Nemzetközi összefüggések

Az ipari hátterû alternatív oktatásnak immár gazdag tapasztalatai vannak több európai országban, elsõsorban Franciaországban és Németországban. A nemzetközi együttmûködés segíthet elkerülni az esetleges buktatókat, pótlólagos financiális hátteret nyújt, elõsegíti az alternatív képzésben résztvevõ hallgatók, oktatók és ipari tutorok szakmai mobilitását.


Vissza a fõ lapra