1. Fedõlap

Beszámoló - 3. Munkaperiódus

(1997.március 1 - 1997. augusztus 31.)

Szerzõdés száma: 0101-L012/32

Koordináló intézmény: Budapesti Mûszaki Egyetem

Project neve: SANDWICH

Szerzõ: Dr. Moson Péter, projekt koordinátor

Tel: 36-1-463-35-46

Fax: 36-1-463-25-61

email: mosontutor.nok.bme.hu , www: http://tutor.nok.bme.hu

Pénzügyi rész szerzõje: Varga Ildikó, koordinátor asszisztens

Tel: 36-1-463-35-46

Fax: 36-1-463-25-61

Kelt: 1997. Szeptember 30.

Szakmai rész

A program célja a mérnökképzés területén diplomát kibocsátó hosszú ciklusú váltakozó felsõoktatási formák kialakítása a nemzetközi tapasztalatok figyelembe vételével (elsõsorban gyakornoki képzés - CNAM, Franciaország), és a magyar vállalatok valós igényei alapján. A megvalósítás pilot-modulok indításával kezdõdik.

A 2. munkaperiódus tevékenységeit a munkaterv és az 2. munkaperiódusról szóló jelentés alapján végeztük. A projekt tevékenységei 9 részmodul keretében folynak (Információ technológia, Általános menedzsment, Szakmai /4 mûszaki és 3 humán / oktatási modulok).

A jelentés tartalmazza a koordinátor által irányított tevékenységek összefoglalóját (Általános menedzsment modul). Részletes leírás - fõként a többi modulról - az Interneten: http://tutor.nok.bme.hu. címen található. - Staff submodules rész (Az anyagokban gyakran utalunk a "hot word" technika segítségével elérhetõ további dokumentumokra).

2.A. Eddigi tevékenységek

Megismételjük a tervezett tevékenységek listáját a 2. munkaperiódus beszámolója alapján, újabb tevékenységekkel kiegészítve azt. A project modul struktúrája a következõ:

- 1. Információ technológia - Nagy Á.,

- 2. Általános menedzsment - közös tevékenységek - Moson P.,

- 3. Építészet modul - Matuscsák T., Rostás Z.,

- 4. Környezettechnika modul - Lajos T., Parti M.,

- 5. Folyamatszabályozás modul - Arató P., Loványi I.,

- 6. Acélszerkezetek modul - Iványi M., Dunai L.,

- 7. Angol kommunikáció modul - Sárvári J.,

- 8. Anyanyelvi kommunikáció modul - Kelemen É.,

- 9. Menedzsment modul - Hóka J., Gelegonya J..

2. Általános menedzsment modul (Koordinátor: Moson Péter)

A 3.. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján

Tevékenységek
Idõpont
Dokumentáció
3.1.Az ipari szakasz megkezdése 97.02-03Munkaterv (Jan-Febr 97)
3.2.Reklámkamány, az oktatási forma megismertetése 97.02-08Munkaterv(07.03,tavasz 97,1-2.97)
3.3.Az ipari szakasz értékelése, tutori jelentések 97.07.Munkaterv(97.07.10)
3.4.Kettõs tutori rendszer 97.02-07.Munkaterv (04.02,05.15)
3.5.Hallgatói nyilvántartás, dokumentáció
97.05-07
Munkaterv (97május)
3.6A projekt jogi és pénzügyi háttere 97.02-08Munkaterv (03.10-13,03.18,04.07,05.09,05.13,05.16,

05.28-29,06.23)

Más modulok:

1. Információ technológia (Koordinátor: Nagy Á.)

A 3. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján

Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
3.1.
Az információs rendszer napi, rendszeres használata
97.02-09
http://tutor.nok.bme.hu
3.2.
Kiterjesztés (vállalatok, egyéb résztvevõk)
Teljes idõszak
3.3.
Monitoring és kiértékelés

SZAKMAI MODULOK:

3. Építészet modul (Koordinátor: Matuscsák T., Klujber R., Rostás Z.)

