1. Fedőlap

Zárójelentés

Szerződés száma: 0101-L012/32

Koordináló intézmény: Budapesti Műszaki Egyetem

Project neve: SANDWICH

Szerző: Dr. Moson Péter, projekt koordinátor

Tel: 36-1-463-26-90

Fax: 36-1-463-12-91

email: mosontutor.nok.bme.hu , www: http://tutor.nok.bme.hu

Pénzügyi rész szerzője: Varga Ildikó, koordinátor asszisztens

Tel: 36-1-463-23-97

Fax: 36-1-463-25-61

Kelt: 1998. Augusztus 31.

Bevezetés

A program célja a mérnökképzés területén diplomát kibocsátó hosszú ciklusú váltakozó felsőoktatási formák kialakítása a nemzetközi tapasztalatok figyelembe vételével (elsősorban gyakornoki képzés - CNAM, Franciaország), és a magyar vállalatok valós igényei alapján. A megvalósítás kísérleti indításával kezdődik.

A projekt tevékenységei 9 részmodul keretében folytak (Információ technológia, Általános menedzsment, Szakmai /4 műszaki és 3 humán / oktatási modulok). A tevékenységek részletes leírása, korábbi beszámolók címe: http://tutor.nok.bme.hu/sandwich/general/mtitle.htm. (Az anyagokban gyakran utalunk a "hot word" technika segítségével elérhető további dokumentumokra).

I. FEJEZET (1998. március 1.-augusztus 31. között folytatott tevékenységek)

Ezen kiegészítő (5.) munkaperiódus tevékenységeit a 4. munkaperiódusról szóló jelentésben leírt tervek alapján végeztük. Emlékeztetőül közöljük a 4. beszámoló (1998. február 28.) megfelelő részét:

Az oktatás folytatódik (ebben az értelemben, még ha nem is lenne folytatás, a projekt akkor is 1999 nyaráig tart). A BME kész új modulok megindítására. A konzorciumi tagok folytatják a kiterjesztésre irányuló munkájukat. Magától értetődően elkészítünk minden a Phare által megkövetelt jelentést, bemutatót.

I.A. Táblázat. Tevékenységek az 5. munkaperiódusban (1998.03.01.-08.31.)

Tevékenységek

Időtartam

Dokumentum

4.1. Kiterjesztés-vállalatok (igényfelmérés, feleletek) 98.02.- 98.08.
4.2. Kiterjesztés-minisztérium (jelentések, javaslatok) 98. 03.- 98.06.
4.3. Kiterjesztés-diákok, egyetemek(reklám, újságcikkek, gyűlések pl. Magyar Rektori Konferencia, Phare konferencia) 98.03.- 98. 08.
4.4. Kiterjesztés-projektek (TEMPUS, Leonardo) 98. 03.

I.B. Tevékenységek részletes leírása

A munkaperiódus alaptevékenységei a következők voltak:

1. Ipari szakasz 4 modulban (10. szemeszter: Környezettechnika-menedzsment, acélszerkezetek, folyamatszabályozás; 8. szemeszter: acélszerkezetek, építészet).

2. Szervezeti keretek továbbfejlesztése. Az alternáló képzés a BME TANOK (Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ - igazgató Dr. Penninger A.) keretében most megalakított Alternáló Képzési Hivatal (igazgató koordinátor - Perger Mária) működik.

3. Tevékenységek a fenntarthatóság, kiterjesztés érdekében (különös tekintettel a pénzügyi típusú javaslatokra a minisztériumnak, a Phare, OECD szakértőknek a hosszú távú működés jogi és pénzügyi háttere megalkotására, további pályázatok az Európai Közösséghez (TEMPUS, Leonardo) az átmeneti időszak finanszírozása segítésére; és más vállalatok irányába a Dunaferr, a felsőoktatás irányába elsősorban a BME végezte a többi konzorciumi partner közreműködésével).

