A BME-Dunaferr Rt. együttmûködés

1995. szeptember 20-án a Budapesti Mûszaki Egyetem és a Dunaferr Rt. együttmûködési szerzõdést írt alá, melynek fõ területei

- a graduális oktatás és továbbképzés
- tudományos kutatás


A mindkét fél elõnyét célzó szerzõdés súlyponti része az ipari hátterû szendvics képzés igényének felvetése a vállalat részérõl. A BME részérõl a koordinálást a Gépészmérnöki Kar dékánja látja el. A Villamosmérnöki és Informatikai Kar vonatkozásában a Folyamatirányítási és Robotinformatika fõ szakirány tematikájának megfelelõ modul kidolgozása merült fel. A tematikai és struktúrális kérdésekben a vállalat képviselõivel történt egyeztetés.A Dunaferr Rt. javaslata a Budapesti Mûszaki Egyetemmel közösen szervezett szendvicsképzési projekthez

A képzés szakirányai

Dunaferr tanulmányi ösztöndíj rendszere
A 8. félévben az ipari hátterû képzésben részt vesz valamennyi hallgató. Azok a hallgatók akiket a Dunaferr a legjobbnak ítél és maguk is szeretnék a 9. és a 10. félévre tanulmányi szerzõdést köthetnek a Dunaferr illetékes társaságával. Tanulmányuk befejezését követõen a szerzõdés alapján a Dunaferr munkavállalói lesznek. A 10. félévben a Dunaferr tanulmány ösztöndíjat biztosít a képzésben résztvevõ valamennyi hallgatónak. Az ösztöndíj összege: jelenleg 15000 Ft/hó

.

A Dunaferr vállalja valamennyi hallgató számára:

A Dunaferr a 8. félév elején az ipari idõszak kezdetén az SHL cég segítségével elvégzi valamennyi hallgató személyiségvizsgálatát, amely alapján megszervezi a hallgató gyakorlatát, javaslatot tesz a pályaorientációra.

A hallgatók számára elõírja a menedzsment, az angol nyelv és kommunikációs készségek megszerzését az egyetemen, amelyet a Dunaferrnél kiegészít a vállalatismereti tudnivalókkal.

A Dunaferr szendvicsképzést támogató rendszere

A szakdolgozati témákat a hallgató és a Dunaferr egyezteti. A legeredményesebb dolgozatokat írók "Sikerdíjban" részesülnek, melynek összege 20000 Ft-tól 50000 Ft-ig terjed.

Az ösztöndíjakat

A Dunaferrnél megszerezhetõ kredit-pontok rendszerét az egyetemi karok és a Dunaferres szakmai központok egyeztetik.

A felvételin rész vesznek a Dunaferr képviselõi is.

A 7. félévet megelõzõen a képzést választó hallgatók látogatást tehetnek a Dunaferrnél.


A vállalatcsoportot bemutató éves jelentés kivonatos ismertetõje

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatóinak meghirdetett témakörök


Az alábbiakban ismertetjük a DUNAFERR Tanulmányi szerzõdést teljes terjedelemben

A szerzõdés tartalma kiindulási alap lehet más cégekkel kötendõ szerzõdésekhez is


Vissza a fõ lapra