A 3. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján

Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
3.1.Tanterv fejlesztés
3.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel
3.3.Elõadók és ipari tutorok képzésének szakmai sajátosságai
3.4.Folyamatos kapcsolattartás a hallgatók és a tutorok között.
3.5Információ, reklám az adott célcsoportnak.
3.6.Információtechnika alkalmazása
3.7.Monitoring és kiértékelés

4. Környezettechnika modul (Koordinátorok: Lajos T., Parti M.).

A 3. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján

Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
3.1.Tananyagfejlesztés
3.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel
3.3.Elõadók és ipari tutorok képzésének szakmai sajátosságai
3.4.Folyamatos kapcsolattartás a hallgatók és a tutorok között.
3.5.Információs anyagok, reklám a célcsoportok számára
3.6.Információtechnika alkalmazása
3.7.Monitoring és kiértékelés

5. Folyamatszabályozás modul ( Koordinátor: Arató P., Loványi I.)

A 3. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján

Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
3.1.Tananyagfejlesztés
3.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel
3.3.Elõadók és ipari tutorok képzésének szakmai sajátosságai
3.4.Folyamatos kapcsolattartás a hallgatók és a tutorok között.
3.5.Információs anyagok, reklám a célcsoportok számára
3.6.Információtechnika alkalmazása
3.7..Monitoring és kiértékelés

6..Acélszerkezetek modul (Koordinátorok: Iványi M., Dunai L.)

A 3. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján

Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
3.1.Tananyagfejlesztés Jelentés 3,4 fejezet
3.2.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel Jelentés 2,3 fejezet
3.3.Elõadók és ipari tutorok képzésének szakmai sajátosságai Jelentés 1,2 fejezet
3.4.Folyamatos kapcsolattartás a hallgatók és a tutorok között. Jelentés 2 fejezet
3.5.Információs anyagok, reklám a célcsoportok számára Jelentés 2 fejezet
3.6.Információtechnika alkalmazása Jelentés 4 fejezet
3.7..Monitoring és kiértékelés Jelentés 5 fejezet

7. Angol kommunikáció modul (Koordinátor: Sárvári J.)

A 3. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján

Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
3.1.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel
3.2.Távoktató ipari szakasz
3.3.Monitoring és kiértékelés

8. Anyanyelvi kommunikáció modul (Koordinátorok: Kelemen É., Perger M.)

A 3. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján

Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
3.1.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel Kommunikáció a szendvicsképzésben
3.2.Távoktató ipari szakasz Értékelõ csomag
3.3.Monitoring és kiértékelés Értékelõ csomag

9 Menedzsment modul (Koordinátorok: Hóka J., Gelegonya J.)

A 3. munkaperiódus tevékenységei a tervek alapján

Tevékenység
Idõpont
Dokumentáció
3.1.Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel
3.2.Távoktató ipari szakasz
3.3.Monitoring és kiértékelés

A munkaperiódus alaptevékenységei a következõk voltak:

1. Az ipari szakasz 3 modulban.

2. Az ipari szakaszhoz kapcsolódó új módszerek kialakítása (az egyetem, az ipari tutorok és a hallgatók közösen, hallgató-értékelési rendszer, dokumentáció)

3. Reklám, az új képzési forma jogi és pénzügyi hátterének megteremtése.

2.B. Tevékenységek részletes leírása

1997. március 7. A magyarországi nyitott és távoktatás napja

A project bemutatásra került az évente megrendezett nyitott és távoktatási napok ülésen. Az egynapos rendezvényen a hangsúlyt a minõségbiztosítás témakörre helyezték. Beszédet mondott Honti Mária, a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkára. A résztvevõk (kb. 200 fõ) érdeklõdtek a project iránt, annak kiterjesztési lehetõségein dolgoznak más felsõoktatási intézményekre.

