1. Fedõlap

Beszámoló - 2. Munkaperiódus

(1996. szeptember 1 - 1997. február 28)


Szerzõdés száma: 0101-L012/32

Koordináló intézmény: Budapesti Mûszaki Egyetem

Project neve: SANDWICH

Szerzõ: Dr. Moson Péter, projekt koordinátor

Tel: 36-1-463-35-46

Fax: 36-1-463-25-61

email: mosontutor.nok.bme.hu , www: http://tutor.nok.bme.hu

Pénzügyi rész szerzõje: Varga Ildikó, koordinátor asszisztens

Tel: 36-1-463-35-46

Fax: 36-1-463-25-61


Kelt: 1997. április 8.

 1. Szakmai rész

A program célja a mérnökképzés területén diplomát kibocsátó hosszú ciklusú váltakozó felsõoktatási formák kialakítása a nemzetközi tapasztalatok figyelembe vételével (elsõsorban gyakornoki képzés - CNAM, Franciaország), és a magyar vállalatok valós igényei alapján. A megvalósítás pilot-modulok indításával kezdõdik.

A 2. munkaperiódus tevékenységeit a munkaterv és az 1. munkaperiódusról szóló jelentés alapján végeztük. A projekt tevékenységei 9 részmodul keretében folynak (Információ technológia, Általános menedzsment, Szakmai /4 mûszaki és 3 humán / oktatási modulok).

A jelentés tartalmazza a koordinátor által irányított tevékenységek összefoglalóját (Általános menedzsment modul). Részletes leírás - fõként a többi modulról - az Interneten: http://tutor.nok.bme.hu. címen található. - Staff submodules rész (Az anyagokban gyakran utalunk a "hot word" technika segítségével elérhetõ további dokumentumokra).

2.A. Eddigi tevékenységek

Megismételjük a tervezett tevékenységek listáját az 1. munkaperiódus beszámolója alapján, újabb tevékenységekkel kiegészítve azt. A project modul struktúrája a következõ:

- 1. Információ technológia - Nagy Á.,

- 2. Általános menedzsment - közös tevékenységek - Moson P.,

- 3. Építészet modul - Matuscsák T., Rostás Z.,

- 4. Környezettechnika modul - Lajos T., Parti M.,

- 5. Folyamatszabályozás modul - Arató P., Loványi I.,

- 6. Acélszerkezetek modul - Iványi M., Dunai L.,

- 7. Angol kommunikáció modul - Sárvári J.,

- 8. Anyanyelvi kommunikáció modul - Kelemen É.,

- 9. Menedzsment modul - Hóka J., Gelegonya J..

2. Általános menedzsment modul (Koordinátor: Moson Péter)

A 2. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján
Tevékenységek
Idõpont
Dokumentáció
2.1.Hallgatók végsõ kiválasztása, beiratkozás, találkozás a cégekkel. 1/09/96-30/09/96.Munkaterv (09.27, 10.17)
2.2.Elsõ évfolyam indítása, tanév kezdete . 16/09/96Munkaterv (09.16)
2.3.Tutor képzés egyetemi oktatók részére (Balatonfüred) 11.28-11.30/96.Munkaterv (11.28.)
2.4.Tutor képzés mérnököknek (Balatonfüred) 11.28-11.30/96Munkaterv (11.28.)
2.5.Jogi és pénzügyi háttér megteremtése (konzultációk, jelentések).
teljes idõszak
Munkaterv és Mádliné, Hóka; Lajos, Mészáros, Matuscsák, Penninger, Réffy kollégák beszámolói
2.6.Tutorálás. Anyagok készítése, adaptálása. 11.29/96

01-02/97

Munkaterv (11.28-30/96, határozatok; Perger M. látogatása Párizsban 01/97)
2.7.Kiterjesztés (új résztvevõk, oktatás-technológia, oktatási igény felmérése), reklámtevékenység. teljes idõszak Munkaterv (10.17, 10.18, Október-November/96; 01.14-15, 01.16, 01-02, 02.25/97)
2.8.Konzorciumi ülés, oktatói értekezlet, a projekt 1. kiértékelése. 01.13-01.14/97Munkaterv (01.13/97), angol információs anyag
2.9.Kiértékelés. Tanévzáró ülés. 01-02/97Munkaterv (01-02/97, 01.08/97)

2. Általános menedzsment modul

A 2. munkaperiódusban megvalósított további tevékenységek
Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
2.10.
Külföldi tanulmányutak (koordinátor, munkatársak, ipari tutorok)
01-02/97
Munkaterv (01.25-29, 01-02, 02.22-27/97)
2.11.
Kiértékelés, monitoring
teljes idõszak
Munkaterv (10.15, 11.18/96; 01.13/97)

Más modulok:

1. Információ technológia (Koordinátor: Nagy Á.)

A 2. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján
Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
2.1.
Rövid kurzus "Hogyan használjukaz IT-t" címmel.
10.19/

97
Munkaterv (10.19/97)
2.2.
Irodai felszerelések installálása.
teljes idõszak
Pénzügyi beszámoló (INF2/6)
2.3.
IT rendszeres használata.
teljes idõszak
Munkaterv (10.17/96),

http://tutor.nok.bme.hu
2.4.
Kiterjesztés (ipari vállalatok, más résztvevõk).
10.28/96,

01.13/97
Munkaterv (10.28/96, 01.13/97)
2.5.
Monitoring és kiértékelés
02/97
Nagy Ákos beszámolója

SZAKMAI MODULOK:

3. Építészet modul (Koordinátor: Matuscsák T., Klujber R., Rostás Z.)

