók hiánya. A hallgatók már nem "szabadok" a 6. szemeszter után.

Acélszerkezeti modul (Építő Kar) Az új stratégia kialakítását későbbi időpontra halasztják, akkora amikor a jelenlegi hallgatók befejezik tanulmányaikat. Fontosnak tartják a hallgatók és tutorok motiválását.

Társadalomtudományi Kar (az idegen nyelv oktatása szélesebb körű hallgatóságot kellene megcéloznia, felmerülő problémák: különböző szintű nyelvismeret, az oktatandó nyelv kiválasztása, nehézségek az anyanyelvi kommunikáció oktatók biztosításában.

Német partner (IBISTRA, Thomas Pfau) - tervek egy alapítvány létrehozásáról.

Francia partner (CNAM, Charles Sol ) a következő témákról beszélt: pénzügyi problémák, új struktúra létrehozása - INGENIEURS 2000 típusú magyar intézmény létrehozásának lehetőségeiről, fejlesztési tervek, kredit pontok szerzése az ipari gyakorlat idejére.

Vállalat - Móróné Zupkó Tímea. Javaslat: a felnőtt oktatásra szánt költségvetés 0,2%-a az alternáló típusú oktatásra lehetne fordítani. Aktívan részt fognak venni a projekt folytatásában, diverzifikációjában, a magasabb részvételi arány biztosításában(MIKOSZ), Központi iroda létrehozása.

Egyetem A BME akarja folytatni a projektet. Dr. Pennninger Antal a TANOK igazgatója elfogadta az új szervezeti struktúrát.

PHARE - L.Hollán-tanácsadó Hangsúlyozta, hogy ilyen típusú kezdeményezéshez feltétlenül szükséges minden egyes partner lelkesedése és hite és persze minden partner feladata az optimális keretek biztosítása. A program két irányba kellene, hogy fejlődjön: új vállalatok bevonása, új felsőoktatási intézmények bevonása.

Művelődési és Közoktatási Minisztérium A minisztérium képviselője bemutatta a lehetséges szabályzási és pénzügyi problémákat, melyek felmerülhetnek, egy új oktatási forma bevezetése esetében.

Az ülés befejező részében Varga Ildikó pénzügyi koordinátor mindennapi tapasztalataiból kiindulva ajánlások fogalmazódtak meg (lásd Varga Ildikó által készített jegyzéket).

1997. november 13. Budapest, Fr. Neumann Alapítvány

Dr. Thomas Pfau tárgyalt a Neumann Alapítvány vezetőjével, egy lehetséges pénzügyi támogatásról, melyet a német alapítvány nyújtana azoknak a német vállalatoknak, amelyek részt fognak venni a projekt fejlesztésében.

1997.november 17-18. A projekt kiterjesztését támogató tevékenységek. Franco-fórum. 1 nap. Francia-magyar vállalat és egyetem közötti kapcsolatok, című kollokviumon a projekt koordinátora bemutatta a program tevékenységét. 2.nap A Franco-fórum (állásbörze típusú rendezvény, melynek szervezői voltak három magyar felsőoktatási intézmény hallgatói) látogatói információkat kaptak a SANDWICH típusú képzésről.

Ugyan ezekben a napokban magas beosztású diplomaták (Franciaország és Belgium nagykövetei ), magyar politikusok, a francia vállalatok képviselői, más oktatási intézmények hallgatói látogatását fogadtuk. Charles Sol úr és Moson Péter úr eredményes tárgyalásokat folytattak a Peyrusaubes úrral a Francia-Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara elnökével.