1997. március 10. - 13. CNAM delegáció látogatása Magyarországon

A CNAM, mint konzorciumi tag küldöttsége (Hedin, Rudin asszonyok) látogatást tett a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Tárgyalások folytak a project megvalósításáról és további közös tevékenységekrõl.

1997. március 18. Kiterjesztés (Német cégek felé)

Tárgyalások Dr. Th. Pfau (IBISTRA) és Dr. Friedrich Bauersachs (Friedrich Naumann Stiftung) urakkal. Fõbb pontok:

- A német cégek bevonása 4 szervezet közremûködésével valósul meg (BME, IBISTRA, Friedrich Naumann Alapítvány, German Business Club)

- A képzésben érdekelt német cégek hamarosan felveszik a kapcsolatot a BME hallgatóival.

- A gyógyszerészeti iparban jelentõs igény látszik. Ezért a Vegyészmérnöki Kar részvételérõl folynak tárgyalások.

- Egyéb: kommunikációs hálózat korszerûsítése (BME szakértõ látogatása Dr. Bauersachs úrnál).

Részletes információs anyag (Hiba! A könyvjelzõ nem létezik., Hiba! A könyvjelzõ nem létezik. nyelven)

1997. április 7. Ülés az ipari tutorképzésrõl

Résztvevõk: Móróné Zupkó Timea (Dunaferr, Humán Intézet Igazgatója), Moson P., Perger M. (BME).

Téma: Jelenleg 15 hallgató (11 környezettechnika, 4 acélszerkezetek modulos) részesül képzésben a Dunaferrnél. A Dunaferr szakértõi magasra értékelték a franciaországi látogatásukat a CNAM-nál és ESCPI-nél Párizsban. Tevékenységeiket ezen tapasztalatok felhasználásával véglegesítették. Több dokumentum elõkészítésén dolgoznak jelenleg (egyebek között egy Sandwich tájékoztató anyagén, melyet Horváth István vezérigazgató készít). A cég fontos új oktatási formát lát a szendvicsképzésben, ami integrálódhat a humánpolitikájába. A következõkrõl volt szó:

3 féle módon történik: havonta (szakmai, a munkával kapcsolatos, intelligencia-faktorok); kéthavonta (munka); szendvics konferencia (a periódus végén). Az értékelés szintjei: fejlesztendõ, megfelelõ, kiváló. A dokumentációs anyag elkészült, az elsõ 4 hallgató felmérésre sor került.

A havi kiértékeléshez szükséges:

Tutorok motiválása. Az ipari periódus végén kerül erre sor. 3 módszer: project, vállalat, szerzõi munkák.

Tervek: 1997. május 12.: Értékelés a Dunaferrnél (résztvevõk: CNAM delegáció, ipari és egyetemi tutorok, hallgatók).

Szendvics konferencia (Június 30. - július 2.) Az ipari képzés szakaszának kiértékelése, a hallgatók bemutatják a munkájukat.

Egyebek: Következõ évfolyam (hallgatók létszáma, a cég bemutatása).

A 2. munkaperiódus beszámolójára vonatkozó tevékenységek. (pl. A saját rész bemutatása)

1997. április 2. Ülés az egyetemi tutorok tevékenységérõl

Az egyetemi tutorok állandó kapcsolatban állnak a hallgatókkal és az ipari tutorokkal. Rendszeresen ellátogatnak a vállalathoz, valamint a BME-n találkoznak a hallgatókkal. Az egyetemi tutorok képviselõi részére tájékoztatót kaptak a közös ipari-egyetemi tevékenységekrõl. (Május 12., július 1.), valamint az ipari tutorok számára összeállított dokumentációs anyagról. Elhatározták, hogy az egyetemi tutorok számára összeállított dokumentációs anyagot (elõkészíti: Perger Mária) végsõ formába hozzák a következõ hét végéig.

Beszélgetésre került sor a tutorok feladatairól:

Parti M. véleménye szerint a szakmai kérdésekben a fõ konzulensek az ipari tutorok. Az egyetemi tutorok fõ feladata garantálni az ipari képzés egyetemi hátterét.