Az alábbiakban a tevékenységek részletes leírását közöljük.

Tevékenységek összefoglalója (1998. március 1-augusztus 31.)

 1. március 6. Ülés a BME-n. Részvevők: Penninger A. (TANOK igazgató), Dunai l., Moson P., Perger M., Varga I. Az alternatív képzés folytatása, kiterjesztése került megtárgyalásra. Penninger A. értesítette a részvevőket döntéséről, hogy létrehozza a képzés szervezeti egységét a TANOK-ban.

1998. március 7. A koordinátor részt vett és előadást tartott Békéscsabán a fiatal magyar közgazdászok "Oktatás és gazdasági fejlődés" című ülésszakán.

 1. január - május. Horváth István a Dunaferr Rt. elnök vezérigazgatója írt egy dokumentumot a vállalati tapasztalatokról, a jövőre vonatkozó javaslatokkal. Az anyag első része (5 oldal) a projektet sikeresnek értékeli, leírja az oktatási kísérlet fő elveit, részletezi az első ipari szakaszt (a diákok munkája, tutorálás, értékelés). A második rész (4 oldal) jogi, pénzügyi és szervezeti kérdéseket vet fel, javaslatokat tartalmaz. A dokumentumot eljuttatták a Művelődésügyi és Közoktatási Minisztériumba.

Udvardi Lakos Endre a fenti minisztérium főtanácsosa felterjesztést készített (1998. Március 11.) az ipar - felsőoktatás kapcsolatai finanszírozásáról. A javaslat fő változatai:

- engedélyezni a szakképzési hozzájárulás (a teljes béralap 1.5%-a) egy részének (0.2-0.5 %) felhasználását felsőoktatási célokra is,

- megnövelni a fenti adót e célból 0.5%-kal,

- adókedvezményt adni a hasonló tevékenységet folytató vállalatoknak.

A kérdés kormányzati szinten megtárgyalásra kerül. Májusban Dinya László Helyettes államtitkár (MKM) ellátogatott a Dunaferr Rt.-hez és megtárgyalta a fenti kérdéseket Horváth István elnök-vezérigazgatóval.

1998. március. Részvétel további EU projektekben.

Jelentős munka folyik a Leonardo (CNAM, Laulan, Sol) és a TEMPUS (BME, Moson) projektek elkészítésére. A partnerek (Dunaferr, CNAM, BME, egyéb magyar, német részvevők) rendszeresen egyeztetik véleményüket.

Jelentős munkát folytatunk (elsősorban a Dunaferr) további vállalkozások, kamarák bevonására. Több pozitív felelet érkezett.

A koordinátor rendszeresen konzultál egyéb érdekelt szervezetekkel (Magyar, Francia TEMPUS Iroda, Magyar Rektori Konferencia /1998. március 31-én/ stb.).

A leendő diákokat is tájékoztatjuk különböző módszerekkel (pl. cikk a BME diák újságában a Jövő mérnökében).

 1. április 15. Beszámoló a 4. munkaperiódusról, információs anyag (magyarul, angol összefoglalóval) a Phare 1998. június 12-13-i konferenciára.

1998. április 21.

Steve Roberts és Elisabeth Siklos Phare szakértők (The external monitoring and assessment service for the Phare programme) meglátogatták a projektet. A koordinátor és a pénzügyi asszisztens koordinátor tájékoztatta őket a célkitűzésekről, elért eredményekről. Roberts úr aláhúzta a pénzügyi szemlélet, tervek, gazdaságossági számítások fontosságát a képzés normális (a kísérleti szakaszon túli) működése esetén.

1998. május 6. A Phare Értékelő Bizottság látogatása (Dr. Tátrai F./PMU/, Dr. L. Hollán /EU szakértő /, Dr. Agg G. /magyar szakértő /). Az általános értékelés pozitív volt (lásd a mellékletben). Az bizottság tagjai kérték, hogy a Zárójelentésben a projekt folytathatósága kerüljön részletes tanulmányozásra (figyelembe véve a fő partnerek - minisztérium, vállalatok, egyetem, diákok - feladatait, felelősségét).