A 2. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján
Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
2.1.Tanterv fejlesztés Tanterv szendvics típusú tréningre
2.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel Tanterv szendvics típusú tréningre

Munkaközi jelentés

2.3.Információ technológia lehetõségeinek tanulmányozása és alkalmazása. Munkaközi jelentés
2.4.Információ, reklám az adott célcsoportnak. Munkaközi jelentés
2.5.Monitoring és kiértékelés Munkaközi jelentés

4. Környezettechnika modul (Koordinátorok: Lajos T., Parti M.).

A 2. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján
Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
2.1.Tananyagfejlesztés Humánökológia alapjai tanterv

Környezetföldtan tanterv

Meteorológiai alapismeretek tanterv

2.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel Tutorok feladatai

Tutorok listája

2.3.Elõadók és ipari tutorok képzésének szakmai sajátosságai Tanulmányi szerzõdés

Ipari idõszak tevékenységei

Feljegyzések, döntések

2.4.Oktatás a tanév folyamán Hallgatók listája

Kurzusok annotációi

2.5.Információ technológia és multimédia fejlesztés lehetõségeinek tanulmányozása és alkalmazása.
2.6..Monitoring és kiértékelés
 1. Folyamatszabályozás modul ( Koordinátor: Arató P., Loványi I.)

A 2. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján
Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
2.1.Tananyagfejlesztés
2.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel
2.3.Elõadók és ipari tutorok képzésének szakmai sajátosságai
2.4.Oktatás a tanév folyamán
2.5.Információ technológia és multimédia fejlesztés lehetõségeinek tanulmányozása és alkalmazása.
2.6..Monitoring és kiértékelés
 1. Acélszerkezetek modul (Koordinátorok: Iványi M., Dunai L.)

A 2. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján
Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
2.1.Tananyagfejlesztés Acélszerkezetek tananyag fejlesztése

Multimédián alapuló strukturális stabilitás kurzus koncepciója

2.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel Dunaferr-acélszerkezetek kapcsolata
2.3.Elõadók és ipari tutorok képzésének szakmai sajátosságai Oktatás a félév folyamán
2.4.Oktatás a tanév folyamán Oktatás a félév folyamán
2.5.Információ technológia és multimédia fejlesztés lehetõségeinek tanulmányozása és alkalmazása. Multimédián alapuló strukturális stabilitás kurzus koncepciója

Információs rendszer az acélszerkezetek m. hallgatóinak

2.6..Monitoring és kiértékelés

7. Angol kommunikáció modul (Koordinátor: Sárvári J.)

A 2. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján
Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
2.1.Tananyagfejlesztés Tanulmányi egységek
2.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel Tanulmányi egységek
2.3.Elõadók és ipari tutorok képzésének szakmai sajátosságai
2.4.Információ technológia és multimédia fejlesztés lehetõségeinek tanulmányozása és alkalmazása.
2.5.Monitoring és kiértékelés Hallgatók listája

8. Anyanyelvi kommunikáció modul (Koordinátorok: Kelemen É., Perger M.)

A 2. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján
Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
2.1.Tananyagfejlesztés
2.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel Tantárgyprogram leírása és ütemterve
2.3.Elõadók és ipari tutorok képzésének szakmai sajátosságai Hallgatók listája
2.4.Információ technológia és multimédia fejlesztés lehetõségeinek tanulmányozása és alkalmazása.
2.5.Monitoring és kiértékelés Munkaközi jelentés

9. Menedzsment modul (Koordinátorok: Hóka J., Gelegonya J.)

A 2. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján
Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
2.1.Tananyagfejlesztés Tananyagfejlesztés
2.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel Tananyagfejlesztés
2.3.Elõadók és ipari tutorok képzésének szakmai sajátosságai
2.4.Információ technológia és multimédia fejlesztés lehetõségeinek tanulmányozása és alkalmazása.
2.5.Monitoring és kiértékelés

2.B. Tevékenységek részletes leírása

A munkaperiódus alaptevékenységei a következõk voltak:

 1. Az oktatás megkezdése 3 modulban.
 2. Ipari munkaperiódus elõkészítése (tutor képzés stb.)
 3. Tanterv- és tananyag fejlesztés.
 4. Reklám, az új képzési forma jogi és pénzügyi hátterének megteremtése.

5. Felszerelések installálása (fõként információ technológia rendszer), folyamatos használati feltételek megteremtése.

Tevékenységek összefoglalója:

1996. szeptember 1. - 1997. február 28

(A tevékenységek leírása a koordinátortól származik, így a teljes projektre vonatkozó tevékenységeket tartalmazza. Egy részletesebb összefoglalót a 9 részmodul munkaterve tartalmaz, pl. a tantervfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket.)