Dunai L. (Acélszerkezetek modul) véleménye, hogy a tutorok között szorosabb kooperáció is lehetséges. A témák korrekt kiválasztása (dolgozat, szakmunka) garancia a hallgatók tudásának megfelelõ szint megtartására.

Mindketten egyetértettek abban, hogy az alternáló képzés új, egyetem-vállalatok kooperációján alapuló kutatásokra ad lehetõséget.

Más vitatéma: a hallgatók által elkészített szakmunkák (ezek a részben független munkák spontán módon, az ipari környezet hatására látnak napvilágot - ilyen irányban kellene motiválni a hallgatókat).

1997. április 7. BME modulok vezetõinek

3 fõ témája volt:

A beszámoló végsõ formája (WP 2)

A jelenlegi helyzet általános értékelése. Pozitívumai: a képzés elkezdõdött és integrálódott az egyetemi oktatás rendszerébe. A Dunaferr nagyon aktívan részt vesz az alternáló képzés megvalósításában és annak kiterjesztésében. Gyenge pontok: nem sikerült a Dunaferrhez hasonló érdeklõdést mutató más vállalatokkal kapcsolatba lépni.

Jövõbeni tervek: KiHiba! A könyvjelzõ nem létezik. a Dunaferrnél (Május 12., július 1.). Információs anyagokat eljuttatni valamennyi kar dékánjához. További módszerek kidolgozása újabb vállalatok bevonására a projectbe.

1997. május 9. Kiterjesztés. Találkozás a Schneider Hungária vezetõivel

Résztvevõk: Christian Burtel ipari igazgató, Becker Magdolna oktatási igazgató, J. M. Pajot (Ingénieurs 2000), Perger M., Moson P.

Összefoglaló: A Schneider csoportot, az egyik magyarországi vezetõ multinacionális céget, tájékoztattuk a Magyarországon és Franciaországban beindított alternáló képzésrõl. Burtel úr hangsúlyozta, hogy a projectben való részvételüket mérlegelik. Az elõzetes igények alapján érdeklõdés mutatkozik a logisztikai és minõségbiztosítási modulok indítására. Becker M. meghívást kapott a május 12.-i értékelõ ülésre.

Hiba! A könyvjelzõ nem létezik.. Értékelõ ülés. Dunaújváros. (Hiba! A könyvjelzõ nem létezik.)

Résztvevõk: egyetemi és mérnök tutorok, CNAM, Dunaferr, BME képviselõi, hallgatók.

Összefoglaló: A tutorok bemutatták és értékelték a hallgatók tevékenységét az 1-3 Adatlap alapján. (ld. április 7.) Vitát folytattak az értékelésrõl és a project jelenlegi helyzetérõl. Dr. Zsíros M., a Dunaferr Humán Intézetének igazgatója hangsúlyozta a hallgatók ipari témáinak sikeres választását, az értékelési rendszer létét, valamint a hallgatók tevékenységét és lelkesedését.

1997. május 13. CNAM - BME megbeszélések.

Charles Sol, a project koordinátora találkozott a Menedzsment, Információ Technológia és Építészet modulok munkatársaival.

F. Laulin, Ch. Sol és Moson P. megbeszélésén hangsúlyt fektettek a project kiterjesztésére, jövõbeni lehetséges együttmûködésekre. Ezekben a kérdésekben Moson P. CNAM-nál tervezett látogatásán (1997. szeptember) döntenek majd, ugyanakkor a CNAM hallgatók értékelésére is sor kerül.

1997. május 16., 20. Kiértékelõ ülések és kiterjesztés lehetõségek megvitatása (Hiba! A könyvjelzõ nem létezik.)

Május 16. A projekt Irányító Bizottságának ülésén elõkészítettük a karok dékánjai részvételével tartandó, május 20.-i ülést, valamint a projekt koordinátor célkitûzéseit.