1998.január. Tervek a folytatásra, kiterjesztésre. A koordinátor egy stratégiai tervet készített a projekt kiterjesztésére (egyeztetve Móróné Zupkó Timeával /Dunaferr/, Charles Sollal /CNAM/, Dr. Penninger Antallal /BME/). Eszerint a fő célkitűzés a részvevő vállalatok és felsőoktatási intézmények számának növelése. Feladat megosztás: Dunaferr (újabb vállalatok bevonása, változtatások kezdeményezése a magyar jogrendben az alternáló képzés pénzügyi és jogi támogatására), CNAM (tapasztalatok megosztása az egyetem - gazdaság kapcsolata témában, a projekt nemzetközi jellege megőrzése, további pénzügyi támogatás vizsgálata a Leonardo projekt keretében), BME (egy új egység létrehozása /az Ingénieurs 2000 francia példa alapján/ az egyetem - vállalat kapcsolat és az oktatási folyamat támogatására, további pénzügyi lehetőségek vizsgálata a TEMPUS projekt keretében). A projekt nyitott további partnerek irányába.

Kiterjesztés, reklám tevékenységek

1998. január 26. BME Ipari Nyílt Napok, Budapest. A projektet Dunai László (Acélszerkezetek modul) mutatta be. Az esemény célkitűzései tekintetében lásd 1997. Január 14-15.

1998 január. Mihály Ildikó (munkaügyi Minisztérium) egy cikket publikált a "Magyar Felsőoktatás"-ban, melyben kitér a Szendvics képzésre is.

1998. március 7. A koordinátor részt vett és előadást tartott Békéscsabán a fiatal magyar közgazdászok "Oktatás és gazdasági fejlődés" című ülésszakán.

1998. február 12-14. A koordinátor látogatása a CNAM-nál (Párizs). Francia részről Ch. Sol és F. Laulan vettek részt a megbeszéléseken. Moson Péter tájékoztatást adott az oktatás állásáról. A Duneferr, BME és CNAM dokumentumai alapján véglegesítették a kiterjesztési terveket. Eszerint: Dunaferr további magyar vállalatok bevonása, CNAM további külföldi partnerek bevonása, BME további magyar felsőoktatási intézmények bevonása.

1998. február 27. BME modul menedzserek ülése. Részvevők: Dunai L., Loványi I., Moson P., Perger M., Sárvári J. Korábban kifejtette véleményét: Hóka J., Parti M. 4 kérdés került megtárgyalásra:

1. Phare értékelés. A részvevők tájékoztatást kaptak a pozitív értékelésről, (Dr. Agg Géza, Hollán László 1,2 jelentése)

2. Oktatási folyamat. A tanulók ("első" és "másod" szendvics évesek) a tervek szerint megkezdték az ipari szakaszukat. Vita volt az idegen nyelv és menedzsment távoktatásáról, az elsőéves hallgatók szakmai feladatai véglegesítéséről, a hallgatók nyilvántartásáról a BME NEPTUN rendszere keretében.

3. Jelentések. A 4. Periódus (97. Szept. 1. -98. Febr. 28.) modul jelentéseit a koordinátor 1998. Március 15.-re kéri. 1998. Június 11-13-án Balatonszéplakon a Phare projekt egy közös konferenciát tart. A projektet legalább 4 részvevő képviseli majd, közöttük diák is.

4.Kiterjesztés. Megvitatásra kerültek a tervek (lásd a koordinátor párizsi látogatása), az egyes szereplők konkrét feladatai. A kollégák felvetették a már meglévő hallgatók képzése folytatásának problémáját a projekt utáni időben. A koordinátor megvizsgálja a pénzügyi és szervezeti kérdéseket, 2 héten belül tájlkoztatja az érdekelteket.

1998. március 6. Ülés a BME-n. Részvevők: Penninger A. (TANOK igazgató), Dunai l., Moson P., Perger M., Varga I. Az alternatív képzés folytatása, kiterjesztése került megtárgyalásra. Penninger A. értesítette a részvevőket döntéséről, hogy létrehozza a képzés szervezeti egységét a TANOK-ban.

Kiterjesztés, reklám tevékenység.

1998. tele. Horváth István a Dunaferr Rt. elnök vezérigazgatója írt egy dokumentumot a vállalati tapasztalatokról, a jövőre vonatkozó javaslatokkal.