1996. szeptember 16. Az alternáló felsõoktatási képzés beindítása

Az egyetemi képzés 2 modulban indult (környezettechnika, acélszerkezetek). Ezt követõen (szeptember végén) indult be a 3. modul (folyamatszabályozás).

1996. szeptember 27. Ülés Dunaújvárosban.

Résztvevõk: Dunaferr képviselõi (Mádliné dr. Maár Ilona, a Humán Intézet igazgatója, kft. igazgatók és képviselõk: Szûcs L., Suba Z., Trencsényi I., Bakonyi F., Hufnágel L., Szloboda A.), BME professzorai (Dr. Dunai L., Dr. Loványi I., Dr. Moson P., Dr. Parti M.), az új, váltakozó képzési forma hallgatói (11 környezetvédelem, 4 acélszerkezet), más résztvevõk.

Összefoglaló. Az ülésen elnökölt Mádliné dr. Maár Ilona. A Dunaferr képviselõi részletesen bemutatták a jelenlegi helyzetet, jövõbeni terveiket. Fõként a mérnökképzésrõl esett szó, de érintettek olyan témákat is, mint a finanszírozás, humán erõforrás. Moson P. összefoglalta a szendvics projektet, az egyetem-vállalatok közös tevékenységének elsõ eredményeit. Néhány hozzászólást követõen a hallgatók aláírták a szerzõdéseket a Dunaferrel a következõ két éves váltakozó képzésre. Az ülést követõen meglátogatták a vállalatot.

1996. október 15. Az 1. munkaperiódusról szóló jelentés.

A jelentés tartalmazza a végzett tevékenységeket, pénzügyi beszámolót, munkatervet a 2. munkaperiódusra. Ezt a Phare irodának átadtuk.

1996. október 17. Hivatalos tanévnyitó ünnepség (Budapesti Mûszaki Egyetem)

Program: 10:15-10:30. Fogadás a Rektori Hivatalban

10:30-12:00. Tanévnyitó ünnepség a BME dísztermében

12:00-12:30. Információ , konzultációk, viták.

12:30-13:15. A projekt Információ Technológia rendszerének

megtekintése.

13:30- 15:00. Ebéd.

Résztvevõk:(Tanévnyitó). EU, francia vendégek, CNAM küldöttsége, konzorciumi tagok (vállalatok, szervezetek, külföldi partnerek), Magyarországi minisztériumok képviselõi, BME professzorok, az új váltakozó képzés hallgatói, a szendvics típusú képzés iránt érdeklõdõk (kb. 150 résztvevõ).

Összefoglaló. Az ünnepségen Moson P. projekt koordinátor elnökölt. Beszédet mondott (felszólalási sorrendben) Dr. Bíró P., a BME rektora; Dr. Ch. Sol, CNAM, ESCPI igazgatója; Zsíros M., Dunaferr Humán Erõforrás igazgató; F. Nicoullaud, a Francia Köztársaság magyarországi nagykövete; Forgács A., Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkára; M. Monfort, Francia Külügyminisztérium; B. Emont, Francia Mûvelõdési Minisztérium; Hamzi Zs., a váltakozó képzés hallgatója; M. Pincon, Francia-Magyar post-secondary képzés együttmûködés; G. Malglaive, igazgató, Ingénieurs 2000; Soltész P., Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium. A felszólalók méltatták az új képzési forma fontosságát és a példaértékû együttmûködést, ami az EU partnerek, magyar vállalatok, minisztériumok és felsõoktatás között létrejött. Az ünnepség lehetõséget nyújtott az új képzési forma bemutatására a résztvevõk számára (egyetem képviselõi, vállalatok, hallgatók, magyar és külföldi kormányszervek). Az információ technológia rendszer bemutatása annak sikeres installálását bizonyította. A rendszer jelenleg képes általános információt nyújtani a projektrõl és a létezõ modulokról a World Wide Web-en.

1996. október 18. CNAM hálózati ülés (Budapesti Mûszaki Egyetem)

Az ülés célja a CNAM hálózat bemutatása (kb. 60 központ a világban) a résztvevõ 17 magyar felsõoktatási intézménynek. Egy ilyen központ lesz valószínüleg a BME is, és az ülés a váltakozó (szendvics típusú) képzési mód kiterjesztésének elsõ lépése volt más magyar felsõoktatási intézmények felé.

1996. október 19. Információ Technológia kurzus (Budapesti Mûszaki Egyetem)

Bemutatásra került az IT rendszer a résztvevõ 9 modul képviselõje és a francia partnerek részére. A rendszer használatáról beszélgetések folytak. Elhatározták, hogy 10, technikailag azonos (Windows 95-re telepített) terminált alakítanak ki a folyamatos oktatási és adminisztratív munka érdekében.

1996. október- november. A szendvicsképzés általános reklámozása.