Május 20. Informáltuk a karokat a projektrõl, a kiterjesztési lehetõségek kerültek megvitatásra. A projekt általános megítélése jó, fõként a Dunaferr Rt. és a hallgatók részvétele kiemelkedõ. További lépések: hallgatók informálása, egyetemi tutorok részvételnek fokozása, további vállalatok bevonása. Elhatároztuk, hogy a projekt sikerét bemutatjuk a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkárainak, és pályázati források létrehozását szorgalmazzuk gyakorlati vonatkozású, hasonló képzési formák megvalósításának segítésére. (Hiba! A könyvjelzõ nem létezik.

Május 28. - 29. CNAM delegáció látogatása Budapesten

Programja:

Május 28. Találkozó francia vállalatok humán menedzsment vezetõivel a magyarországi Francia Nagykövetség szervezésében. 4 vezetõ francia vállalat vezetõjét (amelyek szerepelnek a magyar piacokon) tájékoztatták a projektrõl.

Május 29. CNAM NETFORM találkozó. A projekt menedzser (Moson P.) a felsõoktatás és a minisztériumok képviselõit tájékoztatta a projektrõl.

1997. május. Kiterjesztés az Építészmérnöki Karra

Hosszas elõkészítési munkálatokat követõen az Építészmérnöki Kar Tanácsa elfogadta azt az ajánlatot, amelyet a modul koordinátora (Dr. Matuscsák T.) nyújtott be az alternáló mérnökképzés bevezetésérõl ezen a karon. A tanács ülésén részt vettek magyarországi híres építészmérnökök, a vitát követõen a szavazati végeredmény 20/7/1 lett.

1997. tavasza. Információs anyagok, PR tevékenység.

Ebben az idõszakban szórólapok és ismertetõ anyagok készültek az alternáló képzésrõl, ugyanakkor a médiákban is helyet kapott a képzés (pl. rádiómûsorok keretein belül):

- Hiba! A könyvjelzõ nem létezik.. Sandwich projekt a Dunaferrnél, 1997. Dunatáj Kiadói Kft., 24 old.

- Dunaferr újság. 1997. 03. 20. 9. old.: A Dunaferrnél "gyakorlatoznak".

- KARIMA (Az Építõkari KHT lapja) 1997. 03. "Duna parton van egy malom..." Sztálinváros jelentkezik avagy egy vasi a vas városában. 22.-23. old.

- Személyügyi Hírlevél. 1997. március. "Szendvicsképzés a Dunaferrnél" 31.-36. old.

- Információk villamosmérnök hallgatók számára (Hiba! A könyvjelzõ nem létezik.)

1997. június - július. Szendvics konferencia elõkészítése

Kb. 100 Hiba! A könyvjelzõ nem létezik. kiküldése konzorciumi tagoknak, minisztériumi szervezeteknek, cégeknek és felsõoktatási intézményeknek. Hiba! A könyvjelzõ nem létezik..

1997. június 23. Dr. T. Pfau (IBISTRA) látogatása

Dr. Pfau tájékoztatta a koordinátort a márciusban eltervezett tevékenységek eredményeirõl (ld. emlékeztetõ - 1997. március 18.) A Németországi Vállalatok Magyarországi Klubja közvetítésével kérdõíveket küldtek német cégekhez. A válaszok és az általános fogadtatás pozitív volt. Dr. Pfau elkészít egy jelentést az IBISTRA tevékenységeirõl.

1997. július 1.-2. AGORA

A BME új rektora, Dr. Detrekõi Ákos tájékoztatót kapott a képzési formáról. Dr. Detrekõi Ákos ezt a témát megemlítette az egyetem újonnan megalakult fórumán, az Hiba! A könyvjelzõ nem létezik..

1997. július 10. Dunaújváros SZENDVICS KONFERENCIA (Hiba! A könyvjelzõ nem létezik.k)

Résztvevõk: Dunaferr képviselõi, BME, Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, egyetemi és ipari tutorok, hallgatók, más meghívottak (kb. 80 fõ)

Hiba! A könyvjelzõ nem létezik.

