Internet a képzőművészet oktatásában

Krén Emil, KFKI Számítástechnikai Rt. és Marx Dániel, Budapesti Műszaki Egyetem

 

A képzőművészettel kapcsolatos Web helyeket áttekintve - természetesen nagy számuk és gyors változásuk miatt a teljesség igénye nélkül - felismerhető e helyek néhány jellegzetes típusa:

A múzeumok saját lapjai

Ezek általában a múzeum látogatását elősegítő információt adnak, néhány kisebb méretű illusztrációval. Esetenként múzeumi vezetőként is szolgálnak a termek "térképének" és a bennük kiállított tárgyak felsorolása révén. A legutóbbi időkig a múzeumok nem törekedtek állományuk reprezentatív, vagy teljeskörű bemutatására, de most már van ilyen kezdeményezés is (San Francisco, Vatikán).

Virtuális képgyűjtemények

Ezek között úttörő jelentőségű a számos országban (így Magyarországon is) tükrözött Web Museum, amelyik nagyszámú, különböző múzeumokban található festmény reprodukcióját mutatja be az azonosításhoz szükséges minimális adatok megadásával, a festők neveinek alfabetikus sorrendjébe rendezve. Két hasonló (részben a Web Museumba is belefoglalt) amerikai gyűjtemény érdemel még említést. Közös jellemzője ezeknek a helyeknek, hogy magánkezdeményezésként indultak és szponzorok révén biztosították a tartós fennmaradást.

Egyéni lapok (personal home pages)

A Web értékes színfoltjait jelentik azok a lapok, amelyeket valaki személyes ízlése szerint, többnyire egy-egy festőnek szentelve készít el. Példaként említhetők a Vermeerről és Van Goghról készített lapok. Ezek többnyire egyetemi számítógépes háttérre támaszkodnak.

Kortárs művészek bemutatása

Ide sorolhatók azok a helyek, amelyek kortárs alkotók műveit mutatják be, a festő (gyakran számítógépes grafikus) saját "marketing" tevékenységeként, vagy hivatásos képgalériák közbeiktatásával, általában értékesítési céllal.

Ezeknek a helyeknek az áttekintése és értékelése után tűztük ki célul, hogy - több lépésben - létrehozzuk a magyar képzőművészet Web helyét.

A magyar képzőművészet létrehozandó Web helye egyszerre több igénynek kell, hogy eleget tegyen, nevezetesen

A megvalósítás öt lényeges részből fog állni:

  1. A rendszer tervének kialakítása
  2. Modell készítése és hálózati megjelentetése a rendszer működésének és a feltételezhető "közönség" visszajelzéseinek értékelése céljából
  3. A magyar festészet Web helyének létrehozása
  4. A Web hely bővítése a képzőművészet más ágaival
  5. Fejlesztés oktatási és adatbázis kialakítási irányokba.

A rendszerterv kialakítása és a modell elkészítése 1996. május és szeptember között megtörtént. Létrejött a Web Gallery of Art (Web Művészeti Galéria), egy 1100 képből álló (azóta 2100 képre bővült), tapasztalat szerzési modellnek szánt gyujtemény az európai képzőművészet 1300 és 1700 évek között keletkezett alkotásainak digitális reprodukcióiból, angol nyelvű magyarázó szöveggel, sok szempont szerinti keresést lehetűvé tevű keresű rendszerrel. A modell az elképzelés technikai megvalósíthatóságát, a külföldről is jó elérhetőséget bizonyította; a gyűjtemény használhatóságát a nagy számban beérkezett levelek tanusítják. (A gyűjtemény címe: http://sunserv.kfki.hu/~arthp/)

A magyar festészet Web helye 1997. januártól áprilisig megvalósult a Nemzeti Kulturális Alap és a KFKI Számítástechnikai Rt. támogatásával. Létrejött egy 1200 digitális reprodukcióból álló gyujtemény, a modellhez kidolgozott rendszeren alapuló, de tovább fejlesztett kereső rendszerrel, a művek azonosításához szükséges adatokkal, a művészek életrajzával, a fontosabb művek elemzésével, magyar és angol nyelven. A Web hely hazai visszhangja kedvező, de külföldön is felfigyeltek rá. (A gyujtemény címe: http://www.kfki.hu/keptar/)

Megkezdődött a magyar festészet Web helyánek fejlesztése a magyarországi képzőművészet művészettörténeti és oktatási szempontból is megfelelő teljes bemutatása érdekében. Ennek lényeges elemei a következők:

A magyar festészet Web helye már jelenlegi kiépítésében is lehetőséget nyújt arra, hogy az iskolák Internet hozzáférésének megoldásával párhuzamosan az oktatásban is hasznosítható tartalmat lehessen az Interneten szolgáltatni. Sikeres megvalósítás esetén a megoldás modellnek tekinthető olyan tárgyak oktatásához, amelyeknél egy képi adatbázis a tartalom hordozója, nem puszta illusztráció. (Ilyen tárgyak lehetnek a művészettörténet mellett az állattan, a növénytan, a földrajz, a történelem.) A következő érvek szólnak amellett, hogy a művészettörténet legyen a modell:

A tananyagot két oktatócsomagba szándékozunk összefoglalni, amelyek különböző oktatási közelítést alkalmaznak. Az első a magyarországi képzőművészet történetét kronológikus módon dolgozza fel mintegy 20-30 leckében, míg a másik a látványértelmezést, a műelemzést segíti elő ugyancsak 20-30 leckében. A leckéket feladatgyűjtemény, műelemzési példák és vizuális játékok egészítik ki. A felhasználói kör szélesítése érdekében az oktatócsomagokat úgy kívánjuk elkészíteni, hogy azok CD-ROM-ra rögzítve is használhatók legyenek.

 

Összefoglalás

A magyarországi képzőművészet Web helyének létrehozására irányuló eddigi munka jelentős eredményeket hozott. A hely bővítése és további fejlesztése, valamint oktatási csomagok kidolgozása révén