1998. június 12-13. Balatonszéplak, Magyarország. A projektet Zupkó Timea (igazgató, Dunaferr Humán Intézet) és Perger Mária (koordinátor igazgató, BME TANOK Alternáló Képzési Hivatal) mutatták be. Az Első Alprojekt összegzését és javaslatait Moson Péter (koordinátor) szekció elnök fogalmazta meg (lásd a teljes összefoglalót magyarul mellékelve - a fő javaslatok beépültek a zárójelentésbe is).

1998. július 7. Párizs. Ch. Sol és Moson P. megvitatták az időszerű kiterjesztési kérdéseket (különösen Horváth I. (elnök-vezérigazgató, Dunaferr), Hatvani Gy. (főigazgató, Magyar Energia Hivatal, GVK társelnök), Penninger A. (igazgató (BME TANOK), Perger M. 1998. október 19-20-án esedékes franciaországi látogatásának előkészítését).

II: fejezet

 1. Átfogó értékelés

E részben röviden felelünk a Phare záróbeszámoló 3. számú mellékletben megfogalmazott kérdéseire. Részletesebb leírás megtalálható a korábbi jelentésekben, illetve az 1. Melléklet tevékenységek felsorolásában.

1995 ősz. A pályázat elkészítése, a konzorcium megszervezése.

1996 január. A BME munkatársainak képzése a CNAM-nál, a projekt modul rendszerének kialakítása, az előkészítő tevékenységek megkezdése:

- 1. Információ technológia - Nagy Á.,

- 2. Általános menedzsment - közös tevékenységek - Moson P.,

- 3. Építészet modul - Matuscsák T., Rostás Z.,

- 4. Környezettechnika modul - Lajos T., Parti M.,

- 5. Folyamatszabályozás modul - Arató P., Loványi I.,

- 6. Acélszerkezetek modul - Iványi M., Dunai L.,

- 7. Angol kommunikáció modul - Sárvári J.,

- 8. Anyanyelvi kommunikáció modul - Kelemen É., Perger M.

- 9. Menedzsment modul - Hóka J., Gelegonya J.

1996 június. A projekt hivatalos kezdete. Az irányítás kialakítása (2 társ koordinátor: Moson P. - Ch. Sol, Irányítóbizottság, BME 6 tagú bizottsága stb.).

1996 augusztus. Az alternáló képzés jogi feltételeinek elfogadása a BME-n.

1996 szeptember. Az első egyetemi szakasz megkezdése a 4-6. szakmai modul hallgatóival.

1996 október. Az információs rendszer felállítása, normális munkájának kezdete.

1996 ősz. A 4-9 modulok tantervei végleges változatának kidolgozása (ipari - egyetemi szakemberek által), elfogadása kari szinten. ( A 3. modul ezt a munkát 1997 tavaszán végezte el.)

1996 november, 1997 január. A CNAM kiképezte az egyetemi, vállalati tutorokat. Felkészülés (határidők, dokumentáció stb.) az ipari szakaszra.

1997 február. Az első, új módszertanon alapuló, ipari szakasz kezdete.

1997 július, szeptember. A diákok egyéves szakmai tevékenységét értékelő konferenciák.

1997 szeptember. Az egyetemi szakasz kezdete.

1997 november. Záró konferencia, javaslatok a jövőre (az összes érdekelt fél: konzorciumi tagok, minisztérium, Phare képviselők. diákok stb. részvételével).

1998 február. Az ipari szakasz kezdete.

1998 tél, tavasz. Az eredmények bemutatása különböző üléseken, konferenciákon. Fenntarthatósági, kiterjesztési tevékenységek.