1. Megnyitó beszédet mondott: Dr. Zsíros Mária (Dunaferr Rt.), Dr. Moson Péter (koordinátor)

2. A hallgatók munkáinak bemutatása. Szekciók: Hiba! A könyvjelzõ nem létezik.., Hiba! A könyvjelzõ nem létezik.., Hiba! A könyvjelzõ nem létezik..

3. Vita az alternáló képzésrõl. Fõbb témák:

A metodikai rész (a hallgató és a két tutor együttmûködése) és a hallgatók által benyújtott munkák sikeresek voltak.

Fejlesztendõ területek - elhangzott javaslatok:

A hallgatók informálása az új képzési formáról - a jelenlegi hallgatók intenzívebb bevonásával.

További vállalatok bevonása - a Dunaferr aktív részvétele, a minisztériumok felé javaslattétel új programok megalapozására a gazdaság követelményeinek megfelelõ modulok létrehozására.

Jogi, pénzügyi háttér - feljegyzések a minisztériumok részére, fõként a szakképzés adóztatásával kapcsolatosan.

Egyebek.

4. Záró ülés, kiértékelés, díjazás (Horváth I. vezérigazgató, Dr. Molnár K. dékán).

Kiértékelés, változások, kockázati tényezõk.

A korábbi periódusokhoz hasonlóan a tevékenység a tervek szerint történik, nincsen jelentõs változás a projekt szakmai részében.

A 3.periódus a projekt legalapvetõbb módszertani újításán, az ipari szemeszteren alapult, melynek lényege a hallgatók, az ipari tutorok és az egyetemi tutorok együttmûködése. Nagyobb túlzás nélkül állíthatjuk, hogy igen sikeres volt ez a szakasz. A résztvevõ hallgatók és a vállalat egyaránt elégedettek voltak az eredménnyel. Elégedettségük mérhetõ is - fizetés, nyári munka, közös kutatás…stb. Az eredmény igazolja a szendvics tipusú oktatás életképességét, vagyis a francia tapasztalatok adaptációja oktatási szempontból sikeres volt a magyar környezetben. Másrészt felmerült néhány kérdés ( részben említjük késõbb a kockázati tényezõk címszó alatt: pénzügyek, vállalatok és hallgatók részvétele, további jogi problémák) melyeket tisztázni kell és melyek a gyakorlat közben merültek fel. A sikerre alapozva javasoljuk ennek az oktatási formának a folytatását és kiterjesztését, de ehhez további erõfeszítésekre lesz szükség magyar kormányszervek részérõl is.

Kockázati tényezõk.

Amint azt már korábban is megfogalmaztuk:

Egy ilyen típusú képzés sikere függ az ipari igényektõl. Valamennyi konzorciumi partner ebben az irányban tevékenykedik, fõként saját, hazai cégeik esetében.

Jelentõs munkát végeztünk más vállalatok bevonása érdekében. Sok vállalat (fõként francia, német és a GVK tagjai) ismeri ezt az oktatási formát, érdeklõdnek is iránta, de a munka eredménye valószínûleg csak késõbb, lehet, hogy jövõre lesz majd látható.
Egy további kockázati tényezõ az adminisztrációs munkatársak gyakori cseréje (alapjában véve ez az alacsony fizetéseknek tudható be, egy olyan munkára ami számítógépes ismereteket és angol, francia nyelvtudást igényel ).

Ez a tényezõ továbbra is fennáll, de nem volt döntõ a projekt megvalósítása szempontjából.

Az oktatás kari szinten történik. Ennek vannak elõnyei, de 9 almodul koordinálása nagyon bonyolult feladat.

A BME karai közötti különbözõségek még világosabbá váltak. A különbözõség mögött sokféle ok áll ( az ipar igényei,a vállalatok gazdasági helyzete, kari szabályozás, kari politika, a hallgatók érdeklõdése ), a negyedik periódus fontos feladata lesz ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata.