A reklámtevékenység két irányban történt: 1. Általános információ a projectrõl; 2. Speciális információk az oktatási modulokról. Ebben az idõszakban a hangsúlyt az általános tájékoztatásra fektettük. Alapvetõ tevékenységek:

sajtó tájékoztatása az alternáló képzésrõl (MTI, Jövõ mérnöke, ...)

tárgyalások Dr. Gordos Géza rektorhelyettessel a különbözõ vállalat-egyetem közös képzések formáiról (Moson P., 1996. november 8). Kidolgoztak egy munkatervet a képzés jogi hátterének megteremtésére.

bemutatkozó leveleket küldtünk a BME karok dékánjaihoz.

a projekt bemutatása a BME Támogatói Köre számára - 1996. november 18.

anyagok elõkészítése az 1997. január 14. - 15.-én megtartandó Technológia transzfer ülésszakra.

1996. november 18. Phare Szakmai Felügyelõ Bizottság látogatása

Bizottság tagjai: Dr. Agg G. (Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium), Dr. Hollán L. (EU szakértõ, SEVRES, Franciaország), Dr. Tátrai F. (PHARE program vezetõ).

Összefoglaló: A projekt koordinátor bemutatta a CFA Hungary 2000 irodát, az információ technológia rendszert és a SANDWICH project adminisztratív file-jait.

A beszélgetések során egyebek közt a következõkrõl esett szó:

- javasolt a Dunaferr mellett más vállalatok valamint más BME karok bevonása a projektbe,

- minden anyagon meg kell jelentetni a Phare embléma mellett a program nevét és számát is,

- EU és magyar kormányszervek részvétele megkönnyíti a projekt jogi és pénzügyi hátterének megteremtését, ami igen fontos a váltakozó felsõoktatási forma hosszú távú fennmaradásához.

A project általános értékelése nagyon jó volt.

1996. november 28-30. Tutor képzés, Balatonfüred.

Célkitûzések (korábban megfogalmazódtak):

beszélgetések az ipari képzés szakaszáról, a kettõs tutorális szerkezet véglegesítése, tennivalók, határidõk,

tutor tréning a CNAM módszerei alapján,

Információ technológia rendszer használata a tutorálásban.

Résztvevõk: CNAM szakértõk (J.M. Pajot, J.S. Chantome), Vállalati képviselõk (Dunaferr 13 résztvevõ, Alba Regia 1 résztvevõ), BME professzorai (19 résztvevõ).

Program:

Csütörtök 16:00. Megnyitó. Eddigi eredmények kiértékelése, jövõbeni

tevékenységek kitûzése (Moson P.).

16:45. Tutor-rendszer a távoktatásban, multimédiás anyagok elkészítése

(Loványi I.).

17:45. Információ technológia rendszer (Nagy A.).

19:00. Vacsora, konzultációk, fogadás.

Péntek 9:00-12:00. Tutor-tréning. A váltakozó mérnökképzés általános

tudnivalói . Fõ célkitûzés: egyetemi és szakmai szempontból egyaránt

kompetens mérnökök képzése. Fõ módszer: az egyetemi és vállalati

tutorok, valamint hallgatók és mérnökök együttmûködése, melyet a

minden szinten történõ rendszeres értékelés határoz meg. (J.M. Pajot).

15:00-18:00. Tutor-rendszer. Konkrét megvalósulás. Részletes

leírás a módszerekrõl, eszközökrõl, felhasznált CNAM

dokumentumokról. Vita (egyetem, vállalatok képviselõi). (J.S.

Chantome).

18:00-18:30. Döntések az ipari képzés szakaszáról, tutor-rendszerrõl (ld.

részletes leírás).

19:00. Vacsora. További beszélgetések.

Szombat 9:00-11:00. Összefoglaló jellegû konzultációk (koordinátor - francia

szakértõk)

Döntések:

az ipari képzés idõszakáról és más Dunaferr tevékenységekkel kapcsolatban:

1. Orientációs teszt a hallgatók részére: 1997. január 8, 10 óra (terv).

2. Tutorok végsõ kiválasztása (a szakmai témák véglegesítését követõen, rövid idõn belül - 96. dec. - 97. febr.).

3. Dunaferr kifejezte azon szándékát, hogy egy második évfolyam diákjait is fogadja a szendvicsképzés keretein belül. Látogatást tervezünk a Dunaferr-nél (valós technikai problémák bemutatásával). a modulok koordinátorai választják ki az erre legmegfelelõbb idõpontot.

4. MUNKATERV kidolgozása. Tervezett tevékenységek és idõpontok:

Ipari képzés szakaszának kezdete (acélszerkezetek: 1997. febr. 7; Környezettechnológia-menedzsment: 1997. febr.7 speciális tréning a BME-n, március közepétõl az ipari képzés szakasza).

Angol nyelv: távoktatás, 1 konzultáció havonta Dunaújvárosban.

"Dunaferr ismeretek". 1 hetes bemutató a vállalatról, találkozás az igazgatókkal (1997. április).

Menedzsment tárgyak harmonizálása

A kiértékelés formájának és idõpontjának meghatározása.

a tutor rendszerrel és más tevékenységekkel kapcsolatban:

5. CNAM tutor-rendszerérõl szóló dokumentáció lefordítása és adaptációja (M. Pajot a szoftver elektronikus verzióját adta át részünkre).

