Budapesti Műszaki Egyetem

1997. június 25-26.

az Európai Távoktatási Hálózat, az EDEN éves konferenciájának (1997. június 23-25.) kísérőprogramja

PROGRAM

Információ: Peczöli Irén

BME Nyitott- és Távoktatási Laboratórium

Budapest, 1111, Egry J. u. III/11.

tel: (1)-463-2109 fax: (1)-463-4388

e-mail: tavlab@erg.bme.hu

Az Multimédia az Oktatásban konferenciának 1997. június 25-26-án, a Budapesti Műszaki Egyetemen a közelmúltban megalakított Nyitott és Távoktatási Laboratórium ad otthont. A konferencia kapcsolódik az Európai Távoktatási Hálózat, az EDEN (European Distance Education Network) fővárosunkban megrendezendő éves konferenciájához.

A konferencia céljai:

Programbizottság
 • Lajos Tamás BME, Budapest (elnök)
 • Peczöli Irén BME, Budapest (titkár)
 • Antalovits Miklós BME, Budapest
 • Arató Péter BME, Budapest
 • Berke József Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely
 • Biszterszky Elemér BME, Budapest
 • Csurgai László BME, Budapest
 • Hunyadi György, ELTE, Budapest
 • Izsó Lajos BME, Budapest
 • Kárpáti László Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely
 • Kiss Tóth Lajos Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger
 • Lipovszki György BME, Budapest
 • Mészáros Péter BME, Budapest
 • Molnár István BKE, Budapest
 • Moson Péter BME, Budapest
 • Nyírő András, Budapest
 • Péceli Gábor BME, Budapest
 • Racskó Péter Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
 • Szakadát István BME, Budapest

Helyi Szervezőbizottság

 • Izsó Lajos (elnök)
 • Csurgai László
 • Lajos Tamás
 • Lipovszki György
 • Peczöli Irén (titkár)

A konferencia programja

június 25., szerda

14.00-15.30 (K ép. I/48.)

Lajos Tamás egyetemi tanár, a Programbizottság elnöke (BME Nyitott- és Távoktatási Laboratórium)

A konferencia megnyitása

Rudas Péter egyetemi tanár (Állatorvostudományi Egyetem)

Multimédia az oktatásban - Bevezető előadás

Benedek András helyettes államtitkár (Munkaügyi Minisztérium)

Bottka Sándor elnökhelyettes (Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság)

Pogány György munkatárs (Művelődési és Közoktatási Minisztérium)

Tájékoztatás az általuk képviselt intézmények multimédia politikájáról, a pályázati lehetőségekről

15.30-16.00

Kávészünet

16.00-17.30

I. szekció (K. ép. I/48.)

Elnök: Izsó Lajos (BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék)

II. szekció (K. ép. I/46.)

Elnök: Péceli Gábor (BME Műszer- és Méréstechnika Tanszék)

18.00-tól

Fogadás a Budapesti Műszaki Egyetem Dísztermében

június 26., csütörtök

9.00-10.45

III. szekció (K. ép. I/48.)

Elnök: Arató Péter (BME Folyamatszabályozási Tanszék)

IV. szekció (K. ép. I/46.)

Elnök: Mészáros Péter (BME TANOK)

10.45-11.00

Kávészünet

11.00-12.30

V. szekció (K. ép. I/48.)

Elnök: Lipovszki György (BME Rendszer- és Irányítástechnika Tanszék)

VI. szekció (K. ép. I/46.)

Elnök: Csurgai László (BME Mikrohullámú Híradástechnika Tanszék)

12.30-13.30

Ebéd

13.30-15.00

VII. szekció (K. ép. I/48.)

Elnök: Berke József (PATE Mezőgazdaságtudományi Kar)

VIII. szekció (K. ép. I/46.)

Elnök: Molnár István (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem)

15.00-15.30

Kávészünet

15.30-17.00

Panelvita a MM oktatási alkalmazásáról, helyzetéről, perspektíváiról, a teendőkről. Zárszó

Antalovits Miklós egyetemi tanár (BME Nyitott- és Távoktatási Laboratórium)

A panelvita résztvevőit a konferencia előadói közül a közönség véleménye alapján választjuk ki.

 

A szekciók beosztása

I. szekció

Kis-Tóth Lajos (EKTF): A MM az oktatásban új reményeket ébreszt...