Az információtechnika általános állapota és az emberi tényezõi lelassították az információs rendszer teljes kihasználását.

Ez a megállapítás továbbra is igaz.

Új kockázati tényezõ ( ami a francia partner számára meglepetés volt) a következõ

Bizonyos esetekben a vállalat részérõl megvan a kereslet, de a hallgatók nem érdeklõdnek eléggé.

Ennek az okait (pl. munka, pénzügyek, a vállalat helye, nyilvánosság…) is megvizsgáljuk a 4.periódusban

PHARE támogatás (beleértve az 1-3 munkaperiódust): ECU.

PHARE alapból kiadás (beleértve az 1-3 munkaperiódust): ECU:

Fizetési késedelmek és kisebb változtatások magyarázata.

A project pénzügyei a tervek szerint folytak, ám a fizetések késedelmek mutatkoznak. Ennek több oka is volt:

  1. Az erre a periódusra esedékes pénzt a Phare Iroda késõbb utalta át, a periódus végén.
  2. 1997-ben lényeges változások történtek a magyar adózási rendszerben. A többlet TB terhek kérdését (melynek jelentõs hatása van a költségvetésre) nem válaszolták meg Phare szinten. Ez kisebb költségvetési változtatásokat tett szükségessé (pl. hallgatók ösztöndíja).
  3. Szükségessé vált kisebb összegeket ( a teljes költségvetés 3%-nál kisebb) mobilitásra költeni ( emlékeztetõül, az eredeti tervekben nem szerepelt ilyen költség)

A projekt Pénzügyi Megegyezése (Co-finance Agreement) nem tartalmaz PHARE forrásból

Az adott idõszakban vásárolt felszerelések listája:

Lásd pénzügyi beszámoló.

2.C. Humán erõforrás, személyi jellegû ráfordítások

Lásd pénzügyi beszámoló.

A 4. munkaperiódusra tervezett tevékenységek (97.09.01-98.02.28.)

Az eredeti tervünk alapján végezzük, azaz:

1. Információ technológia - (Koordinátor: Nagy Á.)

IT folyamatos használata.

Kiterjesztés (vállalatok, más résztvevõk).

Monitoring és kiértékelés.

2. Általános menedzsment - közös tevékenységek (Koordinátor: Moson P.)

Az elsõ év végén értékelés

Az elsõ és második évesek beiratkozása,az egyetemi szakasz indulása

Az új modulok egyetemi tutorainak képzése

Az új modulok ipari tutorainak képzése

Általános értekezlet, Irányító Testületi ülés, a projekt második értékelése

Általános javaslat a szendvics típusú oktatás jövõjére vonatkozóan

SZAKMAI MODULOK.

3. Építészet modul (Koordinátor: Matuscsák T., Rostás Z.)

4. Környezetvédelem modul Lajos T., Parti M.,

5. Folyamatszabályozás modul - Arató P., Loványi I.,

6. Acélszerkezetek modul -Iványi M., Dunai L.

Tananyagfejlesztés.

Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel

Oktatás az egyetemi szakaszban

Információ technológia folyamatos használata

A projekt záró értékelésében való részvétel

7. Angol kommunikáció modul - Sárvári J.,

8. Anyanyelvi kommunikáció modul - Kelemen É.,

9. Menedzsment modul - Hóka J., Gelegonya J.

Ezek a modulok azonosak minden szakmai modul esetében és alapjában véve új tantervekre épülnek. Néhány kolléga részt vesz a projekt közös tevékenységeiben is. A képzés 1996. szeptemberében indult.

Tananyagfejlesztés.

Tananyagok harmonizálása az ipari igényekkel

A projekt záró értékelésében való részvétel

A költségvetés reális. A projektet a B Mellékletben szereplõ táblák szerint kívánjuk finanszírozni.