6. CNAM dokumentáció írott és elektronikus (internet) verzióban is elérhetõ lesz egy kísérleti idõszakban.

1997. január 8. Budapest.

Rátermettség, tehetségvizsgálat az elsõ évfolyam hallgatóin (14 fõ), melyet a DUNAFERR szervez. Ez az ipari képzés idõszakának egy elõkészítõ fázisa (a megfelelõ munkaterület kiválasztásában nyújtott segítséget a hallgatóknak). A felmérést Balogh A. (SHL Hungária Kft. - a Dunaferr kft. régi partnere) vezette. Írásos és szóbeli részbõl állt. Az írásbeli részei:

1. teszt Numerikus képességek (35 perc)

2. teszt Szövegértés (35 perc)

Személyes kérdõív (munkával kapcsolatos kérdésekkel).

1997. január 13. Konzorciumi ülés, Budapest.

Résztvevõk: A 10 konzorciumi tag képviselõi, a projectben résztvevõ BME professzorok (kb. 30 fõ, a mellékelt lista alapján).

Tevékenységek összefoglalója.

1. Videofilm a CNAM bemutatására, fõként a tutor-rendszerrõl (10 perc)

2. Koordinátor (Moson P.) beszámolója az elmúlt idõszak tevékenységeirõl (1996. szeptember 1 - 1997. január), feladatok a közeljövõre (az elsõ évfolyam ipari képzésének idõszaka, PR tevékenység /általános + kurzusok szintjén/, tutor-rendszert bemutató anyagok adaptációja, információs rendszer használatának kiterjesztése, pénzügyi, jogi aspektusok), stratégiai terv.

Ch. Sol (CNAM) hozzászólása. Kiértékelés: A project igen gyorsan bontakozik ki, fontos elõrelépések történtek. Kockázati tényezõk, megoldásra váró feladatok: (i) a BME vezetésének aktívabb bevonása a pedagógiai részbe; (ii) megfelelõ belsõ struktúra kiválasztása (javaslat: az oktatás és a diploma lehet egyetemi szintû, ám a vállalati kapcsolatokat, PR, marketing tevékenységet inkább egy központ, HONG 2000, TUB PRO irányítsa; (iii) újabb résztvevõ vállalatok számának növelése.

Vita.

3. Vita (fõ témák: a hallgatók fogadása Dunaújvárosban (Mádliné dr. Maár I., Lajos T., Dunai L.); az ipari tutorok látogatása a CNAM-nál Franciaországban (Ch. Sol, Mádliné dr. Maár I.); információs anyagok véglegesítése (Gazdasági Vezetõk Kerekasztala adja majd közre - Brányik Á.); pénzügyi kérdések (Varga I.); tutor-rendszerrõl szóló anyagok adaptációja (Perger M. állítja össze, ellenõrzi Loványi I.), információ technológia rendszer (Nagy Á.), építészet modul (Matuscsák T.).

4. Konzorciumi ülés. Eddig a tevékenységek nagy részét a BME, CNAM ESCPI, Ingénieur 2000, Dunaferr, GVK végezte. A következõ idõszakban a többi konzorciumi tag aktívabb részvételét tervezzük (vállalatok, hallgatók, oktatók bevonása ált. reklámanyagok, speciális bemutatások, személyes tevékenységek útján). Eldöntötték az információs anyagok angol nyelvre való fordítását. Az oktatás különbözõ módjainak megteremtése merült fel (a képzés hossza, résztvevõ hallgatók munkaviszonya stb. szempontjából). A résztvevõk pénzügyi motiválásáról is szó esett.

5. Vacsora. Jelen ülés a második (az elsõre 1996. januárjában került sor Párizsban, a Phare pályázat terveinek megfelelõen). Az általános irányvonalakról folytattak megbeszélést, fõként külföldi és multinacionális cégekkel kapcsolatban.

1997. január 14-15. Ipari napok. BME - Budapest.

A program célja az egyetem-vállalatok közötti kapcsolat erõsítése (mely a PHARE HU. 94.05. program fõ célkitûzése is egyben). Program:

1. Megnyitó beszédet mond Bíró P., BME rektor.

2. Fõ célkitûzések részletes bemutatója (jelenlegi helyzet felmérése, tervek) - Gordos G., BME rektorhelyettese. Itt egyebek közt hangsúlyozták a BME oktatási tevékenységének fontosságát, mely a gazdasági szektor igényeire épít és nemcsak az egyetemi campus keretein belül valósul meg (ennek jó példája a váltakozó, szendvics típusú képzés megalakítása).

3. Különbözõ ajánlatok bemutatása a meghívottaknak (kutatás, oktatás, stb.). A koordinátor bemutatta a SANDWICH projectet (1997. január 14, 15:20-15:40), és a plakátot. A project megvalósításáról folytattak vitát, a részvételi érdekeltségrõl (pl. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány).