Forgó Sándor és mtsi. (EKTF): A MM-műhely az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán

Hassan Elsayed (KKMF): A KKMF Tanárképző Tanszékének fejlesztési munkái a MM anyagok készítéséban

Kékes Ede és mts. (HIETE): MM oktatási és távoktatási formák a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen

Molnár István (BKE): A BKE Távoktatási és Technológiai Transzfer Központja, mint az IT kutatások és fejlesztések egy központja

II. szekció

Benedek Gábor - Molnár István (BKE): Sorbanállási rendszerek vizsgálata szimulációval - egy MM oktatási rendszer

Horváth Tibor (BME): Számítógépes szemléltetés a villámvédelemben

Lajos Tamás-Szombati Renáta-Kulik Péter-Peczöli Irén (BME): Áramlástan multimédián

Perjésiné Hámori Ildikó-Klincsik Mihály (JPTE): Pedagógiai témájú tananyag MM feldolgozása

Szentpéteri József (Enciklopédia Humana Egyesület): Encyclopaedia Humana Hungarica - magyar művelődéstörténeti sorozat közoktatási célú felhasználásra

III. szekció

Herdon Miklós és mtsi. (DATE): MM fejlesztések a Magyar Állattenyésztési Adatbázis WWW rendszerében

Tóth Csaba és mtsi. (BME): FDDI oktatóprogram és tapasztalatai

Rohonyi András-Biacsi N. Dávid (VE): WALL (Web-assisted Language Learning) WWW-bel támogatott nyelvoktatási módszer és tananyag fejlesztése

Szodfridt Gábor (Vidcom Kft.): Videokonferencia az oktatásban

Takácsné Maros Dóra-Temesvári Zsolt (KKMF): GSM oktatórendszer

Gáspárné Vér Katalin - Lévayné Lakner Mária - Pataki Attila: Egy vállalati vezetői döntési játék, a LUDUS MM és hálózatos átalakításának koncepciója

IV. szekció

Bárdos László (GATE): Interaktív oktatóprogram fejlesztés a GATE Állatélettani és Állategészségtani tanszékén

Dudás Bertalan (SZOTE): Anatómia I.: A fej

Ringler András és mtsi. (SZOTE): Video az anatómia oktatásban: Anatómiai Múzeum

Üveges Péter és mts. (ÁE): A Kemény Armand MM laboratórium (KML) élettan oktatási rendszerének négyéves tapasztalatai

Krén Emil-Marx Dániel (KFKI Számítástechnikai Rt.): Internet a képzőművészet oktatásában

Kovács György-Herdon Miklós (DATE): MM oktatási feltételek, képzések és tantárgyak a DATE Mezőgazdaságtudományi Karán

V. szekció

Tóth István (PATE): PATE Georgikon MM Műhely bemutatása, fejlesztési és oktatási tapasztalatok

M. Tóth Géza (MIE): Animáció a Magyar Iparművészeti Egyetemen

Szentgyörgyi Lóránt -Szentgyörgyi Péter (YMMF): MM stúdió alkamazása az oktatásban

Faa Balázs (MKF): A MM művészeti lehetőségei

Hantos Károly (MKF): MM alkalmazások a vizuális nevelésben

VI. szekció

Farkas Judit-Molnár István-Fodor Szabina (BKE): MM oktatási anyagok fejlesztési eszközei

Kiss Ákos (VE): Video/movie anyagok alkalmazása és korlátai a MM programokban

Izsó Lajos: INTERFACE: MM felhasználói szempontú minősítésére szolgáló tesztelő környezet

Vajda István-Farkas László-Vig Zoltán (BME): A Minerva rendszer

Hárs István (Talentum Kft.): Oktató és ismeretellenőrző fejlesztő környezet, ismeret és kérdésadatbázisok

VII. szekció

Berke József (PATE): MM alapú fejlesztéseknél gyakran használt veszteséges képtömörítő eljárások pszichovizuális összehasonlítása

Fazekas Kálmán-Tarr Bence-Reroly András-Csányi Kornél (BME): MM oktatóanyagok fejlesztése

Erdős Endre-Színi Erzsébet (KKMF): Információs struktúrák és keresési eljárások MM alapú oktatási anyagokban

Klincsik Mihály-Sárvári Csaba (JPTE): Interaktív matematikai példatár néhány vonatkozása

Lipovszki György (BME): Grafikus programozás a BME-n

VIII. szekció

Sikné Lányi Cecília-Kiss Ákos (VE): A MM bevzetésétől a valós alkalmazásig

Színi Erzsébet-Lakatos Csaba (KKMF): A MM egy lehetséges alkalmazási területe= Multimédiás oktatás

Veres Zsolt-Bagi Balázs-Leinweber Gábor (ME): Kezdő lépések

Szalay Sándor (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.): Multimédiás fejlesztések a Nemzeti Tankönyvkiadóban

Mohamed Segay Elmadani (KKMF): Foreword using the MM in the Lybian education

Poszter

Kóczánné Bukovinszky Anna-Martin Dániel-Kóczán György (POTE): MM az orvosképzésben

Kocsisné Baán Mária-Fülöp Tibor-Klementin Ottó (ME): Korszerű műszaki ismeretek oktatása többnyelvű MM programokkal

Nagy Elemérné-Nagy Elemér-Hampel György (KÉE): MM oktatóprogramok a matematikában


© 1997. ODLS - Román Gábor