Folyamatosan: Az alternáló képzés módszertani, jogi, pénzügyi feltételeinek vizsgálata. Tájékoztatás az eredményekről.

A konzorcium együttműködése

Az intézmény/szervezet/tanácsadó neve

Tevékenységi köre

Város

Ország

Budapesti Műszaki Egyetem

(BME)

képzés Budapest Magyarország
Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM) képzés Párizs Franciaország
INGENIEURS 2000 alapítvány Champs /

Marne

Franciaország
Gazdasági Vezetők Kerekasztala (GVK ) alapítvány Budapest Magyarország
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) egyesület Budapest Magyarország
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (BVK) alapítvány Budapest Magyarország
IBISTRA (Business and continuing training Ltd.) társaság Berlin Németország
DUNAFERR Rt. vállalat Dunaújváros Magyarország
Középületépítő RT. vállalat Budapest Magyarország
HDSys Ltd.

Apple Computer IMC Hungary

vállalat Budapest Magyarország
 1. csoport. Dunaferr, CNAM, Ingénieurs 2000, BME. Szoros együttműködés, részvétel minden tevékenységben. A Dunaferr az alábbi fő feladatokban közreműködött: (i) a francia technológia adaptálása, korábbi tapasztalataik figyelembe vételével; tanterv, tananyag fejlesztés; (ii) oktatás, szakmai munka, értékelés az ipari szakaszban; (iii) kiterjesztés más vállalkozások irányába; (iv) a projekt jogi, pénzügyi hátterének vizsgálata. CNAM, Ingénieurs 2000: (i) az alternáló képzés know-how-ja; (ii) szakemberek képzése (menedzserek, humán erőforrás szakemberek, tutorok stb.); (iii) értékelés; (iv) nemzetközi komponens, külföldi vállalatok bevonása. BME: (i) a francia technológia adaptálása; (ii) tanterv, tananyag fejlesztés; (iii) oktatás, értékelés az egyetemi, ipari szakaszokban; (iv) a projekt jogi, pénzügyi hátterének vizsgálata, (v) projekt menedzsment.
 2. csoport. Ibistra, Gazdasági Vezetők Kerekasztala aktívan részt vettek a konzorcium munkájában, speciális feladatokat láttak el. Ibistra - informálás, a német vállalatok részvételének vizsgálata, GVK - a magyar vállalatok informálása.
 3. csoport. A többi konzorciumi tag ismerte a tevékenységeket. Részvételük leginkább modul szintű volt.
 1. Projekt specifikumok
 1. Pénzügyi vonatkozások
 1. Végső következtetések

Általánosak:

 1. Hosszabb távú (4-6 év) szerződéseket, programokat is indítani. (Okok: látható a képzés teljes életciklusa, figyelembe veszi a hazai realitásokat pl. a MAB döntési mechanizmusát.)
 2. Tájékoztatás a létrejött programokról a lehető legszélesebb körben (Okok: elkerülendő a párhuzamos fejlesztéseket; jobb hasznosítás).
 3. Fenntarthatóság. A sikeresen létrejött programok megerősödéséig (átmeneti időre) a korábbinál kisebb, de áthidaló pénzügyi támogatás (EU) hasznossága. Ez esetben 2 év múlva egy újabb összefoglaló, értékelő konferencia megtartása (ez ösztönözheti a projektek további munkáját is).
 4. Segítség a vállalatoknak a törvénykezés, kormányzat szintjén (pl. a szakképzési hozzájárulás /a béralap 1.5%-a/ egy részét /0.2-0.5%/ felsőoktatási programok támogatására lehessen fordítani; adókedvezmény /pl. ösztöndíjra /). Cél: a programok támogatása; a létrejött kapcsolatok intézményes formái fennmaradásának financiális háttere megteremtése.

A Phare programra vonatkozóak (melyeket a hasonló programoknál célszerű lenne figyelembe venni):


melléklet