1997. január 16. FRANKOFÓNIA ünnepe

J. Chirac, a Francia Köztársaság elnöke Magyarországra látogatott. Programjában szerepelt egy találkozás a magyarországi fiatalokkal (kb. 3000 résztvevõ) a Budapest Sportcsarnokban. Kiállítást rendeztek az oktatási lehetõségekrõl, francia érdekeltségû projectekbõl. Bemutatásra került a szendvics project is (plakát, információs anyagok, a projectben résztvevõ kollegák közremûködésével).

1997. január, február. Más vállalatok bevonására irányuló tevékenységek

A konzorciumi tagok aktív PR tevékenységet folytattak. A magyar nyelvû információs anyag felújításra került, elkészítettük az angol változatot.

A Gazdasági Vezetõk Kerekasztala az új információs anyagot eljuttatta mintegy 100 magyar vezetõ vállalathoz. Ezt követõen a Kerekasztal egy ülésén Horváth I., a Dunaferr vezérigazgatója bemutatta a vállalat filozófiáját, belefoglalva a szendvics típusú képzést is.

1997. január 25-29: a koordinátor látogatása az IBISTRA cégnél Berlinben. A látogatás célja az IBISTRA konzorciumi tag részvétele, a BME szendvics projectjének ismertetésében Észak-Európában (Németország, Dánia, Finnország). A tervek szerint speciális információs anyagot készítünk elõ (az angol verzió alapján). Ezt követõen a vállalat képviselõi kiválasztják az érdeklõdõ cégeket és részletes információt nyújtanak nekik. Az IBISTRA nevében Thomas Pfau (konzorciumi tag) és Fritz Steinbeck vettek részt az üléseken. Ezért a munkáért a projectbõl kb. 3000 ECU fizethetõ ki az IBISTRA-nak. Az együttmûködés további, hosszútávú finanszírozása attól függ, hogy hány vállalatot sikerül majd ezúton bevonni a váltakozó képzésbe.

A programban szerepelt egy látogatás az a&d Schulungszentrum - Berlin vállalatnál, ahol Hilbert Krüger tájékoztatta a koordinátort a továbbképzési tevékenységeikrõl és annak tapasztalatairól.

A látogatás lehetõséget nyújtott a partnerintézmény munkájának jobb megismerésére. Reális haszna késõbb mérhetõ le, a fentebb ismertetett tevékenységek sikerétõl függõen.

Perger Mária látgatása Párizsban (ESCPI, Ingénieurs 2000). Perger M. elõadó az anyanyelvi modulban, részt vesz az egyetem-vállalatok közötti együttmûködésben. Részt vett a tutorok ülésein, a kiértékelési folyamatban, felelõse a tutor-rendszer adminisztrációs anyagának fordításáért.

Más konzorciumi tagok (ÉVOSZ) aktívan részt vettek az új modulok megteremtésében.

1997. január, február. Az oktatási idõszak záróvizsgái, ipari képzés idõszakának kezdete.

A szendvicsképzésben résztvevõ hallgatók sikeresen megfeleltek a félévi vizsgakövetelményeknek.

A 3 modul koordinátorai, kollegáikkal és a vállalatok képviselõinek segítségével intenzíven dolgoztak az ipari idõszak beindításán.

Ipari képzés idõszakának kezdete az acélszerkezetek modul 4 hallgatója számára (Dunaújváros). A környezettechnológia-menedzsment modul hallgatói intenzív tréningen vettek részt, melyet a BME szervezett a számukra.

1997. február 22-27. Párizs. Ipari tutorok látogatása.

Ipari tutorok képviselõi (7 fõ - Dunaferr, Alba Regia-ÉVOSZ) látogatták meg Párizsban az ESCPI és Ingénieurs 2000-t. A delegációt Perger M. vezette.

1997. február 25. A project bemutatása a hallgatóknak.

A bemutató az EUROBUS - az Európai Unió a Budapesti Mûszaki Egyetemen c. rendezvénysorozat része. A koordinátor elõadást tartott a résztvevõknek: Oktatás az EU-ban címmel.

Kiértékelés, változások, kockázati tényezõk.

A tevékenység a tervek szerint történik, nincsen jelentõs változás a projekt szakmai részében.

A pénzügyi részben észlelhetõ némi késedelem ( ennek az a tipikus esete, amikor egy munkát elvégeztek egy adott idõben, de nem történt meg a kifizetése abban az idõszakban).

Kockázati tényezõk.

Amint azt már korábban is megfogalmaztuk:

Egy ilyen típusú képzés sikere függ az ipari igényektõl. Valamennyi konzorciumi partner ebben az irányban tevékenykedik, fõként saját, hazai cégeik esetében.

A projectben 5 cég vesz részt és fogad hallgatókat. A legfontosabb ezek közt a Dunaferr (15 hallgató és a következõ évfolyamra is felvesz diákokat). Az (általános jellegû) információterjesztés ellenére jelenleg más ipari cég, amely ilyen mértékben érdeklõdne a project iránt még nincs.

