DUETS

Development of University Enterprise Training Scheme


Bevezetés

A projekt magyar címe:

Egyetem és iparvállalatok közötti képzési formák fejlesztése a korszerû nyitott és távoktatás alkalmazásával (DUETS)

A projekt célja:

A magyarországi nyitott és távoktatás jelentõs fejlesztése, a gazdaság és ipar továbbképzési igényeinek kielégítése, az ipar-egyetem kapcsolatok és együttmûködés erõsítése. A Mûszaki Egyetem infrastruktúrájára építve korszerû nyitott és távoktatási tanfolyami rendszer és tananyagfejlesztõ kapacitás valamint a gazdaság oktatási igényeit folyamatosan értékelõ hálózat létrehozása. A projekt támogatást nyújt két-három, a gazdasági szféra konkrét képzési igényeit kielégítõ, korszerû angol távoktatási tananyag lefordításához és magyarországi adaptálásához. A Mûszaki Egyetemen létrehozott távoktató kapacitás és az adaptált tananyagok felhasználásával három kurzus beindítása és lebonyolítása.

(Az Európai Unió PHARE segélyprogramjának az "Oktatás és a gazdaság kapcsolatainak erõsítése" témájú alprogramja keretében támogatott projekt.)

Résztvevõk:

A projekt koordinátora a Budapesti Mûszaki Egyetem. Tagjai az angol Open University, a magyar EuroContact Business School és a Gazdasági Vezetõk Kerekasztala.

A jóváhagyott PHARE támogatás:

105.000 ECU (kb. 20 millió Ft), az 1996. június 1-1997. december 31 idõszakra.

A projekt által finanszírozott fõbb tevékenységek:

-a nyitott és távoktatásos képzés lebonyolításáoz, valamint a tananyagok adaptálásához szükséges személyi és szervezeti feltételek megteremtése Mûszaki Egyetemen

-a gazdasági szféra tájékoztatására workshopok, konzultációk szervezése, az igények felmérése, hallgatók toborzása

-három kiválasztott tananyag lefordítása és adaptálása, tutorok kiképzése

-három kurzus beindítása 1997 tavaszán (Projekt menedzsment, Vállalkozás és környezet, Technológiai menedzsment - átfogó megközelítés)

A Gazdasági Vezetõk Kerekasztalának feladata a projektben:

A nyitott és távoktatásos képzés széleskörû megismertetése a gazdasági szféra szervezeteivel; a felhasználói szféra igényeinek felmérése; részvétel a kurzusok meghirdetésében és az értékelésben.


DUETS Home Page