BME logo

SZENDVICS típusú MÉRNÖKKÉPZÉS

Részletes tevékenységek - detailed activities


A Budapesti Mûszaki Egyetem 1996 szeptemberében megkezdte alternáló (szendvics típusú) mérnökképzését.

Célkitûzések.

A hazánkban folyó gazdasági átalakulás folyamata indokolja az ipar (szélesebb értelemben tekintett vállalkozói szféra) és az egyetemek kapcsolatának szorosabbá tételét, az oktatás gyorsabb reagálását a felmerülõ szakember igényekre, a két terület közötti tartós intézményes, személyes kapcsolatrendszer kialakulását. Az elõbbi célok megvalósításában fontos szerepet játszhat egy új típusú gyakorlat orientált diplomás mérnökképzési forma meghonosítása, amely a nemzetközi gyakorlatban már igazolta életképességét. A képzés a hagyományos mûszaki oktatás második felét, a szakosodási részt érinti. Lényege, hogy az oktatás részben az egyetemen, részben a vállalkozásoknál oktatók illetve tutorok irányításával folyik.

Tanulók.

A képzés jó képességû, gyakorlat orientált hallgatói réteg számára tervezett. A felvétel feltétele felsõfokú természettudományos és mûszaki alapképzés megléte (a bevezetõ szakaszban a BME elsõ 6 szemesztere, a késõbbiekben ez kiterjeszthetõ más mûszaki intézmények hallgatóira, mûszaki jellegû felsõfokú, poszt-szekunder végzettséggel rendelkezõ rétegekre). A tanulók kiválasztását az érdekelt vállalkozás illetve az egyetem közösen végzi.

A tananyag két modult tartalmaz:

Az oktatás fõbb jellemzõi:

A képzés tervezett ideje 4 szemeszter. Az oktatás szendvics kurzus jelleggel részben az egyetemen, részben a vállalatoknál folyik hosszú ciklusú alternálással (fele-fele idõben, 6-6 hónapos ciklusokban).

Megvalósítás:

A képzés elsõsorban a 200 éves múltra visszatekintõ nagyhírû francia továbbképzõ intézmény a CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) módszereinek adaptálásán alapul, felhasználva a hazai tapasztalatokat. A program kezdeményezéséhez és megvalósításához jelentõsen hozzájárult a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, a Francia Külügyminisztérium, az Európai Közösségek PHARE programja, a Dunaferr Rt.

A megvalósítás a PHARE "Az oktatás és gazdaság kapcsolatainak erõsítése" program keretében történik egy 9 tagú konzorcium részvételével. A projekt fõ célja a hosszú távú sikeres mûködés jogi, pénzügyi, oktatás-módszertani feltételeinek kidolgozása, a tapasztalatok megosztása más intézményekkel.

Elõnyök: (az elõbbiekben részletezetten túl)

További információk kaphatók Dr. Moson Pétertõl, a projekt koordinátorától illetve munkatársaitól: 1521 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. Z. épület 101/A.

Tel/fax::463-1555.