Egy további kockázati tényezõ az adminisztrációs munkatársak gyakori cseréje (alapjában véve ez az alacsony fizetéseknek tudható be, egy olyan munkára ami számítógépes ismereteket és angol, francia nyelvtudást igényel ).

A képzés kari szintû koordinálásban történik. Ennek vannak elõnyei, ám a 9 részmodul harmonizációja komoly feladat.

PHARE támogatás (beleértve az 1-2 munkaperiódust): 125431 ECU.

PHARE alapból kiadás (beleértve az 1-2 munkaperiódust): 70585 ECU:

Fizetési késedelmek és kisebb változtatások magyarázata.

A project pénzügyei a tervek szerint folytak, ám a fizetések késedelmek mutatkoznak. Ennek több oka is volt:

 1. A PHARE februárban utalta át az erre a periódusra esedékes összeget, túl késõn, hogyha figyelembe vesszük, hogy a periódus február 28.-án véget ért.
 2. 1997-ben fontos változásokra került sor a magyar adózási rendszerben. Sem elméleti, sem gyakorlati szempontból nem készült fel az egyetem a kifizetésekre januárban.

Speciális esetek:

 1. 5 modulban (Környezettechnika, Acélszerkezetek, Angol, Anyanyelvi kommunikáció, Menedzsment) intenzív tananyagfejlesztési tevékenységre került sor, melyeket a tervek szerint finanszíroztak.
 2. 2 modulban (Folyamatszabályozás, Építészet) nem volt oktatás, vagy nagyon kis számú hallgatóval mûködik (2). A kifizetésre a 4. munkaperiódusban kerül sor, amikor várhatóan a hallgatók száma növekedni fog.
 3. Az információ technológia modulban a munka jelentõs része már elkészült, ám az alvállalkozók kifizetésének módjáról folytatott viták miatt ez nem történhetett meg ebben a periódusban.
 4. A project közös, legnagyobb része a tervek szerint történt (Általános menedzsment). Kérjük a fennmaradó összegeket a 3. munkaperiódus megfelelõ részeire átutalni.

A projekt Pénzügyi Megegyezése (Co-finance Agreement) nem tartalmaz PHARE forrásból külföldi utazás és tartózkodás költségeire vonatkozó tételt. A project megvalósítása során azonban felmerült ilyen utazások szükségessége. Ezeket a tartalmilag az utazás céljához kapcsolódó forrásokból fizettük (ld. Ált. menedzsment 2.10.). Az ilyen költségek a teljes PHARE büdzsé kb. 1%-át tették ki. Kérjük ennek a változtatásnak az engedélyezését a jövõben is, amennyiben ez szükséges.

Az adott idõszakban vásárolt felszerelések listája:

Lásd pénzügyi beszámoló.

2.C. Humán erõforrás, személyi jellegû ráfordítások

Lásd pénzügyi beszámoló.

A 3. munkaperiódusra tervezett tevékenységek (97.03.01-97.08.31.)

Az eredeti tervünk alapján végezzük, azaz:

1. Információ technológia - (Koordinátor: Nagy Á.)

3. Munkaperiódus (1997. márc. 1. - 1997. aug. 31)

IT folyamatos használata.

Kiterjesztés (vállalatok, más résztvevõk).

Monitoring és kiértékelés.

2. Általános menedzsment - közös tevékenységek (Koordinátor: Moson P.)

Amint azt a Tevékenységek Munkatervének általános részében megfogalmaztuk, az Általános menedzsment folyamatos feladatai a következõk:

- konzorciumi tagok tevékenységének koordinálása, project finanszírozása,

- az új képzés jogi, pénzügyi, stb. hátterének megteremtése,

- a gazdasági és oktatási terület felé általános információk terjesztése, általános reklám,

- a modulok oktatási tevékenységének koordinálása,

- hallgatók képzési folyamatának rögzítése és követése,

- tutorálás megvalósításának metodikája,

- monitoring és kiértékelés.

Az adott idõszakban csak a tevékenységekre vonatkozó fontosabb eseményeket említettük meg.

3. Munkaperiódus (1997. márc. 1.- 1997. aug. 31)

02-03/97. Ipari szakasz indítása

02-06/97. Reklámtevékenység az 1997 szeptemberében beinduló képzésre vonatkozóan.

06-08/97. Ipari szakasz kiértékelése, tutorok beszámolója.

02-07/97. Kettõs tutorálás.

05-09/97. Hallgatók kiválasztása, dokumentáció.

02-08/97. A project jogi és pénzügyi hátterének megteremtése.

SZAKMAI MODULOK.

Ezen modulok alaptevékenysége az oktatás, ( a modulnak megfelelõ ) tananyagfejlesztés, a karok specialitásainak kidolgozása.

3. Építészet modul (Koordinátor: Matuscsák T., Rostás Z.)

Ez a modul tartalmazza a hasonló képzési formák indításánál várhatóan szükséges összes tevékenységet (kezdve az ipar igényeivel). A képzés 1997. szeptemberében indul.

3. Munkaperiódus (1997. márc. 1 - 1997. aug. 31.)

Tananyagfejlesztés.

Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel

Információ, reklám adott célcsoport részére.