Az anyag első része (5 oldal) a projektet sikeresnek értékeli, leírja az oktatási kísérlet fő elveit, részletezi az első ipari szakaszt (a diákok munkája, tutorálás, értékelés).

A második rész (4 oldal) jogi, pénzügyi és szervezeti kérdéseket vet fel, javaslatokat tartalmaz. A dokumentumot eljuttatták a Művelődésügyi és Közoktatási Minisztériumba.

Udvardi Lakos Endre a fenti minisztérium főtanácsosa felterjesztést készített (1998. Március 11.) az ipar - felsőoktatás kapcsolatai finanszírozásáról. A javaslat fő változatai: - engedélyezni a szakképzési hozzájárulás (a teljes béralap 1.5%-a) egy részét (0.2-0.5 %) felhasználását felsőoktatási célokra is, - megnövelni a fenti adót e célból 0.5%-kal, - adókedvezményt adni a hasonló tevékenységet folytató vállalatoknak. A kérdés kormányzati szinten megtárgyalásra kerül.

1998. március. Részvétel további EU projektekben. Jelentős munka folyik a Leonardo (CNAM, Laulan, Sol) és a TEMPUS (BME, Moson) projektek elkészítésére. A partnerek (Dunaferr, CNAM, BME, egyéb magyar, német részvevők) rendszeresen egyeztetik véleményüket. Jelentős tevékenységet folytatunk (elsősorban a Dunaferr) további vállalkozások, kamarák bevonására. Több pozitív felelet érkezett. A koordinátor rendszeresen konzultál egyéb érdekelt szervezetekkel (Magyar, Francia TEMPUS Iroda, Magyar Rektori Konferencia stb.). A leendő diákokat is tájékoztatjuk különböző módszerekkel (pl. cikk a BME diák újságában a Jövő mérnökében).

1998. április 15. Beszámoló a 4. munkaperiódusról, információs anyag (magyarul, angol összefoglalóval) a Phare 1998. június 12-13-i konferenciára.

1998. április 21. Steve Roberts és Elisabeth Siklos Phare konzulensek (The external monitoring and assessment service for the Phare programme) meglátogatták a projektet. A koordinátor és a pénzügyi asszisztens koordinátor tájékoztatta őket a célkitűzésekről, elért eredményekről. Roberts úr aláhúzta a pénzügyi szemlélet, tervek, gazdaságossági számítások fontosságát a képzés normális (a pilot kurzuson túli) működése esetén.

1998. május 6. A Phare Értékelő Bizottság látogatása (Dr. Tátrai F./PMU/, Dr. L. Hollán /EU szakértő /, Dr. Agg G. /magyar szakértő /). Az általános értékelés pozitív volt (lásd a mellékletben). Az bizottság tagjai kérték, hogy a Zárójelentésben a projekt folytathatósága kerüljön részletes tanulmányozásra (figyelembe véve a fő partnerek - minisztérium, vállalatok, egyetem, diákok - feladatait, felelősségét).

1998. június 12-13. Balatonszéplak, Magyarország. A projektet Zupkó Timea (igazgató, Dunaferr Humán Intézet) és Perger Mária (koordinátor igazgató, BME TANOK Alternáló Képzési Hivatal) mutatták be. Az Első Alprojekt összegzését és javaslatait Moson Péter (koordinátor) szekció elnök fogalmazta meg (lásd a teljes összefoglalót magyarul mellékelve - a fő javaslatok beépültek a zárójelentésbe is).

1998. július 7. Párizs. Ch. Sol és Moson P. megvitatták az időszerű kiterjesztési kérdéseket (különösen Horváth I. (elnök-vezérigazgató, Dunaferr), Hatvani Gy. (főigazgató, Magyar Energia Hivatal, GVK társelnök), Penninger A. (igazgató (BME TANOK), Perger M. 1998. október 19-20-án esedékes franciaországi látogatásának előkészítését).