Információ technológia folyamatos használata, multimédia fejlesztés.

Hallgatók toborzása, kiválasztása.

Monitoring és kiértékelés.

4. Környezetvédelem modul Lajos T., Parti M.,

5. Folyamatszabályozás modul - Arató P., Loványi I.,

6. Acélszerkezetek modul -Iványi M., Dunai L.

A felsorolt modulok 1996. szeptemberében indításra készen álltak és megkezdõdött az oktatás.

3. munkaperiódus (1997. márc. 1. - 1997. aug. 31)

Tananyagfejlesztés.

Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel

Folyamatos kapcsolattartás a tutorokkal és hallgatókkal az ipari képzés idõszakában.

Információ, reklám adott célcsoport részére (2. évfolyam).

Információ technológia folyamatos használata, multimédia fejlesztés.

Hallgatók toborzása, kiválasztása.

Monitoring és kiértékelés.

7. Angol kommunikáció modul - Sárvári J.,

8. Anyanyelvi kommunikáció modul - Kelemen É.,

9. Menedzsment modul - Hóka J., Gelegonya J.

Ezek a modulok azonosak minden szakmai modul esetében és alapjában véve új tantervekre épülnek. Néhány kolléga részt vesz a projekt közös tevékenységeiben is. A képzés 1996. szeptemberében indult.

3. munkaperiódus (1997. márc. 1 - 1997. aug. 31)

Tananyagfejlesztés.

Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel

Távoktatás az ipari képzés idõszakában. Információ technológia folyamatos használata.

Monitoring és kiértékelés.

JÖVÕBENI TEVÉKENYSÉGEK (A PROJECT BEFEJEZTÉIG)

A project végéig tervezett tevékenységek. A Tevékenységek Részletes leírása szerint történik. (Co-finance Agreement A3). Változtatás nem szükséges. Az alaptevékenységek: a rendszer folyamatos használata (információ technológia, adminisztráció, oktatási folyamat, állandó kapcsolat a konzorciumi tagok között, fõként a CNAM-mal, egyetem-vállalatok), a váltakozó mérnökképzés struktúrája (jogi, pénzügyi, módszertani stb. háttér), kiterjesztés vállalatok, karok, felsõoktatási intézmények bevonásával.

A jelenlegi eredmények azt mutatják, hogy a kitûzött célokat el lehet érni a tervezett idõszakban.

A büdzsé reális. A 2. munkaperiódusról elmaradt kifizetésekre rövid idõn belül sor kerül. A 3.-4. munkaperiódusban a projectet a B mellékletben szereplõ táblázat alapján szeretnénk finanszírozni.

Részletes terv.

1. Információ technológia - (Koordinátor: Nagy Á.)

4. munkaperiódus (1997. szept. 1. - 1998. febr. 28.)

4.1.IT rendszeres használata.

4.2.Kiterjesztés (új vállalatok, más résztvevõk).

4.3.Monitoring és kiértékelés.

2. Általános menedzsment - közös tevékenységek (Koordinátor: Moson P.)

4. munkaperiódus (1997. szept. 1 - 1998. febr. 28)

4.1. 1997. 09. 01-10. Elsõ évfolyam tanév lezárása.

4.2. 1996. 09. 16. Elsõ, második évfolyam hallgatóinak felvétele, tanév kezdete.

4.3. 1997. 10. Az új modulok egyetemi tutorainak tréningje (1 hét).

4.4. 1997. 11. Az új modulok egyetemi tutorainak tréningje (1 hét).

4.5. 1997. 11. Ülés, Irányító Bizottság ülése, a project 2. kiértékelése.

4.6. 1997. 11-12. Általános javaslatok a szendvics típusú képzés jövõjére vonatkozóan

SZAKMAI MODULOK.

3. Építészet modul (koordinátor: Matuscsák T., Rostás Z., Klujber R.)

4. munkaperiódus (1997. szept. 1. - 1998. febr. 28)

4.1. Tananyagfejlesztés.

4.2. Tananyag harmonizációja az ipari igényekkel.

4.3. Oktatás a tanév folyamán.

4.4. Információ technológia rendszeres használata.

4.5. Részvétel a project végsõ kiértékelésében.

4. Környezettechnológia modul Lajos T., Parti M.,

5. Folyamatszabályozás modul - Arató P., Loványi I.,

6. Acélszerkezetek modul -Iványi M., Dunai L..

4. munkaperiódus (1997. szept. 1. - 1998. febr. 28)

4.1. Tananyagfejlesztés.

4.2. Tananyag harmonizációja az ipari igényekkel.

4.3. Oktatás a tanév folyamán.

4.4. Információ technológia rendszeres használata.

4.5. Részvétel a project végsõ kiértékelésében.

7. Angol kommunikáció modul - Sárvári J.,

8. Anyanyelvi kommunikáció modul - Kelemen É.,

9. Menedzsment modul - Hóka J., Gelegonya J.

4. munkaperiódus (1997. szept. 1 - 1998. febr. 28)

4.1. Tananyagfejlesztés.

4.2. Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel

4.3. Részvétel a project végsõ kiértékelésében.